2023-2024 MEİS Veri Giriş Takvimi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Resmî İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin ortaya çıkarılması ve örgün eğitim istatistiklerinin yayımlanmasında Bakanlığımız sorumlu kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla okul ve kurumlar tarafından MEİS Modülüne girilen veriler ve hazır nitelikteki veriler, MEBBİS Modülleri, e-Yaygın Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden aktarılarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı istatistikleri oluşturulacaktır. Bu amaçla, bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler
üretilebilmesi için ilgili genel müdürlükler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.
Buna göre: MEİS Modülü giriş ekranları veri girişi için açıldığında her kurum kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen soldaki menü başlıklarından sadece Kurum Genel Bilgileri başlığı altındaki ilgili ekranlara ve kurumun bağlı olduğu genel müdürlük başlığı altındaki ekranlara bilgi girişi yapacaktır.
 1- Tüm resmî ve özel bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim okulları ile bu okulların bünyesindeki anasınıfları öğrenci sayıları alınırken e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden MEİS Sorgu Modülüne aktarılan veriler dikkate alınacaktır.
 2- Tüm resmî ve özel kurumlar, bina adres kontrol, bina durumu, bina kullanımı, tahsis durumu ve eğitim olanakları ekranlarına MEİS Modülü üzerinden bilgi girişi yapacaktır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, öğretmen sayıları ile kursiyer sayılarını (özel öğretim kursu, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel muhtelif kurslar vb.) MEİS Modülü üzerinden adı geçen Genel Müdürlük altındaki ekrandan bilgi girişi yapacaktır.
3- Okula dönüşen özel öğretim kurumları, geçmiş döneme ait kursiyer bilgilerini (eski kurum kodu ile) MEİS Modülüne, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci bilgilerini (yeni kurum kodu ile) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine, bina adres kontrol, bina durumu ve bina kullanım bilgilerini ise MEİS Modülüne girecektir.
 4- Halk eğitimi merkezi ile olgunlaşma enstitüsü; kursiyer, personel ve bina bilgi girişleri http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim imkânları bilgi girişleri ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır. Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Engelli Birey Modülünden açılacak olan Öğrenim Bilgisi Giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim imkânları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.
5- Okul ve kurumlardan; Kendisine ait binada hizmet verenler; Bina Adres Kontrol, Bina Durumu ve Bina Kullanımı ekranından, Kendisine ait binası olmayan başka okulun binasını kullanan kurumlar; Bina Adres Kontrol ekranı ile Tahsis Durumu ekranından, Kendi binası olup dersliği yetersiz olduğu için başka okuldan ek derslik kullanan okullar ise; kendisine ait bina bilgileri için Bina Adres Kontrol, Bina Durumu ve Bina Kullanımı ekranından, ilave kullandıkları derslikler için ise Tahsis Durumu ekranından bilgi girişi yapacaktır. Ayrı kurum koduna sahip iki farklı türdeki okul aynı binada eğitim veriyor ise MEİS Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yaparken;
Aynı binada eğitim yapan bina sahibi okul Bina Adres Kontrol ekranında Kendisine ait binası var seçeneğini işaretleyip Bina Durumu ve Bina Kullanımı ekranlarına bilgi girişi yapacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise Bina Adres Kontrol ekranında Kendisine ait binası yok seçeneğini ve Farklı kurumdan derslik kullanıyor mu? sorusuna evet seçeneğini işaretleyip sadece Tahsis Durumu ekranına hangi okulun binasını ve kaç derslik kullandığı bilgisini girecektir. Mükerrerliğin önlenmesi için aynı binada eğitim yapan bina sahibi okul, Bina Kullanımı ekranına, tahsis ekranına bilgi girişi yapan diğer okulun kullandığı derslik sayısı dâhil okulun yapım planında bulunan toplam fiziki kullanım alanlarının sayısını girecektir. Aynı binayı iki okuldan birisi sabah, diğeri öğleden sonra (ikili eğitim) kullanıyor ise; bina sahibi okul Bina Kullanımı ekranına sabah ve öğleden sonra kullanılan derslik sayısının toplamını değil binadaki toplam derslik sayısını yazacaktır. (Derslik bir kez sayılacaktır.)
6- Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, atölye vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna azami özenm gösterilmelidir. MEİS Modülünde güncellenen bilgiler, Bakanlığımız bünyesinde bulunan diğer modüller tarafından da (taşımalı eğitim modülü, ödenek takip modülü, e-yatırım modülü ve norm işlemleri modülü) değerlendirilmektedir. Bu nedenle Bina Adres Kontrol, Bina Durumu, Tahsis Durumu, Bina Kullanımı (özellikle okulun toplam derslik sayısı) ekranlarındaki bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi oluşabilecek mağduriyetleri engelleme bakımından önemlidir.
7- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapatma, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülü'nden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden, Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.
8- Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler ile uygulama oteli bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki Bina Kullanımı ekranına girecektir.
9- Yaz/mobil anaokulu bilgileri MEİS Sorgu Modülüne e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden aktarılacaktır.
10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191 inci maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumları, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş kurslar, İş Kanunu'na göre işletmelerde açılan kreşler, belediyeler ve derneklerce açılan kreşler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda eğitim gören 36-68 ay arası çocuk sayıları ile öğretmen ve bina bilgileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılarak güncelleme işlemi yapılacaktır. Bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılması için sorumluluk il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine ait olacaktır.
11- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülünde; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak okul/kurum tarafından tanımlamalarının yapılması sağlanacaktır.
12- Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okulların/kurumların bütün bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.

13- Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını, MEİS Modülünde yer alan bina
kullanım ekranlarına, büroda kullanılan bilgisayar sayısı, eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı ayrıntısını da girecektir.
14- Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edecektir. Ayrıca ilgili genel müdürlükler bilgilerini güncellemeyen, hatalı ve eksik bilgi girişi yapan okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaktır.
15- MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul/kurum müdürü, ilçe millî eğitim müdürü ve il millî eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.
16- İlgili eğitim öğretim yılına ait istatistiki bilgiler için, MEİS Sorgu Modülü kullanılarak alınan raporlar esas alınacaktır. Veri tutarlılığının sağlanması amacıyla http://meb.ai/z2wWRb adresinde yayımlanan önceki yıllara ait resmî istatistik kitaplarındaki bilgilerin dikkate alınmasında fayda görülmektedir.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili MEİS Modülüne veri giriş işlemleri 13 Ekim 2023 tarihinde başlayacak 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle de MEİS Modülü il onayları tamamlanmış olacaktır. Ayrıca, ekteki veri toplama süreci tablosuna göre veri toplama işlemleri devam edecek ve
MEİS Sorgu Modülüne Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, ekte belirtilen tarihlerde veri aktarımı yapılacaktır. 31 Mayıs 2024 tarihinde MEİS Modülü veri girişine tamamen kapatılacaktır. Modüllerden raporlama amaçlı döküm alınacak ve resmî istatistik yayımında kullanılmak üzere MEİS Sorgu
Modülüne son veri aktarım işlemleri ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından 03 Haziran 2024 tarihi itibariyle yapılacaktır. Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişi ve verilmeyen
MEİS modülü onaylarından başta İl Millî Eğitim Müdürü olmak üzere illerdeki MEİS modülünden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü ile okul/kurum müdürü sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında idari işlem yapılacaktır. MEİS Modülü bilgi girişine kapatıldıktan sonra (sehven yanlış yazılmıştır, hatalı bilgi girilmiştir vb.) bilgilerin düzeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan gelen düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
Bilgilerinizi ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı istatistiki veri girişlerinin açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilerek zamanında sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.
Kemal ŞAMLIOĞLU
 Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al