9. Sınıflar İçin Proje Ödevleri

9. Sınıf öğrencileri için proje ve performans ödevleri. 
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci büyük bir heyecan içerinde okulların açılmasını bekliyor.
Okullar uzun süredir uzaktan devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında, tam zamanlı ve yüz yüze olarak başlayacağını duyurmuştu.
Okullar açıldıktan sonra, öğrencilere verilen proje  ve performans ödevlerine örnek olacak bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
 

COĞRAFYA 9. SINIF
1· Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları

2. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma

3. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.

4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler

5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar

6. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma

7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları

8. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri

9. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması

10. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler

11. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar

12.Atmosfer ve özellikleri

13· Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler

14· Dünyadaki okyanus akıntıları, özellikleri , etkileri ve harita üzerinde
gösterilmesi

15· Anadolu’da kurulan ilk yerleşmeler

16· Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

17. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri

18. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler

19. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler

20. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar

21. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi

22. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi

23.Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri

24· Yerel saat ile ilgili soruların çözümü

25· Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri

26· İklim kuşakları ve önemi

27. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.

28. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri

29. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.

30. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler

31. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği

32. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.

33. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini

34. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri

35. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları

TÜRK EDEBİYATI

1. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
2. Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
3. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.
4. “Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi” konulu bir Powerpoint sunusu hazırlama.
5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
6. Yöredeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.
11. Türk masallarındaki “kara” motifini araştırma.
12. Bir halk aşığı ile röportaj yapma.
13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum
Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin
Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma, Fuzuli’den veya Baki’den bir gazel, Yunus Emre’den bir ilahi.
15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.
16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.
17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme:
Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
Tarık Buğra – Küçük Ağa
Refik Halit Karay – Eskici
Ömer Seyfettin – Yalnız Efe
Sait Faik Abasıyanık – Semaver
19. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması.
20. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
21. Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi.
22. Öğretici metin türlerinin araştırılması. (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
23. Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması. (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük)
24. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

Alıntı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol