İngilizce Zaman Zarfları Konu Anlatımı

Zaman Zarfları Konu Anlatımı


Adverb of Time


Zaman bildiren zarflardır.  Bunları belirli ve belirsiz zaman zarfları olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz.  

ZAMAN ZARFLARI

Belirli zaman zarfları
when sorusuna cevap olarak söylenebilen,  belirli bir zaman belirten zarflardır.  Bunlar genellikle geçmiş zamanda kullanılır.

Gelecek zaman,  geniş zaman ya da şimdiki zamanda da kullanıldıklarına sıkça rastlanır.

“At three o’clock,  in October,  On Friday,  in 1987”

Kullanımları belirli bir zamandan bahsetmektedir Ancak Zamanlara göre belirli Zaman zarflarının kullanımını şöyle Özetleyebiliriz

Şimdiki zaman zarfları:

at the moment = şu anda
now = şimdi
at present = şu anda 
today = bugün


 Bunlar cümlenin başında ya da sonunda kullanılabilirler.

I am reading a book at the moment.  = şu anda kitap okuyorum

Today I am going to write a letter. = Bugün bir mektup yazacağım.

Gelecek zaman zarfları:
tomorrow = yarın
tonight = bu gece  
in 2015 = 2015’te  
This evening = bu akşam
next week month year summer etc. = gelecek hafta ay yıl yaz/vs  
at 7 o’clock = saat 7’de
in two days = iki gün içinde 
in September = Eylül’de
Yukarıdakiler ve bunlara benzeyen gelecek zaman zarfları genellikle cümle sonlarında kullanılırlar.  Ancak cümle başında kullanıldıklarına da rastlanır.

Tomorrow night we are going to go to the cinema. = Yarın gece sinemaya gideceğiz.

I will go on a holiday next month. = Gelecek ay tatile gideceğim.

Geçmiş zaman zarfları:  

yesterday = dün

yesterday evening = dün akşam

 yesterday morning = dün sabah

last night = dün gece

last week month lyear/etc. = geçen haftal aylyil/vs

 two days weeks ago = iki gün hafta önce

 in 1998 = 1998’de

Geçmiş zaman zarfları da cümlenin başına ya da sonuna yerleştirilebilir.

I saw her yesterday.

Last night I woke up suddenly.  

Geniş zaman zarflarını sıklık zarfları bölümünde görebilirsiniz.  

Eğer cümle içinde birden fazla zaman zarfı bulunmaktaysa doğru sıralama şöyle olmalıdır:  saat gün tarih yıl

Belirli olmayan zaman zarfları

 Bize kesin bir zaman bildirmeyen yani belirli olmayan zaman zarflarının en sık kullanılanları sunlardır:

nowadays = bugünlerde

recently = son zamanlarda

yet = henüz

soon = yakında

still = halen

just = biraz önce

late = geçenlerde,  son zamanlarda

another day = başka bir gün

at last = sonunda

one day = bir gün

once = bir keresinde

immediately = hemen derhal 

formerly = daha önce

already = halen/zaten

afterwards = ardından

once upon a time = bir zamanlar

She had breakfast.  Afterwards,  she went out.

KULLANIM KURALLARI

Already:  Olumsuz cümlelerde kullanılmaz.  Cümlede farklı yerlere getirilebilir.  Anlam olarak beklenen bir eylemin beklenen süreden önce gerçekleşmiş olduğunu belirtir.  

We already know what she does. = Ne yaptığını biz zaten biliyoruz.

When I entered,  he was already asleep. = içeri girdiğimde o zaten uyuyordu.

Still:  Devam eden zamanlarla (continuous tenses)  birlikte kullanılır.  Olumlu ve soru cüm-  lelerinde rastlanır.  Bir eylemin tamamlanmamış olduğunu belirtir.  Türkçe’deki karşılığı “hâlâ”  dir.  

She is still talking with her friend. = Hâlâ arkadaşıyla konuşuyor.

They are still loving each other = Hala birbirlerini seviyorlar.

Have you called your father yet? = Şu ana kadar babanı aradın mı?

We haven’t discussed about this subject yet. = Bu konu hakkında henüz tartışmadık.

Kaynak: http://www.ingilizcemiz.net/

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol