Seminerlere Katılmayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Geri Alınacak

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Ara tatilde EBA'dan Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Geri Alınacak
MEB yayınlamış olduğu görüş yazısında 15 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan ve EBA üzerinden online olarak verilen mesleki çalışmalara katılmayan öğretmenlere ek ders ödenemeyeceğini ödenenlerden de yasal faiziyle geri alınacağını ifade etti.


Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen mesleki çalışmalara katılmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin görüş yazısı;


İliniz Kızıltepe ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında görev yaptıkları ve 15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi daha önce bir örneği Valiliğinize de gönderilen ilgi (b) yazıda; "15-19 Kasım 2021 Mesleki Çalışma Dönemi"nin, 09.11.2021 tarihli ve E-43501582-774.01.01-36559189 sayılı Makam Onayı'nın ekinde belirtilen program doğrultusunda uzaktan hizmetiçi eğitim yoluyla gerekleştirileceği belirtilmiştir.
Diğer taraftan ilgi (c) Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın 25'inci maddesinde ise; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.
3) Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede İlinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin meslekle ilgili çalışma programına fiilen katılmaları kaydıyla haftada 15 saate kadar ek ders ücretinden yaralandırılmaları gerektiği, söz konusu eğitime fiilen katılım sağlamayan öğretmelerin ise bu görevlerini yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulanmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet AYTAÇ  
Bakan a.
Daire Başkanı

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol