İngilizce Essay Nasıl Yazılır? Essay Yazmak İçin Yöntemler

Essay Nedir?
Essay İngilizce bir kelime olup, Türkçe tam karşılığı makaledir. Makaleyi ekonomi, politika, sağlık, sanat, seyahat vb. birçok konuda yazabilirsiniz. İngilizce essay yazma ile ilgili ise en çok sorun akademik sınavlara hazırlık aşamasında karşılaşılmaktadır. TOEFL, IELTS ve Proficiency gibi akademik sınavlara hazırlanan adaylardan İngilizce essay yazmaları istenmektedir. Bu gibi sınavlara hazırlık aşamasında, İngilizce essay yazmak için harika.. Yöntemi aşağıda sizler için hazırlamış bulunmaktayız.

Essay Türleri Nelerdir?
 

Yazınızı yazarken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da essay türleri ile ilgilidir. Hangi türde essay yazacaksanız ki, bu ödevler, başvuru yazıları ya da IELTS-TOEFL sınavları için olabilir, öncelikle o türün özelliklerini iyi bilmeniz ve yazınızı yazarken ona göre şekillendirebilmeniz gerekir. 

Opinion essayler; üniversite öğrencilerine en çok yazdırılan essay türüdür ve verilen bir konu ile ilgili düşüncelerinizi akademik bir dil ve anlatımla aktarmanız istenir.
Diğer bir essay türü de Cause and Effect essayleridir. Verilen anahtar kelimelere göre konunun sebep-sonuç ilişkisini parçaları birleştirerek, dikkatli bir dil ve kronolojik sistemde  yazmanız beklenir.
Argumantative essay; daha çok hazırlık aşamalarındaki öğrencilere sanki karşısında biri varmış gibi objektif olarak yazdırılan, güçlü bir araştırma ve ikna edici dokümanlara bağlı essaylerdir. Genel olarak bir tartışma yazısıdır.
Reason essayler; hazırlık bitirme ve IELTS-TOEFL sınavlarına hazırlanan öğrencilere bir konunun sebeplerini belirleyerek yazdırılan essaylerdir.
Persuasive essayler; lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilere, ele alınan konuyu bilimsel verilere, kanıtlara örneklere dayandırılarak yazdırılan okuyucuyu ikna etmenin esas alındığı essay türüdür.
Compare and Contrast essayler; bir konunun karşılaştırma ve zıtlıklarının anlatıldığı giriş, gelişme ve sonuç kısımlarının belirgin bir şekilde işlendiği akademik yönü ağır olan ve öğrencilerin de yazarken kendi amaçlarını belli ettikleri essay türüdür.

Giriş – Gelişme Ve Sonuç Bölümlerinin Olmasına Dikkat Edin
Biraz klasik olacak ama etkili bir makale yazmanın püf noktalarının başında giriş-gelişme ve sonuç bölümlerinin var olması gerekmektedir. İngilizce essay yazarken giriş bölümünde (Giriş bölümünün 1 paragraf olması tavsiye edilir.) etkili bir giriş yapmalısınız ki, okuyucu bu girişten etkilenerek diğer bölümlere geçebilsin. Aksi takdirde, etkili olmayan bir giriş bölümünün varlığından dolayı okuyucu sıkılabilir ve makalenizi okumaktan vazgeçebilir.

Gelişme bölümünde (Gelişme bölümünün 1 ile 3 paragraf arasında olması tavsiye edilir.) ise asıl konudan bahsedip, gerekirse örneklerle birlikte asıl olay açıklanmalıdır. Ardından sonuç bölümünde (Sonuç bölümünün 1 paragraf olması tavsiye edilir.) ise genel bir özetle birlikte makale bitirilmelidir.

Relative Clause (Yan Cümlecik) Kullanmaktan Kaçınmayın
Makalenizde Relative Clause kullanmanız makalenizi daha da profesyonel hale getirecektir. Bu yüzden farklı farklı cümleler kurmak yerine relative clause ise bu cümleleri bağlayabilir ve daha etkili bir makale yazabilirsiniz.

Çeşitli Kalıplar Ve Bağlaçlar Kullanın
Makale içerisinde monotonluktan kurtulmak için çeşitli kalıplar ve bağlaçlar kullanabilirsiniz. Bu bağlaçlardan birkaçı şunlardır:

Additionally: Ek olarak
Furthermore: Ayrıca
What is more: Dahası
For Instance: Örneğin
Such as: Gibi
Like This: Bunun gibi
On the other hand: Diğer taraftan
As a result: Sonuç olarak
Consequently: Bu nedenle
Therefore: Bu yüzden
Generally: Genellikle
In contrast: Aksine
However: Ancak
In summary: Özetle

Giriş paragrafına başlarken aşağıdaki kalıpları kullanabilirsiniz;

Nowadays many people are spending most of their times in social media. (Son günlerde birçok insan zamanlarının çoğunu sosyal medyada geçiriyor.)

Although most of the people think that eating fast food is not harmful to the human body, scientists have found that ………………….. (Çoğu insan fast food yemenin insan vücuduna zararlı olmadığını düşünse de, bilim insanları keşfetti ki …………………….. )

Generally students study their exams one day before the exam but studying the exams one day bofore the exam date doesn’t bring success. (Genellikle öğrenciler sınavlarına sınavdan bir gün önce çalışırlar ama sınavlara bir gün öncesinden çalışmak başarıyı getirmez.)

Gelişme paragraflarındaki fikirlerinizi belirtmek için ise aşağıdaki kalıpları kullanabilirsiniz.

From my point of view ……. ( Benim görüşüme göre ……… )
As far as I know …….. (Bildiğim kadarıyla …….. )
Another objection is that ……….. (Bir diğer karşıt görüş ise ……….)

Sonuç bölümünde ise kullanabileceğiniz kalıpları ise şu şekildedir:

To sum up. (Toparlamak gerekirse.)
In conclusion (Son olarak.)
As a result (Sonuç olarak.)

Yazmaya Başlamadan Önce Taslak Hazırlayın
Her işte olduğu gibi essay yazmaya başlamadan önce bir taslak hazırlamanızı tavsiye ederiz. Bu sayede ne yazacağınıza, nasıl yazacağınıza ve hangi sırayla yazacağınıza karar verirsiniz. Örneğin:

Konu: Düzenli Spor Yapmak Neden Önemlidir?

Teziniz: (Tez aşaması asıl konuyu destekleyen aşamadır.) Düzenli spor yapmak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

Giriş paragrafı (Genellikle 1 paragraf olması tavsiye edilir.) Bu paragrafta spor nedir? Sporun düzenli olarak yapılması ne anlama gelmektedir? Düzenli spor ne aralıklarla yapılmalıdır? Gibi sorulara cevap verebilirsiniz.

Gelişme kısmı. (Genellikle 1 ile 3 paragraf olması tavsiye edilir.) Düzenli sporun avantajları, dezavantajlarından bahsedebilirsiniz. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalara atıflara yaparak düşüncenizi pekiştirebilirsiniz.

Sonuç paragrafı (Genellikle 1 paragraf olması tavsiye edilir.) Sonuç paragrafında da düzenli spor yapmanın avantajlarıyla ilgili yazmış olduğunuz örnekleri özetleyerek makaleyi bitirebilirsiniz.

Bol Bol Örneklerden Faydalanın
İngilizce makale yazarken savunduğunuz fikri bol bol örneklerle destekleyin. Bu durum sizin makalenizin okuyucu tarafından okunmaya devam etmesini sağlayabilir.

Aynı Kelimeleri Tekrarlamayın
İngilizce makale yazarken aynı kelimeleri tekrarlamaktan kaçının. Eğer aynı kelimeleri tekrarlarsınız okuyucu bu durumdan sıkılıp makalenizi okumayı bırakabilir. Bu durumu engellemek için kullandığınız kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak makalenizi güçlendirebilirsiniz. Örneğin;

Adjust (uyum göstermek) yerine eş anlamlısı olan Adapt kelimesini kullanabilirsiniz.
Acquire (Elde etmek) = Obtain
Calm down (Sakinleşmek) = Cool down
Carry out (Uygulamak) = Implement
Comment On (Yorum yapmak) = Interpret
Coincidental (Tesadüfi) = Fortuitous
Contribution (Katkı) = Donation
Damp (Nemli) = Wet
Eminent (Seçki) = Prominent
Offer (Teklif etmek) = Propose
Passive (Pasif) = Inactive
Warn (Uyarmak) = Alert 

YAZININ DEVAMI: https://blog.cambly.com/tr/ingilizce-essay-nasil-yazilir/

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol