Yurt Dışı Öğretmenlik Görevi Başvuru Şartları Neler?

Yurt dışında görevlendirilecek olan öğretmenlerden istenen şartlar neler? Yurt dışı öğretmen görevlendirilmeleri ne zaman hangi tarihte başlıyor? 

Yurt dışı öğretmenlik başvurularına dahil tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında


Yurt Dışı Öğretmenlik Görevi Başvuru Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
DİKKAT! Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir (Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmayacaktır).Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
h) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
i) Son 10 yılda, uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
k) Tablo – 5’te belirtilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Tablo 7’de belirtilen, Biyoloji, Fizik ve Matematik alanlarında İngilizce; Tablo 1’de belirtilen ülkelerdeki alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde ya da sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk bir dil belgesine*sahip olmak,
*ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf adresinden ulaşılabilir.

l) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.
DİKKAT!

Yurt dışına görevlendirme en fazla 2 kez yapılır.
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler bir eğitim ve öğretim dönemi görev yapmadan yurt içi görevlerine dönemezler.
Aylıksız izinde olan öğretmenler de bu sınava başvurabileceklerdir.
Daha önce yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavlarında başarılı olarak yurt dışı görevlendirilme sırasında bekleyen ve başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubunda görevlendirilmek isteyen öğretmenler de (Bu durumda olan öğretmenler, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.) bu sınava başvurabileceklerdir.
Yurt Dışı Göreve Giden Öğretmen Çift Maaş Alır
Yurt Dışı Göreve Giden Öğretmen Çift Maaş Alır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışı göreve giden öğretmenlere yurt içi kurumu tarafından bir maaş verilir ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı tarafından ayrıca bir maaş daha verilir. Yani çift maaş verilir. Öte yandan yol giderleri ve gündelikler de ilgili kurumlarca karşılanır.

 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11 inci ve 12 inci maddeleri
11. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
11.1. Yol Giderleri ve Gündelikler Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuata göre yurt dışı geçici görev yolluğu ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir.
11.2. Yurt İçi Aylığı Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11 inci maddesi doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.
11.3. Yurt Dışı Aylığı Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı aylığı 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12’nci maddesi çerçevesinde, aynı Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetvelinde belirtilen tutarda Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenir.
11.4. İzinler Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13 ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.
11.5. Yurt İçi Göreve Döndürme
a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.
b) Yurt içi görev yerleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde belirlenir.
c) En az bir ders yılı görev yapmadan, resmi belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi, yerlerine öğretmen gönderilmesinin mümkün olduğu hâllerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.
11.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Hâller Temsil Yeteneği Sınavına katılmaya hak kazanan öğretmenler sözlü sınav tarihinde, yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemlerini yaptıracak öğretmenler iş ve işlemlerini yaptırdıkları tarihlerde bağlı bulundukları makamlarca idari izinli sayılır.
11.7. Yol ve Konaklama Giderleri Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.
Başvuru Tarihleri ve Detaylar
Başvuru Tarihleri : 10-23 Ocak 2020
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati Ankara, 23 Şubat 2020, 10.00
Sınav Ücreti 130,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 9 Mart 2020
Sınav Giriş Belgesi, 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.
Sınav Takvimi

Kılavuzun tamamına erişmek için tıklayınız.

Duyurunun tamamı için tıklayınız.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol