Lisede Kaç Zayıfla Sınıfta Kalınır 2022

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

  • Yıl sonu başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler sınıfta kalır.
  • Yıl sonu başarı puanı 50 ve yukarısı olan öğrenciler sınıfı doğrudan geçer,
  • En fazla 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı sorumlu olarak geçer
  • Fakat alt sınıflardan toplam sorumlu dersiniz 6 dersten fazla ise sınıfta kalırsınız.

LİSEDE KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR, NASIL SINIF GEÇİLİR?

Örnek 1: Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50’nin üzerinde ve hiç zayıfı yok ise SINIFI GEÇER
Örnek 2: Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50’nin üzerinde ve 3 zayıfım var(1 yada 2 yada 3 zayıf olanlar) SINIFI GEÇER
Örnek 3: Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50’nin altında ve 3 zayıfım var (1 yada 2 yada 2 zayıfı olanlar) SINIFI SORUMLU GEÇER
Örnek 4: Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50’nin altında ve 3 ten fazla zayıfı var SINIFTA KALIR
Örnek 5: Öğrencinin bu dönem 3 zayıfı var fakat önceki yıldan 3 ten fazla sorumlu dersi var ise SINIFTA KALIR

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 57, 58 v 59. maddelerde sınıf geçme ile ilgili olarak;

DOĞRUDAN SINIF GEÇME

MADDE 57-
(1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG)
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG)
Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI

MADDE 58-
(Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG)
a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.
b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

SINIF TEKRARI VE ÖĞRENİM HAKKI

MADDE 59-
(1) Öğrencilerden;
a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
c) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır. 

Ortaöğretim sınıf geçme yönetmeliğini okuduğumuzda lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır sorusunun cevabını, yıl sonu başarı puanı 50 den aşağı olanlar veya bir dönemde 3 dersten fazla zayıfı olanlar ve toplamda 6 dersten fazla zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparlar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol