Meslek Lisesi Beceri Eğitimi Sınav Puanı Hesaplama 2022

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

BECERİ SINAVI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler haziran ayı başında teorik ve uygulamaları olmak üzere 2 sınava alınırlar. Bazı okullarda uygulamalı sınav yapılmamakta sadece teorik sınav yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler stajları boyunca ortalama 100 sayfadan oluşan bir staj defteri hazırlarlar ve bu defterden de puan alırlar. Bu defterler işletmelerde beceri eğitimi dersi yıllık planı doğrultusunda hazırlanır. Sınav öncesinde bu defterler toplanır ve puanlanırlar.

AÇIK LİSE BECERİ EĞİTİMİ SINAVI NASIL YAPILIR?

Açık meslek lisesinde okuyan 12. sınıf öğrencileri için beceri sınavı her dönem için ayrı toplamda 2 defa yapılırken, örgündeki öğrenciler için yıl sonunda sadece bir defa yapılır.

İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Not Hesaplama Nasıl Yapılır?

BECERİ PUANI HESABI 2022


Beceri eğitimi puan hesaplaması nasıl yapılır?

Öğrencinin staj defterinden aldığı notun %20'si,
Beceri sınavından alınan puanın %80 i,
Ayrıca 1. ve 2. dönem işletme notları etkiler

BECERİ EĞİTİMİ NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MADDE 46– (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.

(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.

(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.

(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir.

(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz.

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a)İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b)İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

Sınıf Geçme

Dönem puanı

d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

YIL SONU BECERİ NOTUNUN HESAPLANMASI:

Örnek:

İşletmelerden aldığı 1. dönem Notu : 80
İşletmelerden aldığı 2. dönem Notu : 70

Staj Dosyası Notu : 80 (%20 si = 16)

Beceri Sınavı Puanı : 70 (%80 i = 56)

Beceri Notu : 16 + 56 = 72

İşletme notu ortalaması: (80+70)/2=75

Beceri Uygulaması Dersinin Yıl Sonu Notu = (72+75)/2=73

*Beceri notunun en az geçer yani 50 olması gerekir.
*Birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Bu takdirde öğrenci başarılı olmuş sayılır.

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ NOTU HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Örnek 1: Öğrenci işletmeden birinci dönem 100, ikinci dönem için de 100 alsın. Staj defterinden 60, beceri sınavından 40, uygulama sınavından 50 aldığını varsayalım.

Diğer notların hiç önemi kalmaz, çünkü beceri sınav puanı= (40+50)  / 2= 45 50’nin altında olduğundan öğrenci beceri sınavından geçememiş olacaktır.


Örnek 2: Öğrencinin 1. dönem işletme notu 90, 2. dönem işletme notu 100, Staj defterinden 70 ve teorik beceri sınavından 80, uygulama sınavından 50 aldığını varsayalım.Öğrencinin işletme notu: (1. dönem + 2. dönem ) / 2 = ( 90 + 100 ) / 2 = 95
Beceri Sınav Puanı =(80+50) / 2 = 65 olur.
Staj defteri notunun % 20’si: 70 * 0.20 = 18
Beceri sınavı notunun % 80’i: 65 * 0.80= 52
Öğrencimizin beceri notu = 18 + 52 = 70 puan
Öğrencimizin beceri notu ile işletme notunun aritmetik ortalaması yıl sonu beceri uygulaması not= (95+70)/2=82.5 olur.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz