Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

4 Ağustos 2018  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

21 Nisan 2018  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

10 Şubat 2018  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

23 Aralık 2017  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

7 Ekim 2017  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

29 Temmuz 2017  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

20 Mayıs 2017  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

11 Şubat 2017  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

17 Aralık 2016  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

8 Ekim 2016  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

28 Ağustos 2016  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

14 Mayıs 2016  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

13 Şubat 2016  Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

12 Aralık 2015 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

10 Ekim 2015 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

29 Ağustos 2015 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

27 Haziran 2015 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

22 Mart 2015 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

10 Ocak 2015 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

13 Aralık 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

18 Ekim 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

06 Eylül 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

09 Ağustos 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

12 Temmuz 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

14 Haziran 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

08 Mart 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

08 Şubat 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

12 Ocak 2014 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

02 Kasım 2013 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  – Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın.

24 Ağustos 2013 Tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Soruları  –  Ehliyet Sınav Sorularını görmek için tıklayın

Ehliyet sınavında kaç soru var?

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var.

Sorular elektronik müfredata uygun mu?

Sayfadaki soruların tamamı güncel elektronik ehliyet sınavı müfredatına uygundur.

Çıkmış sorular elektronik sınavda çıkar mı?

Elektronik sınav soruları, geçmiş yıllarda çıkmış sorular arasından seçilmektedir. Bundan dolayı geçmiş yıllarda çıkmış sorular sınavda karşınıza gelecektir.

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A) Telaşlı ve tedirgin olması
B) İletişim becerilerinin zayıf olması
C) Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
 
2. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye soru-larak değerlendirmesi yapılır.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) dolaşım B) bilinç durumu
C) solunum D) hava yolu açıklığı
 
3. I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğ-rayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
 
4. • Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazaze¬denin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
 
5. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
 
6. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza-zedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A) Kan şekeri düştüğünde
B) Tam tıkanma yaşadığında
C) Kanaması olduğunda
D) Kalbi durduğunda
 
7. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana-malarının özelliklerindendir?
A) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
C) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
 
8. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalar¬da yapılan hatalı ilk yardım uygulamala- rındandır?
A) Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C) Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turni¬ke) uygulamak
D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
 
9. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A) Bilinç kontrolünün yapılması
B) Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D) Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
 

10. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapıl¬ması gereken ilk yardım uygulamaların- dandır?
A) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
B) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edil¬mesi
C) Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapıl-ması
D) Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısı¬nın kontrol edilmesi
 
 
 
11. Beyne giden kan akışının azalması sonu¬cu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A) Koma B) Bayılma
C) Sara krizi D) Ateşli havale
 
 
12. Kaza sonrası solunum durması, yangın | tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durum¬ların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan g çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıda- m kilerden hangisidir?
 
A) Rentek manevrası
B) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D) Koltuk altından tutarak sürükleme yön¬temi
 
 
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A) Garaj B) Durak
C) Otopark D) Park yeri
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
 
 
13. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması
 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yolla-rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
b) Millî Eğitim Bakanlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
 
 15- gelene yol ver anlamındadır?

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyol-da minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 
 

 
CEVAP ANAHTARI
 
1. D
2. B
3. D
4. C
5. A
6. B
7. C
8. A
9. C
10. D
11. B
12. A
13. A
14. D
15. C

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Sınavı çıkmış SorularEhliyet Deneme SorularıEhliyet Sınavında Hangi Sorular çıkar?Ehliyet Sınavı 2021 Kaç Soru?Ehliyet Sınavı 2022 Kaç Soru?2021 Ehliyet Sınavı Kaç Soru?2022 Ehliyet Sınavı Kaç Soru?2021 Ehliyet Sınavları Nasıl Oluyor?2022 Ehliyet Sınavları Nasıl Oluyor?Ehliyet Çıkmış SorularSürücü Kursu Ehliyet Sınavı Çıkmış SorularSürücü Kursu2021 Ehliyet Sınavı Çıkmış SorularEHLİYET SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAREhliyet Sınavında Geçmiş Ve çıkmış Tüm SorularEhliyet Sınav Soruları4 Ağustos 201821 Nisan 201810 Şubat 201823 Aralık 2017Ehliyet Sınavları çöz2021 Ehliyet Sınav SorularıEkim 2021 Ehliyet Sınav Soruları2021 Eylül Ehliyet Sınav Soruları2021 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları2021 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları2021 Haziran Ehliyet Sınav Soruları2021 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları2021 Nisan Ehliyet Sınav Soruları2021 Ocak Ehliyet Sınav Soruları2021 Şubat Ehliyet Sınav SorularıARALIK 2020 EHLİYET SINAV SORULARIKASIM 2020 EHLİYET SINAV SORULARIEKİM 2020 EHLİYET SINAV SORULARIEKİM 2020EYLÜL 2020 EHLİYET SINAV SORULARIAĞUSTOS 2020 EHLİYET SINAV SORULARITEMMUZ 2020 EHLİYET SINAV SORULARIHAZİRAN 2020 EHLİYET SINAV SORULARIMAYIS 2020 EHLİYET SINAV SORULARINİSAN 2020 EHLİYET SINAV SORULARIMART 2020 EHLİYET SINAV SORULARIŞUBAT 2020 EHLİYET SINAV SORULARIOCAK 2020 EHLİYET SINAV SORULARI2021 Mart Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınavı Hakkında Merak EdilenlerSorular Elektronik Müfredata Uygun Mu?Çıkmış Sorular Elektronik Sınavda çıkar Mı?Ehliyet Sınavında Çıkmış Sorular 2021Ehliyet Sınavı SorularıÇıkmış Ehliyet Sınav SorularıÇıkmış SorularEhliyet Sınavı çıkmış Sorular-2020Ehliyet Sınavı çıkmış Sorular-2021Ehliyet SınavıEhliyet Sınavı çıkmış Sorular 2019Ehliyet Sınavı çıkmış Sorular 2020Ehliyet Sınavı çıkmış Sorular 2021Ehliyet Sınavı çıkmış Sorular 2022Elektronik Ehliyet Sınavı Soruları çözEhliyet Sınav Soruları çöz (50 Soru)MEB Ehliyet Sınav SorularıSINAVDA BİREBİR ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARIİlk Yardım Çıkmış SorularEhliyet Çıkmış Sorular 2021Ehliyet Sınavı Çıkmış Tüm SorularEhliyet Sınavının Geçmiş Ve Çıkmış Tüm SorularEhliyet Sınav Soruları 2021Ehliyet Sınav Soruları 20222022 Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Çıkmış Sınav Soruları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol