2021 Yılı MEB Sınavları Salon Başkanı - Gözetmen Görevli Ücretleri

2021 MEB Merkezi Sınav Salon Başkanı, Gözetmen vb..2021 Ocak - Haziran 6 Aylık Dönem Ücretleri Netleşti. MEB sınav görevli ücretleri de %7,33 oranında artırıldı. Yeni orana göre hesapladığımız ilk altı aylık dönemde sınavlarda ödenecek sınav görevli ücretlerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

2021 yılı birinci yarısında MEB merkezi sınavlarda görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretleri maaş katsayı oranına göre netleşti.

Memurların maaşları %7,33 oranında artırıldı. Bu orana bağlı olarak 2021 yılının ilk  altı ayında maaş katsayısı 0,165786 olarak belirlendi. Görevliler için uygulanan göstergeler, yeni katsayı ile çarparak yeni sınav görevli brüt ücretlerini hesapladık. Ayrıca bir çok görevli %15 vergi dilimine göre ücret alacakları için bu dilime göre net ücretleri de hesaplayıp aşağıda yer verdik.

MEB yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken memur maaş katsayıyı kullanmaktadır. Ocak-Haziran 2021 memur maaş katsayısı: 0,165786 olduğu için 2021 yılı sınav görevli ücretleri hesaplanırken bu katsayı kullanılacak.

Toplu sözleşmeyle MEB sınavlarında görevli ücretleri ciddi artırılması nedeniyle öğretmenlerin hemen hemen hepsi de  yıl içerinde MEB'in yaptığı sınavlarda salon başkanı yada gözetmen olarak görev için başvuru yapıyor. Bu nedenle öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de bu sınavlarda ödenen ücretlerin yeni zamla birlikte kaç lira olduğu.

Biz de memur maaş katsayısı belli olduğu için ücretleri aşağıdaki şekilde hesapladık.

2021 Yılı Ocak - Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri 

2021 YILI MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ  (OCAK - HAZİRAN)

2021 Ocak- Haziran dönemi sınav görevli ücretleri hesaplanırken; uygulanan gösterge ile memur zamlı maaş katsayısı olan 0,165786 çarpılır. Örneğin salon başkanının sınav görev ücreti için uygulanan gösterge 1650 olup salon başkanı için ödenecek brüt ücret 1650.0,165786=273,55 TL bulunmuş olur. Böylece 2020 yılına göre salon başkanının ücreti 18,69 TL artmış oldu.

Sınav Ücret Ödemesi             : KBS

Brüt Ücretler:
Bina Yöneticisi                                   : 314,99 TL
Bina Yönetici Yardımcısı                    : 281,84 TL
Salon başkanı                                     : 273,55 TL
Gözetmen                                            : 265,26 TL
Yedek Gözetmen                                 : 198,94 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen                : 331,57 TL

Net Ücretler (%15 vergi dilimine göre)

Bina Yöneticisi                                     : 265,35 TL
Bina Yönetici Yardımcısı                      : 237,42 TL
Salon başkanı                                       : 230,44 TL
Gözetmen                                             : 223,46 TL
Yedek Gözetmen                                  : 167,59 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen                  : 279,32 TL
E-Sınav uygulama sorumlusu              : 209, 54 TL 

%20 vergi diliminde olanlar alacakları net ücreti yukarıdaki brüt ücretlerin %80'ini hesaplayarak kolayca bulabilirler. Örneğin %20 vergi diliminde olan bir öğretmen salon başkanı olursa 2021 Ocak - Haziran döneminde sınav görevi için 218,84 TL ücret alır. Daha farklı dilim içinde benzer şekilde net ücret kolayca hesaplanabilir.

Not:65 puan: Salon başkanı , 63 puan: Gözetmen, 47 puan: Yedek Gözetmen

MEB Sınav Görevlerinin Puan Değerleri

Açık Okul ve Ortaöğretim Sınavları ve BİLSEM Sınav Görevlerinin Puan Karşılıkları

Salon Başkanı : 65
Gözetmen : 63
Cezaevi Salon Başkanı : 59
Cezaevi Gözetmen: 57
Yedek Gözetmen:47
Yardımcı Engelli Gözetmen:71
Bina Sınav Sorumlusu:78
Bina Sınav Komisyon Başkanı:75
Bina Sınav Komisyon Üyesi:61

E Sınav Sınav Görevlerinin Puan Karşılıkları

Uygulama İzleme Sorumlusu:166
Salon Başkanı:144
Gözetmen:133

MTSAS Sınavı Sınav Görevlerinin Puan Karşılıkları

Salon Başkanı: 122
Bina Sınav Komisyon Başkanı:141
Gözetmen:119
Yedek Gözetmen:89
Yardımcı Engelli Gözetmen:125
Bina Sınav Komisyon Üyesi:106 

MEB SINAVLARINDA SALON BAŞKANLIĞI KRİTERLERİ

2018 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Merkezi Sınavlarla ilgili Sınav görevi puan ve salon başkanı olma kriterleri değişti.

Genel Açıklama ve Yenilikler

1. Salon başkanı ve gözetmenlerin sınav günü binalarda kura çekilerek değil Mebbis/Sınav İşlemleri modülü tarafından aşağıda belirtilen önceliklere göre sınavdan önce belirlenmesi,

Salon Başkanlarının Belirlenmesinde Öncelik Sırası aşağıdaki gibidir.

 - En az 3 kez salon başkanı veya gözetmen olarak görev yapmış olmak,

 - Okul / Kurum Müdür veya Müdür yardımcısı görevlerinde bulunmak,

 - Görev süresi fazla olmak,

  - Yaşı daha büyük olmak,

2. Kura Sisteminin sınav günü MEBBİS’ten yapılması

3. Aynı gün içerisinde yapılan oturumlu sınavlarda birden fazla oturumda görev alacak görevlilerin, görevine zamanında yetişebilmesi ve sınavlarda sorun yaşanmaması için aynı okulda görevlendirilmesinin sağlanması,

4. Salon görevlilerin belirlenmesi sürecinde okul dışında sınav yapılan; cezaevi, askeri tesis, ev veya hastane, çocuk ıslah evi, rehabilitasyon ve bakım merkezi vb. gibi binalarda “ Okul Dışında Sınav Yapılan Binalarda Görev Almak İstiyorum”şeklinde bir seçeneğin konulması ve bu binalarda görev yapacak personelin bu tercihe göre ve aşağıda belirtildiği gibi yapılması,

- Okul dışında sınav yapılan binalarda görevden kaçılmaması için hazırlık süresinin 100 dakika olarak uygulanması ve bu şekilde ücret değişmeden görevin puan ile cazip hale getirilmesi,

 - Okul dışında sınav yapılan binalarda birden fazla oturumda sınav olması durumunda, bu binada görev yapacak personelin tüm oturumlar için görevlendirilmesi,

5. Tek kişilik salonlarda sınava girecek engelli adaylar için okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek Yardımcı Engelli Gözetmenlerinin belirlenmesi sürecinde, başvuru ekranına “Yardımcı Engelli Gözetmeni Olarak Görev Almak İstiyorum” şeklinde seçenek konulması

6. Görev yasağı biten personele görevde bulunduğu İl/İlçe de yasağın başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar yapılan sınavların ortalama puanının verilmesi.

7. Göreve yeni başlayanların görevde bulundukları İl/İlçe de göreve başlama tarihinden önce yapılan sınavların ortalama puanının verilmesi

8. Aşağıdaki talolarda belirtilen görevler için görev puanlarının hesaplanmasında; sınavın süresine, yönergede belirtilen hazırlık sürelerinin ( 60 dakika sınav öncesi, 15 dakika sınav sonrası olmak üzere toplam 75 dakika olarak )eklenmesi ve bu şekilde sınav türleri arasındaki oranların düşürülmesi.

9. Bina ve Salon Görevlileri Puanlama

Puan = Gösterge * ( 10 / (Toplam Sınav Süresi)

Ogretmenler.Com 

Anahtar Kelimeler:
2021 Yılı MEB Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen Görevli ÜcretleriMEB Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen Görevli ÜcretleriGözetmen Görevli Ücretleri2021 Gözetmen Görevli ÜcretleriMEB Sınavları Salon Başkanı ÜCRETLERİ2021 MEB Sınavları Salon Başkanı ücreti2021 Yılı ÖSYM Sınavları Görevli ÜcretleriMeb Sınavları2021 Yılı Salon Başkanı - Gözetmen Görevli ÜcretleriMEB SINAVLARINDA SALON BAŞKANLIĞI KRİTERLERİMTSAS Sınavı Sınav Görevlerinin Puan KarşılıklarıMEB Sınav Görevlerinin Puan Değerleri2021 YILI MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ  (OCAK - HAZİRAN)2021 YILI MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ2021 MEB Merkezi Sınav Salon BaşkanıGözetmenGözetmen ücretleri2021 Yılı Meb Sınavları Salon Başkanı - Gözetmen Görevli Ücretleri2021 MEB öğretmen Sınav ücretleri Açıklandı2021 MEB Sınav Görevi ücretleri Belli OlduÖsym Görevli ücretleri Ne Kadar?LGS Sınav Görevli ücretleri Ne Zaman ödenecek?Açık Lise Görevli ücretleri Ne Zaman Yatacak 2020?Açık Lise Görevli ücretleri Ne Zaman Yatacak 2021LGS Görevli ücreti Ne Kadar?Öğretmenlerin E-sınavMEB Ve ÖSYM Sınav Görev Ücretleri2021 MEB Sınav Görevli Ücretleri2021 Ocak- Temmuz ÖSYM Ve MEB Sınav Görevli ücretleri2021 Yılı Zamlı MEB Sınav Görevi ÜcretleriSınav Görevlileri Ne Kadar Para Alıyor?Zamlı Sınav Görev ücretleri MEB2021 Zamlı Sınav Görev ücretleri MEBZamlı Sınav Görev ücretleri MEB 2021MEB Sınav Görevli ücretleri 2021Açık Öğretim Lisesi Sınav Görevli ücretleri 2021Açık Lise Görevli Sınav ücretleriAçık Lise Görevli Sınav ücretleri 20212021 Açık Lise Görevli Sınav ücretleriAçık Öğretim Görevli Sınav ücretiAçık Öğretim Görevli Sınav ücreti 20212021 Açık Öğretim Görevli Sınav ücreti2021 Sınav Gözetmen ücretleriAçık Lise Sınav Görevli ücretleri 2021Salon Görevlisi Gözetmen MiSalon Görevlisi ücreti 2021

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol