4. Sınıf Fen Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2021-2021 Tüm Sınıfların 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
1.    Aşağıdakilerin hangisinden fosil oluşmaz?

A)    Kemik parçası    B) Kulak parçası    C) Boynuz    D) Diş

2.    Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendie etrafındaki bir tam dönüşünün süresini ifade eder?

A)    1 gün    B) 1 hafta    C) 10 ay    D) 2 yıl

3.    I. Kayaçları farklı yapan maddelerdir.
II. Doğal yollala oluşan belli özellikteki katı maddelerdir.
III. Ayna, ampul gibi eşyaların yapımında kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mineral        B) Maden     C) Kayaç     D) Taş

4.    Aşağıda Dünya’nın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)    Dünya’nın bir yüzü gündüzü yaşarken diğer yüzü de gündüzü yaşar.
B)    Dünya Güneş’in çevresini 2 yılda dolanır.
C)    Dünya’nın kendi etrafında dönüşü sonucu gece ile gündüz oluşur.
D)    Dünya belli zamanlarda kendi etrafında döner.

5.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Maden                Kullanım alanı

A)    Demir                    Otomobil yapımı
B)    Bakır                        Mutfak eşyası yapımı
C)    Aliminyum                    Uçak yapımı
D)    Taş kömürü                    İnşaat yapımı


6.    Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Alkol, soluk alıp verme organlarına zarar verir.
B)    Sigara ve alkol kanser riskini arttırır.
C)    Alkol kişinin bilincinin kaybolmasına neden olur.
D)    Sigara ve alkol bağımlılık yapmaz.

7.    Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımndan zengindir?

A)    Ekmek        B) Domates        C) Mısır    D) Portakal


8.    Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir?    
A)    Karbonhidrat    B) Su        C) Mineral        D) Vitamin

9.    Aşağıdaki besinlerden hangisi protein bakımından zengindir?

A)    Portakal        B) Pirinç        C) Makarna        D) Yumurta

10.     Aşağıdaki ifadeleri başına doğruysa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

(    ) Pilav karbonhidrat bakımından zengindir.
(    ) Yumurtada yağ yoktur.
(    ) Yoğurt protein bakımından zengindir.
(    ) Dengeli ve düzenli beslenme hastalıklara neden olur.
(    ) Mandalina, vitamin bakımından zengindir.

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adım-Soyadım:……………………………………………                                                                              
Sınıfım-Numaram:………………………………………
1)    Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız. (10 puan)


    Dünya, Güneş etrafında ……………………………… hareketi yapar.
    Fosilleri inceleyen bilim dalına …………………………………… denir. 
    ………………………………  vücudu7muzda yapıcı-onarıcı olarak görev alırlar.
    Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü ……………………………………………  doğrudur.
    ………………………  ülkemizde çıkarılan en önemli madenlerden biridir.
2)    Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.  (20 puan)
(……) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
(……) Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken izlediği yol daire şeklindedir.
(……) Altın ve gümüş takı üretiminde kullanılır.
(……) Yer kabuğu insanların üzerinde yaşadığı katmandır. 
(……) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.
(……) Dünya’nın dönme hareketi sonucu, gün içinde gölge boyumuz değişir.
(……) Güneş, dünya etrafında dolanma hareketi yapar.
(……) Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için besinlere ihtiyaç duyarlar.
(……) Et, süt ve yumurta protein bakımından zengindir.
(……) Sebze ve meyvelerde mineral bulunmaz.

3)    Maden nedir? Madenlere iki örnek vererek kullanım alanlarını yazınız. (10 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                             : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

                             : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

4)    Aşağıda karışık olarak verilen ifadeleri doğru bilgi oluşturacak şekilde eşleştiriniz. (10 puan)


5)    
5) Karbonhidratların vücudumuzdaki görevi nedir? Karbonhidrat içeren besinlere iki örnek veriniz. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)    Nil ve Hamza “Dünya’nın Hareketleri” ile ilgili bir oyun hazırlıyorlar.

            Nil    Hamza
    
      Buna göre Nil ve Hamza; Dünya ve Güneş’ten hangilerini temsil etmektedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( Çoktan seçmeli soruların her biri 5 puandır)
 7)  Eymen dışarı çıktığında gölgesini en kısa haliyle görüyor. Buna göre Eymen’in dışarı çıktığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akşam                    B) İkindi    
C) Öğle                          D) Sabah    10)  Proteinler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev alırlar.
B) Meyvelerde bol miktarda bulunurlar.
C) Yaralarımızın iyileşmesini sağlarlar.
D) Büyüme ve gelişmeye yardımcı olurlar.
 8)  Günümüzden milyonlarca yıl önce yaşamış bir canlının fosiline ulaşan bir paleontolog, canlının;
I.    Beslenme biçimi
II.    Çoğalma şekli
III.    Yaşadığı dönemin iklimi
IV.    Yaşadığı yerin bitki örtüsü

gibi bilgilerden hangilerine ulaşabilir?
A) I ve II                           B) II ve III    
C) II, III ve IV                    D) I, II,III ve IV    11)     I. Ekmek                         II. Zeytinyağı

        III. Yoğurt                       IV. Marul

Yukarıdaki besinlerden hangileri bitkisel kaynaklıdır?

  A) Yalnız I                            B) II ve IV    
  C) III ve IV                       D) I, II ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanma hareketinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B) Mevsimlerin oluşması
C) Yerel saat farklılıklarının meydana gelmesi
D) Gece ve gündüz oluşması    
12) Dünya, kendi etrafındaki 1 tam turunu ne kadar sürede tamamlar?

    A) 1 ay                                B) 1 yıl      
    C) 1 gün                              D) 1 saat

                     

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol