AES: HİZMET PUANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇALIŞMA HUZURUNU BOZACAK MADDELERİNE DAVA AÇTIK

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


Objektif olmayan, kişilerin insiyatifi ile verilen başarı, üstün başarı ve ödüllerin hizmet puanı hesabında kullanılmasını ve artırımlı hizmet puanı değişikliğinin zorunlu hizmet bölgesinde/kurumunda çalışmasına rağmen 2000,2010 yıllarında muaf olan öğretmenlerimize artırımlı hizmet puanı verilmemesini kabul etmek mümkün değildir. Davamıza konu olan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.
İlgili değişiklikte (9) numaralı fıkrada yer alan; ".. f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5..", hizmet puanı verilmesine ilişkin düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bir yönü yoktur. İdarecilerin insiyatifi ile verilen bu belgelerin hizmet puanı hesaplamasında kullanılması kabul edilemez. Çalışma huzurunu bozacak ilgili değişikliğin iptali istenmektedir.
19 Haziran’da yapılan değişiklik ile hizmet puanının artırımlı olarak verilmesi uygulamasının genişletildiği anlaşılmaktadır. Değişiklikten önce "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere" zorunlu hizmet alanlarına atanan öğretmenlerin o bölgede daha fazla görev yapması halinde artırımlı hizmet puanı verilmekteydi. "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere" nedeni dışında aynı bölgeye atanıp aynı eğitim kurumunda olan ve koşulları sağlayan öğretmenlere hizmet puanı artırımlı olarak verilmemekteydi. Bu uygulama aynı zorunlu hizmet bölgesinde, aynı eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler arasında eşitsizliğe neden olarak çalışma barışını bozmuş ve bu konuda davalar açılmıştır.
Diğer yandan zorunlu hizmeti yönetmelikle affa uğramış olan öğretmenlerden zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan öğretmenler artırımlı hizmet puanından yararlanamamışlardır. Bu değişiklik ile da yararlanamayacaklardır. 6. Fıkrada yapılan değişiklik olumlu olsa da yetersiz ve eksik bir düzenleme olarak görülmektedir. Eski hüküm nedeniyle zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan öğretmenlerin geçmişe dönük kayıpları giderilmemiştir. 2000 ve 2010 yıllarında yönetmelik ile yapılan değişiklik ile zorunlu hizmetten muaf sayılanların da koşulları oluştuğu takdirde bir önceki yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren artırımlı hizmet puanından yararlandırılmaları gerekirdi.
 
Anadolu Eğitim Sendikası aşağıdaki değişiklilere taraftır.
Destekleme kursları için verilen ek hizmet puanı İYEP’te görev alanlar için verilmemekteydi. Sendikamızın da talebi olan İYEP’te görev alan öğretmen ve yöneticilere ek hizmet puanı verilmesi olumludur.  Öğretmenlerin bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif çalışmalarının desteklenmesi yerindedir. 2. Maddenin (9) numaralı fıkrasında; a,b,c,ç bentlerinde; " a) Doktora mezunu olanlara 90, b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10, hizmet puanı verilmesi ve 10. Maddeye göre de öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir" şeklindeki düzenleme genel olarak olumludur. Ancak doktora, yüksek lisans ve ikinci bir dört yıllık yükseköğretim mezunlarına verilecek puanlarda nelerin esas alındığı da açıklanmalıdır.
Anadolu Eğitim Sendikası
Samsun İl Başkanı Murat Bahtiyar
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol