Onur Belgesi Nasıl Alınır?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Onur belgesi diğer belgelerden daha farklı kriterlere bakılarak verilen bir belge. Bir öğrencinin onur belgesi alması için derslerde başarılı olması yetmemektedir.

Onur belgesi almak için şartlar nelerdir?

 • Ulusu ya da okulu temsil eden bir yarışmaya katılmak ve bu yarışmada ilk beş içerisinde yer almak,
 • Kültürel aktivitelerde aktif bir şekilde yer almak,
 • Okul etkinliklerinde yardımcı roller üstlenmek olarak ele alınabilir.
 • Onur belgesi; sınıf öğretmeninin öğrenciyi gözlemlemesi sonucunda verilen bir belgedir. Bir öğrencinin sınıf içerisindeki durumu, görevlerini başarıyla yerine getirmesi ve öğretmenin inisiyatifi sonucunda bir öğrenci onur belgesi alabilir. Öğrencinin onur belgesi alması için taktir ya da teşekkür belgesine hiçbir şartta ihtiyaç yoktur.

Onur belgesi almaya ne engel olur?

 • Okul içerisindeki agresif tutum,
 • Disiplin cezaları,
 • Öğretmenler ile problemler yaşamak,
 • Öğrenciler ile problem yaşamak,
 • Hiçbir etkinlikte yer almamak,
 • Etkinliklere yardımcı olmamak gibi durumlar onur belgesi almaya engel teşkil etmektedir.
 • Bir kişinin okul içerisindeki sosyal durumu onur belgesi almasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Uluslararası etkinliklere katılan bir öğrencinin derece almadan dönmesi, onur belgesi almasına engel değildir. Mühim olan müsabakalarda temsil etmektir, birinci olmak ya da dereceye girmek şarkı aranmaksızın onur belgesi verilebilmektedir.

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi

verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160- (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada sözü edilen 5 günlük devamsızlık süresi, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.

Onur belgesi ile ödüllendirme

MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değişik:RG-1/7/2015-29403)   Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı

gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

Onur belgesi, öğrenciyi onurlandırmak adına verilen bir ödüldür. Kişinin hangi dönemde başarılı olduğunu ortaya koyan bir belgedir. Okul Müdürü, Fakülte Dekanı ya da Rektör tarafından onur belgesi imzalanmaktadır. Onur belgesi alma hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol