2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Karşılıksız Burs Veren Kurum Ve Kuruluşlar Belli Oldu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı karşılıksız burs veren kurum ve kuruluşlar belli oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında karşılıksız burs veren kurumların telefon numaraları, adresleri ve başvuru ekranları belli oldu
Binlerce LGS ve YKS öğrencisinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılında karşılıksız burs veren kurum ve kuruluşların listesi açıklandı. 
YKS Ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, karşılıksız burs almak isteyen öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi şekilde devam ettirmelerini sağlayan burs veren kurum kuruluşların başvuru ekranları açıldı

İşte yeni eğitim öğretim yılında karşılıksız burs başvurusunda bulunmak için aranan şartlar

MEHMET ZORLU VAKIF BURSU
Zorlu ailesi, ülkemizin ve insanlığın geleceğini inşa etme hayaliyle gençlerin kendilerine inanmaları ve güvenmelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bunun için de her yıl ortalama 2000 öğrenciye eğitim bursu sağlıyor. Bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenciye burs desteği sağlayan Mehmet Zorlu Vakfı’nın hedefinde, geleceğini güvenle inşa eden gençlere çeşitli şekillerde destek olmak var. Çalışanından yönetim kurulu başkanına kadar, tüm Zorlu ailesi eğitim burslarını görevlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Başvuru Şartları


 
MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Burs başvuruları, detayları aşağıda açıklanan belgelerle birlikte, öğrenim görülen üniversitenin ilgili ofislerine yapılır. Üniversite öğrencisi bursiyer adayları arasından seçim; yukarıda belirlenen bölüm, başarı ve ihtiyaç kriterlerine bağlı kalmak koşuluyla, ilgili üniversitelerin öğrenci işleri ile burs merkezleri tarafından sonuçlandırılır.

Burs İçin Gerekli Belgeler

Birinci sınıflar için (Örgün ve 2.öğretim) YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuç belgesi. Ara sınıflardayken (2, 3, 4. sınıflar) ilk defa başvuracaklar için ise onaylı transkript.


 
Vukuatlı Nüfus Örneği (Ailedeki Birey Sayısını Gösteren Belge)

Öğrenci Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Denizbank Hesap Cüzdanı Fotokopisi


 
Ailede çalışan tüm fertlerin gelir durumunu gösteren belge ya da fakirlik belgesi.

MZV burs başvuru formu

MZV Burs Taahhütnamesi

Seçme Süreci


 
Başvuru belgeleri eksiksiz olan öğrenciler arasından, üniversitelerin öğrenci işleri ve/veya burs ofisleri başarı ve ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak öğrencilerin seçimini yapar. Onaylı bursiyer listelerini ve başvuru belgelerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler. Belgelerin fotokopileri ilgili birimlerde dosyalanarak saklanır.

Aynı birimler; başarı kriterini sağladığı için bursları devam edecek öğrencilerin güncel transkriptlerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler.

İletişim Bilgileri

http://www.mzv.org.tr/


TUBİTAK BURSU
Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

Başvuru Yöntemi ve Bursiyer Adaylarının Seçimi
Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden başvuru dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar (Saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında: Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4′lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.


 
Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.

Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır.

BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi, bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir.


 
Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.

Belgelerin incelenmesinden sonra, bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, başvuru döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Bursiyerlerin Belirlenmesi

İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.


 
Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler. Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. kamuilanlari.com

Ayrıca burs verilenler, izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB üzerinden ulaşabileceklerdir. Burs verilenler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan, Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştıracaklardır.

Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz olacaktır.

Bursiyerlik Süresi ve Burs Miktarı


 
Akademik programda, bursiyerin yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyer bilimsel hazırlık okumuşsa öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir.

Derslerine güz yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ağustos ayı sonunda, bahar yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı tarih dikkate alınarak, ay sonu itibariyle sona erer.

Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez. Aylık burs miktarı, yurt içi yüksek lisans bursundan başka burs, kredi, ücret, maaş, ticari kazanç vb. düzenli geliri olmayanlar için 1.500 TL/ay, olanlar için 400 TL/ay’dır. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir.

İletişim Bilgileri


 
Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara
0312 468 5300
0312 298 1000

TTB
Yazılım Test ve Kalite Derneği Eğitim ve Başarı Bursu
Son Başvuru tarihi 30 Ağustos 2020


 
BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitelerin Bilgisayar/Yazılım Mühendisli bölümünde veya önlisans düzeyindeki Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim görmekte olup ve en az 1. Sınıfı bitirmiş olmak,

Dörtlük düzene göre en az 3,0/4,0 not ortalamasına sahip olmak,

Verilecek bursa ihtiyacı olmak,


 
Açıklama;

Bursa hak kazanan öğrenciler Yazılım Test Ve Kalite Derneği tarafından belirlenecek, gerektiği durumlarda telefon ve yüz yüze mülakata çağrılacaktır.

Burs bir yıllık zaman diliminde Temmuz ve Ağustos ayları dışında 10 ayı kapsayacaktır.

Burs miktarı ve burs verilecek öğrenci sayısı dernek tarafından belirlenecektir.


 
Dernek vermekte olduğu bursu her zaman askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar

Belirtilen tüm bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği adayların sorumluluğu altındadır.

Herhangi bir ürün ve cihaz sponsorluğu verilmemektedir. Cihaz(bilgisayar, tablet vs.)

Başvuru sonuçları Eylül-Ekim aylarında sadece burs kazananlarla irtibata geçilerek duyurulacaktır.


 
Kazanamayan öğrencelere herhangi br duyuruda bulunulmayacaktır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemini kapsayan bursa başvuru yapmak için 2 adım sonra verilen linke tıklayabilirsiniz.

Burs Veren TTB Kurumunun İletişim Bilgileri

Telefon; +90 212 276 06 48
Faks; +90 212 276 06 47
Adres; Eski Büyükdere Cad. Maslak İş Merkezi A Blok No: 37 Sarıyer / İstanbul
Email; certification@turkishtestingboard.org


SÜTAŞ
Destek Bursu Kimlere Verilmektedir?

Sütaş Eğitime Destek Bursları, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu üstlenebilecek başarılı öğrencilere verilmektedir. Bursiyerler, Sütaş Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen üniversite ve bölümlerdeki kontenjan çerçevesinde, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde üstün başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir.


 
Sütaş Eğitime Destek Bursları karşılıksızdır ve bursiyere bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak, bursa hak kazanan her öğrenci, kendisini Sütaş ailesinin bir ferdi sayar.

2020 YILI İÇİN BURS VERİLECEK OLAN ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER

Ankara Üniversitesi – Veteriner Fakültesi (İngilizce)
Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği
Boğaziçi Üniversitesi – Ekonomi
Boğaziçi Üniversitesi – İşletme
Boğaziçi Üniversitesi – Yönetim Bilişim Sistemleri
Ege Üniversitesi – Gıda Mühendisliği
Fırat Üniversitesi – Veteriner Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Çevre Mühendisliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Gıda Mühendisliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İktisat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İşletme
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Makine Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi – Gıda Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi – Makine Mühendisliği

BURSTAN FAYDALANMA KOŞULLARI NELERDİR?


 
Gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak,

Maddi imkanları yetersiz olmak,

Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç),

23 yaşından büyük olmamak,


 
Yabancı öğrencilerde, Türkçe okuyup yazabilmek,

Toplumsal değerler ve etik ilkelere uygun davranış sahibi olmak.

Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.

SÜTAŞ EĞİTİME DESTEK BURSLARINA NASIL BAŞVURABİLİRİM?


 
Burs başvuruları ile ilgili duyuru, Sütaş web sayfasında ve burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ilan edilir.
Tüm başvurular Sütaş web sitesinde yer alan form doldurulmak suretiyle online olarak yapılır.
Son başvuru tarihi her yıl yayınlanacak olan Sütaş Eğitime Destek Bursu Duyurusunda açıklanır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Burs başvurusunda gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;
Emekli Maaşı Bildirim Formu (Ailede emekli maaşı olan var ise)
Gelir Vergisi Beyannamesi Fotokopisi (Ailede serbest çalışan var ise)
Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise)
Yeni Kayıt Yaptıranların Eklemesi Gereken Belgeler
LYS Sonuç Belgesi Örneği
ÖSYS Sonuç Belgesi Örneği
Okul Kayıt Belgesi
Ara Sınıfta Okuyanların Eklemesi Gereken Belgeler
LYS Sonuç Belgesi Örneği
Transkript
Öğrenci Belgesi (Üst sınıfa geçtiğini gösteren)

BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?


 
Sütaş Yönetim Kurulu tarafından her yıl, belirlenen kontenjan ve mevcut bursiyerler dikkate alınarak öncelikli üniversiteler ve bölümler tespit edilir.

Bu üniversite ve bölümlerden başvuran bursiyer adaylarının Sütaş web sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz tamamlayıp, istenilen belgeler ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve/veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bursiyer adaylarının belgeleri başvuruda belirttikleri beyanları ile karşılaştırılır. Beyana uygun olmayan durumlarda bursiyer adayı değerlendirmeye dahil olmaz.

Başvurular bir yazılım aracılığıyla ölçümlenerek sıralamaya tabi tutulur. Burs Komitesi, adayları bu sırada değerlendirmeye alır. Burs Komitesi gerekli görürse adaylar ile yüz yüze görüşme yapabilir, test uygulamalarına dahil edebilir veya aday tarafından verilen bilgileri araştırabilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir.
Burs Komitesinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen adaylar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyerler “Sütaş eğitime destek bursu taahhütnamesi”’ni imzaladıktan sonra (şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır) burs almaya hak kazanırlar.

BURSUM HANGİ KOŞULLARDA DEVAM EDER?


 
Sütaş Eğitime Destek Bursunun devam edebilmesi için bursiyerlerimizin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir.
Burs almaya hak kazananlar öğrenimleri boyunca hiç yıl kaybetmeden öğrenimlerini tamamlamalıdır.
Zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları ayrıca, her dönem not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu iptal edilir.
Öğrenci bursunun devam edebilmesi için, bursiyerler her dönem sonunda ders notlarını gösteren belgelerini Burs Komitesi’ne göndermek zorundadırlar.

Öğrenciler, Burs Komitesi tarafından ilan edilen duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdürler. Bu bağlamda istenen her türlü bilgi ve belgenin belirtilen sürelerde teslim sorumluluğu öğrenciye aittir.

Bursiyerin öğrenime geçici ara vermesi, bölüm değiştirmesi, yatay geçiş yapması veya yurtdışına eğitim/değişim programları çerçevesinde gitmesi gibi durumlarda Burs Komitesi’ne bilgi verilir. Bu gibi değişiklikleri zamanında bildirmek bursiyerin sorumluluğundadır.

Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Burs Komitesi’ne iletilmesi ya da Burs Komitesi tarafından durumun öğrenilmesi ile yürürlüğe konulur. Yanlış beyan ya da geç bildirim nedeniyle haksız yere fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.


 
BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Burs kapsamındaki aylık ödemeler, Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır.
Ödemeler, ilgili dönem için okula kayıt işlemlerini tamamlamış bursiyerlere yapılabilir. Bursiyerler her yıl kayıt yenilediklerini belgelemek zorundadır.

Bursiyerlere yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, verilen banka hesabına havale edilir. Banka dışında herhangi bir yol ile ödeme yapılmaz.

Üstün Başarı Bursu; Genel sıralamada ilk 15.000’e giren öğrencilere verilir. Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 75 veya 4,0 üzerinden 3,5 olması ve geride hiç ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.


 
BURS MİKTARI NE KADAR?

Üstün Başarı Bursu Tutarı: 675 TL / Ay
Başarı Bursu; LYS’de giriş puanı sıralamasında önde olan öğrencilere verilir.
Başarı Bursu Tutarı: 475 TL / Ay

Sütaş Eğitime Destek Bursu’nda Neler Var?

Sütaş Eğitime Destek Burs programında ek olarak öğrencilerimize kişisel gelişimlerine destek olacak bir çok fırsat sunulmaktadır.
Kişisel gelişimi destekleyen eğitim programları
Şirket profesyonellerinden mentorluk desteği
Proje bazlı staj imkanı
Tez çalışmalarına destek
Özel günlerde Sütaş çalışanları ile buluşma
Sektörle ilgili bilgi ve haberlerin paylaşımı
2020 -2021 eğitim yılı Sütaş Eğitime Destek Bursu için başvuru dönemi 01 – 21 Eylül 2020’dir.
Her türlü sorunuz ve iletişiminiz için burs@sutas.com.tr adresini kullanabilirsiniz.


 FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI BURSU
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı, 2020-2021 öğretim yılında ihtiyaç sahibi kız öğrencilere Sedefteki İnciler Bursu adı altında geri ödemesiz burs verecektir.

BURS BAŞVURU KOŞULLARI


 
Cinsiyeti kadın olan
T.C vatandaşı
Maddi desteğe ihtiyacı olan
Not ortalaması 2.00/53.33 ‘ten düşük olmayan
2’den daha fazla alttan dersi olmayan
Aşağıdaki mühendislik programlarını kazanan ve öğrenimine devam eden
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği
Kontrol Otomasyon Mühendisliği
Makine Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği,
Metalurji Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği
25 yaşından büyük olmayan

Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu yukarıda belirtilen mühendislik programlarında okuyan öğrenciler başvurabilirler. Başvurular https://e-bursum.com/ üzerinden yapılacaktır.

E-bursum üzerinden başvuru koşulları sağlandıktan ve gerekli belgeler sisteme yüklendikten sonra, ön değerlendirmesi olumlu olan adaylar mülakata davet edilir.

Mülakata gelecek adaylardan;
Akademik kayıtları,
Aile bilgileri,
Hanenin gelirini gösteren belgeler istenir.


 
2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı için belirlenen burs miktarı aylık 550tl’dir. Burslar Ekim ayından başlamak üzere 9 ay süre ile verilir.

2020 yılı burs başvuruları eğitim-öğretim yılı başlangıcını takiben Eylül ayı içinde alınacaktır.
İlgili Web Sitesi https://www.faydasicokvakfi.org/Default.aspx

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel; +90 216 593 16 77
Faks; 90 216 593 30 92
E-mail adresi; bilgi@faydasicokvakfi.org
Adres; Adres: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Caddesi No:10 Tuzla İstanbul


 
AHBAP PLATFORMU BURSU
Ahbap platformu lise ve üniversite öğrenciler için karşılıksız burs verecektir.

Ahbap Bursu, bu yıldan itibaren tüm bursiyerlerimize aylık 300 TL olarak öğrenim hayatları boyunca karşılıksız verilecek. Ayrıca, bu yıl burs değerlendirmelerimizi güncellediğimiz yazılımımızla yapacağımız için çok heyecanlıyız.


 
Kuruluşumuzdan bu yana, bize ulaşan adaylardan belirlediğimiz kriterlere uygun olan 245 öğrencimize 1 yıllık burs vermiştik. Ahbap Bursu, bu yıldan itibaren tüm bursiyerlerimize aylık 300 TL olarak öğrenim hayatları boyunca karşılıksız verilecek. Burslarımızı her yıl daha fazla öğrencimize verebilmek ve gerçek ihtiyaç sahiplerini en doğru, şeffaf ve adil şekilde tespit edebilmek için başvuru değerlendirme sistemimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu nedenle, bu yıl burs değerlendirmelerimizi insan hatalarını en aza indirebilmek için geliştirdiğimiz yazılımla yapacağımız için çok heyecanlıyız! Ayrıca, belgelerin onaylanması ve başvuruların gerçekliği konusunda tüm Türkiye’deki Ahbaplarımız da birlikte hareket edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Burs, Lise ve Üniversite öğrencilerine verilecektir.


 
Bursiyerler, Ahbap Biltek Kurulu yazılım ekibi tarafından yazılan burs algoritması eşliğinde dezavantajlarına göre puanlandırılarak belirlenecektir.

Adaylar;

Engel durumu, gelir, ev, aile durumu, eğitim başarısı,

Ulusal veya uluslararası başarı (Başarı kavramı özellikle okul ve dersler olarak kullanılmamıştır. Bursiyer adayı, herhangi bir konuda, bilim dalında, sanatta özel yetenek sahibi ve gelecek vadediyor olabilir.) öncelikleriyle belirlenmektedir.


 
Her adayın bursa uygunluğu, geliştirdiğimiz burs sistemi tarafından belgelerle onaylanır ve denetlenir.
Her belge ilgili şehir yönetimimiz tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Bursiyer sadece onaylanan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Özellikle engelli, başarılı ve maddi sıkıntıda olan öğrencilerimizin, burs başvuru formu üzerinden durumunu bildirip belgelerini temin etmeleri gerekmektedir.

Bursumuzun verileceği öğrenciler, her şehirden gelen adaylar arasından, ölçütlere en uygunundan başlayarak algoritma ile sıralanacaktır. Herhangi bir şehir ya da bölgenin belirli bir kontenjanı yoktur.
Bu seneden itibaren Ahbap Bursu öğrencilere eğitim hayatı boyunca verilecektir. Her sene Ahbap Derneği bursiyerlerden transkript, engel belgesi, gelir belgesi vb. burs almalarına etkili belgeleri güncellemelerini talep edecektir.

Ahbap Platformu olarak ayrıca şeffaflık prensibimiz gereği, burslara destek olan hayırseverlerin, kaynaklarının nereye gittiğini görmesi nedeniyle burs alanların bilgileri Ahbap.org resmi web sitemizde paylaşılacaktır.
Önemli Not: Bu seneden itibaren Ahbap Bursu bir öğrencinin öğrenim hayatı boyunca, yani bulunduğu öğrenim kurumundan mezun olana kadar verilecektir. Belirtilen kural standart maksimum öğrenim süresini (Lisans dönemi ve Lise dönemi *hazırlık dahil*) kapsamakta olup bursiyerin bulunduğu sınıftan itibaren hesaplanacaktır. Devamlı bursiyerlerimizin her burs döneminde Ahbap Derneğine yeni dönem için transkript, öğrenci belgesi, engel belgesi, başarı belgesi vb. belgeleri sunması gerekmektedir. Ahbap Derneği sunulan belgeleri değerlendirip bursun devam etmemesi kanaatinde bulunabilir.


 
BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

Üniversite öğrencileri için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmaması,

Lise öğrencileri için dönem ortalamalarının 100 üzerinden 85 puan ve üzeri olması
Üniversite 1. Sınıf öğrencileri ÖSYM başarı puanları üzerinden değerlendirilecektir.

BURS BAŞVURU SÜRECİ


 
Ahbap.org’a üye olunur.
Profilde yer alan ‘Ahbap Burs Başvuru Formu’ doldurulur.
Talep edilen belgelerin tamamı yüklenir.
Belgeler Ahbap Platformu Şehir Temsilcilikleri tarafından kontrol edilir ve değerlendirilir.
Eksik belgeler ve hatalı belgeler için bursiyer adayı bilgilendirilir ve yeniden yüklenmesi için süre verilir.
Sonuçlar adaylara bildirilir.
Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya telefon numarasına mesaj gönderilir.
Olumlu mesaj alan bursiyerler, İş Bankası hesap bilgisini burs sistemi üzerinden iletir ve ıslak imzalı talep dilekçesini Ahbap Genel Merkez’ine gönderir.
Burs alanların bilgileri Ahbap.org resmi web sitesinde paylaşılır.

EKLENECEK BELGELER

Öğrenci Belgesi (e-devlet veya ıslak imzalı olarak okulunuzdan alınabilir.)
Kimlik Fotokopisi (arkalı/önlü)
Vesikalık Fotoğraf (son 6 aya ait)
Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir.)
Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama Belgesi (e-devletten alınabilir.)
Öğrencinin tam hizmet dökümü (4A, 4B, 4C e-devlet’ten alınabilir.)
Var ise Engel durumunu gösteren belge (sağlık kurulundan alınmış güncel)
Var ise Yoksulluk belgesi
Var ise yurt içi ve yurt dışı başarı belgesi (alınan
Talep Dilekçesi – Burs alacak kişinin kendi el yazısı ile hazırladığı ve içeriğinde; gelir durumunu, iletişim bilgilerini ve neden bu bursu istediğini içeren ad-soyad, tarih ve ıslak imzalı talebi. (A4 kağıdına tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.)
Anne ve babaya ait gelir belgesi (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.Kamu kurumlarında çalışmayanlar, çalıştığı kurumdan maaş bordrosu almalıdır.)
Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge. E-devlet’ten alınabilir.)
Anne ve babanın taşınmaz tapu kaydı (E-devlet’ten alınabilir)
Anne ve babanın adına var ise araç kaydı, yok ise e-devlet’ten alacağı üzerine kayıtlı araç belgesi. (Aynı ev içerisinde yaşayan başka aile ferti var ise onun için de; gelir belgesi, taşınmaz ve araç kaydı eklenmelidir.)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN;


 
Transkript belgesi (Tüm dönemleri gösteren belgeyi okulunuzdan alabilirsiniz.)
Üniversite 1. sınıf ve hazırlık dönemi için ÖSYM belgesi (E-devlet veya ÖSYM sitesinden alabilirsiniz.)

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

Dönem notunu belirten belge (E-okul üzerinden isminizin görüneceği şekilde alabilirsiniz.)
Ahbap Bursuna başvurabilmek için ahbap.org üzerinde hesap oluşturmanız gerekiyor. daha önce hesap oluşturduysanız giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

YAMANTÜRK VAKFI BURSU
Yamantürk Vakfı, şehit/gazi çocukları ve ekonomik anlamda destek almaya ihtiyacı olan kız öğrenciler öncelikli olmak üzere birçok öğrenciye karşılıksız burs vermektedir.

BURS BAŞVURU KRİTERLERİ

Öğrencilerin;
Öncelikli olarak ‘GÜRİŞ’ Grup Şirketlerine ait işyerlerinin bulunduğu illerde (Ankara, İstanbul, Aydın/Germencik – İncirliova, Afyon/Dinar – Sandıklı, Antakya/İskenderun – Belen – Şenköy, Mersin/Mut, Artvin/Borçka ve Yusufeli, Edirne/Uzunköprü, Tekirdağ/Hayrabolu, Kırklareli/Üsküp, Osmaniye/Kadirli, Kırıkkale/Kalecik, Muğla/Menteşe, Giresun/Espiye, Sivas/Sarkışla, Çanakkale/Ayvacık) ikamette bulunmaları,


 
Tam zamanlı olarak üniversitelerin 2, 3 veya 4. sınıfında eğitim almaları,

Okudukları üniversitelerdeki akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,75 olması,

Adli sicil kayıtlarının veya disiplin cezalarının bulunmaması,

Ekonomik desteğe ihtiyaçlarının bulunması,


 
Gelir/Kazanç getiren herhangi bir işte veya yerde çalışmıyor olmaları,

Bir başka kamu veya özel kurumdan burs almamaları gerekmektedir. Vakfın açıkladığı burs yönergesinde detayları bulunan başvuru koşullarını gerçekleştiren/sağlayan öğrencilerin başvurularını ‘Yamantürk Vakfı İnternet Sitesi’ üzerinden yapması gerekmektedir.

Burs Başvuru Dönemi

20 Temmuz – 20 Ağustos


 
YAMANTÜRK VAKFI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres; Karaoğlan Mahallesi Ankara Caddesi No: 222 Gölbaşı 06830 Ankara Türkiye
Tel: + 90 (312) 484 0570
Faks:+ 90 (312) 481 2677
info@yamanturkvakfi.org.tr


 
YÜCEL KÜLTÜR VAKFI YARIM ELMA BURSU
Yarım Elma Bursu Nedir?

Yarım Elma Bursu, aylık 200 TL’lik burs miktarının her ay yarısının bir bağışçımız, diğer yarısının ise vakfımız ve/veya başka bir bağışçı tarafından karşılanarak bursiyere hizmet veya geri ödeme zorunluluğu olmadan verilen karşılıksız bir burstur. Bursiyer on iki ay boyunca kesintisiz olarak bu bursu alır. Bir yılın sonunda bursiyere destek olan bağışçının desteğini devam ettirmesi halinde burs bir sonraki yılda da devam eder. Aksi halde kesilir.

KİMLER BURS ALABİLİR?

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.


 
Daha önce bursa hak kazanmış olup, Yarım Elma Bursu kapsamında o yıl bağışçı temin edilemediği için burs alamayanlar, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.
Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Burslarından da istifade edebilirler.

Başvurular içerisinde devlet, özel veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

NE ZAMAN, NASIL BAŞVURULUR?

Yılın her günü başvuru yapılabilir


 
Başvuru yapmak için öncelikle https://www.bursverenler.org/ web sitesinden üyelik işlemini gerçekleştiriniz.
Ardından ana sayfada yer alan “Burs Arıyorum” butonuna tıkladıktan sonra “Lisans” seçeneğini işaretleyerek “Devam” butonuna tıklayıp başvuru formunu ayrıntılı bir şekilde doldurunuz.

Evraklar bölümünden gerekli evrakları yükleyiniz. Formu doldururken her bölümün başındaki Yardım Videoları’nı izleyiniz.

Formu doldurduktan sonra “Bilgi Girişimi Tamamladım” butonuna tıklayıp gelen “Burs Seçimi” ekranında “Yarım Elma Bursu” seçeneğini işaretleyiniz. Sonrasında “Devam” butonuna tıklayarak “Ödeme” ekranında “Başvuru Hizmet Bedeli”ni ödeyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Bu aşamada bizlere herhangi bir evrak göndermeniz gerekmiyor, sisteme yüklemeniz yeterli. Yücel Kültür Vakfı olarak bizler gençlerimizin beyanlarına güveniyor ve elektronik olarak başvuru formundaki Evraklar bölümüne yüklediğiniz evraklar üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz.


 
Sizlerin emek, para ve zamanınızın önemini biliyor ve bazı belgeleri burs kesinleştikten sonra kontrol ve takip amaçlı istiyoruz.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Başvurular Yücel Kültür Vakfı’nın yönetim kurulunun belirlediği kriterlerce değerlendirilir. Ayrıca seçilmiş bursiyerlerin puan durumu, belgelerinin başvuru formlarıyla uygunluğu Burs Komitesi tarafından incelenir. Eksik evrak, yanıltıcı bilgi paylaşanların, profil resmi yüklenmemiş olanların durumları değerlendirmeye alınmaz.Bir bağışçı bulunsa dahi yanıltıcı bilgi verenlerin bursu kesilir.

BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?


 
Belirli bir açıklanma tarihi yoktur. Sonuçları www.bursverenler.org sitesinde “Burs Başvuru Sonuçlarım” bölümünden görebilirsiniz. Bursun özelliği itibarıyla vakfımızın veya öğrencinin bulacağı bağışçıyla birlikte bursun diğer yarısının da vakıf tarafından tamamlanmasıyla burs bağlanacaktır. Bağışçı bulunmadığı takdirde burs süreci başlamaz. Başvuru tarihinizden itibaren 1 yıl boyunca burs almaya aday olursunuz.

Unutmayın, Bilgileriniz Doğrulandı durumunda olmak sadece sizin burs almaya aday olduğunuzu ifade eder. Bursun niteliği itibarıyla vakıf veya sizler tarafından mutlaka sizi destekleyen bir bağışçının bulunması gerekir.

BAĞIŞÇILAR KİMLERDİR?

Eğitimin gençler için önemine inanan herkes olabilir. Temelde iki tip ferdi bağışçımız vardır:
a. Bursiyerimi kendim seçmek istiyorum diyenler,
b. Ben desteğimi veriyorum vakıf öncelikli ihtiyaç sahibi genci seçsin diyenler


 
BAĞIŞÇILAR BURSİYERLERİ NASIL SEÇERLER?

a. Bursiyerimi kendim seçmek istiyorum diyen bağışçılar
Vakfın bağış şartlarını kabul ederek 2020 yılı için belirlenen yarım burs bedeli olan 1.200 TL’yi nakit, posta havalesi (mail order) veya web sitesi üzerinden kredi kartıyla 6 aya kadar taksit yaptırarak bankaya öderler. Bu durumda bağışçının www.bursverenler.org sitesine başvuru yapmış adaylar arasından kendi kriterlerine göre burs vereceği bursiyeri seçme hakkı vardır. Kendisine açılan ekranda doğrudan burs vermek istediği kişinin adını veya aradığı kriterleri belirler. Yücel Kültür Vakfı bu kriterlere uyan adaylardan sadece 5 tanesinin bilgilerini bağışçıyla paylaşır.

Bağışçının tercihine göre öğrenciye burs bağlanır. (Öğrencilerin kişisel verilerini korumak için bütün Yarım Elma Bursu’na başvuranların bilgileri bağışçılarla paylaşılmaz.)
Dikkat: Bağışçılar 1. derece akrabalardan olamaz.

b. Ben desteğimi veriyorum vakıf öncelikli ihtiyaç sahibi genci seçsin diyenler


 
Bu durumda bağışçının ödemesi alındıktan sonra bursiyer seçiminde öncelikle bursunun birinci yarısı bulunmuş bursiyerlerin ikinci yarıları tamamlanır. Bekleyen yarım yoksa Yücel Kültür Vakfı Bursiyer Seçim Komitesi tarafından en fazla ihtiyaç sahibi olan sıradaki ilk gence verilir.
Her iki şekilde de seçilen bursiyerlerin bağışçılarına bursiyerlerin iletişim bilgileri gönderilir.

BANA BAĞIŞÇI BULUNDUĞUNDAN NASIL HABERİM OLUR?

Durumunuz Burs Almaya Hak Kazandınız olarak değiştiğinde bursiyere ve vakfa sistem otomatik e-posta gönderir. Formda belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize ayrıca bilgilendirme yapılır.

SEÇİLMİŞ BURSİYERLERE HEMEN BURS BAĞLANIR MI?


 
Bursun bağlanabilmesi için:
a. Bursiyerin Başvuru formuna yüklediği belgelerin bazıları vakıf tarafından aslı istenerek doğrulanır.
b. Yarım Elma’nın ikinci yarısının vakıf tarafından temini gerekir.
(Süreç ortalama 20 gündür.)

YÜCEL KÜLTÜR VAKFI’NIN BURS TAAHHÜDÜ NEDİR?

Yarım Elma Bursları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar, burs bekleyenler listesi içerisinden kimi ya da kimleri destekleyeceklerini seçmekte özgürdürler. Listeye alınmış olan aday (Bilgileriniz doğrulandı olanlar) herhangi bir bağışçımızın kendisini seçmesini bekler. Bu anlamda Yücel Kültür Vakfı, başvurusu kabul edilerek burs bekleyenler listesine alınmış olan bursiyere burs alacağı garantisi konusunda herhangi bir taahhüt altına girmez. Burs bekleyenler listesine girmiş bursiyer adayı dilerse kendisine bağışçı olmak isteyen kişiyi bulup vakfa yönlendirir ve vakıf tarafından değerlendirmeye alınabilir. Bursun yarısının bağışçı, diğer yarısının vakıf veya bir diğer bağışçı tarafından karşılanarak bursiyere ulaştırılması sağlanır.

Bursiyerin bilgilerinin doğruluğunun teyidi, okul başarı durumunun takibi, bursun sonlandırılması gibi konular vakfın sorumluluk alanındadır.


 
BAŞVURU ŞEKLİ VE ADRESİ

Aşağıda belirtilen bütün belgeleri tek bir şeffaf dosya içerisine koyarak bursunuzun kesinleştiği tarihten sonraki 15 gün içinde bize ulaşacak şekilde, Yücel Kültür Vakfı Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. Keylan İş Merkezi No: 15 Kat: 2 D: 8 34724 Kızıltoprak – Kadıköy / İSTANBUL adresine gönderiniz. Dilerseniz elden de başvuru belgelerinizi teslim edebilirsiniz.

Başvuru belgelerinin postalanma değil, teslim tarihi esas alınır. Bu nedenle postalarınızı verilen süreyi geçmeyecek şekilde önceden postalamaya özen gösteriniz. Geç teslim edilen başvuru belgeleri gelmemiş kabul edilecek ve hak kazandığınız burs sıradaki öğrenciye bağlanacaktır.

BURSA UYGUN OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Sabıka kaydı
2. Üniversiteden alınmış öğrenci belgesi (transkript gönderenlerden istenmez)
3. Bursiyerin güncel ikametgah belgesi
4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Bursiyerin doldurduğu formdaki bilgileri doğrulamak için e-posta aracılığıyla aşağıdaki belgelerin bazıları vakıf tarafından istenebilir veya forma yüklediğiniz elektronik evraklar doğrudan kabul edilebilir. (Kişiye özel):
1. Evinizi kira işaretlediyseniz kira kontratı fotokopisi
2. Mezuniyet derecenizi (4.00-5.00, 80-100 arasındaysa) gösteren belgenin fotokopisi
3. Transkript işaretliyse fotokopisi
4. Aile bireylerinin gelir durumlarını gösteren maaş bordrosu, emekli aylık göstergesi gibi belgeler (e-devletten alınabilir.)
5. Aile bireyleri için (yeşil kart, bağkur, SGK, özel sigorta) işaretlediyseniz fotokopileri veya e-devletten doğrulayıcı nitelikte alınmış belge
6. Katıldığınız sertifika programlarıyla ilgili belgelerin fotokopileri
7. Üniversite yerleştirme puanı yazdıysanız belgesinin fotokopisi
8. Başkaca burs aldığınız kurum varsa belgesi
Kargo şirketi veya postayla gönderim yapan bursiyer adaylarının evraklarının ulaşıp ulaşmadığını, gönderi yaptıkları kargo veya PTT şubeleri tarafından takip etmeleri gerekir. Bu sorularınıza YKV tarafından cevap verilmeyecektir. Ödemeli gönderilen kargolar vakıf tarafından kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar hiçbir surette geri istenemez.


 
Yaptığım Burs Başvurusu Hangi Tarihe Kadar Bağışçı Aramaya Devam Eder?

Başvuruda bulunduğunuz tarihten itibaren 1 yıl boyunca durumunuz Bilgileriniz Doğrulandı olarak görünür. Burs arayanların bilgi ve evrakları sistem tarafından asla silinmez. Bu bilgiler başvuranlar tarafından her zaman ücretsiz güncellenebilir. Bir yılın sonunda tekrar başvuru yapılmak istenirse hangi burslara başvurulacaksa her burs için ödeme yapılması gerekir.

DARÜŞŞAFAKA BURSU
2020-2021 Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Başvuru Formu
Başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce açıklamaları dikkatlice okumanız gerekmektedir.


 
İstenilen belgeler genelde e-devlet üzerinden alınmaktadır. Formu doldurmak ve gerekli belgeleri hazırlayabilmek için hem sizin hem anne ve babanızın e-devlet şifresi olması gerekmektedir. Eğer yoksa PTT’den hem kendiniz, hem anne veya babanız e-devlet şifresi almalıdır. Evraklar eksik olduğu takdirde aday elenecektir.

BURS BAŞVURU TARİHİ

2020-2021 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihleri:13 Temmuz-14 Eylül arasındadır. 2020-2021 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 700 TL‘dir.
Bir öğretim yılı için 9 ay (Ekim-Haziran) burs ücreti ödenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI


 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Anne, baba veya her ikisi de olmayan birey olmak,
Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak,
YKS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk yüzde 20’lik dilimde yer almak,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak, (Vakıf üniversitelerinde sadece tam burslu(%100) yerleştirmeler dikkate alınacaktır.)
Ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak,
Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sağlamak,
Diğer kurumlardan aldığı bursu varsa başvuru formunda belirtmek.

İSTENİLEN BELGELER

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)

2. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),


 
3. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Transkript (Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi,)

Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

4. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı)
5. “Adli Sicil Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),
6. Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.)
7. Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (Hem başvuran öğrenci hem de anne veya baba için e-devlet üzerinden alınabilir.)
8. Niyet Mektubu (Word dokümanında max. 1000 kelimelik hazırlayacağınız niyet mektubunda neden bu bursa başvurduğunuzu, bu bursla ne yapmak istediğinizi, üniversite hayatınızdaki hedeflerinizi ve hayallerinizi belirtmeniz gerekmektedir.)
9. Eğer kardeşiniz/kardeşleriniz varsa temel bilgileri ile ilgili bir dosya ile yüklemeniz gerekmektedir. (Adı – Soyadı/Doğum Tarihi/Cinsiyeti/Öğrenci mi?-Çalışıyor mu?/Aylık Geliri/Evli-Bekar)
10. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
Çalışan anne veya baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
Serbest çalışan anne veya baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )


 
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne veya baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
Çalışmayan, geliri olmayan anne veya baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet
Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK
Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne veya baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
Anne veya baba adına arsa vb. varsa tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),
Anne veya baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
11. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
Not: (Anne veya baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

• Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
• Burs Başvuru Formu sonunda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Beyan Belgesindeki ilgili yerlerin doldurulmaması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Halen bir başka kurumdan burs alanlar Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursuna başvuru yapabilirler.
• Koruma altında olan öğrenciler; başvuru formunu doldurup; mali durum belgeleri hariç olmak üzere diğer belgeleri eklemeleri gerekmektedir. (Koruma altında olduklarına dair onaylı/kaşeli resmi belgeyi eklemeleri gerekmektedir.)
• Engelli öğrenciler; başvuru formuna tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını eklemeleri gerekmektedir.
• Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursunu kazanan öğrencilerin listesi(TC kimlik numaranızın son 4 hanesi olacak şekilde) Ekim ayının başında web sitemizden duyurulacaktır. E-maille olumlu/olumsuz geri dönüş olmayacaktır.
• Başvuru formunu sorunsuz doldurabilmeniz için cep telefonundan doldurmamanız, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.
• Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde mustafa.caylan@darussafaka.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK
Öğrenimini tamamlayan her bursiyer mezun olduktan sonra, imkanı olduğu taktirde en az bir üniversite öğrencisine Darüşşafaka aracılığı ile burs vermeyi, Darüşşafaka’ya maddi veya manevi destek olmayı, bulunduğu yerlerde Darüşşafaka’nın tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.


 İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHR. BİR.EĞİTİM VAKFI

Üniversite sınavında sıralaması ilk 80.000’de olan ve ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olan öğrencilere burs verilecek. Burs hazırlık bölümü olan tekstil mühendisliği bölümlerinde 5 yıl, hazırlık olmayan bölümlerde ise 4 yıl boyunca verilmektedir.


 


Daha önceki yıllarda burs veren ve 2020’de de burs vermesi beklenen kurumlar
21. YÜZYIL ANADOLU VAKFI MAHMUTBEY BURS PROGRAMI (ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI) (2019)

İletişim Bilgileri

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Kat: 16
34771 Tepeüstü, Ümraniye ( AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. )
Faks: (+90) 216 573 74 52
anadoluvakfi@anadoluvakfi.org.tr


 
ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı – Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

Muallim Naci Cad. 69 34347 Ortaköy İstanbul, TÜRKİYE
(0212) 310 33 00
(0212) 227 52 00
www.alarko.com.tr

DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY VAKFI


 
Vakfımıza doğrudan yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Burslu öğrenci seçimlerimiz Üniversitelerin burs büroları aracılığı ile yapılmaktadır.

İletişim Biglileri

Emin Onat Sok. Yosun Apt. No:12 D:2 Moda 34710 KADIKOY / ISTANBUL
Tel : 0216 348 75 40
Fax : 0216 348 94 49

FEVZİ AKKAYA VAKFI


 
Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır.

İletişim Bilgileri

İCADİYE CADDESİ NO:85 KUZGUNCUK-ÜSKÜDAR-İSTANBUL
0 216 495 95 71
fatev@fatev.com

———–


 
DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI BURSU

DASEV BURS BAŞVURULARI 1 eylül – 15 eylül tarihleri arasında aktif olacak

İletişim Bilgileri

Mahfesığmaz Mah. 79123. Sok. Akgül 3 Sitesi No.2 Asma Kat Daire No.25 Çukurova Adana
+ 90 322 359 6344
https://www.dasev.org/iletisim/


 
ŞAHİNLER VAKFI BURSU

1987 yılında Kemal Şahin tarafından kurulan Şahinler Vakfı ile eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Eğitime verdiği çok yönlü desteğin yanı sıra okullar da yaptıran vakfımız, her yıl maddi imkanları nedeniyle öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı 500 öğrenciye karşılıksız burs vermektedir. Şahinler Vakfı tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez.

İletişim Bilgileri

Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi, No:22, D Blok Büyükçekmece / İstanbul


 
+90 212 484 23 13
+90 212 484 20 53
info@servit.com.tr

İSTANBUL TİCARET ODASI BURSLARI

a) Yükseköğrenim (lisans) bursları:


 
Oda’nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile ÖSYM tarafından %100 burslu ve %100 şehit burslusu vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde; Öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olması ve bir üstyıla geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir.

b) Yüksek lisans (master) bursları

Oda’nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.
Yüksek lisans (master) burslarında; öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.İkinci Öğretim başvuruları kabul edilmemektedir.


 
İlk başvuruda; öğrencilerin not ortalamaları esas alınmakla beraber, burs almaya hak kazanan öğrencinin bursunun, öğrenimi süresince devam etmesi için yıl sonu transkriptlerinde başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrencinin, başka bir kurumdan karşılıksız burs almaması gerekmektedir. Daha önceden aldığı bir bursun bulunması halinde, öğrencinin seçimi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

İletişim Bilgileri

İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi Kat:16 Beyoğlu – İstanbul
0212 293 5418
0212 293 5419
isov@isov.org.tr


 
CAFER SADIK ABALIOĞLU BURSU

Bu vakıf her yıl üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvurusunu yapabilmek için herhangi bir yerden burs almıyor olmak, bursu yardımına ihtiyacınızın olması, alttan dersinizin olmaması (transkrip istiyorlar) gerekmektedir. Cafer Sadık Eğitim Vakfı sadece belirlemiş olduğu üniversitelerde okuyan öğrencilere burs hizmeti sağlamaktadır.

İletişim Bilgileri

http://www.csavakfi.org.tr/


 
 

ELGİNKAN VAKFI

Vakfımızın burs adaylık ve başvuru şartları. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

İletişim Bilgileri


 
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No: 6 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL

0 212 275 30 40
www.elginkanvakfi.org.tr
bilgi@elginkanvakfi.org.tr

VEHBİ KOÇ BURSU


 
Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, “okumaya hevesli gençler”i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2020 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermiştir.Nitelikler Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır. Her Alanda Öncü…Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000′e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri

Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk / İSTANBUL
Tel: 0 216 531 08 58
Fax: 0 216 492 58 72
info@vkv.org.tr


 
SABANCI VAKFI (2019)

LYS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversitelerin Öğrenci İşlerine / Burs Ofisine başvuru yaparlar. Üniversite tarafından bursiyerlerin değerlendirilmesi adayların yüksek başarı ve maddi gereksinimi dikkate alınarak yapılır, seçilen bursiyerlerin isimleri Sabancı Vakfı’na bildirilir.

İletişim Bilgileri


 
Sabancı Vakfı Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
+90 (212) 385 88 00
+90 (212) 385 88 11
http://www.sabancivakfi.org/tr

———–

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

İletişim Bilgileri


 
Feshane Caddesi, Kızıldeğirmen Sokak No:1 Eyüpsultan 34030 İSTANBUL
+90 (212) 417 64 78
+90 (212) 417 64 79
+90 (532) 566 38 69
bilgi@tmkv.org.tr
https://www.tmkv.org.tr/

BİRLİK VAKFI

İletişim Bilgileri


 
Yeniçeriler Caddesi No:13 Çemberlitaş / Fatih / İstanbul
0 212 516 41 27 / 0 212 516 41 28 / 0 533 551 14 83
0 212 516 41 29
bilgi@birlikvakfi.org.tr


 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz