BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
 

Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız? 
Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca 
günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır. 
SINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIF BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
 

Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde sınıfımızdaki başka bir öğrencinin  ateşinin okul girişindeki ölçümlerde 38 °C’nin  üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?
Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen  öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere  evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder. 

SINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIF1 ÖĞRENCI ATEŞLI BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı.  10 gün içinde başka bir öğrencimizin daha evde rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna başvurduğu ve yapılan PCR testi sonucunda Covid-19 pozitif vaka saptandığı velisi tarafından okulumuza bildirildi.

Ne yapmalıyız?
Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler, eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere  uzaktan eğitim verilir. 

Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde bu sınıfta ders veren öğretmenimizde de Covid-19 pozitif vaka saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız ? 
Öğretmenin okul dışında riskli bir teması varsaPozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Okuldaki diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler, okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir. 

SINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIF1 ÖĞRETMEN POZITIF

SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19  pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Pozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir  ve okula devam eder.Diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir  ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde 
en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir. 

SINIFTA 1 ÖĞRETMEN POZITIF ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCİNİN AİLESİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
Öğretmen veya öğrencinin ailesinde Covid-19  pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?
Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci, 14 gün 
boyunca evde temaslı takibine alınır  ve okula devam etmez.Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder.

ANA SINIFINDAKİ BİR ÖĞRENCİDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
Ana sınıfındaki bir öğrencimizde Covid-19  pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?
Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

ANA SINIFINDA 1 ÖĞRENCI POZITIF
Temaslı kabul edilen kişiler için  nasıl uygulama yapılır?
Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre  bu kişiler, okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?
Aynı sınıfta eş zamanlı (yani 10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki  tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilir. Ana sınıfında ise tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu öğrenciler, eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Ortaokul ve lise kademesinde, sınıfta “2” Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda bu sınıfta derse giren öğretmenlerimiz için nasıl bir uygulama yapmalıyız?
Ortaokul ve lise kademesinde, sınıfta “2” Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda sınıfta derse giren öğretmenlerimiz temaslı kabul edilir. Bu süreçte öğretmenlerimiz ders vermeye devam eder. Bu öğretmenlerimizin temastan 48 saat sonra  
Covid-19 PCR testine bakılır. Covid-19 PCR testi pozitif olan  öğretmenler vaka olarak kabul edilir. Covid-19 PCR testi negatif olan  öğretmenler eğitime devam eder.

Temaslıların belirlenmesine dair değerlendirme yapılırken;
Semptomu olan vakalarda belirtilerin ortaya çıkmasından önceki 2 gün içinde (48 saat öncesi) temaslı olması esas alınır. 
Semptomu olmayan vakalarda ise PCR testi için numune alınmadan önceki 2 gün içinde (48 saat öncesi) temaslı olması esas alınır ve temaslı olan kişiler bu şekilde belirlenir.
Kimlerin temaslı olduğuna nasıl karar verilir? 


OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI  DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR
Temaslı öğrenci ve öğretmenlerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılır.

Peki, hangi Covid-19 belirtileri sorgulanır?


Yaygın Belirtiler


Ateş (38 °C ve üzeri)

Öksürük

Nefes darlığı

Halsizlik, bitkinlik


Az Yaygın Belirtiler


Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Koku veya tat kaybı

Vücut ağrıları

Anahtar Kelimeler:
Sınıfta Ders Veren öğretmende Covid-19  pozitif Vaka Saptandı. Ne Yapmalıyız?SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDASINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIFBİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDASINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIF BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDASınıfımızda Bir öğrencimizde Covid-19 Pozitif Vaka Saptandı.SINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIF1 ÖĞRENCI ATEŞLI BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE  COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDASINIFTA 1 ÖĞRENCI POZITIF1 ÖĞRETMEN POZITIFSINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDASINIFTA 1 ÖĞRETMEN POZITIF ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCİNİN AİLESİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDAANA SINIFINDAKİ BİR ÖĞRENCİDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDAANA SINIFINDA 1 ÖĞRENCI POZITIFOKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI  DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALARYaygın BelirtilerSınıfımızda şu Anda Sadece Bir Tane Vaka Var. Ne Yapmalıyız?Sınıfımızda Bir öğrencimizde Covid-19 Pozitif Vaka SaptandıSınıfımızda Bir öğrencimizde Covid-19 Pozitif Vaka Saptandı. Sınıfımızda şu Anda Sadece Bir Tane Vaka Var. Ne Yapmalıyız?BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?Ne YapılmalıdırBİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol