AUZEF Harf Notları Belli Oldu. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sayfasında şu duyuru yapıldı;

"Değerli Öğrencilerimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi çevrim içi (online) Bitirme (Final) Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz."

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AUZEF HARF NOTU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim sınav notu hesaplama

Uzaktan eğitimin en çok tercih edilen okullarından birisi olan İstanbul Üniversitesi’nin AUZEF sınavlarına pandemi dolayısıyla ilgi çok büyüktü. Sınav sonuçlarını 18 Haziran itibari ile öğrenen öğrenciler sınav sonuçlarının notlarını hesaplayarak geçer puanı nasıl alacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Bu yıl AUZEF’e ilk kez başlayan öğrenciler ANO ve AGNO not hesaplamanın anlamını bulmaya çalışıyor.

Ağırliklı Not Ortlaması (ANO) nedir?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

 1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
  1. Bu derslerin kredi saatlerinin,
  2. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

A) KREDİ

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;
B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

kredi auzef


B) BAĞIL NOT

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir:

bağıl not

2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. **Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

**
Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

yarıyıl azuef

A) AGNO’NUN KOŞULLU GEÇME VE DERS ALMA İŞLEMİNDEKİ FONKSİYONU

İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 20.09.2019 tarihinde alınan karar uyarınca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının Güz ve Bahar dönemlerinde ders seçme ve başarı durumunun tespitinde 1.80 kuralı uygulanmayacaktır.

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.

Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:

i) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise:

 • Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.
 • Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.
 • Eğer FF olan dersi varsa, öğrenci öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.
 • DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

ii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in üzerinde, diğeri altında ise, bu tip öğrencilere “Sınamalı Öğrenci” adı verilir.

 • Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır, ancak öğrenci -eğer varsa- öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenci, -eğer isterse- DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.
  check Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

iii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in altında ise, bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.

 • Başarısız öğrenciler, kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.
 • Başarısız öğrenciler, sadece iki yarıyıl önce FF, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar. CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.
 • Başarısız öğrenciler, tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler.
 • AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki(eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.
 • ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

  Bu bilgiler ışığında, Tablo 1’de örneklenen öğrencinin durumu incelendiğinde:

  1. yarıyıla geldiğinde bu yarıyıldaki dersleri alabilir; çünkü 1. yarıyılda elde ettiği AGNO değeri 1.80’in altında olmasına karşın, 2. yarıyılda AGNO notunu 1.80’in üstüne taşıyabilmiştir.
 • İlk yarıyıldaki (güz yarıyılı) AGNO’su 1.80’in altında kaldığı için bu öğrenci sınamalı öğrenci konumundadır.
 • Öğrenci, eğer 1. ve 2. yarıyıllarda FF almış olsaydı; bu dersleri mutlaka tekrar almak durumunda kalacaktı. Öğrencinin ilk iki yarıyılda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders alması gerekmemektedir.
 • Öğrenci, AGNO’sunu yükseltmek isterse; kendi isteğiyle 1. ve 2. yarıyıllarda öncelikle DD ve DC aldığı derslerini (örnekte A, B ve D dersleri) tekrar alabilecektir. Öğrencinin AGNO hesaplamasında tekrarladığı bir dersten aldığı en son not kullanılacaktır.
 • Eğer öğrenci, 1. ve 2. yarı yılların her ikisinde de AGNO notunu 1.80’in altında tutsaydı başarısız öğrenci konumuna düşecek ve 3. yarıyıldan ders alamayacaktı. Sadece 1. ve 2. yarıyıllarda F, DD ve DC (örn. A, B ve D dersleri) aldığı derslerine kayıt yaptırıp öncelikle onları kurtarması için yönlendirilecekti.
 • Öğrenci, 4. yarıyıla geldiğinde ise son iki (yani 2. ve 3.) yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in üzerinde olduğu için 4. yarıyıldaki bütün dersleri alabilecektir. Öğrencinin 2. ve 3. yarıyıllarda FF notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders tekrarlaması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle önceki yarıyıllarda aldığı dersleri 4. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo 1, Şekil1).
 • Öğrencinin tekrarladığı bu derslerden aldığı en yüksek not AGNO hesaplamasında kullanılacaktır.

B) AGNO’NUN MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMİ

Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için şu iki şartı gerçekleştirmiş olmaları gereklidir:

 1. Yönetmeliklerde belirtilen tüm çalışmaları(ders, staj, tez çalışması vb.) tamamlamış olmaları,
 2. Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması
  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nı, (2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC bağıl notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00’in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar.
  Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterecektir.
  Şekil 1: Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.
  Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.

şema auzef

Anahtar Kelimeler:
AUZEF Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı 2021AUZEF Harf Notları Belli OlduAUZEF Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı 2021 Için TIKLAAUZEF Geçme Notu Kaçİstanbul Üniversitesiİstanbul Üniversitesi AuzefHarf NotuAUZEF Sınav Sonuçları AçıklandıAUZEF Harf Notu Sınav Sonuçları AçıklandıAuzef Harf Notları Belli Oldu 20212021 Auzef Harf Notları Belli OlduAUZEF Harf Notu SorgulamaAksis.istanbul.edu.trAUZEF Ders Geçme Notu Kaç?AZUEF 2020 Güz Dönemi Sınav SonuçlarıAUZEF 2021 Harf Notu SorgulamaAuzef Sınav Sonuçları Nasıl öğrenilir?AUZEF Harf Notu KarşılıklarıAKSİS Harf NotuAuzef Harf Notu (HBN Ne Demek)AUZEF MezuniyetAUZEF Sınav SonuçHarf Notu KarşılıklarıAuzef Harf Notu Nereden öğrenilir?Auzef Harf Notu G Ne Demek?Auzef şartlı Geçme Nedir?Auzef Harf Notları Belli Oldu Mu?Auzef Harf Notu Nereden öğrenilir 2020?Auzef Harf Notu Nereden öğrenilir 2021Auzef Te Geçme Notu Kaç Olmalı?Auzef Sınav Sonuçları Nasıl Hesaplanır?19-20 Ocak AUZEF Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranıİstanbul Üniversitesi Auzef Öğrenci TopluluğuAUZEF Harf Notumu Nasıl öğrenebilirim?AUZEF Harf Notları Ve Dönem Geçme KoşullarıAUZEF Harf Notu Açıklandı Mı? AUZEF Sınav Sonuçları NasılAUZEF Harf Notu Açıklandı Mı?AUZEF Sınav Sonuçları Nasıl2021 AUZEF Final Sınav Sonuçları AçıklandıAUZEF Harf Notları 2020AUZEF Harf Notları KarşılığıAuzef Harf Notları 2021Auzef Harf Notu HesaplamaAUZEF Harf Notu AralığıAUZEF Harf NotuHBN Ne DemekAuzef Harf Notu Nasıl HesaplanırAuzef Sınav Sonuçları2020 AUZEF Ders Geçme Notu Nedir? AUZEF Not Hesaplama Nasıl Yapılır?ANO Hesabı NedirAGNO Nasıl Hesaplanır?İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sınav Notu HesaplamaAğırliklı Not Ortlaması (ANO) Nedir?AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol