BÜTÜN İLLER  ZORUNLU HİZMET KAPSAMINA MI ALINDI ?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinin ilgili maddesi aynen   şöyledir  ;

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi

MADDE 39 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkânının bulunup bulunmadığı,

b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,

c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,

e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,

g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,

ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,

gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.

(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

        Madde  incelendiğinde  ne kadar da suiistimal edildiği  aşikardır.Doğu illerimizde öğretmen tutamazken batı  illerinde, bence haksız yere zorunlu  hizmet yapılan okullarımızın çokluğu trajik bir durum  oluşturmaktadır.

        Batı illerinde binde bir zorunlu hizmet kapsamında olabilecek okul var ama şuan  birkaç kişinin isteği ile rahatlıkla  herhangi  bir okul zorunlu hizmet kapsamına alınabilmektedir.

        Diyorlar ki batı da bazı okullarda  öğretmen tutamıyoruz ! Sormazlar mı  o vakit : Sen batı da tutamıyorsan doğudaki okullar ne yapsın ?

         Hadi batıdaki o bazı okullarda  öğretmen tutamıyorsun tamam , peki ama  çözüm bu okulları zorunlu hizmet kapsamına almak mıdır ?

        Bakın çözüm arıyorsanız ben size yardımcı olayım…Doğu  illerinde  çalışan  öğretmenler batı  illerinin  şartları en  kötü okuluna koşa koşa gelmeye hazır ! Sadece batı  illerindeki normları  boş göstereceksiniz , gerekirse  kanun  ve yönetmelikte ; “batı  illerinde şu  bölge ya da şu şartlara sahip  okullara  il dışı  ile gelen  öğretmenlerin en az  şu kadar  sene  çalışma şartı vardır”  şeklinde yapılacak bir değişiklik  ile şikayetler ortadan kaldırılabilir.Doğu ya da farklı  illerden gelen  arkadaşlarda bu şartı kabul ederek bu okullara gelir ya da gelmez.Ki bence siz normları  açık gösterin batı da bir tane  okulda boş norm kalmaz !

        Ayrıca doğu illerinde zorunlu hizmet kapsamında  çalışan  öğretmen arkadaşlarımızın  moral motivasyonunu da düşüren bu  uygulamadan acilen vazgeçilmelidir.Öğretmenler arasında bile artık “ti ye alınır hale gelen”  bu uygulama personel arasında huzursuzluk yaratmaktadır.

         Küçük bir örnek vereyim.Manisa ili Sarıgöl ilçesi tümüyle zorunlu hizmet kapsamındadır.Araştıran bilen tanır bu  ilçeyi.Yönetmeliğin ilgili maddesinde yazanların hiç birine dahil dahi edilemezken tamımı zorunlu hizmet kapsamında…Yazıktır …Bakanlığımızın bu keyfiliğe  yol açan uygulamayı görüp acilen çözüm üretmesi gerekmektedir.

Saygılarımla…

                                                                               MURAT MEHMET  GÜLER

                                                                                               Eğitimci – Yazar

                                                                                   egitimciyazar45@gmail.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13