ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
Madde 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ile ek çizelgenin 16 ve 38 sıra numaralı
bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;
h. Pedagojik Formasyon: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans
Programını ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,
Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık
Karşılığı Okutulacak Dersler
Madde 5 - (1) Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği
için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan
alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.
(2) Öğretmenlik atama alanlarına yönelik teklif ve talepleri değerlendirmek üzere
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin
katılımıyla bir komisyon kurulur. Komisyonca uygun bulunan teklif ve talepler Kurula
sunulur.
Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar
Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ya da Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programına ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda
Kurulca belirlenir.
Geçici Madde 9 - (Değişik: 27/08/2021 tarih ve 28 sayılı TTKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol