Sendikalardan Nasıl İstifa Edilir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Öğretmenin Yapacağı İşlemler:

1) ) Öğretmen/memur, Sendika İstifa Formu Linkteki istifa dilekçesinden 3 adet çıktı alır.

2) Öğretmen/memur, 3 nüsha "sendika istifa dilekçesini" doldurup kurumuna verir.

3) Öğretmen/memur, kurumuna verdiği istifa dilekçelerinden birini (kurumca kayıt numarası ve tarih yazılmış halde) geri alacaktır.

Okul İdaresinin Yapacağı İşlemler:

1) Kurum Görevlisi, 3 nüsha olarak öğretmenden/memurdan alınan formlardan birini taratılıp DYS ortamında evrak numarası ve tarih alacaktır.

2) DYS'den alınan evrak numarası ve tarih istifa dilekçelerinin alt kısmındaki kutucuğa yazılacaktır.

3) Evrak nuarası ve tarihi yazılmış 1 nüsha öğretmene/memura geri verilecektir.

4) Kayıt numarası ve tarih yazılan 1 nüsha taratılıp İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Şubesine üst yazı ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu gönderimle birlikte İl/İlçe MEM, MEBBİS kayıtlarına üyenin istifa ettiğini işleyecektir.

5) Okul idaresi, istifa dilekçelerinin 1 nüshasını ise 15 gün içinde sendikaya gönderecektir. Hangi sendikadan istifa ediliyorsa, o sendikanın genel merkezinin mail adresine gönderilmesi yeterlidir.

6) Memurun sendika üyeliğinden çekilme istifa işlemi sendikadan ayrılma dilekçesini verdiği tarihten 30 gün sonra geçerli olur. Bu nedenle 30 gün sonraki ilk maaşa istifa bilgilerinin işlenebilmesi için, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından istifanın KBS'ye işlenmesi gerekir. Bunun için kayıt numarası ve tarih yazılan 1 nüsha, maaş değişikliği formuna eklenerek İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tahakkuk birimine gönderilmesi gerekmektedir.

7) Okul İdaresi, istifa dilekçesinin 1 nüshasına öğretmenin özlük dosyasına koyar.

Tüm işlemler bu kadar...

Kamu kurumlarında ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan kişilerin Sendikalar Kanununa göre işçi sendikalarına üye olma hakları bulunmaktadır. Aynı zamanda işçi sendikasına üye olan işçinin üye olmuş olduğu sendikadan çekilme yani istifa etme hakkı bulunmaktadır.İşçinin sendika üyeliğinden istifa çekilme işlemlerine ilişkin açıklamalar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun, 19. Maddesinde ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine açıklanmıştır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19.maddesinde yer alan hükümlere göre sendikadan istifa etmek isteyen işçi sendika istifa işlemlerini E Devlet üzerinden yapmak zorundadır.İşçinin sendikadan istifa etmesi engellenemez

-E Devlet üzerinden yapılan istifa talebi elektronik ortamda hem Çalışma Bakanlığına hemde işçinin üye olduğu sendikaya iletilir.İşçinin E devlet dışından yapacağı dilekçe v.b yollarla yapacağı başvurular kabul edilmez.

-İşçinin sendikadan istifa işlemi E Devlet üzerinden işlemleri yaptığı günden itibaren 1 ay sonra hüküm ifade eder.İşçi sendikadan istifa ettikten sonra başka sendikaya üye olmak isterse üyelik başvurusu bu 1 aylık sürenin bitiminden itibaren kabul edilebilir.

- Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.

Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin  Üyelikten çekilme başlıklı 10. maddesinde üyelikten çekilme ile ilgili yer alan mevzuat hükümleri aşağıda yer almaktadır.

" (1) İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(2) İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

(3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

(4) Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

(5) Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek bir önceki sendikasına yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder." hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümler doğrultusunda işçi üye olmuş olduğu sendikadan istifa etmek isterse istifa işlemlerini e devlet üzerinden yapmak zorundadır.
İşçi Sendikasından  E Devlet Üzerinden İstifa Etme Adımları

1. Sendikadan istifa etmek isteyen işçi bu işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceği için e-Devlet şifresine sahip olmalıdır.

İşçinin e-Devlet şifresi yoksa veya unutmuşsa;

İşçi e-Devlet şifresini içeren zarfını PTT Merkez Müdürlüklerine, şahsen başvurarak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin etmelidir.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Bazı bankaların internet bankacılığı sayfaları aracılığı ile başka bir şifreye ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısına giriş yapabilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine giriş ekranında yer alan İnternet Bankacılığı sekmesine tıklayarak internet bankacılığı kullanıcı hesabınız bulunan bankayı tıklamanız ve internet bankacılığı kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra dilerseniz e-Devlet Kapısı profil alanından güvenli bir şekilde şifre oluşturabilir. Daha sonraki e-Devlet Kapısı girişlerinizde bu şifreyi kullanabilirsiniz.

2.İstifa işlemlerinin yapılacağı e-Devlet kapısını internet adresi www.turkiye.gov.tr dir.

www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılan e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen Sisteme Giriş bağlantısına tıklanmalıdır.

Sisteme giriş bağlantısına tıkladıktan sonra yanda ekran görüntüsü verilen giriş sayfası açılacaktır. Bu ekranda T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ilgili alanlara girilerek Sisteme Giriş Yap bağlantısına tıklanmalıdır.

3. Giriş işlemi başarı ile tamamlandığında aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfa açılacaktır. Bu sayfada e-Hizmetler bağlantısına tıklayarak e-devlet kapısı üzerinden verilen tüm hizmetler görüntülenebilmektedir.

Sendika üyeliği ile ilgili işlemlere e-Hizmetler sayfasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerin altında yer alan İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacaktır.

4. İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısı tıklandıktan sonra;

İşçinin üyesi olduğu sendika ya ait bilgilere ulaşılabilecektir .İşçinin istifa et butonuna basarak sendikadan istifa etmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler:
Sendikalardan Nasıl Istifa EdilirSendikadan Nasıl Istifa EdilirSENDİKA İSTİFA DİLEKÇESİİşçi Sendikasından Nasıl İstifa Edilir ?Memur Sendikasından Nasıl İstifa Edilir ?Öğretmen Sendikasından Nasıl İstifa Edilir ?Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi KanunuSendikalar Kanununa Göre6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu-devlet üzerinden Sendika üyeliğinden Ayrılma Ve Yeni üyelik Işlemleri Nasıl YapılırE-devlet üzerinden Sendika üyeliğinden Ayrılma Ve Yeni üyelik Işlemleri Nasıl YapılırSendika üyeliğinden Ayrılma Ve Yeni üyelik Işlemleri Nasıl YapılırSendika üyeliğinden AyrılmaYeni üyelik Işlemleri Nasıl YapılırSendikadan Nasıl İstifa Edilir?Memur Sendikasından Nasıl İstifa Edilir?Öğretmenin Yapacağı İşlemlerOkul İdaresinin Yapacağı İşlemlerSendika İstifa FormuSendika Istifa Dilekçesi 2021İstifa Dilekçesi Doldurma Ile Ilgili BilgilendirmeSendikadan Nasıl IstifaSendikadan Nasıl Istifa Edilir 2021?E Devletten Sendikadan Nasıl çıkılır?E-devletten Sendikadan Nasıl çıkılır?Sendika üyeliğinden çekilme Ne Kadar Sürer?İşçi Sendikasından Istifa Ederse Ne Olur?Sendikaya üye Olan Memurlarİstifa FormuKAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI. KAMU GÖREVLİSİNİN ÜYELİKTEN ÇEKİLME BİLDİRİMİ FORMUKAMU GÖREVLİSİNİN ÜYELİKTEN ÇEKİLME BİLDİRİMİ FORMUKAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI.Sendika Üyeliğinden Nasıl İstifa EdilirMEMURLARIN SENDİKALARA ÜYELİK VE ÜYELİKTEN İSTİFA İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLMELİDİRSendika Istifa E-devletSendikadan Nasıl Istifa Edilir 2021Memur Sendikadan Nasıl Istifa Edilir 2021Memur Sendikadan Nasıl Istifa EdilirSendikadan Istifa Edersem Ne OlurSağlık Senden Nasıl Istifa EdilirE-devlet Sendika MemurEğitim Bir Sen Istifa E-devletEğitim Sen Istifa E-devletTürk Eğitim Sen Istifa E-devletTürkeğitimsen Istifa E-devletEğitim Iş IstifaE-devlet üzerinden Sendika üyeliğinden AyrılmaE-devlet üzerinden Sendika üyeliğinden Ayrılma Işlemleri Nasıl YapılırMevzuat Bilgi Sistemiİşçi Sendikaları Üyelik İşlemleriİstifa İşlemleriSendika İşlemleriE-Devlet Kapısı Üzerinden Üyelik İşlemleriSendika üyelik Ve Istifa IşlemleriÜYELİKTEN İSTİFA FORMUİşçi Sendikası Üyeliğinden ÇekilmeSENDİKA ÜYELİKTEN İSTİFA FORMUSendikalar Toplu İş Sözleşmesi KanunuSendikadan İstifa FormuSENDİKADAN NASIL İSTİFA EDEBİLİRİM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13