Bilindiği üzere öğretmen meslek kanunu (ÖMK) ile birlikte öğretmenlere, Öğretmenlik kariyer basamağı olarak Uzman öğretmen ve Başöğretmen olma yolu açılmış ve bu sebeple 19 Kasım 2022 tarihinde bir sınav gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin tamamına yakını bu sınavda başarılı olarak kendilerine bu kariyer basamaklarının yolu açılmış olup 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulama beklenmeye başlanmıştır.

Öğretmen Meslek Kanunu’nun Öğretmenlik Kariyer Basamakları adlı 6. maddesinde; “Yazılı sınavda başarılı olan öğretmenlere sertifika düzenlenir” şeklinde ifade edilerek sadece öğretmenler Uzman öğretmenlik veya Başöğretmenlik unvanı için yapılan sınava başvuruda bulunabilir denmektedir. Sorun tam da burada başlamaktadır. Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra görevde yükselme kapsamında Şube Müdürü olan yöneticilere Uzman Öğretmen veya Başöğretmen olma yolu kapatılmıştır.

Daha önce kendilerine ödenen fakat Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçtikleri için “ek ders, eğitime hazırlık ödeneği gibi mali haklarından olan bu yöneticilerin mağduriyetlerine ek olarak yeni bir mağduriyet daha eklenmiştir.

Nitekim Anayasamızın “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55. maddesi şu şekildedir;

“Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”

Şimdi buradan yola çıkılarak duruma bakıldığında; öğretmenlikten görevde yükselme sınavıyla Genel İdare Sınıfına geçen ve özlük ve mali hakları zamanla eriyen bu yöneticilerin bir süre sonra çalışma barışları bozulacak, etki güçleri azalacak, ilk kamu görevine atandıkları Öğretmenlik mesleğine dönüş yapmanın yolunu aramaları kaçınılmaz olacaktır.

Birçoğu alanlarında uzman olan, bir diğer çoğunluğu ise bu uzmanlıklarını sahada yaptıkları görevler sayesinde kat be kat pekiştiren bu yöneticilerin özellikle “Şube Müdürü” kadrolarında görev yapanlar için ayrı bir parantez açılması da zaruridir. Şöyle ki; şube müdürleri, bu kadrolar arasında zorlu bir yazılı ve sözlü sınav aşamalarını geçen, Ülkemizin 5 ayrı bölgesinde belirli sürelerde Rotasyona tabi tutularak görev yerleri değiştirilen, üstelik bu rotasyonun sistemli şekilde uygulandığı ender kadrolardandırlar.

Ayrıca yukarıda paylaşılan Anayasamızın 55. maddesine de çok zıt bir durumun da ortaya çıktığı açıktır. Bu durum Millî Eğitim Bakanlığı camiasında çalışma barışına büyük zarar verecek bir sorun olarak önümüzde durmakta ve yetkilileri harekete geçirme ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu nedenle görevde yükselmenin anlamlı olarak kalabilmesi için Şube Müdürü kadrolarında görev yapan Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki yöneticilerin özlük ve mali haklarında düzenleme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Amirlerin maiyetindeki personelden daha az ücret aldığı bir hiyerarşik yapının, çalışma hayatına zarar verdiği gibi daha farklı sorunlara neden olması da muhtemeldir.

Serdar GÜNDÜZ

Liyakat-Sen Ağrı İl Temsilcisi

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlerinin başlıca talepleri şunlardır:

1-Özel Hizmet Tazminatının 240’a çıkarılması,

2-Halihazırda uzman öğretmenlik/başöğretmenlik sertifikasına sahip olanların, öğretmenler gibi uzman öğretmenlik haklarından yararlanması, bu sertifikalara sahip olmayanlardan şube müdürlüğü kadrosunda 5 yılını dolduranlara Uzman Öğretmenlik, 8 yılını dolduranlara Başöğretmenlik hakkının tanınması,

3-Yönetim Görevi karşılığında haftalık 40 saat ek ders ödemesinin verilmesi,

Yetkili kurum, kuruluş ve görevlilerin bir an önce adım atması, çok geç olmadan yani kangrene dönüşmeden bu konunun ivedi olarak çözme kavuşturulması gerekmektedir. Yarın çok ama çok geç olabilir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol