İYEP Öğretmen Yönerge Formu?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


 İYEP ÖĞRETMEN YÖNERGELER FORMU ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME ARACI ÖĞRETMEN YÖNERGELERİ
1. Öğrencilerinize birer adet " Öğrenci Değerlendirme Aracı " dağıtınız.
2. Öğrenci Değerlendirme Aracı Türkçe Bölümü'nde 15 soru bulunmaktadır.
3. Her sorunun nasıl uygulanacağı ve cevapların nasıl okunacağı " Öğrenci Değerlendirme  Aracı Öğretmen Yönergeleri ( Türkçe Bölümü)"nde açıklanmıştır.
4. Türkçe bölümünde yer alan soruları cevaplamak için belirlenen süre 3 ders saati olarak  öngörülmüĢtür. Ancak uygulama bu süreden daha az veya daha fazla olacak şekilde 
yapılabilir. Aşağıda bu durumlar açıklanmıştır.
a. Uygulama öğrenci grubunun ihtiyaçları ( sıkılmaları, konsantrasyonun azalması,  fizyolojik ihtiyaçların karşılanması gibi ) göz önünde bulundurularak teneffüsü  kapsayacak veya teneffüste ara verilip takip eden derste devam edilecek Ģekilde  yapılabilir.
b. Uygulamaya teneffüste ara verildiği durumlarda kitapçıkların öğrencilerden  toplanması ve evrakın güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.
c. Öğrencilerin soruları doğru anlaması ve cevaplamaları için yeterli süre verilmesi  esastır. Bu sebeple öğretmenler öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak 
verilen süreyi az bulduğu takdirde bir ders saatini geçmemek şekilde ek süre  verebilir.
5. Öğrenciler birbirleri ile konuşmamalı, öğretmenden yardım istememeli, kitap defter  elektronik cihaz gibi kaynaklar kullanmamalı veya öğretmenler öğrencilere ip ucu 
vermemeli, cevabı söylememeli, cevap hakkında bilgi vermemelidir.
6. Tüm sorular tamamlandıktan sonra öğrencilerinizdeki Öğrenci Değerlendirme Aracılarını  toplayınız ve puanlamaya geçiniz. 
7.Her bir öğrencinin verdiği cevap e-okul İYEP İşlemleri Modülüne kaydedilecektir.
Yönerge: Aşağıda verilen metni öğrencilerinize okuyunuz. Okuma işlemi tamamlandıktan sonra  aşağıdaki 1,2 ve 3. soruları öğrencilerinize yönelterek " Öğrenci Değerlendirme Aracı"ndaki  resimlerin altlarına metinle ilgili doğru işaretleme yapmalarını isteyiniz. öğrencilerin sessiz bir  şekilde cevaplamalarını isteyiniz.
Puanlama yaparken öğrencilerinizin 1,2 ve 3. soruya ilişkin Öğrenci Değerlendirme Aracı üzerinde  yaptıkları işaretlemeleri inceleyiniz. Puanlama Anahtarı'nı kullanarak her bir soru için bir puanlama yapınız. 
Puanları sayfa 9-10'da Puan Tablosu'na inceleyiniz.

BEYAZ GÜVERCİN
"Beyaz güvercin o kadar susamıştı ki uçabilecek hiç gücü yoktu. Minicik ayakları ile attığı  adımları sıklaĢtırdı her yerde su arıyordu tam o anda sokakta oyun oynayan küçük bir çocuğa kanadı  ile çarptı.
Çocuk güvercini görünce çok sevindi. Hemen annesini çağırdı. Anne, çocuğun yanındaki  güvercini görünce çok ĢaĢırdı. Çünkü güvercinler insanları gördüklerinde kaçarlardı. Anne, beyaz  güvercinin yanına yaklaĢtı ve güvercinin çok halsiz olduğunu gördü. Güvercinin susamıĢ olabileceğini  düşündü. Beyaz güvercini eline aldı, Ģefkatle sevdi ve mutfaktan biraz su getirdi. Suyu gören güvercin çok sevindi ve hemen suya doğru koĢtu. Önünde ki sudan doyasıya içti.  Suyu içtikten sonra kendine gelen güvercin kanatlarını hızla çırpmaya başladı ve havalandı.  Kanatlarıyla adeta küçük çocuk ve annesine teĢekkür ediyordu. Çocuk ve annesi de el sallayarak  küçük ve sevimli misafirlerini uğurladılar"


SORU:1, 2 ve 3. soruları metne göre yanıtlamaları beklenir.
1. Beyaz güvercin, kanadı ile kime çarptı? Doğru kutucuğun altını boyayınız.
Doğru yanıt : Beyaz güvercin, kanadı ile küçük çocuğa çarptı. ( Öğrencilerin görsellerden küçük çocuk görselinin altındaki kutucuğu boyaması beklenir. )
2. Anne, beyaz güvercin için suyu nereden getirdi? Doğru kutucuğun altını boyayınız.
Doğru yanıt : Anne, beyaz güvercin için suyu mutfaktan getirdi. ( Öğrencilerin görsellerden mutfak görselinin altındaki kutucuğu boyaması beklenir. )
3. Çocuk ve annesi, beyaz güvercini nasıl uğurladı? Doğru kutucuğun altını boyayınız.
Doğru yanıt : Çocuk ve annesi, beyaz güvercini el sallayarak uğurladı. ( Öğrencilerin görsellerden anne  ve çocuğun el salladığı görselinin altındaki kutucuğu boyaması beklenir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al