Öğretmenin Yıl Sonu Yapması Gereken İş ve İşlemler
 • Sınav notlarının girilmesi ve sonrasında kontrolü.
 • Sınava girmeyen öğrencilerin durumunun değerlendirilmesi. Geçerli mazereti varsa sınava tabi tutulması.
 • Ders ve etkinliklere katılım notlarının verilmesi (Her dersten en az 1 not verilecek.)
 • Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için),
 • Verilen not fişlerinin kontrolünü yapıp teslimi
 • Yıl sonu davranış notlarının girilmesi
 • Öğrencinin okuduğu tüm kitapların e-okula girilmesi
 • E-okulda ki karne öğretmen görüşü kısmının sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulması

I. DÖNEM SONU ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1-) 1. Dönem Sınav Tarihi ve Notlarının (Seçmeli dersler dahil) eksiksiz girilmesi,

2-) Her dersten mutlaka en az 1 tane Ders ve Etkinliklere Katılım notunun (Seçmeli dersler dahil) verilmesi,

3-) Proje verilmiş ise bunlara dair değerlendirme ölçek formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Proje ödevlerinin öğretmen tarafından saklanması,

4-) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi

5-) Davranış notlarının eksiksiz girilmesi,

6-) E-Okul sistemi içerisinde Şube Rehber öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş olduğu kitapların girilmesi,

7-) Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin Branş öğretmenlerince mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması.

8-) Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması.

9-) Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen derslere giremeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak notların okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilmesi,

10-) 1. Dönem Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve der içi etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır.

11-) Öğrencilerden e-okulda dosya bilgilerinin tamamının titizlikle kontrol edilerek eksik ya da yanlışlıklar var ise şube rehber öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulması,

12-) Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması,

13-) Not girişlerinin tamamlanması

14-) Not çizelgelerinde eksik ve hatalı olanların düzeltilmesi, çıktısının alınarak imzalanması ve idareye teslim edilmesi,

15-) Tüm şube rehber öğretmenlerin okula gelerek karneleri imzalayıp okul idaresine teslim edeceklerdir. 16-) Tüm sınıf şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini sınıfta vermek üzere okulda hazır bulunacaklardır.

17-) İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre Teşekkür, Takdir, iftihar Belgesi gibi belgeler konusunda Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere gerekli rehberliğin yapılması,

18-) Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri imzalaması, 19-) Verilen ders içi etkinlik ve proje notlarının değerlendirme ölçeklerinin 2 nüsha düzenlenerek 1 nüshasının okul idaresine teslim edilmesi.

Yıl sonu evrakları listesi

 • Yıl sonu ders kesim raporu
 • E-okul çıktısı halinde not fişleri
 • I. ve II. döneme ait yazılı kağıtları
 • Performans görevi değerlendirme çizelgeleri
 • Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme çizelgeleri
 • Öğrenci gözlem formları
 • Ürün, ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)
 • Proje ödevi değerlendirme çizelgeleri
 • Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporları
 • Rehberlik faaliyetlerinin yıl sonu raporları
 • Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)
 • OGYE raporu (OGYE: Öğrenci Gelişim ve Yönetim Ekibi) (İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir).
 • Tatil adresi okul idaresine bildirilir.
 • Sınıf defteri ve Sınıf kitaplığı listesi
 • Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar, tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.
Anahtar Kelimeler:
ÖĞRETMENLERİN İDAREYE TESLİM ETMESİ GEREKEN YIL SONU EVRAKLARI VE İŞLEMLERİÖĞRETMENLERİN YIL SONU İDAREYE TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLARI VE İŞLEMLERİÖğretmenlerin Yıl Sonunda Yapması Gereken IşlemlerYıl Sonu Evrakları Listesiöğretmen Yıl Sonu Evrakları ListesiSınav Notlarının Girilmesi Ve Sonrasında KontrolüSınava Girmeyen öğrencilerin Durumunun Değerlendirilmesi. Geçerli Mazereti Varsa Sınava Tabi Tutulması.Ders Ve Etkinliklere Katılım Notlarının Verilmesi (Her Dersten En Az 1 Not Verilecek.)Öğrenci ürün Dosyası Notu (Görsel Sanatlar Dersi Için)Verilen Not Fişlerinin Kontrolünü Yapıp TeslimiYıl Sonu Davranış Notlarının GirilmesiÖğrencinin Okuduğu Tüm Kitapların E-okula GirilmesiE-okulda Ki Karne öğretmen Görüşü Kısmının Sınıf öğretmenleri Ve Sınıf Rehber öğretmenleri Tarafından DoldurulmasıYıl Sonu Ders Kesim RaporuE-okul çıktısı Halinde Not FişleriI. Ve II. Döneme Ait Yazılı KağıtlarıPerformans Görevi Değerlendirme çizelgeleriDers Ve Etkinliklere Katılım Değerlendirme çizelgeleriÖğrenci Gözlem FormlarıÜrünürün DosyasıGözlem Formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri Için)Gözlem FormlarıProje ödevi Değerlendirme çizelgeleriSosyal Kulüplerin Yıl Sonu RaporlarıRehberlik Faaliyetlerinin Yıl Sonu RaporlarıOGYE RaporuSınıf Defteri Ve Sınıf Kitaplığı ListesiÖğretmenin Yıl Sonu Yapması Gereken İş Ve İşlemlerÖğretmenin Yıl Sonu Yapması Gereken İşlemlerÖğretmenlerin Dönem Sonu Yapması Gereken Iş Ve IşlemlerI. DÖNEM SONU ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLERYıl Sonu İş Ve İşlemleriII. DÖNEM SONU ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLERYıl Sonu Yapılması Gereken İş Ve İşlemlerÖğretmenlerin Dönem Sonunda Yapması GerekenYapılacak İşlerYıl Sonu Öğretmenlerin Yapması Gereken İş Ve İşlemlerYıl Sonu İş Ve İşlemleri İlkokul Ortaokul Liseİlkokul Ortaokul Lise Yıl Sonu İş Ve İşlemleriöğretmen Ve Idarecilerin Yıl Sonu Yapması Gereken Iş Ve IşlemlerSene Sonu Is Ve İşlemleriE-Okul Yıl Sonu Işlemleri 2021E-Okul Yıl Sonu Işlemleri 2022E-Okul Yıl Sonu Işlemleriöğretmenlerin Yapması Gereken Iş Ve Işlemler 2021-2022öğretmenlerin Yapması Gereken Iş Ve Işlemlerİlkokul Yıl Sonu Is Ve İşlemleriSene Sonu Is Ve İşlemleri OrtaokulANADOLU LİSESİ YIL SONU İŞLEMLERİ4 Sınıf Sene Sonu Işlemleri3 Sınıf Sene Sonu Işlemleri2 Sınıf Sene Sonu Işlemleri1 Sınıf Sene Sonu IşlemleriMeb Yıl Sonu Işlemleri 2021-2022Meb Yıl Sonu Işlemleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol