2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması

Genel Müdürlüğümüzün ilgi yazısı ile “İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması”na ilişkin iş ve işlemler başlatılmış ancak ilgi yazının “5)Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğrencilerinin “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin içeriği ile staj programı içeriği birlikte değerlendirilerek yüz yüze eğitime devam edilen günlerde birleştirilmiş eğitim uygulanarak tam gün tam yıl uygulaması esaslarına göre tamamlanması sağlanacaktır.” ifadesindeki birleştirilmiş eğitim uygulanarak tam gün tam yıl uygulamasına ilişkin tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre haftada 24 saatlik başarılması zorunlu olan “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin eğitimi işletmede veya okulda yapılabilmektedir. Bu dersin yüz yüze ve uzaktan eğitim süresi staj programı içeriği de dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Stajın uzaktan eğitim yolu ile yapılması mümkün olmadığından süresi kadar yüz yüze yapılması sağlanacaktır.

Daha önce açıklandığı üzere;

B. İşletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;
Bu ders uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır. Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. sınıf konu ve kazanımların yer aldığı yıllık plan/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar alan zümre öğretmenler komisyonu tarafından yapılır.

Bu öğretim yılında özellikle Sağlık Hizmetleri alanı gibi işletmelere gönderilemeyen öğrencilerin 24 saatlik İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim dersini okulda görmeleri nedeniyle ders programları dışında ayrıca 40 iş günü stajlarını (Toplam 320 saat/Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.) tamamlamaları ve sorumluluk sınavları döneminde “Staj Bitirme Sınavı”na da girmeleri gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler kapsamında stajın hafta içi yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde; Bakanlığımızca yayımlanan yazılar esas alınarak gerçekleştirilen haftalık ders programını takiben son ders saatinden sonra en az bir teneffüs süresi ara verilerek mesai/çalışma saati bitimi (saat 17.00) beklenmeden tam gün tam yıl eğitim kapsamında staj programı uygulanabilecektir.

Yükseköğretime geçiş, mezuniyet işlemleri (Ders kesiminde mezuniyet şartı aranan durumlar, okul birinciliği vb.) kamu ve/veya özel kurumlarda istihdam şartları oluşanlar gibi özel durumları bulunan öğrencilere öncelik verilerek ikinci dönem sonundaki sorumluluk sınavları döneminden önce, diğer öğrenciler ise öğrenim süresi içerisinde (Sınıf tekrarı bulunanlar bir (1) öğretim yılı, sınıf tekrarı bulunmayanlar ise iki (2) öğretim yılı içerisinde) stajlarını tamamlayabileceklerdir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol