HALK EĞİTİM USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Usta Öğreticilik Belgesi Nereden Alınır
Usta Öğreticilik Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınır.

Usta Öğretici Belgesini Kimler Alabilir
Ustalık Belgesi Yada İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir.
Usta Öğreticilik Kursu Eğitim Süresi Ve Kursun Konuları:
Kursun Eğitim Süresi 40 Saat.

Usta Öğreticilik Belgesi Kursu Başvuru Belgeleri:

  • Kimlik Fotokopisi
  • 3 Adet Resim
  • Dilekçe
  • Ustalık Belgesi Aslı Ve Fotokopisi (Aslı Görülüp Onaylandıktan Sonra İade Edilir)

Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller Bakanlıkça Belirlenip Yayınlanmaktadır.
Yabancı Uyruklular Da Gerekli Koşulları Taşımaları halinde Ücretli Usta Öğretici Olarak görev alabilirler.

Usta Öğreti Kursunun Konuları Ve Eğitim Süreleri:

Çıraklık Ve Mesleki Eğitim İlkeleri: 4 Saat
Eğitim Psikolojisi: 3 Saat
Eğitimde İletişim Ve İletişim Araçları: 4 Saat
Meslek Analizi Ve Öğretim Programlarının Hazırlanması: 8 Saat
Atölye Ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları: 8 Saat
İş Güvenliği: 4 Saat
İş Kalitesi Ve Maliyet İlişkileri: 4 Saat
Öğrenme Ölçme Ve Değerlendirme: 3 Saat
Sınav Değerlendirmesi: 2 Saat
Toplam: 40 Saat Eğitim Süresi
Ustalık Belgesi Sahibi Olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir. Bir İş Yerinde Çırak/Kalfa Çalışabilmesi İçin O İş Yerinde Mutlaka Çırak/Kalfanın Pratik Eğitiminden Sorumlu Olacak Usta Öğretici Belgesi Sahibi Bir Usta Öğretici Bulunmalıdır.
Kursa Katılanların Başarılı Sayılabilmeleri İçin Kurs Sonunda Yapılan Sınavda, En Az 45 Puan “Geçer” Not Almaları Gerekir. Sınavda Başarılı Olamayanlar, Daha Sonra Açılacak Kursların Bitiminde Yapılacak Sınavlara Katılabilirler.
Usta Öğreticilik Kurslarına Katılmak İsteyenler Usta Öğretici Kursu Başvuru Dilekçesi Doldurarak Merkezimize Başvuruda Bulunurlar. Kurs Grupları Oluşturulduğunda Adaylara Kurs Tarihleri Bildirilerek Çağrı Yapılır.

Usta Öğreticilik Belgesi Kursları Ne Zaman Açılır:
Ustalık Belgesi Veya İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Herkes Dilediği Zaman Kurslara Başvurabilir. Kurs İçin Yaklaşık 20 Kişilik Başvuru Olduğunda Kurs Başlatılır. Usta Öğreticilik Kurslarına Katılanlar Toplam Ders Saatinin Dörtte Birinden Fazla Devamsızlık Yaparsa Başarısız Olur.

Usta Öğretici Belgesi Ne İşe Yarar:
Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslar, Mesleki Eğitim Merkezleri Yada Meslek Liselerinde Usta Öğretici Olarak Çalışmak İsteyenlerde Bulanması Gereklidir.
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Yapacağı İş Yerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunmalıdır. hemhalkegitim.com

Çıraklık Sistemine Kayıt Olmak İsteyen Öğrencilerin Çalışacakları İşyerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunması Zorunludur.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ne Zaman Yapılır:

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğreticilik Başvuruları Kuruma Göre Değişmekle Birlikte Ağustos Ayında Başlayıp Eylül Ayı Sonunda Sona Ermektedir. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu Yapacağınız Halk Eğitim Merkezinin Resmi İnternet Sitesinde Başvuru Tarihleri İlan Edilir.

Usta Öğretici Eğitimi İçin İş Pedagojisi Kursuna Katılan Ustalık belgesi sahiplerinin Devamsızlıkları, Her bir Ders İçin Ayrı Ayrı Tutulmaktadır. Ustalar, Eğitim Süresinin En Az ¾’üne Devam Etmek Zorundadırlar. Daha Fazla Devamsızlığı Olanlar, Daha Sonraki Bir Tarihte Düzenlenecek Kurslarda Devam Edemedikleri Derslere Katılırlar.

Usta Öğreticilerin İş Pedagojisi Kurs Sonu Sınavı, Test Şeklinde Yapılır. Soru Sayısı, Derslerin Ders Saatleri Dikkate Alınarak Belirlenir. Konuların İşlenmesinde Ayrı Öğretmenlerin Görev Alması Durumunda Sorular, İlgili Öğretmenlerce Hazırlanarak Kurs Sonunda Tek Sınav Şeklinde Uygulanır.
Kursa Katılanların Başarılı Sayılabilmeleri İçin Kurs Sonunda Yapılan Sınavda, En Az 45 Puan “Geçer” Not Almaları Gerekir. Sınavda Başarılı Olamayanlar, Daha Sonra Açılacak Kursların Bitiminde Yapılacak Sınavlara Katılabilirler.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Belgeleri:
Başvuru Formu (Tıkla İndir)
1.Diploma Fotokopisi
2.Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri)
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Seminer Belgesi Fotokopisi (Varsa Geçmiş Yıllardan Alınmış Belgelerden Herhangi Biri)
5.Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge.
6.Plastik Şeffaf Telli Dosya (5 Adet); Poşet Dosya (5 Adet)
7.Sabıka Kaydı
Not: Evraklar Yukarıdaki Sıralamaya Göre Düzenlenip, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Telli Dosya İle Teslim Edilecektir.

Usta Öğretici Kimdir
Ustalık Yeterliğini Kazanmış; Aday Çırak, Çırak, Kalfa İle Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Öğrencilerinin İş Yerindeki Eğitiminden Sorumlu, Meslekî Eğitim Tekniklerini Bilen Ve Uygulayan Kişidir.

Ustaların Usta Öğretici Eğitimi:
İşyerinde, Sanatını Çıraklara Öğretmekle Görevli Ustaların Katıldığı Eğitimdir. Bu Eğitimi Görmeyen İşyeri Sahibi Veya Ustaların Yanlarında Veya İşyerlerinde Çırak Çalıştırmaları Mümkün Bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanun 31. Maddesi). Bu Eğitimle Çırak Yetiştirme Sorumluluğunu Üstlenen Ustaların Sanatını Başkasına İyi Bir Şekilde Öğretme Yöntem Ve Tekniklerini Öğrenmelerini Hedeflenmektedir. Bu Amaçla Hazırlanmış Bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 Saat Sürelidir. hemhalkegitim.com

Usta Öğreticilerin Görevleri Nelerdir

1-Öğretme Ve Öğrenme Konularını , Öğretim Metotlarını Ve Tekniklerini Bilir.Bunları Teorik Ve Pratik Eğitime Uygular.
2- Uygulama Çalışmalarını İyi Planlar. Disiplinli Ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Sağlar.
3- İş Yerinde Ağırbaşlı Ve Olumlu Davranışları İle Örnek Teşekkül Etmelidir.
4- Çeşitli Öğretim Araç Ve Gereçlerinin Hazırlanmasını Ve Yerinde Kullanılmasını Bilir.
5- İyi Bir Gözlemci Görevini Yapar Ve Rehberlik Eder.
6- Öğretmeye Devamlı Arzuludur.
7- Uygulamalı Ve Teorik Çalışmaları Objektif Olarak Değerlendirir.

Bu Günün Sanayisinde Üretimi Yapmak Yeterli Olmayıp, Kaliteli Ve Standartlara Uygun Üretmekte Mecburiyet Haline Gelmiştir.Üretilen Ürünü Standartlarla Karşılaştırıp Düzeltilmesi İstenen Yerlerini Düzelttirebilmelidir.
Kısaca İş Yerinde Her Faaliyeti Değerlendirecek Olan En Başta Gelen Kişi Usta Öğreticidir.
Mesleğine Gerçekten Vasıf Olan Bir Kişinin Başkalarını O Meslekte Yetiştirmek İçin Öğretmesi Gereken Hususları Bilmesi , O Kişinin Başarılı Bir Usta Yada Usta Öğretici Olacağını Garanti Etmez.Çünkü Bir Mesleği Öğretebilmek İçin Öğretim Metotları İsmi Adı Altında Toplanan Teknikleri ,Amaçları , Düşünceleri Ve Özel Becerileri De Bilmek Gerekir. hemhalkegitim.com

Çünkü Nelerin Öğretileceğini Bilmekten Başka O Hususları En İyi Şekilde Nasıl Öğreteceğini De Bilmesi Gerekir. Başka Bir Deyişle Bir Kişinin Mesleği Başkalarına Öğretebilmesi İçin Önce Kendisinin İkinci Bir Mesleği Yani Öğretmenlik Mesleğini Öğrenmesi Gerekir.
Anlatılan Konunun Öğrenci (Çırak) Tarafından Rahatça Anlaşılması İçin Usta Öğreticinin Bir Öğretim Planı Yapması Gerekir.Öğretimin Bu Amaçla Planlanması Usullerine Öğretim Metotları Denir.

Başlıca Öğretim Metotları Anlatım ,Soru Cevap, Çizim. Gösteri Ve Uygulamalı Öğretimdir.
Yaptığı Öğretimin Başarılı Olmasını İsteyen Bir Usta Öğretici Bu Metotlardan Rast Gele Birini Seçemez.Uygun Bir Seçim Yapabilmesi İçin Seçtiği
Metodu Nasıl Kullanacağını Bilmesi Ve Metotların Her Birinin Çıraklar Üzerindeki Etkileri Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gerekir.Kısaca Usta Öğretici Çırağın Nasıl Öğrendiğini Bilmesi Gerekir.
Çırağa Sanatını Öğretmek Ve Onu Bütünü İle Eğitmek Usta Öğreticinin Görevidir.

Usta Öğreticilerin Taşıması Gereken Vasıflar

Usta Öğreticilerimizin Kendilerinden Beklenilen Hizmetlerden Biriside, Etkili Ve Pratik Değeri Olan Bir Meslek Eğitimi Gerçekleştirmeleridir.
Bu Tür Bir Meslek Eğitimi Diğer Mecburi Unsurlarla Birlikte Hem Kendi Konusunda Hem De Öğretim Metotlarında Yetkili Olan Ustalarla Mümkündür.Vasıflı Usta Öğretici İş Dünyasının İstediği Bilgi-Beceri Ve İş Alışkanlıkları İle Fert Arasında Bağlantıyı Sağlar. Çırakların İhtiyaç Duyduğu Unsurları Zamanında Hızlı Ve Etkili Bir Şekilde Sağlar.

Her Hangi Bir İş Yerinde Belirtilen Hedeflere Varmanın İlk Şartı Eğitim Programını Uygulayacak Usta Öğreticinin Sanayinin İstediği Bilgi Beceri Seviyesine Sahip Olmasıdır. Günümüzde Bilim Ve Teknolojinin Hızla İlerlemesi Bir Kısım Bilgi Ve Becerileri Geçersiz Hale Getirirken ,Yeni Bilgi Ve Becerileri De Beraberinde Getirmektedir. Bu Sebeple Sanayinin İstediği İnsan Gücünü Eğitmek İçin Usta Öğreticilerin Kendisini Devamlı Bir Şekilde Yenilemesi Başarılı Bir Öğretim İçin İlk Ve Temel Mecburiyettir.
İyi Bir Usta Öğretici Öğretim Sırasında Devamlı Ara Değerlendirmeler Yapmalıdır.Çırağın İstenilen Hedefe Uygun Şekilde Öğrenmede İlerleme Sağlayıp Sağlamadığını Değerlendirmesi Gerekir. Bu Nedenle Usta Öğretici Uygun Sorularla Öğrenmeyi Test Etmeli Yada İş Yaptırma Yöntemi İle Çırakları Sınav Etmelidir.

Meyve Ağaçlarında Budama Usta Öğretici Olmak Koşulları
1) Tarım Teknolojileri / Tarım Alan Öğretmenleri, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
2) Tarım Teknolojileri / Tarım Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
3) Tarım Teknolojileri / Tarım Alanlarına /Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
4) Tarım Teknolojileri / Tarım Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokulu Mezunu Olanlar.

Makyaj Yapma Teknikleri Usta Öğreticisi Olma Koşulları
Saç Ve Güzellik Uygulamaları, Kuaförlük Ve Güzellik Öğretmenliği, Kuaförlük Ve Cilt Bakımı Lisans Mezunları.
Cilt Bakımı Ve Güzellik, Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri, Cilt Bakımı Ön Lisans Mezunları.
Güzellik Uzmanlığı, Cilt Bakımı Ve Güzellik Lise Mezunları.
Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri (Cilt Bakımı Ve Güzellik Yada Güzellik Hizmetleri)

Çağrı Merkezi Elemanı Kursu Usta Öğretici Olma Şartları
İletişim Ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık, İletişim Sanatları, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Mezunları.
Çağrı Hizmetleri Bölümü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Ön Lisans Mezunları.

Diksiyon Usta Öğreticisi Olma Koşulları
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Yüksek Lisans.
Türk Dili Ve Edebiyatı , Türk Halk Bilimi Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunları.
Eğitim Fakültesi Mezunları Dışındaki Bölümlerde Formasyon Belgesi Zorunludur.

Osmanlıca Kursu Usta Öğretici Olma Şartları
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Yüksek Lisans
Türkçe, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Din Kültürü Öğretmenliği, Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği Lisans Mezunları.
Eğitim Fakültesi Mezunları Dışında Formasyon Belgesi Şartı Aranır.

Kaynak: hemhalkegitim.com

Anahtar Kelimeler:
Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl AlınırUSTA ÖĞRETİCİ BELGESİ NASIL ALINIR?Halk EğitimUsta Öğretici Belgesi Nasıl AlınırHalk Eğitimde Usta Öğretici Nasıl OlunurUsta Öğretici KimdirHalk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuruları Ne Zaman YapılırUsta Öğreticinin Görevleri Ve Taşıması Gereken Vasıflar NelerdirUstalık Belgesi Alma şartlarıHalk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Alma Koşulları Nelerdir.Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Ve Nereden AlınırUsta öğretici BelgesiHalk Eğitim MerkeziOsmanlıca Kursu Usta Öğretici Olma ŞartlarıDiksiyon Usta Öğreticisi Olma KoşullarıÇağrı Merkezi Elemanı Kursu Usta Öğretici Olma ŞartlarıMakyaj Yapma Teknikleri Usta Öğreticisi Olma KoşullarıMeyve Ağaçlarında Budama Usta Öğretici Olmak KoşullarıUsta Öğreticilerin Taşıması Gereken VasıflarUsta Öğreticilerin Görevleri NelerdirUstaların Usta Öğretici EğitimiHalk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru BelgeleriHalk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ne Zaman YapılırUsta Öğretici Belgesi Ne İşe YararUsta Öğreticilik Belgesi Kursları Ne Zaman AçılırUsta Öğreti Kursunun Konuları Ve Eğitim SüreleriUsta Öğreticilik Belgesi Kursu Başvuru BelgeleriHalk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Olma Şartları İçin Tıklayın.Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Olma Şartlarıİçin Tıklayın.Usta Öğretici Belgesini Kimler AlabilirUsta Öğreticilik Belgesi Nereden AlınırHalk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Belgesi Nasıl AlınırKursun Eğitim SüresiUsta Öğreticilik Başvuruları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol