E-Okulda Devamsızlık Nasıl Girilir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre e-okula DEVAM/DEVAMSIZLIK nasıl girilir? Devam ve devamsızlık hangi durumlarda nasıl yapılır? Devamsızlık girerken nelere dikkat ediliyor? Devamsızlık durumları nelerdir? E-Okul devamsızlık işlemleri kim tarafından yapılıyor?

Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme
MADDE 18 –
(1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim 
kurumlarında öğretmen okul öncesi öğretmeni , ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imamhatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından  takip edilir. 
(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi  aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar  ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
b) (Değişik:RG-12/5/2023-32188) Özürsüz olarak aralıksız 5 gün devam etmeyen çocuğun  durumu veliye e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi  okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır.
c) (Mülga:RG-12/5/2023-32188) 
(3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul  yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı  İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla  yükümlüdürler.
b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz  olarak girmeyen öğrencinin durumunu ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise velisine  ivedilikle bildirir ve öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.
b) Okula gelmeyen, bir derse girdiği hâlde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen  öğrencinin durumunu ders öğretmeni okul yönetimine, okul yönetimi ise velisine ivedilikle bildirir. 
Okula gelmeyen öğrencinin devamsızlığı tam gün, diğerleri yarım gün sayılır.
c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan,  adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki  devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul  yönetimlerince sürekli yönetimince günlük olarak takip edilir. 
ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir.  Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya  yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar 
e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.
d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir  öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir
d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından  bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrenciye 15 güne kadar izin verilebilir.
e) (Ek:RG-10/7/2019-30827) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta  veya kısa mesaj yolu ile bildirilir.
e) Devamsızlığı 5 inci, 10 uncu ve 15 inci günlere ulaşan öğrencilerin durumları veliye  posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. Ayrıca kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da  organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme  yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve sosyal hizmet, 
emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına  alınan öğrenciler için devamsızlığın 30 uncu gününde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula  devamının sağlanması istenir. 
f) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı,  özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve 
e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20  iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
g) Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığının mülki idare amirince tespit  edilerek izinli sayılmaları hâlinde izinli sayıldıkları süre devamsızlıktan sayılmaz.
ğ) Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer aileler, çalışmak üzere gidecekleri  yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmekle, çocuklarını gittikleri yerlerdeki  okullara kaydettirmekle ve çocuklarının okula devamını sağlamakla yükümlüdürler
(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin  sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al