Auzef Çocuk Gelişimi Anatomi Çıkmış Sorular 2024

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleum
B) Duodenum
C) Caecum
D) Jejunum
E) Rektum
Cevap : A) İleum
NOT: İleum:
İnce bağırsakların son kısmıdır. Bu kısım özellikle mukoza ile ilişkili lenfoid doku kitlelerinin (bağışıklık sistemi ile ilgili yapılar)çok yoğun olduğu bir yerdir. Ayrıca kalın bağırsakların ilk kısmı olan caecum (kör bağırsak) ile bağlanır, bağlanma yerinde fonksiyonel bir kapak (ileoçekal kapak) bulunmaktadır.

2. Oturur pozisyondan ayağa kalkarken kullanılan, uyluğun en güçlü ekstansör kası aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. iliopsoas
B) M. soleus
C) M. gluteus medius
D) M. gluteus maximus
E) M. piriformis
Cevap : D) M. gluteus maximus
NOT: M. gluteus maximus, kalçanın en güçlü ekstansör kasıdır. Özellikle oturur pozisyondan ayağa kalkma
pozisyonuna geçerken kullanılan bir kastır.

3. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinir sistemi
B) Hareket sistemi
C) Solunum sistemi
D) Sindirim sistemi
E) Ürogenital sistem
Cevap : C) Solunum sistemi

4. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gözler karşıya bakar.
B) Kişi ayakta dik durur.
C) Avuç içleri gövdeye bakar.
D) Kollar yanlara sarkık durur.
E) Baş dik durur.
Cevap : C) Avuç içleri gövdeye bakar.
NOT: Normal Anatomik Duruş:
Normal anatomik duruşta, kişi ayakta, gövde dik, baş dik ve gözler karşıya bakacak şekilde, ayaklar bitişik (sadece topuklardan temas etmesi yeterli), kollar yanlara ve avuç içleri karşıya bakacak şekildeki pozisyondur.
*Aynı şekilde sadece avuç içlerinin gövdeye baktığı duruşa ise temel duruş denmektedir.

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbirine zıt hareketler değildir?

A) Abduksiyon – Adduksiyon
B) Elevasyon – Depresyon
C) Rotasyon – Sirkumduksiyon
D) Fleksiyon – Ekstansiyon
E) İç rotasyon – Dış rotasyon
Cevap : C) Rotasyon – Sirkumduksiyon

6. Aşağıdaki kaslardan hangisi kol arka yüzde bulunur?

A) M. coracobrachialis
B) M. biceps brachii
C) M. brachialis
D) M. supraspinatus
E) M. triceps brachii
Cevap : E) M. triceps brachii
NOT: Kol önyüzde biceps brachii, brachialis ve coracobrachialis kasları yer alırken arka yüzde ise triceps brachii yer almaktadır. Ön kolda fleksör grup kaslar humerus medial epikondile yapışırken ekstansör grup kaslar ise lateral epikondile yapışmaktadır.

7. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum sagittale
B) Planum transversum
C) Planum horizontale
D) Planum coronale
E) Planum medianum
Cevap : A) Planum sagittale

8. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perikard
B) Periost
C) Pia mater
D) Periton
E) Plevra
Cevap : D) Periton

9. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Nazofarenks
B) Trachea (soluk borusu)
C) Paranasal sinüsler
D) Ağız
E) Burun
Cevap : B) Trachea (soluk borusu)
NOT: Solunum sistemi sırasıyla burun (nasus), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea), akciğer içi iletici yollar ve akciğerler (pulmones)den oluşur . Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

10. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Septum
B) Ostium
C) Sinüs
D) Vestibulum
E) Concha (konka)
Cevap : A) Septum
NOT: Burun boşluğu orta hatta bulunan bir bölme (septum nasi) ile ikiye ayrılır. Bu bölmenin büyük bir kısmını kemik yapı oluştururken geri kalan daha küçük kısmını kıkırdak yapı oluşturur.

11. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mandibula
B) Occipital kemik
C) Frontal kemik
D) Temporal kemik
E) Maxilla
Cevap : A) Mandibula
NOT: Mandibula (Alt çene kemiği): Baş iskeletinin tek hareketli kemiğidir. Temporal kemik ile çene eklemini oluşturur. Embriyolojik dönemde sağlı sollu iki kemik yapısı kemik gelişmiyle beraber aradaki eklem kaynar ve tek bir kemik hâlini alır. Alt çene dişleri bu kemik üzerinde yer alan yuvalara oturmaktadır. Özellikle çiğneme için önemli olan kaslar mandibulaya yapışmaktadır.

12. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rotasyon
B) Adduksiyon
C) Abduksiyon
D) Ekstansiyon
E) Fleksiyon
Cevap : C) Abduksiyon

13. İnsülin ve glukagon gibi kan şekerini regüle eden hormonları sentezleyen ve salgılayan adacıklar hangi organda bulunmaktadır?

A) Beyin
B) Pankreas
C) Karaciğer
D) Mide
E) Böbrek
Cevap : B) Pankreas
NOT: Pankreas çok fonksiyonlu bir bezdir. Hem sindirim sistemi ile ilgili bir organ olarak fonksiyon görür. Hem de iç salgı yapan bir bez olarak görülür. Daha geniş olan baş kısmı sağ yanda duodenumun kavisi içinde yer almaktadır. Sola ve yukarıya doğru uzanan kuyruk bölümü ise bazen dalak ile çok yakından komşuluk yapar. Pankreasın yapısı içinde bulunan değişik hücre tipleri, kan şekeri üzerine etki yapan önemli hormonları yaparlar (İnsülin ve Glukagon hormonları). İnsülin hormonunda herhangi bir patoloji ile sekresyon bozukluğu olursa diyabetes mellitus tip 1 denilen yüksek kan şekeri ile seyreden hastalık ortaya çıkar.

14. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun kemikler
B) Havalı kemikler
C) Yassı kemikler
D) Kısa kemikler
E) Sesamoid (susamsı) kemikler
Cevap : E) Sesamoid (susamsı) kemikler

15. Paranasal sinüslerin enfeksiyona bağlı olarak içindeki hava yerine sıvı (mukus) birikmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tonsillit
B) Sinüzit
C) Otit
D) Farenjit
E) Bronşit
Cevap : B) Sinüzit

16. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

A) Lateralis
B) Inferior
C) Medianus
D) Medialis
E) Anterior
Cevap : D) Medialis

17. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi kalın bağırsak bölümlerinden değildir?

A) Yatay kolon
B) Çıkan kolon
C) Caecum
D) Duodenum
E) İnen kolon
Cevap : D) Duodenum

18. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

A) Mide
B) Tükrük bezleri
C) Yemek borusu
D) Ağız
E) Bağırsaklar
Cevap : B) Tükrük bezleri

19. Gövdenin en güçlü fleksör kası aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. quadriceps femoris
B) M. rectus femoris
C) M. erector spinae
D) M. iliopsoas
E) M. rectus abdominis
Cevap : E) M. rectus abdominis
NOT: M. rectus abdominis; beşinci kıkırdak kaburgadan, aşağıda göğüs kemiğinin proc. xiphoideusundan ve kaburga yayının medialinden başlayarak pubis kemiğine yapışan uzunlamasına düz bir şekilde uzanan bir kastır. Bu kas gövdenin en güçlü fleksör (öne eğen) kasıdır.

20. Ses telleri nerede bulunmaktadır?

A) Ağız
B) Burun
C) Soluk borusu
D) Yutak
E) Gırtlak
Cevap : E) Gırtlak

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al