7. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

7. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 2021-2022

7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 tüm 7.sınıf öğrencilerinin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 12 Cevapları 

Let’s Start!

1- Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Why? (Hangisi sizin için daha önemli: “Görünüş” mü, “Kişilik” mi? Niye ya?)

2- Look at the photos and match them with the adjectives below. (Fotoğraflara bakın ve aşağıdaki sıfatlarla eşleştirin.)

selfish G
plump B
generous D
shy E
well-built H
slim A
stubborn C
cheerful F
tall J
short I

3. 1.1 Listen and check your answers. (Dinle ve cevaplarını kontrol et.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 13 Cevapları

4- Complete the sentences with the adjectives in part 2. (Cümleleri 2. bölümdeki sıfatlarla tamamlayın)

1. He is selfish_. He always thinks himself and never shares.
2. She is _shy. She feels very nervous when she talks in front of people.
3. She is cheerful_. She smiles all the time and looks happy.
4. He is _well-built. He does a lot of sports and works hard at the gym.
5. He is plump. He really likes eating junk food.
6. He is generous. He visits many countries and he always buys us presents.
7. He is short. He can’t reach the shelves.
8. She is stubborn. She never changes her mind.
9. She is slim. She tries to keep fit and looks thin.
10. He is tall. He can play basketball well.


5. 1.2 Listen and check your answers. (Dinle ve cevaplarını kontrol et.)

6- Which adjectives can you use to describe yourself? Take notes and talk about yourself. (Kendinizi tanımlamak için hangi sıfatları kullanabilirsiniz? Not alın ve kendinizden bahsedin.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 15 Cevapları

2- Read the messages again and fill in the table. (Mesajları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.)

Lily:

Appearance: not very tall, has got blonde hair, has got big blue eyes, medium weight
Personality: creative and hardworking
Hobbies: spending time alone, watching movies, listening to music

Ahmet:

Appearance: tall, thin, has got green eyes and he wears glasses.
Personality: cheerful person, talkative, selfish
Hobbies: riding a bike, surfing on the Net.

3- Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false sentences. (Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false sentences.)

1. (T) Lily studies hard because she wants to be a vet.
2. (F) She doesn’t like being in Istanbul. // She loves being in Istanbul.
3. (F) She likes spending time with her friends. // She likes spending time alone.
4. (T) Ahmet isn’t new at school.
5. (T) He sometimes has problems with his teachers.

4. Work in pairs. Ask and answer the questions. (Çiftler halinde çalışın. Soruları sor ve cevapla.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 16 Cevapları

Let’s Listen! (Hadi dinle!)

1. Do you have many friends? Who is your best friend? Why is she/he
your best friend? (Çok arkadaşın var mı? En iyi arkadaşın kim? neden o en iyi arkadaşın?)

2- 1.4 Listen to Lilly and her mother talking about Lilly’s new classmates. Write the names under the photos. (Lilly ve annesinin Lilly'nin yeni sınıf arkadaşları hakkında konuşmasını dinleyin. İsimleri fotoğrafların altına yazın.)

3- 1.5 Listen again and write at least 2 sentences for each person. (Tekrar dinleyin ve her kişi için en az 2 cümle yazın.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 17 Cevapları

1. Work in groups. Choose a person in the picture. Describe her/him to
1 your group. (Gruplarla çalışmak. Resimdeki bir kişiyi seçin. Onu tarif et 1 grubunuz.)

2- Work as a class. Choose someone in the class but don’t say her/his name. Your friends will guess the person by asking yes/no questions about her/him. (Sınıf olarak çalışın. Sınıftan birini seçin ama adını söylemeyin. Arkadaşlarınız, o kişi hakkında evet/hayır soruları sorarak kişiyi tahmin edecek.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 18 Cevapları

1- Who do you feel close to in your family? Why? (Ailende kendini kime yakın hissediyorsun? Niye ya?)

2. Look at the photos and guess: (Fotoğraflara bakın ve tahmin edin)

- What is the relationship between them?
- Do they get on well with each other?

3- Read the text quickly. Choose the best title and write it in the box. (Metni hızlıca okuyun. En iyi başlığı seçin ve kutuya yazın.)

c. My Lovely Twin Brothers

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 19 Cevapları

4- Read the text again and complete the sentences with the names. (Metni tekrar okuyun ve cümleleri adlarla tamamlayın.)

1. Jack is taller than his brother.
2. Joe isn’t more hardworking than his brother.
3. Joe is more popular than his brother.
4. Jack is more punctual than his brother.
5. Joe isn’t slimmer than his brother.

5- Read again and answer the questions. (Tekrar oku ve soruları cevapla.)

1. What does Jack look like?
He has got dark hair and brown eyes. He is slimmer and taller than Joe.
2. Why is Joe so popular at school?
Because he is thoughtful and friendly. He always helps others when they have a problem.
3. Is it difficult or easy to make friends with Joe? Why?
It is easy to make friends with Joe. Because he is friendly.
4. Is Jack a hardworking student? Why?
Yes, Jack is a hardworking. Because he doesn’t forget doing his homework and he is never late for the class.
5. What do they like doing together?
They like play football and go cycling together.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 21 Cevapları

Let’s Have Fun! (Hadi eğlenelim!)

Find the adjectives in the puzzle. Write down the hidden question and answer it. (Bulmacadaki sıfatları bulun. Gizli soruyu yazın ve yanıtlayın.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 24 Cevapları

1- Answer the questions about yourself. (Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.)

1. Which sports do you enjoy doing? (Hangi sporları yapmaktan hoşlanırsın?)
2. Which sports do you find interesting/boring? (Hangi sporları ilginç/sıkıcı buluyorsunuz?)
3. Which sports do you do with your friends/on your own? (Arkadaşlarınızla/tek başınıza hangi sporları yaparsınız?)

2- Look at the photo and guess: (Fotoğrafa bak ve tahmin et)

» Where is she? She ise near a leka.
» What is she doing? She ise hiking.
» What does she have in her bag? Some water cookies and clothes.
» How does she feel? Relax and energetic.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 25 Cevapları

4- Match the sports with “play”, “do” and “go”. (Sporları “play”, “do” ve “go” ile eşleştirin)
1- go 2- play 3- do 4- play 5- do 6- go 7- play 8- go 9- do

6- Read the sentences and write the names of the sports in part 4. (4. bölümdeki cümleleri okuyun ve sporların isimlerini yazın)
1- volleyball 2- skiing 3- hiking 4- karate 5- swimming

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 26 Cevapları

1- How often do you do sports? Where do you do them? (Ne sıklıkla spor yaparsın? Onları nerede yapıyorsun?)
2- mark

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 27 Cevapları

3- Read the dialogue in part 2. Help the attendant to fill in the application forms. (2. bölümdeki diyaloğu okuyun. Görevlinin başvuru formlarını doldurmasına yardımcı olun.)

Spots Camp - Rose - Hiking

Spots Camp - Bob - Jogging

Spots Camp - Lisa - Football

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 28 Cevapları

2.4 Listen to the dialogues. Tick the sport names you he (Diyalogları dinleyin. O spor isimlerini işaretleyin)
table tennis, baseball, handball, skiing, ice skating, basketball, football

2.5 Listen again and complete the sentences. (Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.)

1- How often do you play?
2. I sometimes go skiing with my family.
3. Why? What was the score?
4. No, I never go to the gym.

4- Look at the sports names in part 2 and write the sports in the correct places. You can use them more than once. (2. bölümdeki spor adlarına bakın ve sporları doğru yerlere yazın. Bunları bir kereden fazla kullanabilirsiniz)

Indoor Sports - table tennis, tennis, ice skating

Outdoor Sports- football, basketball, volleyball, baseball, archery, handball, skiing, swimming, roller-skating

Team Sports - football, basketball, volleyball, handball, baseball, tennis, table tennis,

Individual Sports - archery, skiing, ice skating, roller-skating, swimming

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 29 Cevapları

1 - Look at the pictures and match them with the words. (Resimlere bakın ve bunları kelimelerle eşleştirin.)
d helmet g arrow e knee pads f bow c net a racket b trainers

2- Work as a class. Ask the questions to your teacher and friends.
Take notes. (Sınıf olarak çalışın. Soruları öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sorun. Not almak.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 30 Cevapları

1- Do you know any successful players/athletes? Why are they successful? (Tanıdığınız başarılı oyuncular/sporcular var mı? Neden başarılılar?)

2- Read the texts. Which sports are there in the texts? (Metinleri oku. Metinlerde hangi sporlar var?)
Archery, athle tics, tennis, wrestring.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 31 Cevapları

3- Read the texts again and choose the correct answer. (Metinleri tekrar okuyun ve doğru cevabı seçin.)
1- a 2- b 3- a 4- b

4- Find the numbers in the texts. What do they refer to? (Find the numbers in the texts. What do they refer to?)

Mete GAZOZ
17: the age of him in Rio 2016 Olympics. ()
2017: the year he won a gold medal in European Yosth cup.

Öznur YILMAZER
13: the year she last her sight
3: the number of her gold medals

Çağla BÜYÜKAKÇAY
100: the number of players in the list
2016: the year she won the WTA İstanbul cup.

Yasemin ADAR
1991: the year she was born
75: her weight

5- In which sport do you want to be a professional? (Hangi sporda profesyonel olmak istiyorsun?)
What can you do to become successful? (Başarılı olmak için ne yapabilirsiniz?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 32 Cevapları

1- Read Alice’s perfect day. Complete the sentences (Alice'in mükemmel gününü okuyun. Cümleleri tamamlamak)
Sırası ile; get ready, fun, hungry, sometimes, in the evenings, go to bed

2- Write a similar paragraph about your perfect day. (Mükemmel gününüz hakkında benzer bir paragraf yazın.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 33 Cevapları

 1- Work in groups. Do the sports quiz. How much do you know about sports? (Gruplarla çalışmak. Spor testini yapın. Spor hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?)
1- c 2- c 3- a 4- b 5- c 6- b 7- c 8- b 9- a 10- c

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 34 Cevapları

2.1 Activity Part

A. Odd one out.

individual player

arrow handball

helmet

B. Complete the sentences with the correct words. (Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayın)

1- injury

2- spectator

3- goals

4- medals

5- equiponents

C. Read the sentences and write at least two sports for each one. (Cümleleri okuyun ve her biri için en az iki spor yazın.)

1- football, basketball

2- skiing, climbing

3- tennis, badminton

4- Chess, table tennis

5- badminton, tennis

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 35 Cevapları

A. Look at Luke’s week. Find the mistakes in the sentences and correct them. (Luke'un haftasına bakın. Cümlelerdeki hataları bulun ve düzeltin.)

1. He does archery only at weekends. onlyon weekdays
2. He plays football three times a week. everyday
3. He goes cycling on weekdays. a weekends
4. He always does skating. once a week
5. He plays tennis once a week. tvice a week

B. Answer the questions for yourself. (Soruları kendiniz cevaplayın.)

1. How often do you play football? I play football
2. How often do you go running? I go runnig
3. How often do you play volleyball? I play volleyball
4. How often do you go swimming? I go swimming
5. How often do you do exercises? I do exercises

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 36 Cevapları

Let’s Start!

1- Life is a long journey. What are the “milestones” in a person’s life?
Discuss as a class and write them in the labels. (Hayat uzun bir yolculuktur. Bir insanın hayatındaki “dönüm noktaları” nelerdir?
Sınıf olarak tartışın ve bunları etiketlere yazın.)

2- Below are some words about different stages of our lives. Find the
meanings of the words and put them in the correct box. (Aşağıda hayatımızın farklı aşamaları hakkında bazı sözler bulunmaktadır. Bul
kelimelerin anlamlarını yazınız ve doğru kutuya yazınız.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 37 Cevapları

3- Look at the photos. What are they? What is common about them? (Fotoğraflara bak. Onlar neler? Onlar hakkında ortak olan nedir?)

The photes are about

electricity and the radio waves.

4- 3.1 Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria.
Who was behind these inventions? (Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinleyin.
Bu icatların arkasında kim vardı?)

Nicola Tesla was behind these inwentions

5- 3.2 Listen again and fill in the blanks with the words given below. (Tekrar dinleyiniz ve aşağıda verilen kelimelerle boşlukları doldurunuz.)
1- found 2- inventions 3- didn't graduate 4- worked 5- was

6- Write some keywords from the dialogue about Tesla’s life. (Tesla'nın hayatıyla ilgili diyalogdan bazı anahtar kelimeler yazın.)
inventor - radio waves - work hard - electricity - alone

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 38 Cevapları

Let’s Read!

1- Do you read biographies? Who do you like reading about (e.g. people from history, celebrities)? (Biyografi okur musun? Kimler hakkında okumaktan hoşlanırsınız (ör. tarihten insanlar, ünlüler)?)

Yes I read biographies.

I like reading about peoble from history.

2- Read Thomas’ biography homework about Tesla. How many patents did Tesla have? (Thomas'ın Tesla hakkındaki biyografi ödevini okuyun. Tesla'nın kaç patenti vardı?)

was - was - wanted - studied - mowed - worked - started - could - produced - became - petanted - got - worked - changed - died

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 39 Cevapları

3- Read the text in part 2 and put the sentences into chronological order. (2. bölümdeki metni okuyun ve cümleleri kronolojik sıraya koyun.)
D - C - A - B - E

4- Read again and fill in the blanks with the correct information. (Tekrar okuyunuz ve boşlukları doğru bilgilerle doldurunuz.)

1856

he wanted to read more about engineering

Thomas Edison

1884

Yes - did

5- What surprised you most about Nikola Tesla? What do you want to learn more about him? (Nikola Tesla hakkında sizi en çok ne şaşırttı? Onun hakkında daha fazla ne öğrenmek istiyorsunuz?)

He didn't graduate from university .

He died alone.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 40 Cevapları

Let’s Listen!

1- Look at the photos. Do you know these people? What do you know about them? (Fotoğraflara bak. Bu kişileri tanıyor musunuz? Onlar hakkında ne biliyorsun?)

2- 3.3 Listen to the biographies. Match the people with their countries and professions. There is one extra. (Biyografileri dinleyin. İnsanları ülkeleri ve meslekleriyle eşleştirin. Bir tane ekstra var.)

Osman Hamdi Bey - Actor-Turkey

Marie Curie - Scientist/Poland

William Shakespeare - Writer/England

Wolfgang Amadeus Mozart - Musician/Austria

3- 3.4 Listen again and choose the correct answer. (Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.)

1- Poland 2- science 3- founded 4- 1842 5- composed 6- was 7- didn’t go 8- three

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 41 Cevapları

Let’s Speak!

1- Choose a famous person and do research about her/his life.
Then, present it to the class. (Ünlü birini seçin ve onun hayatı hakkında araştırma yapın. Daha sonra sınıfa sununuz.)

2- Work in pairs. Follow the instruction and make dialogues with your
partner about the famous people you chose. (Çiftler halinde çalışın. Talimatı takip edin ve çocuğunuzla diyaloglar kurun.
Seçtiğiniz ünlü kişiler hakkında ortak olun.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 42 Cevapları

Let’s Read!

1- 3.5 Close your eyes and relax. Listen to the music and answer the questions. (Gözlerini kapat ve rahatla. Müziği dinleyin ve soruları cevaplayın.)

2- Are you good at playing any musical instruments? (Herhangi bir müzik aleti çalmada iyi misin?)
Do you know a famous musician? (Ünlü bir müzisyen tanıyor musunuz?)

3- Read the biography of İdil Biret, a very talented and successful
pianist. Match the headings with the correct paragraphs. (Çok yetenekli ve başarılı İdil Biret'in biyografisini okuyun.
piyanist. Başlıkları doğru paragraflarla eşleştirin.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 43 Cevapları

4- Read the biography again. Write True (T) or False (F). (Biyografiyi tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.)
Correct the false sentences. (Yanlış cümleleri düzeltin.)

(T) 1941: She was born in Ankara.
(F) 1957: She started Paris Conservatory.
(T) 1961: She was awarded with “Gold Medal of Dinu Lipatti”.
(T) 1971: She became a national artist.
(T) 1988: She took Honorary PhD in Bosphorus University.
(F) 2007: She won the “Honour Award” in Ankara Music Festival.

5- Think about what makes someone successful in her/his life and talk about it. (Birini hayatında neyin başarılı kıldığını düşünün ve bunun hakkında konuşun.)

1- They are ambitious.

2- They are couregeous

3- They are cpmmidtet.

4- They are prepared

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 44 Cevapları

Let’s Write!

Look at the pictures and short information about the successful chief admiral,
Barbarossa Hayreddin. Use the notes and write a paragraph about him. (Başarılı baş amiral hakkında resimlere ve kısa bilgilere bakın,
Barbaros Hayreddin. Notları kullanın ve onun hakkında bir paragraf yazın.)

He was born in Mytilene-Lesbos in 1475

He was a commarder and a warrior.

He became the first chief admiral of Ottaman State in 1533.

He raised three children : Mehmet, Hasan and Vali Pasha

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 45 Cevapları

Let’s Have Fun! (Hadi eğlenelim!)
In groups of 3 or 4
• Put your counter on “Start”.
• Roll the dice (pg. 159). Move and do your task.
• Go down to the tail from the mouth of the snakes or climb up the ladders.
• Reach “Finish” and win the game

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 46 Cevapları

Let’s Make a Project! (Proje Yapalım!)
Follow the steps and prepare a short biography.
Present it to the class.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 48 Cevapları

Let’s Start!

1- Look at the photos of some animals. Where do they live? Which of them do you think are more dangerous? Why? (Bazı hayvanların fotoğraflarına bakın. Onlar nerede yaşıyor? Sizce bunlardan hangisi daha tehlikeli? Niye ya?)

2- 4.1 Listen to the sounds and tick the animals you hear. monkey (Sesleri dinleyin ve duyduğunuz hayvanları işaretleyin. maymun)
elephant, lion, eagle, bear, snake, monkey
dolphin

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 49 Cevapları

3- Use the animals in part 2 and fill in the table. Write at least two extras for each category. (Bölüm 2'deki hayvanları kullanın ve tabloyu doldurun. Her kategori için en az iki ekstra yazın.)

Mammals

lion
bear
zebra
monkey
elephant
tiger
kangaroo
Reptiles

sneka
crocodile
Birds

eagle
Carnivores

lion
tiger
bear
eagle
Herbivores

monkey
kangaroo
4- Some animals are describing themselves below. Read the sentences and write their names in the boxes. (Aşağıda bazı hayvanlar kendilerini tanımlamaktadır. Cümleleri okuyun ve adlarını kutulara yazın.)

a. I'm a reptile. I'm poisonous. I can't walk. I'm a carnivore.
b. I live in South and East Africa’s jungles. I can run faster than any other animals on the earth. I’m a carnivore.
c. I’m a reptile. I live both in water and on land. I’m a carnivore. I have got sharp and big teeth.
d. I'm a flying carnivore. My wrings are almonst 1 meter long.
e. I live in Australia. I can jump high and I carry my baby in my pocket. I’m a herbivore.

a- snake b- cheetah c- crocodile d- eagle e- kangaroo

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 50 Cevapları

Let’s Read!

1- 4.2 Read and listen to the dialogue. Which two animals are Tom and Leo talking about? (Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Tom ve Leo hangi iki hayvandan bahsediyor?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 51 Cevapları

2 Match the words in the dialogue with their definitions. (Diyalogdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.)

carnivore : an animal that only eats meat
hunt : to chase and kill animals
prey : an animal hunted and killed for food
paw : an animal’s foot that has claws or nails
stripe : a long narrow band of differend colour from its surface

3- Read the dialogue again and answer the questions (Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın)

1. They are very big and dangerous for people. The Nile crocodile
2. They eat birds and fish. The African fish-eagle
3. They don’t eat other animals. The giraffe
4. They don’t hunt at night. The black mamba
5. They hunt for other animals in groups. The African lion

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 52 Cevapları

Let’s Listen!

1- Which wild animals do you want to see? (Hangi vahşi hayvanları görmek istersiniz?)
Where can you see them? In their habitats or not? (Onları nerede görebilirsin? Habitatlarında mı değil mi?)

1- e 2- a 3- c 4- g 5- b 6- f 7- d

2- 4.3 Listen to the texts. Which animals are they talking about? (Metinleri dinleyin. Hangi hayvanlardan bahsediyorlar?)
Write them in the correct boxes. You can use them more than once. (Bunları doğru kutulara yazın. Bunları bir kereden fazla kullanabilirsiniz.)

Shark : Sea/Ocean
Lizard : Jungle / desert / mountain
Tiger : kafes
Elephant : Jungle / desert
Dolphin : Sea/Ocean
Owl : Jungle / mountain
3- 4.4 Listen again and choose the correct answer. (Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.)

1- b 2- c 3-a

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 53 Cevapları

Let’s Speak!

1- Work in pairs. Imagine that you are a journalist and interviewing a nature scientist. Ask and answer questions about these extinct animals. (Çiftler halinde çalışın. Bir gazeteci olduğunuzu ve bir doğa bilimcisi ile röportaj yaptığınızı hayal edin. Bu soyu tükenmiş hayvanlar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.)

2- Do you know any other extinct animals? Why are they extinct now? (Soyu tükenmiş başka hayvanlar biliyor musunuz? Neden şimdi soyları tükendi?)

3- What should we do to protect endangered animals? (Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız?)
You can use the prompts below.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 54 Cevapları

Let’s Read!

1- Do you know this logo? What is WWF? (Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız?)

The dodo bird and the elephant bird are now extinct.
Because they were afraid of them.
We should protect wild animals. We shouldn’t hunt them.
No, they aren’t.
We shouldn’t harm the environment.
2- Three Volunteers from WWF (World Wide Fund for Nature) are talking about some animals. Read the texts. What do these animals have in common? (WWF'den (World Wide Fund for Nature) Üç Gönüllü, bazı hayvanlardan bahsediyor. Metinleri oku. Bu hayvanların ortak noktası nedir?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 55 Cevapları

3- Read the texts in part 2 and write the names of animals. (2. bölümdeki metinleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın.)

4- Read again and fill in information cards about the animals. (Tekrar okuyun ve hayvanlarla ilgili bilgi kartlarını doldurun.)

1. There aren’t any dinosaurs around the world today because they are extinct .
2. Some wild animals didn’t survive because people hunted them for fun.
3. The world is our habitat. We should stop global warming and we should protect wildlife.
4. People are afraid of snakes because most snakes are poisonous.
5. We shouldn’t harm the environment; we should keep it clean.
6. Some animals are endangered . There are only a few of them around the world.
7. Polar bears usually sleep during the day and hunt at night

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 56 Cevapları

Let’s Write!
Imagine that you are a volunteer from WWF. (WWF'den bir gönüllü olduğunuzu hayal edin.)
Use the prompts below and prepare a brochure about giraffes. (Aşağıdaki komutları kullanın ve zürafalar hakkında bir broşür hazırlayın.)

Order the words and make sentences.

We should save energy.
We should plant a lot of trees.
We should keep the environment clean.
We shouldn’t harm the environment


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 57 Cevapları

Let’s Have Fun!
Write the names of the animals and find the hidden message (Hayvanların isimlerini yazın ve gizli mesajı bulun)
1- PENGUIN 2- SQUIRREL 3- FOX 4- TURTLE 5- EAGLE
6- CROCODILE 7- CHEETAH 8- WHALE 9- TIGER 10- LIZARD
11- DEER 12- SHARK 13- KANGAROO 14- GORILLA 15- MONKEY
16- BEAR 17- DOLPHIN 18- SEAL
PROTECT WILD ANIMALS

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 58 Cevapları

Let’s Make a Project!

Follow the steps and prepare a poster.
Present it to the class.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 60 Cevapları

Let’s Start!

1- Look at the picture. (Resme bak.)
What is the cat doing? (Kedi ne yapıyor?)
Do you think TV makes people lazy? (Televizyonun insanları tembelleştirdiğini düşünüyor musunuz?)

2- There are some types of TV programmes below. Which one is your favourite? (Aşağıda bazı TV programları türleri bulunmaktadır. Hangisi senin favorin?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 61 Cevapları

3- Read the sentences. In which type of programme can you hear them?
Write the programmes in the boxes. (Cümleleri oku. Bunları hangi program türünde duyabiliyorsunuz?
Programları kutucuklara yazın.)

a) commercial b) quiz show c) series d) talk show e) documantery f) news

4- Which one do you want to watch? Why? (Hangisini izlemek istersiniz? Niye ya?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 62 Cevapları

Let’s Read!

1- Look at the picture. What are they doing? Is the boy having dinner or watching TV? (Resme bak. Onlar ne yapıyor? Oğlan yemek mi yiyor yoksa televizyon mu izliyor?)

2- 5.1 Read and listen about Nina's family. What do they watch on TV? Underline the TV programmes you find. (Nina'nın ailesini okuyun ve dinleyin. Televizyonda ne izliyorlar? Bulduğunuz TV programlarının altını çizin.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 63 Cevapları

3- Read the text in part 2 again and correct the underlined parts. (2. bölümdeki metni tekrar okuyun ve altı çizili yerleri düzeltin.)

1. Nina watches TV when she gets home from school. Nina watches TV in her free time
2. Nina’s mother prefers TV series to movies. She prefers movies to TV series.
3. Billy sometimes meets his friends at weekends. Billy spends hes weekend by watching TV.
4. The signs about TV programmes are very important for Billy. He doesn't care about the sighns on TV prgrammes.
5. Billy’s father only prefers watching reality shows. He also whatches news
6. Nina never misses her favourite team’s matches. Nina never misses new episodes of her favourite series.

4- TV signs help people to choose appropriate programmes on TV.
Write the phrases under the signs. (TV işaretleri, insanların TV'de uygun programları seçmelerine yardımcı olur.
İfadeleri işaretlerin altına yazın.)

Suitable for seven and over

General audiences.

Negative examples.

Suitable for eighteen and over.

violence / horror

5- What are your favourite TV programmes? Why do you prefer them?
Give some reasons as in the examples. (En sevdiğiniz TV programları nelerdir? Neden onları tercih ediyorsun?
Örneklerde olduğu gibi bazı nedenler verin.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 64 Cevapları

Let’s Listen!

1- What type of TV programmes do/don’t you usually watch? Why? (Genellikle ne tür TV programları izlersiniz/izlemezsiniz? Niye ya?)

2- 5.2 Look at the TV guide. Daisy and Sarah are talking about TV programmes. Listen to the dialogue. Which programme did they decide to watch? (TV rehberine bakın. Daisy ve Sarah TV programları hakkında konuşuyorlar. Konuşmayı dinle. Hangi programı izlemeye karar verdiler?)

3- 5.3 Listen again. Write True (T), False (F) or No Information (-) (Tekrar dinleyin. Doğru (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok (-) Yaz)

1- F 2- T 3- F 4- - 5- F 6- F

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 65 Cevapları

Let’s Speak!

Work with your partner. Choose a TV programme. Ask and answer questions as in the example. You can use the questions below. (Partnerinizle birlikte çalışın. Bir TV programı seçin. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 66 Cevapları

Let’s Read!

1- Which TV programmes do you recommend to your classmates? Why? (Sınıf arkadaşlarınıza hangi TV programlarını önerirsiniz? Niye ya?)

2- Chris, Sue and Matt are talking about their favourite TV programmes. Read the dialogue and find who talked about the characters in the photos. Write their names under the photos. (Chris, Sue ve Matt en sevdikleri TV programlarından bahsediyorlar. Diyaloğu okuyun ve fotoğraflardaki karakterlerden kimin bahsettiğini bulun. İsimlerini fotoğrafların altına yazın.)

Matt - Sue - Chris

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 67 Cevapları

4- Read the dialogue again and complete the table. (Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.)

5- Read again and choose the correct one. (Tekrar okuyun ve doğru olanı seçin.)

1- didn't watch 2- three 3- series 4- history of science 5- doesn’t like

6- What did you watch last on TV? Talk about it with your partner. (Televizyonda en son ne izledin? Partnerinizle bunun hakkında konuşun)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 68 Cevapları

Let’s Write!

1- Work in pairs. Ask the questions to your partner and write a paragraph about her/his TV watching habits. (Çiftler halinde çalışın. Soruları partnerinize sorun ve onun TV izleme alışkanlıkları hakkında bir paragraf yazın.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 69 Cevapları

Let’s Have Fun!
In groups of 3 or 4
» Take turns to talk about one of the topics for 30 seconds.
» Tick the topics you talk about.
» The group that tick all the topics will be the winner.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 70 Cevapları

Let’s Make a Project!
Follow the steps and prepare a poster.
Present it to the class.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 72 Cevapları

Let’s Start!

1. What do you think about special days? Are they important for you?
Why/Why not? (Özel günler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar sizin için önemli mi? Neden / Neden olmasın?)

2. What do people do on the special days below? Find the expressions for each celebration. You can add more. (Aşağıdaki özel günlerde insanlar ne yapar? Her kutlama için ifadeleri bulun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.)

Graduation Party - get a degree or a diploma
Fancy Dress Party - wear a costume
Wedding Day - arrange music - drink beverages
Birthday Party -  invite guests
Ramadan Feast - visit relatives - eat baklava

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 73 Cevapları

3. Match the words and phrases with their definitions. (Kelimeleri ve cümleleri tanımlarıyla eşleştirin.)

1. beverages : the drinks
2. guest list : names of guests
3. invitation cards: short letters for guests
4. presents: gifts
5. fancy dresses: different costumes

4. Put the letters in the correct order and match them with the pictures. (Harfleri doğru sıraya koyun ve resimlerle eşleştirin.)

2. deatroicon --> decoration
3. hsost --> hosts
4. tnviei --> invite 
5. custemo --> costume
6. yirthbda --> birthday

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 75 Cevapları

3. Read the dialogue again. What do they need for the party?
Tick the correct one. (Diyaloğu tekrar okuyun. Parti için neye ihtiyaçları var? Doğru olanı işaretleyin.)

1. Sıra : a lot of - some - a few 

2. Sıra : some - lots of  - some

4. Read again and write four things they should do to organize the party. (Tekrar okuyun ve partiyi organize etmek için yapmaları gereken dört şeyi yazın.)

1. First, they need a lot of balloons confeddi and some party hast.
2. Then, they should prepare food and beverages.
3. Next, her mum can make some cookies and big cake.
4. Finally,  she has a few amazing CDs. She can bring them.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 76 Cevapları

3 6.3 Listen again and fill in the blanks. (Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.)

1- I would lowe to.

2- Would you like -- a lot of.

3- some cookies -- lots of crisps.

4- should decorate -- I think

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 78 Cevapları

3. Read the messages again and answer the questions. (Mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.)

1. Who has a graduation party? Jane has a graduation party.
2. Who did Jane invite to her party? She invited all her friends and relatives.
3. What do Rob and his wife celebrate? They celebrate their wedding anniversary.
4. Why does Wilma need advice? She needs advice for her dress.
5. What time do the parties begin? They are all start at 6 o'clock

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 79 Cevapları

4. What do Jane, Rob and Wilma need for their organizations? Write them in their boxes. You can use them more than once. (Jane, Rob ve Wilma'nın kurumları için neye ihtiyacı var? Onları kutularına yazın. Bunları birden fazla kullanabilirsiniz.)

Jane - lots of beverages, some confetti, a guest list, a lot of music CDs, invitation cards/message
Rob - candles, a dinner speech, a guest list, invitation cards/message, lots of beverages
Wilma - a cake, party hats, presents, balloons, candles, a lot of music CDs, lots of beverages

5. You want to invite your friends to your party. Work in groups of three.
Read the role cards and make a dialogue. (Arkadaşlarını partine davet etmek istiyorsun. Üçlü gruplar halinde çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 80 Cevapları

Read Jason’s “Costume Party” invitation card and find the answers of these questions. (Jason'ın "Kostüm Partisi" davetiye kartını okuyun ve bu soruların yanıtlarını bulun.)

When? 27th October
Where? Jason's House
What time?  8 p.m.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 81 Cevapları

Let’s Have Fun! (Hadi eğlenelim!)

Sınıf içi etkinlik

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 84 Cevapları

1. What are the most and the least important things for a good future? Why? (İyi bir gelecek için en çok ve en az önemli şeyler nelerdir? Neden?)

I think family and health are the most important things. Because our family helps us every time and we can't live unhealthy.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 85 Cevapları

3. Match the pictures with the sentences in part 2.  (Resimleri 2. bölümdeki cümlelerle eşleştirin.)
// 6 - 5 - 1 - 3

4. Match the highlighted words in part 2 with the definitions below.  (2. bölümde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.)

e.g. believe : to suppose that something is true or likely
1. excellent : extremely good
2. career: a job that you do during your working life
3. recieve : to get something
4. peaceful : quiet and calm
5. guess  : to think that something is true or possible
6. probably : something is likely to happen

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 86 Cevapları

1- What do you expect from the future? I hope I will have a good career and a happy family.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 87 Cevapları

3. Read the texts in part 2 again and fill in the table.  (2. bölümdeki metinleri tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.)

4. Read again. Whose sentences could these be? Write their names.  (Yeniden oku. Bunlar kimin cümleleri olabilir? Onların isimlerini yaz.)

1- Sam 2- Charlie 3- Onur 4- Laure 5- Onur 6. Laure 7- Sam 8- Charlie

5. Make predictions about your life in ten years’ time and take notes. Then, tell them to the class.  (On yıl sonra hayatınız hakkında tahminlerde bulunun ve not alın. Sonra onları sınıfa söyleyin.)

University : I wile go to Boğaziçi University.
Future job/career : I will be a Teacher.
Future travel : I will go to Spain.
Future home : I will have a big house
Any other things : I will have a fast car.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 88 Cevapları

1. Which professions can you see in this picture? Teacher, nurse, doctor, cook, engineer, firefigheter, architect.
What is your dream job? I want to be a teacher

2. 7.2 Listen to the dialogue. What is Harry’s dream job?
Harry wants to be a teacher.

7.3 Listen again and choose the correct one.  (Tekrar dinleyin ve doğru olanı seçin)
1- teacher. 2- happy 3- two 4- travel around the world. 5- small

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 89 Cevapları

1. Build your own future. Circle at least one from each box and talk about your future plans. You can add more.  (Kendi geleceğini inşa et. Her kutudan en az birini daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.)

20s --> Go to university, Travel, Do my hobbies, Live in a big city/village
30s --> Travel, Do my hobbies, Run my own business, Buy a house/car, Live in a big city/village
40s --> Get married, Run my own business
50s --> Travel, Live in a big city/village, Be retired

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 90 Cevapları

Flying Cars - b -d

Going on Holidays in Space - c - f

Education Without Teachers - e - a

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 91 Cevapları

4. Read again and answer the questions.  (Tekrar oku ve soruları cevapla.)
will definitely happen? Going on Holidays in Space
will be the greatest improvement on life in the future? Flying cars.
won’t happen? Education without teachers

5. What do you know about the topics below? Choose two of them and make predictions. Will they make our lives better or worse? Why?  (Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İkisini seçin ve tahminlerde bulunun. Hayatlarımızı daha iyi mi yoksa daha mı kötü hale getirecekler? Neden?)

Food pills fill make our lives easier.

Self-driving car will make traffic better

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 92 Cevapları

Look at the photos and the topics. What will they be like in the future?
Write your predictions about them.  (Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar? Onlar hakkında tahminlerinizi yazın.)

Robots will probably take our jobs.

Sports will be played by robots.

Peoble wont watch television.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 93 Cevapları

Work in groups. Read the sentences below and answer: 
Do you think it will happen? Then, compare your ideas with your friends.  (Gruplarla çalışmak. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın: Bunun olacağını düşünüyor musun? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.)

(Maybe) 1. There will be no more wars.
(Maybe) 2. Because of the climate change, we won’t see winters any more.
(Maybe) 3. People won’t be able to find jobs because of robots.
(Definitely Not!) 4. People will not be able to tell a lie.
(Maybe) 5. People will live in underwater cities.
(Definitely!) 6. It will be easy for people to go on space holiday.
(Maybe) 7. Robots will play tricks on people.
(Maybe) 8. People will use brain chips to record all their lives.
(Definitely!) 9. People will make contact with aliens.
(Definitely!) 10. Hundreds of animal species will lose their habitats.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 96 Cevapları

1- Look at the pictures. Which places do you usually go? Why do you go there?

hospital- whwn I am will

bakery - to buy bread

movie theatre - to see a movie

greengrocer’s- to buy grecery

shopping mall - to shop

coffee shop - to/buy drink coffee

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 97 Cevapları

2 - Read the questions and choose the correct place.

1. Where can you go to report a crime? b. police station

2. Where can you go to drive bumper cars? a. amusement park

3. Where can you go to get fruit and vegetables? c. greengrocer

4. Where can you go to see the mayor? b. municipality

5. Where can you go to do some shopping? c. shopping mall

6. Where can you go to see paintings? b. art gallery

7. Where can you go to see the doctor? a. hospital

 8. Where can you go to watch a film? c. movie theatre

9. Where can you go to buy some fresh bread? a. bakery

10. Where can you go to meet your friends for a drink? b. coffee shop

11. Where can you go to draw money? a. bank

12. Where can you go to buy some CDs? c. music store

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 98 Cevapları

1- Which places can you see in your neighbourhood?

Coffee shop shopping mall bakery grocery

3- Read the text again and write True (T) or False (F). Correct the false sentences.

1- F 2- F 3- T 4- T 5- T 6- T 7- F

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 99 Cevapları

4. 8.1 Listen to the dialogues. Where is Alan in each dialogue? Write the numbers in the pictures.

1-3-4

5-6-2

5- 8.2 Listen again. Why is he there?

1. e.g. to get aspirin and painkillers

2. to buy fruits.

3. to trink coffee and eat toasst.

4. to buy bread and cake.

5. to buy clothes.

6. to buy some CD's. 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 100 Cevapları

1- Where do you usually go to have fun with your friends? Shopping mall

2- 8.3 Lisa and Amy are talking on the phone. Listen to them and write down the places they are talking about.

park, shopping mall, cinema, coffee shop, boutique, minicipality

3- 8.4 Listen again and choose the correct answer.

1. Lisa will be with her sister… a. to look after her.

2. Lisa will go to the park… b. to have breakfast with her family.

3. Amy went to the shopping mall yesterday… a. to buy a present for her cousin.

4. Amy and Lisa will have some time after the film... b. to go to Jason’s boutique

5. Amy and Lisa are planning to meet at the coffee shop... a. to drink something.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 101 Cevapları

1- Look at the photos. Where are the people? What are they doing?

a) shopping

b) buying coffee

c) buying medienie

d) buying chotes

2- Work in pairs. Write down some places you went last. Ask and answer questions about your places them.

I went to the movie theater.

When did you go.

Yesterday.

Who did you go with.

My cousin.

Why did you go there.

To watch a film.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 102 Cevapları

1- Read the texts quickly and match the cities with them.

İstanbul, Turkey

Beijing, China

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 103 Cevapları

London, England

2- Read the texts again. Tick the correct places.

(London) It is the capital city of the country.
(Beijing) There are two streets full of traditional shops and stores.
(İstanbul) You can enjoy the amazing scenery while taking a boat tour.
(Beijing) It has one of the longest buildings in the world.
(London) You can buy any kinds of toys there.
(London) People come to visit its famous art galleries and museums.
(İstanbul) It has a lot of historical places to visit.
(İstanbul) One of the oldest shopping mall is in this city.

3- Which of these cities do you prefer to visit? Why?

İstanbul because I love hitorical places and Grand Bazaar seems exciting.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 104 Cevapları

1- Think about the city you would like to visit. Take notes and write a paragraph about it. You can find the photo of it.

» The name of the city: Roma
» The reason why you want to visit: I love historical places
» The places you can see there: Colossuem
» The things you want to do there: Go to a Roma FC football match.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 105 Cevapları

In groups of 3 or 4
» Read the clue cards.
» Try to find which places Mr. Frank went last Friday.
» The group who finds the places in a shorter time will be the winner.

Last Friday Mr. Frank had a very busy day

1- bakery 2- grocery 3- post office 4- park 5- police station 6- clothing shop 7- coffee shop 8- book shop. 9- pharmacy 10- bank

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 108 Cevapları

1. Look at the pictures. What do you know about them? (Resimlere bakmak. Onlar hakkında ne biliyorsun?)

2. 9.1 Listen and repeat the words. (9.1 Sözleri dinleyin ve tekrar edin.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 109 Cevapları

2- 9.2 Listen and complete the sentences with the words in part 1. (9.2 Dinleyin ve bölüm 1'deki sözcüklerle cümleleri tamamlayın.)

a- Air pollitain b- global warming c- deforestion d- recyde e- pesticidies f- solar energy g- nuclear wates

3- Put the words in part 1 into the correct box. (1. bölümdeki kelimeleri doğru kutuya koyun.)

Posıtıve : rainforest, recyde, solar energy, wind energy, plant a tree

Negatıve : nuclear waste, pestidicies, air pullition, water pollition, global warming, deferestation

4- Match the problems with the correct sentences (Problemleri doğru cümlelerle eşleştirin)

1- c 2- e 3- b 4- d 5- a 6- f

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 110 Cevapları

1- Look at the photo. What are they doing?  Fotoğrafa bak. Nelerdir yapıyorlar? (Fotoğrafa bak. Onlar ne yapıyor? Fotoğrafa bak. Nelerdir yapıyorlar?)

2- 9.3 Read and listen to the dialogue between Dean and Lucy. Why is Dean upset? (9.3 Dean ve Lucy arasındaki diyaloğu okuyun ve dinleyin. Dean neden üzgün?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 111 Cevapları

3- Read the dialogue in part 2 again and tick the photos they are talking about. (2. bölümdeki diyaloğu tekrar okuyun ve bahsettikleri fotoğrafları işaretleyin.)
1. ve 6. resim

4- Read again and write True (T), False (F) or No Information (-). (Tekrar okuyun ve Doğru (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok (-) yazın.)

1- F 2- F 3- T 4- F 5- T

5- Work in pairs. Read the role cards and make a dialogue. You can use the prompts below.  (Çiftler halinde çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun. Aşağıdaki istemleri kullanabilirsiniz.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 112 Cevapları

1- 9.4 Emily and her father decided to make a “Plant Your Own Tree” campaign. Listen to them. How does Emily feel about the campaign?  (9.4 Emily ve babası bir “Kendi Ağacını Dik” kampanyası yapmaya karar verdiler. Onları dinle. Emily kampanya hakkında ne düşünüyor?)

2- 9.5 Listen again. What are they talking about to prevent air pollution? Put a tick.  (9.5 Tekrar dinleyin. Hava kirliliğini önlemek için nelerden bahsediyorlar? İşaret koy.)

2. We mustn’t use plastic bags.
3. We have to use solar energy.

3- Look at the pictures and complete the process of planting a tree.  (Resimlere bakın ve ağaç dikme işlemini tamamlayın.)

First, select a proper place.
Then, dig a hole.
And place the tree in the centre of the hole gently.
Finally, water the newly planted tree.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 113 Cevapları

1- You will make a campaign to protect the environme  (Çevreyi korumak için kampanya yapacaksınız)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 114 Cevapları

What can you do to make the world a better place?  (Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ne yapabilirsiniz?)
What can we do to protect the environment?  (Çevreyi korumak için ne yapabiliriz?)

2- Read the texts quickly and match the pictures with the correct paragraphs. There is one extra.  (Metinleri hızlıca okuyun ve resimleri doğru paragraflarla eşleştirin. Fazladan bir tane var.)

Deforestion, wasting energy

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 115 Cevapları

3- Read the texts in part 2 again and match the sentences with the topics. Write (D) for “Deforestation” and (WE) for “Wasting Energy”.  (2. bölümdeki metinleri tekrar okuyun ve cümleleri konularla eşleştirin. “Ormansızlaşma” için (D) ve “Enerji Harcanması” için (BİZ) yazın.)

1- D 2- WE 3- WE 4- D

4- Read again and answer the questions.  (Tekrar oku ve soruları cevapla.)

5- Work in pairs and make a dialogue. Read the problems and make at least two suggestions for each. Give explanations and reasons.  (Çiftler halinde çalışın ve bir diyalog kurun. Sorunları okuyun ve her biri için en az iki öneride bulunun. Açıklamalar ve nedenler verin.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 116 Cevapları

1- Imagine that you will do something for the Earth. Read the problems and choose at least two of them. What will you do? How will you do? Write your messages in the boxes by using First, Then and Finally.  (Dünya için bir şeyler yapacağınızı hayal edin. Sorunları oku ve bunlardan en az ikisini seçin. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın İlk, Sonra ve Son'u kullanarak mesajlarınızı kutulara yazın.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 117 Cevapları

Look at the words about the environment. Use the words below and write as many sentences as you can. Who makes more sentences wins the game!  (Çevre ile ilgili kelimelere bakın. Aşağıdaki kelimeleri kullanın ve istediğiniz kadar yazın cümleleri mümkün olduğu kadar. Kim daha fazla cümle yapar oyunu kazanır!)

Anahtar Kelimeler:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-20227. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-20227. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı CevaplarıMEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları7. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı2021-2022 MEB Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 12 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 13 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 15 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 16 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 17 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 18 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 19 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 21 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 20 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 24 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 23 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 25 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 26 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 27 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 28 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 29 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 30 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 31 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 32 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 33 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 34 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 35 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 36 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 37 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 38 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 39 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 40 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 41 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 42 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 43 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 44 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 45 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 46 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 48 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 47 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 49 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 50 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 51 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 53 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 52 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 54 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 55 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 56 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 57 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 58 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 60 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 59 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 62 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 61 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 63 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 64 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 65 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 66 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 67 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 68 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 69 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 70 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 72 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 73 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 75 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 76 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 78 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 79 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 80 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 81 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 84 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 83 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 82 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 85 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 86 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 87 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 88 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 89 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 90 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 91 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 92 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 93 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 96 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 97 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 98 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 99 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 100 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 101 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 102 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 103 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 104 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite Sayfa 105 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 108 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 109 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 110 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 111 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 112 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 113 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 114 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 115 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 116 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Sayfa 117 Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları Cevaplarıİngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-20227. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı Cevapları7. Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları Meb Yayınları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları7. Sınıf İngilizce Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa Cevaplarıİngilizce Ders Kitabı Cevapları7. SINIF7. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 2021-2022

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak