DYK ve Yaz Kursu İçin Hazırlık Planlama Ne Kadar Ödenir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

DYK veya Yaz Okulu olan 10 saat üstü kurslar için hazırlık planlamayı %100 artırımlı olarak ödemek gerekiyor.
Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile alınması hâlinde
gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına
gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150
gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve
Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." denilmektedir.
Diğer taraftan ilgi (b) Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinde; “Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,” (n) bendinde ise “Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde
belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde
yapılmasını,… ifade eder. ” hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kararın 11'inci maddesinde ise; "Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık
ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.
Daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (c) Genelgenin birinci sırasında da; “… Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama
ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz
yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında
ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Bu çerçevede;
1- Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin, rutin müfredat
kapsamında okutulan ders görevleri de dâhil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla,
hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması,
2- Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hazırlık ve planlama görevi
karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin de gündüz öğretimi için öngörülen gösterge
üzerinden ödenmesi,
3- Hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin tamamının destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında okutulan dersler üzerinden belirlenmiş olması şartıyla (1 saati rutin müfredat, 9 saati destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında okutulan dersler için belirlenen hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti dahi hariç olmak üzere), bu kapsamda ödenecek ek ders ücretinin %100 fazlasıyla ödenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al