Eğitim ile Alakalı İngilizce Kelimeler, Kalıplar ve Cümleler

I have to study. Türkçe Çevirisi : Ders çalışmam lazım.
I have got a midterm tomorrow. Türkçe Çevirisi: Yarın ara sınavım var.
I have got a big test tomorrow. Türkçe Çevirisi:  Yarın büyük bir sınavım var.
Could you explain that again? Türkçe Çevirisi: Bunu tekrar açıklayabilir misiniz?
I still don’t understand. Türkçe Çevirisi: Hala anlamıyorum.
I don’t understand your English. Türkçe Çevirisi: İngilizce konuşmanızı anlamıyorum.
When’s the final exam? Türkçe Çevirisi: Genel sınav ne zaman?
When is the midterm? Türkçe Çevirisi: Ara sınav ne zaman?
What will the test cover? Türkçe Çevirisi: Sınavda neler çıkacak?
What’s on the test? Türkçe Çevirisi: Testte neler sorulacak?
Can you tell me what grade I’m getting? Türkçe Çevirisi: Kaç aldığımı söyleyebilir misiniz?
What’s the grading curve? Türkçe Çevirisi: Not ortalaması nasıl?
Can I talk to you about my grade? Türkçe Çevirisi: Sizinle notum hakkında konuşabilir miyim?
When will we have to turn our homework? Türkçe Çevirisi: Ödevimizi ne zaman teslim etmemiz gerekiyor?
Will there be a quiz? Türkçe Çevirisi: Yoklama olacak mı?
What text are required? Türkçe Çevirisi: Hangi kitaplar gerekiyor?
How can I help my kid with the homework? Türkçe Çevirisi: Çocuğuma ödevle ilgili nasıl yardımcı olabilirim?
She’s having a hard time with the homework. Türkçe Çevirisi: Ödevleri yaparken çok zorlanıyor.

İngilizce eğitim kurumları


School-Okul

State school-Devlet Okulu

Private school/Independent school-Özel okul

Boarding school-Yatılı okul

Nursery school/Preschool-Anaokulu

Primary school/Elementary school-İlkokul

Secondary school/Middle school-Ortaokul

Sixth-from college/High school-Lise

Technical college-Teknik lise

Art college-Sanat/Meslek Lisesi

Teacher training college-Öğretmen Lisesi

Vocational school-Meslek yüksekokulu

University-Üniversite

Faculty-Faküte

İngilizce okulla ilgili terimler


Classroom-Sınıf

Desk-Sıra

Lesson-Ders

Homework-Ödev/Ev ödevi

Blackboard-Kara tahta

Whiteboard-Beyaz tahta

Chalk-Tebeşir

Test-Test

Exam-Sınav

Term-Dönem

To teach-Öğretmek

Teacher-Öğretmen

Head teacher-Kıdemli öğretmen/Başöğretmen

Headmaster-Okul müdürü (Bay)

Headmistress-Okul müdiresi (Bayan)

Student/Pupil-Öğrenci

Register-Kayıt

Assembly-Toplantı

İngilizce üniversite ile ilgili terimler


Professor-Profesör

Lecture-Ders

Lecturer-Öğretim üyesi

Resarcher-Araştırmacı

Undergraduate-Üniversite öğrencisi

Post graduate-Yüksek lisans öğrencisi

Master student-Mastır öğrencisi

Phd student-Doktora öğrencisi

Thesis-Tez

Dissertation-Bitirme tezi

Degree-Diploma

Bachelor’s degree-Lisans diploması

Higher education-Yükseköğretim

Student loan-Öğrenci kredisi

Tuition fees-Okul ücreti

University Campus-Üniversite kampüsü

İngilizce okul binası bölümleri

Computer room-Bilgisayar odası

Changing room-Soyunma odası

Gym/Sports hall-Spor salonu

Library-Kütüphane

Playground/Playing field-Oyun alanı

Lecture hall-Amfi

Laboratory-Laboratuvar

Language laboratory-Dil laboratuvarı

Hall of residence-Yatakhane

İngilizce ders isimleri


Maths-Matematik

Literature-Edebiyat

Science-Fen bilimleri

Geometry-Geometri

History-Tarih

Chemistry-Kimya

Physics-Fizik

Biolog-Biyoloji

Physical education-Beden eğitimi

Psychology-Psikoloji

Sociology-Sosyoloji

Social Studies-Sosyal bilgiler

Economics-Ekonomi

Informatics-Bilgisayar dersi

Archaelogy-Arkeoloji

Law-Hukuk

Geology-Jeoloji

Religion and Morals-Din kültürü ve ahlak bilgisi

İngilizce diğer eğitim terimleri


To sit an exam-Sınava girmek

To pass exam-Sınavdan geçmek

To fail exams-Sınavda başarısız olmak, kalmak

To resit an exam-Sınava tekrar girmek

Exam results-Sınav sonuçları

To graduate-Mezun olmak

To study-Ders çalışmak

Essay-Yazılı ödev, kompozisyon, rapor

To learn-Öğrenmek

To revize-Tekrar yapmak

Addition-Toplama

Subtraction-Çıkarma

Multiplication-Çarpma

Division-Bölme

An experiment-Deney

By heart-Ezbere

Grammar-Gramer

Curriculum-Müfredat

SINIFTA KULLANILAN İNGİLİZCE CÜMLELER (İNGİLİZCE KONU ANLATIM)

Good morning!

Günaydın!

How are you today?

Bugün nasılsınız?

Fine, thanks, and you?

İyiyim, teşekkürler, ya siz?

I’m very well, thank you.

Ben çok iyiyim, teşekkürler.

I’m sorry, I’m late.

Özür dilerim, geç kaldım.

May I come in?

İçeri girebilir miyim?

Come in, please!

İçeri girin, lütfen!

Thank you!

Teşekkür ederim!

Not at all!

Bir şey değil!

You’re welcome!

Bir şey değil!

Can you hear me?

Beni duyabiliyor musunuz?

Stand up!

Ayağa kalk!

Sit down!

Otur!

What is your last name?

Soyadın ne?

What is your surname?

Soyadın ne?

Just a moment, please!

Bir saniye, lütfen!

I don’t know!

Bilmiyorum!

Open your books, page 123, please!

Kitabınızı açın, sayfa 123 lütfen!

May I help you?

Size yardım edebilir miyim?

Where are you from?

Nerelisin?

Where do you live?

Nerede yaşıyorsun?

The next page!

Bir sonraki sayfa!

Be quiet!

Sessiz olun!

Clean the board, please!

Tahtayı silin, lütfen!

Can you close the door, please?

Kapıyı kapatabilir misin, lütfen?

Teacher, times is up!

Öğretmenim, süre bitti! (Zil çaldı!)

May I put garbage into the wastebasket?

Çöpü çöp kutusuna atabilir miyim?

Raise your fingers!

Parmaklarınızı kaldırın!

Let’s go on!

Hadi devam edelim!

Let’s go!

Hadi gidelim!

Repeat after me!

Benden sonra tekrar edin!

The next one!

Sıradaki!

I’m sorry!

Özür dilerim!

Excuse me!

Affedersiniz!

Can you spell it, please?

Bunu heceleyebilir misin lütfen?

Give me a long answer!

Bana uzun bir cevap ver!

Give a short answer!

Kısa cevap ver!

Can I answer this?

Bunu cevaplayabilir miyim?

What does it mean in Turkish?

Bunun Türkçe’deki anlamı ne?

In Turkish, please!

Türkçe olarak, lütfen!

In English, please!

İngilizce, olarak lütfen!

Circle the correct answer!

Doğru cevabı daire içine al!

Match the words!

Kelimeleri eşleştir!

Listen to the dialog!

Diyaloğu dinle!

Work in pairs!

Çiftler halinde çalışın!

Match the pictures!

Resimleri eşleştirin!

Complete the dialog!

Diyaloğu tamamlayın!

Put the sentences in order!

Cümleleri sırasına göre yerleştir!

Look at the blackboard!

Tahtaya bak!

Your homework!

Sizin ödeviniz!

What is your address?

Adresin ne?

What is your telephone number?

Telefon numaran ne?

How many brothers and sisters do you have?

Kaç tane erkek ve kız kardeşin var?

What is your father’s name?

Babanın adı ne?

Listen again!

Tekrar dinle!

What’s your nationality?”

Sizin milliyetiniz ne?

Do you like music?

Müzik sever misiniz?

Can you speak English?

İngilizce konuşabilir misiniz?

Is this your bag?

Bu sizin çantanız mı?

What’s your English teacher’s name?

İngilizce öğretmeninizin adı ne?

When is your grammar lesson?

Dilbilgisi dersleriniz ne zaman?

What day is it today?

Bugün günlerden ne?

Is it your turn?

Senin sıran mı?

Whose turn is it?

Kimin sırası?

Are you sure?

Emin misin?

I’m not sure!

Emin değilim.

Let’s start with you!

Seninle başlayalım!

Let’s do it in order!

Hadi bunu sırayla yapalım!

Again, and quickly, please!

Tekrar ve hızlı bir şekilde lütfen!

Can you repeat your sentence, please?

Cümleni tekrarlayabilir misin lütfen?

Did you finish the exercises?

Alıştırmaları bitirdiniz mi?

Who wants to answer to this question?

Bu soruya kim cevap vermek istiyor?

Excuse me!

Afedersiniz!

Have a nice meal!

Afiyet olsun!

Are you OK?

Sen iyi misin?

Write it down!

Bunu yazın!

The same!

Aynısı!

Be careful!

Dikkatli ol!

How do you spell your name?

Adını nasıl heceliyorsun?

Read the text.

Metni oku!

What does 'choose' mean?

"Choose"un anlamı nedir?

Look at page 42.

Sayfa 42'ye bakın!

I don't understand this word.

Bu kelimeyi anlamıyorum.

Who can answer this question?

Bu soruyu kim cevaplayabilir?

What's ‘spagetti’ in English?

İngilizce'de "spagetti" nedir?

Can you say that again, please?

Bunu tekrar söyleyebilir misin, lütfen?

I don't understand this exercise.

Bu alıştırmayı anlayamıyorum.

Listen to the cassette!

Kaseti dinleyin!

Can I ask you a question?

Size bir soru sorabilir miyim?

Can I speak Turkish?

Türkçe konuşabilir miyim?

Match the words with the pictures!

Kelimeleri resimlerle eşleştirin!

Look at the pictures.

Resimlere (bilgi yelpazesi. com) bakın.

Can I go out?

Dışarı çıkabilir miyim?

Can you play the cassette again, please?

Kaseti tekrar çalabilir misin lütfen?

What page are we on?

Hangi sayfadayız?

Sorry, I can't hear the cassette!

Pardon, kaseti duyamıyorum!

Can I have a dictionary, please?

Bir sözlük alabilir miyim lütfen?

Here you are!

İşte buyrun!

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Ile Alakalı İngilizce KalıplarEğitim Ile Alakalı İngilizce Kalıplar Ve Cümlelerİngilizce Kalıplar Ve CümlelerEğitimle İlgili İngilizce KelimelerEğitim Ile Alakalı İngilizce KelimelerKalıplar Ve Cümlelerİngilizce Eğitim Kurumlarıİngilizce Okulla Ilgili Terimlerİngilizce üniversite Ile Ilgili Terimlerİngilizce Ders Isimleriİngilizce Diğer Eğitim Terimleriİngilizce Eğitim TerimleriGünlük İngilizce Kalıplar Ve AnlamlarıOkul Ile Ilgili İngilizce KelimelerAnlamları Ve TelaffuzlarıEducation Ile Ilgili CümlelerSINIFTA KULLANILAN İNGİLİZCE CÜMLELEROkul Ile Ilgili İngilizce CümlelerSoruyu Cevaplayabilir Miyim Ingilizcesiİngilizce Sınıf Kuralları 4 Sınıfİngilizce Konu Anlatımı Yazılıİngilizce Okul Kuralları Türkçe AçıklamalıGünlük Hayatta Kullanilan İngilizce Kelimeler Ve Okunuşları PdfGünlük Hayatta Kullanilan İngilizce Kelimeler Ve OkunuşlarıEn çok Kullanılan İngilizce Cümleler PdfEn çok Kullanılan İngilizce CümlelerGünlük İngilizce Konuşma Kalıpları Ve OkunuşlarıEğitim Ile Ilgili İngilizce KelimelerGünlük KULLANILAN İngilizce KelimelerGünlük Hayatta KULLANILAN İngilizce CÜMLELEREğitim Ile Ilgili Kelimeler TürkçeEğitim Ile Ilgili Cümleler Türkçeİngilizce Okul Ile Ilgili Kelimelerİngilizce Okul Ile Ilgili CümlelerOkulun Bölümleri İngilizceEğitim Ile Ilgili TerimlerÜniversite Hakkında İngilizce YazıOkulda Geçen Bir Gün IngilizceSchool Life Ile Ilgili CümlelerBiyoloji Ile Ilgili İngilizce KelimelerAraba Ile Ilgili İngilizce SözlerHigh School Ile Ilgili CümlelerGezi Ile Ilgili İngilizce CümlelerOkul Hayatı Ile Ilgili İngilizce Paragraf

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol