Liselerde devamsızlık kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Söz konusu düzenlemede devamsızlık ile ilgili hükümler şöyle;

“a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenir.”

“(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine gönderilir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez.”

1 Eylül 2018 Resmi gazetede yayınlanan yönetmenliğin son hali aşağıdaki gibidir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.”

Anahtar Kelimeler:
Liselerde Devamsızlık HakkıLiselerde Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?Liselerde Devamsızlık Kaç Gün?Lisede Devamsızlık Kaç Gün?Devamsızlık Kaç Gün?Lisede DevamsızlıkLisede Devamsızlık Ne KadarLisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?Lisede Devamsızlık HakkıKaç Gün?2021 MEB Ortaokul Ve Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç GünMEB Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç GünMebOrtaokul Ve Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç GünOrtaokulda özürsüz Devamsızlık Kaç Gün 2021Ortaokulda özürsüz Devamsızlık Kaç GünLisede Devamsızlık 2 Dönem Sıfırlanıyor Mu?12 Sınıf Devamsızlık Kaç Gün?12. Sınıf Devamsızlık Kaç Gün?Lisede özürsüz Devamsızlık 10 Gün Olursa Kalınır Mı?2021 MEB Ortaokul Ve Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç?Ortaokul Ve Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç?Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç?Ortaokullarda Devamsızlık Hakkı Kaç?2021 MEB Ortaokul Ve Liselerde DevamsızlıkLisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?2021 Lisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?Lisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür 2021Lisede Devamsızlık Kaç GünLisede Devamsızlık Hakkı Kaç GünOrtaöğretim Lisede Devamsızlık Kaç GünIlkokulOrtaokul Ve Lisede Devamsızlık Hakkı Kaç GünOkul İç Yönetmeliği 2020-20212020 - 2021 Lise Ve Ortaokul Devamsızlık HakkıLisede Devamsızlık Kaç Gün 2021Devamsızlık Kaç GünDevamsızlık Kaç Gün 20212021 Devamsızlık Kaç GünLise Devamsizlik SildirmeLise Devamsizlik Hakkı 2020 20212020 2021 Devamsızlıkİlkokulda DEVAMSIZLIK Kaç Gün 2020İlkokulda DEVAMSIZLIK Kaç Gün 2021Ortaokulda DEVAMSIZLIK Kaç GünMEB DEVAMSIZLIKPandemide Yoklama Alınıyor MuCoronada DevamsızlıkKoronada Devamsızlık Var MıCovid 19 DevamsızlıkDevamsızlık Hakkı2021 Devamsızlık HakkıDevamsızlık Hakkı 2021Devamsızlık Hakkı Ne KadarLise Devamsızlık HakkıLiselerde Devamsızlık Kaç Gün 2021

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol