Türkiye’nin En Uzun Nehirleri Hangileridir?

TÜRKİYE’NİN EN UZUN NEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Türkiye’nin En Uzun Nehirleri Büyüklük Sırasına Göre Şöyledir;
1) Fırat Nehri
2) Dicle Nehri
3) Kızılırmak Nehri
4) Aras Nehri
5) Sakarya Nehri
6) Murat Nehri
7) Seyhan Nehri
8) Büyük Menderes Nehri
9) Ceyhan Nehri
10) Meriç Nehri

Fırat Nehri
Türkiye’nin en uzun nehri olan Fırat Nehri
toplamda 2800 kilometre uzunluğa sahip olup, bunun 1263 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunmaktadır. 720 bin kilometrekare su toplama havzasına sahip olan Fırat Nehri, Türkiye’deki nehirler arasında en geniş havzayı kaplamaktadır. Bu yönüyle Fırat Nehri yılda ortalama 30 milyar metreküp su taşımakta olup saniyede 200 metreküp debiye sahiptir.

Basra Körfezi’nden dökülen Fırat Nehri Türkiye, Suriye, Ürdün, Kuveyt ve Irak ülkeleri içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’deki diğer nehirlere göre en düzenli rejime sahip olan Fırat Nehri üzerinde Türkiye’nin en büyük barajları yapılmıştır. Elazığ’daki Keban Barajı, Malatya – Elazığ arasındaki Karakaya Barajı, Adıyaman – Şanlıurfa bölgesindeki Atatürk Barajı, Birecik’teki Birecik Barajı ve Karkamış’taki Karkamış Barajı, Fırat Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Harran Ovası Şanlıurfa Tünelleri ile Fırat’ın suyu ile sulanmaktadır.

Fırat Nehri üzerinde Türkiye’nin Hidroelektrik üretiminin %31’i elde edilirken Erzincan’dan geçtiği bölgelerde salcılık turizmi yapılmaktadır. Fırat Nehri ayrıca Güney Batı Asya’nın en uzun ırmağı olma unvanını da elinde bulundurur.

Ağrı Diyadin’den doğan Murat Nehri ve Erzurum’dan kaynayan Karasu Nehri, Elazığ İl sınırında birleşerek Fırat Nehri’ni oluşturmuştur. Fırat Nehri Erzincan Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa il sınırlarını çizerek Suriye topraklarına akar. Suriye’den Irak topraklarına giden Fırat Nehri, Irak’ta Dicle Irmağı ile birleşerek Şattü’l Arap Nehri’ni oluşturur, oradan da Basra Körfezine dökülür.

Murat Nehri, Karasu Nehri, Tohma Çayı, Peri Çayı, Çaltı Irmağı ve Munzur Suyu Fırat Nehri’ni oluşturan en önemli kollardır.


Dicle Irmağı
Türkiye’nin 2. uzun nehri olan Dicle Irmağı
1900 kilometredir. 258 bin kilometrekare havza alanına sahip olan Dicle Nehri Türkiye’de doğup Suriye, İran ve Irak topraklarında dolaşır. Irak topraklarında Şattü’l-Arap suyu ile birleşerek Basra Körfezine dökülür.

Doğu Anadolu dağlarından ve Elazığ civarındaki Hazar gölünden doğan Dicle Irmağı Türkiye’de 523 kilometre bir uzunluğa sahiptir. Batman Çayı, Garzan Irmağı, Botan Irmağı, Habur Irmağı, Büyük Zap ve Küçük Zap suları Dicle Nehrinin en önemli kollarıdır. Saniyede 360 metreküp debiye sahip olan Dicle Irmağı Diyarbakır havzasında Ambar Çayı, Kuruçay, Pamuk Çayı, Hazro Çayı, Batman ve Garzan suları ile birleşir.

Fırat Nehri’nden daha fazla suya sahip olan Dicle Irmağı tarihsel süreçte birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Dicle kıyısında kurulan Amed (Diyarbakır) , Hasankeyf, Ninova, Nemrut, Asur şehir kalıntıları Dicle Nehri’nin tarihsel süreçteki önemini göstermektedir. Dicle Nehri üzerinde Kralkızı, Batman ve Dicle olmak üzere 3 hidroelektrik santrali vardır. Ilısu Barajı da Dicle Nehri üzerine yapılmıştır.

Kızılırmak
Türkiye’nin en uzun Irmağı olan Kızılırmak
Türkiye topraklarında doğar ve yine Türkiye topraklarında denize dökülür. 1355 kilometre uzunluğa sahip olan Kızılırmak Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak ana kollarından oluşur. Sivas’ın Kızıldağ yöresinden doğan Kızılırmak 78.180 kilometrekare havza alanına sahiptir ve Karadeniz’e dökülmektedir.

Kızılırmak sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun şehirlerinden geçer ve birçok dere ve çayın sularını toplayarak Samsun’un Bafra ilçesinde denize dökülür. Ayrıca Kızılırmak Bafra’da Türkiye’nin en büyük deltasını oluşturur. Düzensiz bir rejime sahip olan Kızılırmak saniyede 184 metreküp debiye sahiptir. Kızılırmak üzerinde Kayseri’de bulunan Sarıoğlan Barajı, Yemliha kasabasındaki Yamula Barajı, Ankara yakınlarında Kesikköprü Barajı  Hirfanlı Barajı ve Kapulukaya Barajı Bafra Ovası’nda kurulmuş olan Altınkaya Barajı ve Derbent Barajı son olarak da Obruk Barajı inşa edilmiştir.

Aras Nehri
Türkiye’nin en uzun 4. ırmağı olan Aras Nehri 1072 kilometre uzunluğuna sahiptir ve bunun 548 kilometresi Türkiye topraklarında yer almaktadır. Bingöl dağlarından doğmakta ve Azerbaycan’daki Kura Nehri ile birleşerek Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Aras Nehri Türkiye Azerbaycan, Türkiye Ermenistan ve Azerbaycan İran sınırlarının bir bölümünü oluşturur.

kafkasların en büyük nehirlerinden birisi olan Aras Nehri 102 bin kilometrekare havza alanına sahiptir. Kars’ın Kağızman ilçesinin kuzeydoğusunda doğan Aras Nehri Türkiye – Ermenistan sınırında Arpa Çayı ile birleşerek Azerbaycan – İran sınırını oluşturur daha sonra Azerbaycan içlerinde Kura Nehri’ne dökülür. Arpaçay, Zengmar, Sariso, Kotur, Hacılar, Kehribar, Ilgena, Dare ve Balha nehirleri kuzeyden, Türkiye’deki Karasu Nehri soldan, Ermenistan’daki Akuriyan, Metsamor, Hrazdan, Azat, Vedia, Arpa, Võrodan, Vogci ve Megri nehirleri arasa dökülen ana kollarıdır.

Sakarya Nehri
Türkiye’nin en büyük ve en uzun 5. nehri olan Sakarya Nehri 824 kilometre uzunluğa sahiptir. Saniyede 158 metreküp debisi olan Sakarya Nehri, 53.800 kilometrekare havza alanını kaplamaktadır. Sakarya Nehri’nin havza alanı Türkiye topraklarının yüzde 7.46 büyüklüğündedir.

Sakarya Nehri Sakarya, Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik  Bursa, Kütahya, Konya ve Afyon’dan geçmektedir. Porsuk Çayı, Ankara Çayı, Mudurnu Çayı, Kocaçay, Kirmir Çayı, Çark Suyu ve Darıçay Deresi Sakarya Nehri’nin önemli kollarındandır. Sakarya Nehri biri Afyon’un kuzeydoğusunda yer alan Bayat Yaylası, diğeri Eskişehir Çifteler bölgesi olmak üzere iki koldan doğmaktadır.

Sakarya Nehri Karadeniz’e dökülmekte olup yılda 5 milyar metreküp su taşımaktadır. Türkiye’nin en büyük hidroelektrik santrallerinden birisi olan Sarıyar Hidroelektrik Santrali Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Diğer santraller ise Gökçekaya Hidroelektrik Santrali ve Yenice Barajı’dır.

Murat Nehri
Türkiye’nin 6. büyük nehri olan Murat Nehri Fırat Nehri’nin kollarından en uzun olanıdır. Ağrı’nın Karaköse ilçesindeki Diyadin’den doğan Murat Nehri Aladağ ve Muratbaşı dağından çıkan ana kollarla birleşir. Daha sonra Bingöl Dağlarından Hınıs Suyu, Nemrut Dağından gelen Karasu, Elazığ Uluova’dan gelen Harinket Suyu Tunceli’nin Munzur ve Peri Suyu ve son olarak da Fırat’ın diğer kolu olan Karasu Nehri ile birleşerek Fırat Nehrine dökülür. 722 kilometre uzunluğuna sahip olan Murat Nehri Keban Baraj Gölü’nün oluşmasında büyük bir paya sahiptir.

Seyhan Nehri
Türkiye’nin 7. uzun nehri olan Seyhan Nehri 560 kilometre uzunluğuna sahip olup 20.600 kilometre kareye havza alanını kaplamaktadır. Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarından birisi olan Seyhan Nehri Zamantı Suyu ve Göksu olmak üzere iki ana kola sahiptir. Yedigöze  Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik santralleri Seyhan Nehri üzerinde kurulmuştur.

Çukurova’da tarımsal sulama için Ceyhan Nehri ile birlikte büyük bir öneme sahiptir. Suya en çok ihtiyaç duyan tarımsal sektörlerden birisi olan pamuk, Çukurova’da Seyhan Nehri üzerinden yetiştirilmektedir.

Büyük Menderes Nehri
Türkiye’nin 8. uzun nehri olan Büyük Menderes Nehri, Ege Bölgesi’nde yer almaktadır ve 548 kilometre uzunluğa sahiptir. Saniyede 110 metreküp debiye sahip olan Büyük Menderes Irmağı 25.000 kilometrekare havza alanını kaplamaktadır. Büyük Menderes Nehri aynı zamanda Batı Anadolu’nun en büyük ırmağıdır ve Menderes havzasının ana sulama kaynağını oluşturur.

Kufi Suyu ve Banaz Çayı Büyük Menderes Nehri’nin 2.ana koludur. Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Irmağı Türkiye’nin en verimli arazilerinden olan Büyük Menderes ovasını oluşturmuştur.

Afyon’un Dinar ilçesinden doğup Çivril,  Çal ve Baklan ovalarını geçerek Bekilli ve Güney ilçesine doğru akar. Banaz Çayı ile birleşerek Sarayköy ovasına inen Büyük Menderes Nehri Nazilli’nin güneyinde Akçay’ı alır. Nazilli,  Aydın ve Söke ovalarını suladıktan sonra Karpuzlu ilçesinde Karpuzlu Çayı Büyük Menderes Nehri’ne karışır. Son olarak Söke ilçesi Dipburun mevkiinde Ege Denizi’ne dökülür. Büyük Menderes Nehri Batı Anadolu’da Ege Denizi kıyısında yer alan geniş ovaları tarımsal olarak beslemektedir.

Ceyhan Nehri
Türkiye’nin 9. uzun akarsularından birisi olan Ceyhan Nehri Güney Anadolu’nun Seyhan Nehri ile birlikte en büyük sulama kaynağını oluşturur. Elbistan’ın güneydoğusundaki Pınarbaşı mevkiinden kaynayan Ceyhan Nehri, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük akarsularından biridir.

Çukurova’da geniş bir delta oluşturduktan sonra İskenderun Körfezi’nden Akdeniz’e dökülür. Söğütlü, Vurman, Göksun, Mağara Gözü, Fırnız  Tekir Körsulu ve Aksu çayları Ceyhan Nehri’nin ana kollarıdır.

Kısık Kanyonu Ceyhan Nehri üzerindedir. Nehrin baraj yapımına uygun olması sebebiyle Ceyhan Nehri üzerinde Sarsap, Kandil,  Sarıgüzel,  Hacınınoğlu, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Berke, Aslantaş, Oşkan ve Berkman hidroelektrik santralleri inşa edilmiştir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin isimleri Orta Asya’daki Seyhun ve Ceyhun nehirlerinden esinlenerek Orta Asya’dan Güney Anadolu’ya göçen Türkler tarafından verilmiştir.

Meriç Nehri
Türkiye’nin en uzun Nehri olan Meriç Nehri Bulgaristan’ın Rila Dağından doğmakta ve Ege Denizi’ne dökülmektedir. 480 kilometre uzunluğa sahip olan Meriç Nehri 53 bin kilometrekarelik bir havza alanını kaplamaktadır.

Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan sınırının bir kısmını oluşturan Balkanlar’ın en büyük nehirlerinden birisidir. Trakya’daki en büyük sulama kaynaklarından birisi olan Meriç Nehri’nin ana kolları Ergene, Arda ve Tunca nehirleridir. 480 kilometre uzunluğuna sahip olan Meriç Nehri’nin yaklaşık olarak 211 kilometresi Türkiye’de bulunmaktadır.


Döküldükleri Yere Göre Türkiye’nin Diğer Akarsuları Şunlardır

Marmara Denizi’ne Dökülen Nehirler

 • Yalakderesi
 • Kocasu Deresi
 • Karaerik Deresi
 • Aliova Çayı
 • Emet Suyu
 • Simav Çayı
 • Kara Deresi
 • Kadıköy Deresi
 • Kocaafşur Çayı
 • Madra Deresi
 • Hanife Deresi
 • Gölcük Deresi
 • Dombay Deresi
 • Killer Deresi
 • Değirmencik Deresi
 • Keçi deresi
 • Simav Çayı
 • Nilüfer Çayı
 • Gönen Çayı
 • Biga Çayı
 • Can Deresi
 • Yakacık Deresi
 • Mermer Deresi
 • Uludere
 • Birgos Çayı
 • Koca Çayı


Ege Denizi’ne Dökülen Nehirler

 • Büyük Menderes
 • Küçük Menderes
 • Gediz Nehri
 • Bakırçay


Trakya Yakasına Dökülen Nehirler

 • Meriç Nehri
 • Arda Nehri
 • Tunca Nehri
 • Ergene Nehri


Anadolu Yakasına Dökülen Nehirler

 • Küçük Menderes Çayı
 • Tuzla Çayı
 • Havran Çayı
 • Bakırçay
 • Gediz Nehri
 • Koca Çayı
 • Bağ deresi
 • Büyük çayı
 • Küçük Menderes Nehri
 • Büyük Menderes Nehri
 • Kufi Çayı
 • Banaz Çayı
 • Demirler Deresi
 • Akçay
 • Çine Çayı


Akdeniz’e Dökülen Nehirler

 • Acısu
 • Aksu
 • Asi
 • Ceyhan
 • Dalaman Çayı
 • Göksu Irmağı
 • Manavgat Nehri
 • Seyhan Nehri
 • Zamantı Irmağı


Karadeniz’e Dökülen Nehirler

 • Çoruh Nehri
 • Harşit Çayı
 • Melet Irmağı
 • Bolaman Irmağı
 • Elekçi Deresi
 • Cevizdere
 • Lahna Deresi
 • Tabakhane Deresi
 • Curi Irmağı
 • Akçay
 • Devrekâni Çayı
 • Riva Deresi
 • Pabuçdere
 • Mutlu Dere
 • Sakarya Nehri
 • Ankara Çayı
 • Porsuk Çayı
 • Yeşilırmak
 • Kelkit Çayı
 • Çekerek Irmağı
 • Kızılırmak
 • Delice Irmağı
 • Devre
 • Gökırmak
 • Filyos
 • Bartın Çayı
 • Yağlıdere
 • Gelevera Deresi
 • Terme Çayı
 • Fırtına Deresi
 • Melen Çayı


Basra Körfezine Dökülen Nehirler

 • Fırat Nehri
 • Murat Nehri
 • Karasu Irmağı
 • Peri Irmağı
 • Habur Çayı
 • Sacur Nehri
 • Dicle Irmağı
 • Habur Suyu
 • Zap Suyu


Hazar Denizi’ne Dökülen Nehirler

 • Aras Nehri
 • Arpaçay
 • Kura Nehri

Dünyanın En Uzun 10 Nehri

1. Amazon Nehri 
Güney Amerika'da yer alan Amazon Nehri dünyanın en uzun nehridir. Büyük Okyanus'a 160 km mesafede, Peru'daki And Dağları'nın doruklarından doğarak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas Okyanusu'na dökülür. 6.992 km uzunluğundaki Amazon'un taşıdığı su miktarı Mississippi, Nil ve Yangtze Nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır.

Tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık % 20-25'ini tek başına taşıdığı düşünülmektedir. Amazon Nehri, yaklaşık yıllık ortalaması 180.000 m³/sn olan debisiyle ve Amazon Havzası büyüklüğü itibarı ile ayrıca birinci sırada yer almaktadır. Denize döküldüğü Atlas Okyanusu kıyılarında genişliği yaklaşık 240 km'dir.

2. Nil Nehri
Nil nehri, yıllarca dünyanın en uzun nehri sanılmıştır. En son araştırmalara göre en uzun nehir unvanını Amazon nehrine kaptırmıştır. Uzunluğu 6.853 km olan Nil nehrinin Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah Nehri.

Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi'deki Doğu Afrika Göller Bölgesi'ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü'ne katılır.

Asıl Nil nehri bu gölden Victoria Nili olarak çıkar. Kyoga ve Albert Göllerinden geçtikten sonra Albert Nili olarak yoluna devam eder. Nimule'de Sudan'a giren nehrin ana kolu, Melekal yakınında Bahrü'l Gazal ve Sobat Nehirleriyle çatına kadar Bahrü'l Cebel, Mavi Nil Nehri ile çatına kadar da Beyaz Nil Nehri olarak anılır.

Mavi Nil Etiyopya'nın orta kesiminde doğar ve Beyaz Nil'e Hartumyakınlarında doğu kıyısından katılır. Mısır'daki taşkınlara yol açan suyu ve bereketli çamuru Mavi Nil getirir. Asıl Nil son büyük kolu olan Atbera nehrini Hartum'un kuzeydoğusunda ve doğu kıyısından alır. Daha sonra kuzeybatıya doğru geniş bir S çizer. Bu arada üç çağlayanı aşarak "Nasır Gölüne" katılır.

Bu gölü oluşturan Assuan Barajı'nın aşağısında Mısır içlerinde kuzeye doğru akar ve Kahireyakınlarında "Nil Deltası"nı olusturur ve İskenderiye ile Dimyat'tan Akdeniz'e dökülür. Denize dökülen yer olan ağız kısmı yaklaşık olarak 300 km uzunluğundadır.

Mısır'da Nil Nehri'nin sulama amacıyla kullanılması çok eski bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapımı ile daha geniş bir alanda ve sürekli sulama olanağı sağlanmıştır.

Nil nehri üzerinde bulunan Assuan Barajı hem sulama, hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşımaktadır. Nil nehri tarih boyunca ve günümüzde taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılmaktadır.

3. Yangtze Nehri 
Yangtze veya Yangzi Jiang Asya'yın en uzun, dünyanın Nil ve Amazon'dan sonra üçüncü en uzun nehridir.

Uzunluğu 6.370 km olup Çin'in batısından Doğu Çin Denizi'ne akar. Çincede anlamı "uzun nehir"dir. Dünyada sadece bir ülkeyi kapsayan en büyük nehirdir.

4. Mississippi Nehri
Mississippi Nehri, Kuzey Amerika'nın en uzun nehridir. Çok büyük bir kısmı ABD (%98.5) ve geri kalan kısmı (%1,5) Kanada sınırları içinde yer alır.

Kolları olan Missouri ve Jefferson nehirleriyle birlikte toplam uzunluğu 6.275 km'yi bulur ve bu haliyle Nil, Amazon ve Yangtze nehirlerinden sonra dünyanın en büyük 4. nehridir. Meksika körfezine dökülür.

5. Yenisey Nehri
Yenisey Nehri, Arktik Okyanusu'na boşalan en büyük nehirdir. Angora ve Selenga kolları ile birlikte 5,539 km’lik uzunluğu dünyanın en uzun beşinci nehri olma özelliğini taşır. Moğolistan'ın dağlarından doğarak, Sibirya'nın çok büyük bir alanını sulayarak Kuzey buz denizi tarafındaki Kara Denizi'ne sularını boşaltır.

Nehir Türkler açısından tarihî önem de teşkil eder, birçok Türk ve Moğol devleti bu nehrin kenarlarında kurulmuştur. Türk soylu Tuva Cumhuriyetinin başkenti Kızıl şehri Yenisey akarsuyu kenarında kuruludur.

6. Huango Nehri
Sarı Nehir ya da Altın Nehir de denilen Çin'in Yangtze'den sonra ikinci, ve dünyanın en uzun altıncı nehri. Uzunluğu 5.464 km olup, Çin'in batısından Bohai Denizi'ne akar. Adını çığırının üst bölümlerindeki yüksek çamur oranına borçludur. Sarı Irmak "Çin medeniyetinin beşiği" olarak adlandırılır.

Havzası kuzey Çin'in en eski uygarlıklarının doğum yeri olmuştur. Ancak aşağı bölgelerde tabanın dolması sonucu sık sık meydana gelen seller nedeniyle, "Çin'in kederi" adıyla da anılmaktadır. Örneğin 1870 yılında sarı nehir taştığında 1 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi.

7. Obi - İrtiş Nehirleri  
Obi Nehri, Sibirya'nın güneyinden başlayan ve Arktik Okyanusu'ne dökülen akarsu. Nehir oldukça geniş ve düz yataklara sahip olduğundan şehirlerarası yolcu ve yük taşımaya elverişlidir. Kışın nehir suları donar ve kara aracı geçişine uygun hâle gelir. Asya'nın en uzun ırmaklarından biri olan Obi Rusya sınırları içindedir. Biya ve Katun ırmaklarının birleşmesiyle oluşur.

Bu birleşme noktasından, Arktik Okyanusu'ne döküldüğü yere kadar 3.650 km uzunluğundadır. En uzun kolu Kara İrtiş'le birlikte 5.410 km uzunlukta olan Obi Irmağı'nın havzası 2.990.000 km²'lik bir alan kaplar. Obi Nehri'nin genişliği Barnaul'da 2 kilometredir. Ağzı yakınlarında ise genişliği 19 kilometreyi aşar.

8. Parana Nehri 
Paraná Nehri, merkezi Güney Amerika'da, Brezilya'nın güneydoğu platolarından doğar, Uruguay Nehri'yle birleştikten sonra Rio de la Plata Halici'nden Atlas Okyanusu'na dökülür. Güney Amerika Kıtası’nda Amazon'dan sonra en uzun nehirdir. Nehrin uzunluğu 4.880 km ile dünyanın en uzun sekizinci nehri unvanını alır.

Havzası 2.582.672 km², yıllık ortalama akım 17.290 m³/s'dir. Su toplama havzası, Brezilya'nın güneydoğusunun büyük bölümünü, Paraguay, Bolivya ve Arjantin'i kapsar.

Kaynağından Uruguay Nehri ile birleştiği yere kadar Yukarı Parana adını alır. Yukarı Parana Grand ve Paranaíba kollarının birleşimiyle oluşur. Güneye doğru akarken sağ taraftan sırasıyla, Tiete, Paranapanema ve Iguaçu nehirlerini alır. Iguazu Nehri'ni aldıktan sonra Brezilya-Paraguay sınırını daha sonra Arjantin-Paraguay sınırını oluşturur.

Iguazu Nehri, Parana ile birleştiği alanda Arjantin-Brezilya-Paraguay ülkelerini birbirinden ayırır. Parana Nehri ile birleşmeden önce Iguazú Şelalesi'ni oluşturur.

9. Kongo Nehri  
Kongo Nehri, Orta Batı Afrika'nın en uzun nehridir. Chambeshi koluyla birlikte 4.700 km uzunluk ile Afrika'nın Nil'den sonra en uzun ikinci, dünyanın ise en uzun 9. nehridir. Nehir kollarıyla birlikte Amazon'dan sonra dünya'nın 2. en büyük yağmur ormanını beslemektedir. Ekvator çizgisini iki kez kesmektedir.

Afrika kıtasında debisi en yüksek nehirdir. Kongo nehrinin kenarında Afrika kıtasının en modern şehirlerinden olan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (Zaire) başkenti Kinşasa şehri yer almaktadır. Kongo nehrinin Atlas Okyanusu'nda denize döküldüğü yerden 560 km içeride kurulmuş olan bu başkentin hemen karşı kıyısında yine Afrika kıtasının ülkelerinden olan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Brazzaville şehri yer almaktadır.

Bu iki şehir dünyada birbirine en yakın olan iki başkenttir. Arasında sadece Kongo nehri bulunmaktadır. Kongo Cumhuriyeti ile Demokratik Kongo Cumhuriyetinin sınırını teşkil eden bu nehir Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Angola devleti sınırında Atlas Okyanusu'na dökülür.

10. Amur - Argun Nehirleri  
Amur nehri, Argun kolu ile birlikte uzunluğu 4,444 km ile ve dünyanın en uzun onuncu nehri unvanını alır. Havzası 1.843.000 kilometrekaredir. Japon Denizi ile Obiotsk Denizlerini birleştiren Tatar Boğazı'ndan Büyük Okyanus'a dökülür. Uzakdoğu Rusya ile Çin'in Mançurya bölgesi arasındaki doğal sınırdır.

Bölgede muson iklimi görülür. Kışın Sibirya'dan esen soğuk rüzgarlar nedeniyle altı ayda bir donar. Donma sırasında ulaşımda yer almaz. Yazları bol suyla coşar ve ulaşımda bölge halkına kolaylık sağlar. Amur Nehri'nde çok zengin balık türleri vardır. Bölgede 25'ten fazla balık tesisi bulunmaktadır. Hidroelektrik santralleri için uygun bir ortama sahip olsa bile fazla baraj bulunmamaktadır. Çin ile Rusya'nın doğal sınırını oluşturması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye’nin En Uzun NehirleriTürkiye’nin En Uzun Nehirleri Hangileridir?Döküldükleri Yere Göre Türkiye’nin Diğer Akarsuları ŞunlardırDöküldükleri Yere Göre Türkiye’nin Diğer AkarsularıHazar Denizi’ne DökülenlerBasra Körfezine DökülenlerKaradeniz’e DökülenlerAkdeniz’e DökülenlerAnadolu Yakasına Dökülen NehirlerTrakya Yakasına Dökülen NehirlerEge Denizi’ne Dökülen NehirlerMarmara Denizi’ne Dökülen NehirlerTürkiye’nin En Uzun Nehri Olan Fırat NehriTürkiyenin En Uzun 10 IrmağıTürkiye’nin En Uzun Nehirleri Büyüklük Sırasına Göre ŞöyledirTürkiyenin En Uzun Nehirleri NelerdirTürkiye Sınırları Içinde Uzunluğu En Fazla Olan Nehir Nedir?Türkiyenin En Uzun Nehrinin Adı Nedir?Türkiyenin En Uzun ırmağı Yeşilırmak Mıdır?Ülkemizdeki En Uzun Akarsuyu Olan Kızılırmakın Uzunluğu Ne Ile ölçülür?Yeşilırmak Nereden Geçiyor?Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi?Türkiyenin En Büyük ırmağı (nehri) Hangisidir -Türkiyenin En Büyük ırmağı (nehri) HangisidirTürkiyenin En Büyük ırmağı HangisidirTürkiyenin En Büyük Nehri HangisidirTürkiyenin En Uzun NehirleriTürkiyenin En Uzun Irmağı (Nehri) Hangisidir?Dünyanın En Uzun Nehri Hangisidir Ve NerededirTürkiyenin En Uzun Nehri Hangisidir Ve NeresidirTürkiyenin En Uzun Nehirleri Hangileridir Ve Nerelerdedir?Dünyanın En Uzun NehirleriDünyanın En Uzun Nehirleri Ve UzunluklarıEn Uzun NehirTürkiyenin önemli NehirleriTürkiyenin Nehirleri HaritasıTürkiyedeki En Uzun NehirTürkiyenin NehirleriTürkiyenin En Uzun Nehri KızılırmakTürkiyedeki Nehir IsimleriTürkiyenin En Uzun ırmağı Hangisidir EodevTürkiyenin En Uzun ırmağı Hangisidir ödevDünyanın En Uzun 10 NehriTÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN EN UZUN NEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol