İtirazın kabulü hâlinde disiplin amirince aynı ceza verilemez

Eğitim-Bir-Sen olarak, üyemize verilen disiplin cezasının iptali istemiyle açtığımız davada, mahkeme, itiraz makamınca reddedilen cezanın aynısının disiplin amirince 657 sayılı Kanun’un 126. maddesine dayanılarak tekrar verilemeyeceğine hükmetti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi: “… Bu durumda, soruşturma raporunda davacının eylemleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-d maddesi uyarınca ‘amirine ve maiyetindekilere karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü hareketler yapmak’ disiplin suçunu işlediğinden bahisle ‘1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası ile tecziye edilmesinin teklif edilmesinin ardından soruşturma dosyasının görüşüldüğü Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nca ‘iddiaların somut olarak sübuta ermediği’ gerekçesiyle ‘teklif edilen cezanın reddine’ karar verildiği, ardından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddesi hükmüne dayanılarak Vali tarafından ‘1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası ile (soruşturma raporunda teklif edilen ve disiplin kurulunca reddedilen aynı ceza ile) cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gibi, verilen bu cezaya davacı tarafından yapılan itiraz başvurusunun görüşüldüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 06/11/2017 tarih ve E. 18612836 sayılı işlemi ile ‘getirilen teklif ile verilen cezasının örtüşmediği, ayrıca İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu’na sendika temsilcisinin katılmadığı’ gerekçesiyle Vali tarafından verilen ‘1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezasına yapılan itirazın kabulüne’ oy birliği ile karar verilmesi sonrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddesi hükmüne dayanılarak Ankara Valiliği’nin dava konusu 25/12/2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile davacının ‘1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası ile (Yüksek Disiplin Kurulunca reddedilen cezanın aynısı ile) tecziye edilmesine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır...”

Mahkeme kararı için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol