MEB İlkokul Ortaokul ve Lise 2020/2021 Karne İş Ve İşlemleri

Ortaokul 1. Dönem Karne İş Ve İşlemleri 

Ders Yılında En Az 1 (Bir) Proje Notu Verilmesi. (İlk dönem proje görevi verildiği takdirde proje değerlendirme ölçekleri idareye teslim edilecektir)

E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi

Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi

E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi

Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği Sosyal Etkinliklerin Kayıt Altına Alınması ( Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi )

Öğrenci Devamsızlıklarının Sınıf Defteri ile e-Okul Bilgilerinin Karşılaştırarak Eksik ve Hataların giderilmesi.

Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması

Ödüller ve ödüllerin verilmesi (Takdir ve teşekkür belgesi,  Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi,  Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alacak öğrencilerin kontrolü)

Rehberlik çalışmaları dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi  (Sınıf / Şube Rehber Öğrt.)

Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sosyal Kulüp Danışman Öğrt.)

Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi

BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme / İlerleme Raporlarının Hazırlanması

İlkokul 1. Dönem Karne İş Ve İşlemleri 

(4.Sınıf) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Notları ile Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi

(1-2-3.Sınıflar) Bütün Dersler İçin “Geliştirilmeli”,“İyi”,”Çok İyi” Seçeneklerinden En Az Birinin İşaretlenmesi

( Okul Öncesi ) Gelişim Raporlarının Doldurulması

E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi

Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi

E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi

Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği Sosyal Etkinliklerin Kayıt Altına Alınması ( Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi )

Öğrenci Devamsızlıklarının Sınıf Defteri ile e-Okul Bilgilerinin Karşılaştırarak Eksik ve Hataların giderilmesi.

Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması

Ödüller ve ödüllerin verilmesi (Takdir ve teşekkür belgesi,  Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi,  Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alacak öğrencilerin kontrolü)

Rehberlik çalışmaları dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi (Sınıf / Şube Rehber Öğrt.)

Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sosyal Kulüp Danışman Öğrt.)

Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi

BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme / İlerleme Raporlarının Hazırlanması

1) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Notları ile Ders ve Etkinliklere katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi. (Seçmeli Dersler Dâhil)

İlkokul 4 üncü sınıflarda sınav yapılmayacak olup bu sınıflardaki ölçme ve değerlendirmeler, ilgi (a) Yönetmelikte ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflar için belirtilen esaslarla aynı şekilde ve ilkokulun bütün siniflarında ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. 

5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacaktır. Ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dâhil edilecektir. > Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında;

E-Okul'a "1- Türkçe, 2- Matematik, 3- Fen Bilimleri, 4-Sosyal Bilgiler/T.C inkılap Tarihi, 5-Ingilizce, 6-Din Kültürü" derslerinden Sinava Girmiş ise Sınav Notu ve Ders Saatine göre ders etkinliklerine katılım puanı girilecek. 1- Görsel Sanatlar, 2- Müzik, 3- Beden Eğitimi ve Spor, 4- Teknoloji ve Tasarım, 5Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, 6- Peygamberimizin Hayatı, 7- Temel Dinî Bilgiler, 8-Tüm Seçmeli Derslerden sınav yapılmayacak olup sisteme sınav notu girişi yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa

proje puanları ile oluşturulacaktır. Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati

sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir. (Daha az veya fazla verilemez.)

ilkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişi

Not: Ders etkinliklerine katılım puanları "öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre hazırlanan değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi" ve değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin YILSONUNDA okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Sınavlara katılmayan öğrencilere; G (Girmedi) harfi YAZMIYORUZ. Boş bırakıyoruz. Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi için not girişi yapılmayacaktır.

2) Ders Yılında En Az 1 (bir) Proje Notu Verilmesi. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir. Proje değerlendirme ölçekleri idareye teslim edilecektir. (İlk dönem proje görevi verildiği takdirde)

3) E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

 İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü NOT: Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün aktif öğrencilerimize göre yapmanız gerekmektedir. Eğer bu konuda tereddütte düşüyorsanız aktif öğrenci listenizi okul idaresinden alınız.

4) Davranış Notlarinin Eksiksiz Girilmesi, Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından girilecektir.

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış not girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

5) E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi.

Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından girilecektir.

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri

Okuduğu Kitaplar sekmesinden sinif kitaplığı oluşturarak okunan kitapların sisteme girilmesi gerekmektedir. 6) E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği Sosyal Etkinliklerin girilmesi.

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler >> Sosyal Etkinlikler Girişi sekmesinden okul etkinlikleri için kulüp danışman öğretmeni, merkezî etkinlikler için ilgili ders öğretmeni, okul dışı bireysel etkinlikler için ise sınıf öğretmeni tarafından veri girişleri yapılacaktır.

7) BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması, BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme raporlarının Rehberlik Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

8) Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi Rehberlik dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sinif / Şube rehber öğrt.) Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp danışman öğrt.)

9) Sinif defterlerinin ve yoklamaların eksiksiz ve dikkatli bir şekilde doldurulması

10) Nöbet defterinde eksik bölümler varsa doldurulması

11) Uzaktan eğitim ders defteri formlarının eksiksiz olarak idareye teslim edilmesi

12) Proje verilmiş ise bunlara dair değerlendirme ölçek formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Proje ödevlerinin öğretmen tarafından saklanması,

*Yukarıdaki tüm işlemlerin 15.01.2021 Pazartesi Saat 13.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol