Bir ülkede 15-29 yaş grubunun yaşlarına göre eğitimde veya istihdamda olması bireylerin iyi olma hali, esenliği ve ülkelerin ekonomik kalkınması için oldukça önemlidir.

Çünkü eğitimde ve istihdamda olmayan bireyler ya kaçak ve ucuz işçilik nedeniyle kayıt dışında, ya da evde boş olduklarından herhangi bir eğitim ve üretim faaliyetine katılmıyor kabul edilirler. Bu durum da, büyük bir potansiyelin verimsiz bir şekilde heba olmasına yol açmaktadır.

Buna ek olarak, bu yaş grubunun eğitim ve istihdam durumu eğitim sisteminin çıktılarından biri olarak yorumlandığından, eğitim sisteminin verimliliğini düşürücü etki yapar.

Benzer şekilde, ülkelerin eğitim ve istihdam politikaları kadın ve erkekleri farklı şekilde etkileyebilir. Bu nedenle ne öğrenim gören ne de bir işte çalışan gençlerin durumunun cinsiyet bazında incelenmesi de önemlidir.

Bu anlamda, ne öğrenim gören ne de bir işte çalışan 15-29 yaş grubundaki bireylerin cinsiyete göre oranının OECD ülkeleri ortalamasıyla karşılaştırılması ülkemizin durumunu ortaya koyması ve alınması gereken tedbirlerin aciliyetini göstermesi açıcından önemlidir.

YILLAR

OECD ERKEK

OECD KADIN

TÜRKİYE ERKEK

TÜRKİYE KADIN

2013

13

19,1

14,8

43,8

2014

12,3

18,2

14,6

42,3

2015

12,3

18,1

14,2

41,6

2016

11,9

18

14,8

40,9

2017

11,2

16,7

14,6

40,7

2018

10,7

16,1

15,3

40,2

2019

10,7

15,3

18,3

40,8

*Cinsiyete göre ne öğrenim gören ne de bir işte çalışan 15-29 yaş grubundaki bireylerin oranı.

Tablo bir bütün olarak incelendiğinde; ne öğrenim gören ne de bir işte çalışan 15-29 yaş kadınların oranı hem OECD ortalamasında hem de Türkiye’de aynı gruptaki erkeklerin oranından fazladır. Türkiye’deki durum bu açıdan OECD ortalamasına benzese de Türkiye’de kadın ve erkeklerin oranındaki fark, OECD ortalamasındaki farka göre çok yüksektir. Türkiye’de kadınlarla ilgili bu oran % 40’ın üzerinde seyrederken, erkeklerle aradaki fark 25 puan civarındadır ve oldukça yüksek bir orandır.

Türkiye’de yıllara göre ne öğrenim gören ne de bir işte çalışan 15-29 yaş erkeklerin oranı %18,3 OECD ortalamasına %10,7 yakınken, 2020 itibarıyla Türkiye 15-29 yaş grubu kadınların %40,8’i ne eğitimde ne de istihdamdadır. Aynı oran, OECD ortalamasında kadınlar için %15,3’tür.

Tabloda dikkati çeken bir başka nokta da, oranlar yıllar itibarıyla sürekli düşerken, 2018 yılından itibaren her iki cinsiyette de yeniden yükselmeye başlamasıdır. Bu durumun çok çeşitli nedenlerinin olması olasıdır ancak en önemli nedenin gençler için istihdam alanları yaratılamaması olarak görülebilir.

Bu nedenle görevdeki veya göreve gelecek bütün Hükümetlerin ilk el atacakları konunun ne öğrenim gören, ne de bir işte çalışan 15-29 yaş grubundaki gençlerin eğitime ve istihdama yönelmelerini sağlayacak tedbirler konusu olmasıdır.

Kaynaklar

Eğitim İzleme Göstergeleri. ERG

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol