Lisede Devamsızlık Kaç Gün?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

LİSEDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre bir gerekçeye dayanmadan 10 gün devamsızlık yapanlar başarısız sayılmaktalar.

Lisede Kaç Gün Devamsızlıkta Kalınır?
Liseli öğrenciler için toplamda 30 günlük devamsızlık hakkı buluyor. Bunun 10 günü özürsüz devamsızlık hakkı, 20 günü ise özürlü devamsızlık hakkı olarak bölünüyor.

Özürlü Devamsızlık 5 gün olunca belge alınmıyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

10 gün özürsüz devamsızlık kalır mı?
Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Lisede devamsızlık dönemlik mi yıllık mı?
Her sınıf için yıllık olarak yenileniyor. Yani devamsızlık hakkınız dönemlik değil, yıllıktır. 9. sınıftan 10. sınıfa geçtiğinizde devamsızlık o sınıf için (10. sınıf) sıfırlanacak

Lisede devamsızlık 5 günü geçerse ne olur?
Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak

Okul değiştirince devamsızlık silinir mi?
Sorusu öğrencilerin genel olarak endişe içerisinde sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Ancak bu noktada MEB tarafından 5 günlük bir ekstra süre tanınmıştır. Yani bir öğrenci okulunu değiştirip başka bir okula nakil olursa, korkmasına gerek yoktu çünkü +5 gün devamsızlık hakkı kaydına tanımlanmaktadır

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Söz konusu düzenlemede devamsızlık ile ilgili hükümler şöyle;

“a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenir.”

“(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine gönderilir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez.”

1 Eylül 2018 Resmi gazetede yayınlanan yönetmenliğin son hali aşağıdaki gibidir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.”

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Lisede Devamsızlık Kaç Gün?Lisede DevamsızlıkKaç Gün?Liselerde Devamsızlık Kaç Gün?Devamsızlık Kaç Gün?Meb Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiLisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?Lisede Devamsızlık Hakkı Ne Kadar5 Gün Devamsızlık Yapan Takdir Teşekkür Belgesi Alamıyor MuLisede Kac Gun Devamsizlikta Kalinir?Özürlü Devamsızlık 5 Gün Olunca Belge Alınmıyor Mu?10 Gün özürsüz Devamsızlık Kalır Mı?Lisede özürlü Devamsızlık Nedir?Devamsızlık 5 Gün Olunca Belge Alınmıyor Mu?ödevamsızlık 5 Gün Olunca Belge Alınmıyor Mu?10 Günlük özürsüz Devamsızlık Kalır Mı?Lisede Devamsızlık 5 Günü Geçerse Ne Olur?Lisede Devamsızlık Dönemlik Mi Yıllık Mı?Okul Değiştirince Devamsızlık Silinir Mi?Nakil Yapınca Devamsızlık Silinir Mi?Nakil Olunca Devamsızlık Kaç Gün?Nakil Olunca Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?Okula Devamsızlık Hakkı 2022de Kaç GünOrtaokul Lise Devamsızlık Kaç Gün 2021Ortaokul Lise Devamsızlık Kaç Gün 2022Ortaokul Devamsızlık Kaç Gün 2021Lise Devamsızlık Kaç Gün 2021Hangi Okulun Kaç Gün Devamsızlık Hakkı Var5 Gün Devamsızlık Yapan Belge Alamıyor Mu Lise5 Gün Devamsızlık Yapan Teşekkür Alamıyor Mu Lise5 Gün Devamsızlık Yapan Takdir Alamıyor Mu LiseLisede Devamsızlık Hakkı Ne Kadar?Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2021Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2022Lisede 1 Dönem DEVAMSIZLIK Kaç GünLisede Devamsızlık Hakkı Kaç GünDevamsızlık Kaç Gün12 Sınıf Devamsızlık Kaç Günİlkokulda Devamsızlık Kaç GünOrtaokulda Devamsızlık Kaç Gün 2021Ortaokulda Devamsızlık Kaç Gün 2022Ortaokulda DEVAMSIZLIK Kaç Gün2022Okullarda Devamsızlıkları E-Okula Kim İşler?Devamsızlık Sildirilebilir Mi?Birinci Dönem Devamsızlıklarıİkinci Dönemde Silinir Mi?Devamsızlık Yapan Öğrencinin Okul Puanı Etkilenir Mi?Kaç Gün Devamsızlık Yapan Öğrenci Takdir Teşekkür Alamayacak?Devamsızlık Mektubu Elden Mi Verilir?PANDEMİ MAZERET DİLEKÇESİE Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Not Ve Devamsızlık BilgileriDevamsızlık Yapan Öğrencinin Velisini Bilgilendirmek Kimin Görevidir?İlkokullarda Devamsızlık Kaç Günden Sonra Uygulanıyor?İlkokullarda Devamsızlık Nedeniyle Sınıfta Kalma Var Mı?Devamsızlık Yapan Öğrenciler TakdirTeşekkür Belgesi Alabilir Mi?Ortaokullarda Devamsızlık Kaç Gün?LİSELERDE DEVAMSIZLIK OLACAK MI?2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Devamsızlık Olacak Mı?Devamsızlık Yapan Öğrencilerle İlgili İş Ve İşlemlerPandemi Döneminde Devamsızlıktan Kalma Var Mı?İşletmelerde Beceri Eğitimi Devamsızlık

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz