Türkçede Yanlış Yazılan ve Söylenen Kelimeler

yanlış: şöför
doğru: şoför

yanlış: şovalye
doğru: şövalye

yanlış: ultimatom
doğru: ültimatom

yanlış: döküman
doğru: doküman


yanlış: acaip
doğru: acayip

yanlış: acıtasyon
doğru: ajitasyon

yanlış: aferim
doğru: aferin

yanlış: anfi
doğru: amfi

yanlış: hazır cevap
doğru: hazırcevap

yanlış: -memezlik (görmemezlikten gelmek gibi)
doğru: -mezlik

yanlış: boy pos
doğru: boy bos

yanlış: antiparantez
doğru: antrparantez

yanlış: acenta
doğru: acente


yanlış: traş
doğru: tıraş

yanlış: baya
doğru: bayağı

yanlış: malesef
doğru: maalesef

yanlış: direk
doğru: direkt

yanlış: entellektüel
doğru: entelektüel

yanlış: mütevazi
doğru: mütevazı

yanlış: muhattap
doğru: muhatap

yanlış: vejeteryen
doğru: vejetaryen

yanlış: antreman
doğru: antrenman

yanlış: afilli
doğru: afili

yanlış: küsür
doğru: küsur

yanlış: orjinal
doğru: orijinal

yanlış: harfiyat
doğru: hafriyat

yanlış: evye
doğru: eviye

yanlış: insiyatif
doğru: inisiyatif

yanlış: ünvan
doğru: unvan

yanlış: asvalt
doğru: asfalt

yanlış: bir çok
doğru: birçok

yanlış: bire bir
doğru: birebir

yanlış: bir kaç
doğru: birkaç

yanlış: birşey
doğru: bir şey

yanlış: bu gün
doğru: bugün

yanlış: cürret
doğru: cüret

yanlış: çevrimiçi, çevrimdışı
doğru: çevrim içi, çevrim dışı

yanlış: dinazor
doğru: dinozor

yanlış: eksoz, egzost, ekzos vb.
doğru: egzoz

yanlış: eşortman
doğru: eşofman

yanlış: farketmek
doğru: fark etmek

yanlış: hem fikir
doğru: hemfikir

yanlış: herbiri
doğru: her biri

yanlış: her hangi bir, herhangibir vb.
doğru: herhangi bir

yanlış: hergün
doğru: her gün

yanlış: herkez
doğru: herkes

yanlış: herşey
doğru: her şey

yanlış: hıristiyan
doğru: hristiyan

yanlış: hiç bir
doğru: hiçbir

yanlış: hoşçakal, hoşgeldin
doğru: hoşça kal, hoş geldin

yanlış: hükümet
doğru: hükumet

yanlış: iddaa
doğru: iddia

yanlış: inkilap
doğru: inkılap

yanlış: itibariyle
doğru: itibarıyla

yanlış: kat etmek
doğru: katetmek

yanlış: kareografi
doğru: koreografi

yanlış: kitapevi
doğru: kitabevi

yanlış: menejer, menecer vb.
doğru: menajer

yanlış: metod
doğru: metot

yanlış: müsade
doğru: müsaade

yanlış: burda, orda, şurda
doğru: burada, orada, şurada

yanlış: pardesü
doğru: pardösü

yanlış: ritm
doğru: ritim

yanlış: rütuş
doğru: rötuş

yanlış: sarmısak
doğru: sarımsak

yanlış: sezeryan, vejeteryan
doğru: sezaryen, vejetaryen

yanlış: suç üstü
doğru: suçüstü

yanlış: süpriz
doğru: sürpriz

yanlış: şarz
doğru: şarj

yanlış: tenefüs
doğru: teneffüs

yanlış: terketmek, dansetmek, parketmek
doğru: terk etmek, dans etmek, park etmek

yanlış: yada
doğru: ya da

yanlış: ve ya
doğru: veya

yanlış: yalnış
doğru: yanlış

yanlış: yanlız
doğru: yalnız

yanlış: zıttı
doğru: zıddı

yanlış: sağol
doğru: sağ ol

yanlış: boşvermek
doğru: boş vermek

yanlış: birden bire
doğru: birdenbire

yanlış: toz pembe
doğru: tozpembe

yanlış: yakınen
doğru: yakından

yanlış: yaratan (tanrı anlamında kullanılan)
doğru: yaradan

yanlış: yunanlı
doğru: yunan

yanlış: hintli
doğru: hint

yanlış: vaadetmek, vaat etmek, vad etmek
doğru: vadetmek

yanlış: üstün körü
doğru: üstünkörü

yanlış: tesbih
doğru: tespih

yanlış: tepe taklak
doğru: tepetaklak

yanlış: taktir (değer biçme anlamında)
doğru: takdir

yanlış: şuan
doğru: şu an

yanlış: soğuk kanlı
doğru: soğukkanlı

yanlış: peştemal
doğru: peştamal

yanlış: ötenazi
doğru: ötanazi

yanlış: oldu bitti
doğru: oldubitti

yanlış: müstehak
doğru: müstahak

yanlış: mefta
doğru: mevta

yanlış: menapoz
doğru: menopoz

yanlış: komidin
doğru: komodin

Yanlış Bilinen Kelime         Doğrusu

Eşortman                              Eşofman

Ahçı                                      Aşçı

Herkez                                 Herkes

İddaa                                    İddia

Aferim                                  Aferin

Süpriz                                  Sürpriz

Tesbit                                  Tespit

Yalnış                                  Yanlış

Şarz                                     Şarj

Gardolap                             Gardırop

Dinazor                          Dinozor

Orjinal                            Orijinal

Acaip                              Acayip

Acenta                            Acente

Adele                               Adale

Afilli                                  Afili

Afaroz                              Aforoz

Ahlağa                             Ahlaka

Acitasyon                        Ajitasyon

Akibet                              Akıbet

Ankara’lı                          Ankaralı

Anfi                                  Amfi

Ataç                                 Ataş

Birhaber/Bir haber           Bihaber

Birarada                           Bir arada

Bir çok                              Birçok

Bir kaç                              Birkaç

Birşey                               Bir şey

Def olmak                         Defolmak

Döküman                           Doküman

Ekzoz/Ekzos/

Eksos/Egsos/

Egsoz                              Egzoz

Entellektüel                       Entelektüel

Erezyon                            Erozyon

Farketmek                        Fark etmek

Hazır cevap                      Hazırcevap

Hem fikir                           Hemfikir

Hergün                              Her gün

Herşey                              Her şey

Hiç bir                                Hiçbir

Hoş beş                             Hoşbeş

İlkyardım                            İlk yardım

İlizyon/İlüzyon                    İllüzyon

Pantalon                             Pantolon

YANLIŞ                    DOĞRU

Acenta: Yanlış – Acente: Doğru

Adletmek: Yanlış – Addetmek (saymak): Doğru

Aferim: Yanlış – Aferin: Doğru

Ahçı: Yanlış – Aşçı: Doğru

Akapunktur: Yanlış – Akupunktur: Doğru

Aliminyum: Yanlış – Alüminyum: Doğru

Allerji: Yanlış – Alerji: Doğru

Antreman: Yanlış – Antrenman: Doğru

Antiparantez (parantez karşıtı): Yanlış – Antrparantez (parantez arasında):  Doğru

Apandist, apantist: Yanlış – Apandisit: Doğru

Aparatif, aperatif: Yanlış – Aperitif: Doğru

Apo, Aptullah: Yanlış – Abdullah: Doğru

Aptes: Yanlış – Abdest: Doğru

Arasıra: Yanlış – Ara sıra: Doğru

Artiz: Yanlış – Artist: Doğru

Asa, âsâ: Yanlış – Asâ: Doğru

Asvalt: Yanlış – Asfalt: Doğru

Ateşe: Yanlış – Ataşe: Doğru

Atmış: Yanlış – Altmış: Doğru

Azerbeycan: Yanlış – Azerbaycan: Doğru

Baya: Yanlış – Bayağı: Doğru

Beyenmek: Yanlış – Beğenmek: Doğru

Beynelminel: Yanlış – Beynelmilel (uluslararası): Doğru

Bilader: Yanlış – Birader: Doğru

Bilimum: Yanlış – Bilumum: Doğru

Bilmiyom: Yanlış – Bilmiyorum: Doğru

Bir çok: Yanlış – Birçok: Doğru

Bir kaç: Yanlış – Birkaç: Doğru

Birfiil: Yanlış – Bilfiil (fiilen, fiilî olarak): Doğru

Birhaber, bir haber: Yanlış – Bihaber (habersiz): Doğru

Birşey: Yanlış – Bir şey: Doğru

Bu gün: Yanlış – Bugün: Doğru

Burda: Yanlış – Burada: Doğru

Cant: Yanlış – Jant: Doğru

Cürret: Yanlış – Cür’et (cesaret, atılganlık, arsızlık): Doğru

Çinekop: Yanlış – Çinakop: Doğru

Çiy (şebnem): Yanlış – Çiğ (pişmemiş): Doğru

Çukulata: Yanlış – Çikolata: Doğru

Çünki: Yanlış – Çünkü: Doğru

Dakka: Yanlış – Dakika: Doğru

Debrej: Yanlış – Debriyaj: Doğru

Demogoji: Yanlış – Demagoji: Doğru

Deynek: Yanlış – Değnek: Doğru

Diil, deil, deyil: Yanlış – Değil: Doğru

Dinazor: Yanlış – Dinozor: Doğru

Direk: Yanlış – Direkt (doğrudan): Doğru

Distiribitör: Yanlış – Distribütör: Doğru

Dolayısıyle: Yanlış – Dolayısıyla: Doğru

Döküman: Yanlış – Doküman: Doğru

Dövüz: Yanlış – Döviz: Doğru

Düblaj: Yanlış – Dublaj: Doğru

✔ Egsos, egzos: Yanlış – Egzoz: Doğru

✔ Ehemniyet: Yanlış – Ehemmiyet (önem): Doğru

✔ Eleminasyon: Yanlış – Eliminasyon (eleme, eleyerek seçme): Doğru

✔ Endirek: Yanlış – Endirekt (dolaylı): Doğru

✔ Enstantene: Yanlış – Enstantane: Doğru

✔ Erezyon: Yanlış – Erozyon: Doğru

✔ Esame: Yanlış – Esâmî (isimler): Doğru

✔ Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul Husnâ, Esmâ-i Husnâ, Esmâullâhil Husnâ: Doğru

✔ Espiri: Yanlış – Espri: Doğru

✔ Es-selâmun aleyküm, selâmın aleyküm: Yanlış – Es-selâmu aleyküm, selâmun aleyküm: Doğru

✔ Estağfurullah: Yanlış – Estağfirullah: Doğru

✔ Eşki: Yanlış – Ekşi: Doğru

✔ Eşkiya: Yanlış – Eşkıya: Doğru

✔ Eşortman: Yanlış – Eşofman: Doğru

✔ Ezzane: Yanlış – Eczane: Doğru

✔ Farzımahal: Yanlış – Farzımuhal, farzımuhâl, farz-ı muhâl (imkânsızın varsayımı, “olması imkânsız veya güç ama olmuş sayalım” anlamında kullanılır): Doğru

✔ Fato: Yanlış – Fatma: Doğru

✔ Felan: Yanlış – Falan: Doğru

✔ Ferâset, feraset (binicilik): Yanlış – Firâset, firaset (anlama, kavrama ve sezme kabiliyeti, anlayış, kavrayış, sezgi ve ince görüş): Doğru

✔ Feyzo: Yanlış – Feyyaz: Doğru

✔ Florasan: Yanlış – Floresan: Doğru

✔ Gardolap: Yanlış – Gardırop: Doğru

✔ Gelcem: Yanlış – Geleceğim: Doğru

✔ Genede: Yanlış – Gene de: Doğru

✔ Girifttar: Yanlış – Giriftar (kyakalanmış, tutulmuş): Doğru

✔ Gitçem: Yanlış – Gideceğim: Doğru

✔ Göz yaşı: Yanlış – Gözyaşı: Doğru

✔ Gramafon: Yanlış – Gramofon: Doğru

✔ Grayder: Yanlış – Greyder: Doğru

✔ Halisinasyon, halisilasyon: Yanlış – Halüsinasyon: Doğru

✔ Haparlör, aparlör: Yanlış – Hoparlör: Doğru

✔ HasbinAllah: Yanlış – HasbunAllah: Doğru

✔ Hazır cevap: Yanlış – Hazırcevap: Doğru

✔ Hergün: Yanlış – Her gün: Doğru

✔ Herhangibir, her hangi bir: Yanlış – Herhangi bir: Doğru

✔ Herkez: Yanlış – Herkes: Doğru

✔ Herşey: Yanlış – Her şey: Doğru

✔ Hipodrum: Yanlış – Hipodrom: Doğru

✔ İbo: Yanlış – İbrahim: Doğru

✔ İddaa: Yanlış – İddia: Doğru

✔ İlizyon, ilüzyon: Yanlış – İllüzyon: Doğru

✔ İlla ki: Yanlış – İllaki: Doğru

✔ İmtahan: Yanlış – İmtihan: Doğru

✔ İnsiyatif: Yanlış – İnisiyatif: Doğru

✔ İnternet: Yanlış – İnternet: Doğru

✔ İso: Yanlış – İsmail: Doğru

✔ İşşAllah: Yanlış – İnşâAllah: Doğru

✔ Kadirşinast: Yanlış – Kadirşinas (kadirbilir): Doğru

✔ Kalörüfer: Yanlış – Kalorifer: Doğru

✔ Kapora: Yanlış – Kaparo: Doğru

✔ Karma karışık: Yanlış – Karmakarışık: Doğru

✔ Karnıbahar: Yanlış – Karnabahar: Doğru

✔ Kelli felli: Yanlış – Kerli ferli: Doğru

✔ Kifayi: Yanlış – Kifâî: Doğru

✔ Kitapevi: Yanlış – Kitabevi: Doğru

✔ Komidin: Yanlış – Komodin: Doğru

✔ Kontür: Yanlış – Kontör: Doğru

✔ Kurdale: Yanlış – Kurdele: Doğru

✔ Küpür: Yanlış – Kupür: Doğru

✔ Küsür: Yanlış – Küsur: Doğru

✔ Labaratuar, labaratuvar: Yanlış – Laboratuvar: Doğru

✔ Lavoba, lavobo: Yanlış – Lavabo: Doğru

✔ Laylon: Yanlış – Naylon: Doğru


✔ Mahçup: Yanlış – Mahcup (utangaç): Doğru

✔ Mahfolmak, maffolmak: Yanlış – Mahvolmak: Doğru

✔ Maho: Yanlış – Mahmut/d: Doğru

✔ Mahsûr, mahsur (muhâsara edilmiş, etrafı çevrilmiş, kuşatılmış): Yanlış – Mahzûr, mahzur (sakınılacak, korkulacak, çekinilecek şey, sakınca, tehlike, zorluk, meşakkat, engel, mâni, yasak, haram): Doğru

✔ Malesef: Yanlış – Maalesef: Doğru

✔ Mami: Yanlış – Muhammet/d: Doğru

✔ Maydonoz: Yanlış – Maydanoz: Doğru

✔ Melemen: Yanlış – Menemen: Doğru

✔ Mefât/mefat etmek: Yanlış – Vefât etmek (ölmek): Doğru

✔ Melhem: Yanlış – Merhem: Doğru

✔ Memo: Yanlış – Mehmet/d: Doğru

✔ Menapoz: Yanlış – Menopoz: Doğru

✔ Menejer: Yanlış – Menajer: Doğru

✔ Meshep: Yanlış – Mezhep: Doğru

✔ Meteroloji: Yanlış – Meteoroloji: Doğru

✔ Mobilye: Yanlış – Mobilya: Doğru

✔ Muhattap: Yanlış – Muhatap: Doğru

✔ Mundar: Yanlış – Murdar (pis, kirli): Doğru

✔ Musab, musâb (isâbet edilmiş, âfete maruz kalmış): Yanlış – Mus’ab (şehîd olan meşhûr bir sahâbî ismi, zor, güçlü, dayanıklı): Doğru

✔ Musti: Yanlış – Mustafa: Doğru

✔ Mutahassıp: Yanlış – Mutaassıp/b (tutucu, bağnaz, fanatik): Doğru

✔ Müdüre: Yanlış – Müdîre: Doğru

✔ Mühüm: Yanlış – Mühim (önemli): Doğru

✔ Münübüs: Yanlış – Minibüs: Doğru

✔ Müsade: Yanlış – Müsaade: Doğru

✔ Müstehak: Yanlış – Müstahak: Doğru

✔ Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı, karmaşık): Doğru

✔ Müşkülat: Yanlış – Müşkilat (problemler): Doğru

✔ Müşküle: Yanlış – Müşkile (problem, sorun): Doğru

✔ Müştak (türemiş): Yanlış – Müştâk (özleyen): Doğru

✔ Mütevazi: Yanlış – Mütevazı: Doğru

✔ Nacizane: Yanlış – Naçizane: Doğru

✔ Nalet: Yanlış – Lanet, lânet, la’net: Doğru

✔ Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru

✔ Nufus: Yanlış – Nüfus: Doğru

✔ Nüfus: Yanlış – Nüfuz, nüfûz (etki, tesir, geçme, söz geçirme): Doğru

✔ Onure etmek: Yanlış – Onore etmek: Doğru

✔ Orda: Yanlış – Orada: Doğru

✔ Orjin: Yanlış – Orijin (soy sop, köken, kaynak): Doğru

✔ Orjinal: Yanlış – Orijinal: Doğru

✔ Palyanço: Yanlış – Palyaço: Doğru

✔ Panaroma: Yanlış – Panorama: Doğru

✔ Parantes, parentez: Yanlış – Parantez: Doğru

✔ Patatez: Yanlış – Patates: Doğru

✔ Peştemal: Yanlış – Peştamal: Doğru

✔ Pirüpak (TDK’nın yanlış imlâsı), piripak, pir-i pak, pîr-i pâk: Yanlış – Pür-i pâk (tertemiz): Doğru

✔ Pinpirik: Yanlış – Pimpirik (kuşkucu): Doğru

✔ Poça, poaça, poğça: Yanlış – Poğaça: Doğru

✔ Rakkam: Yanlış – Rakam: Doğru

✔ Randevü: Yanlış – Randevu: Doğru

✔ Rütuş: Yanlış – Rötuş: Doğru

✔ Sağsalim: Yanlış – Sağ salim: Doğru

✔ Saol: Yanlış – Sağol: Doğru

✔ Saten: Yanlış – Zaten, zâten (aslında, esasen, tabîî olarak): Doğru

✔ Sezeryen: Yanlış – Sezaryen: Doğru

✔ Sinama: Yanlış – Sinema: Doğru

✔ Sitin: Yanlış – Sittîn (altmış): Doğru

✔ Slagon: Yanlış – Slogan: Doğru

✔ Sohpet: Yanlış – Sohbet: Doğru

✔ Sülo: Yanlış – Süleyman: Doğru

✔ Süpriz: Yanlış – Sürpriz: Doğru

✔ Şarter, şartel: Yanlış – Şalter: Doğru

✔ Şarz: Yanlış – Şarj: Doğru

✔ Şemşiye: Yanlış – Şemsiye: Doğru

✔ Şerrî (şerre ait, şerle/kötülükle ilgili): Yanlış – Şer'î (Şerîat'e ait, Şerîat'e uygun, Şerîatle ilgili): Doğru

✔ Şevkat: Yanlış – Şefkat: Doğru

✔ Şöför: Yanlış – Şoför: Doğru

✔ Şuan: Yanlış – Şu an: Doğru

✔ Şurda: Yanlış – Şurada: Doğru

✔ Tahsilat: Yanlış – Taksîrât (günahlar, kusurlar): Doğru

✔ Taktir: Yanlış – Takdir: Doğru

✔ Tastik: Yanlış – Tasdik: Doğru

✔ Tatanoz, tatanos: Yanlış – Tetanos: Doğru

✔ Tenefüs: Yanlış – Teneffüs: Doğru

✔ Tiskinmek: Yanlış – Tiksinmek: Doğru

✔ Traş: Yanlış – Tıraş: Doğru

✔ Tualet: Yanlış – Tuvalet: Doğru

✔ Ukte: Yanlış – Ukde (düğüm): Doğru

✔ Uluslar arası: Yanlış – Uluslararası: Doğru

✔ Ünüversite: Yanlış – Üniversite: Doğru

✔ Ünvan: Yanlış – Unvan: Doğru

✔ Vaaz: Yanlış – Vâiz (vaaz veren, nasihat eden): Doğru

✔ Vallaha: Yanlış – Vallâhi: Doğru

✔ Vaz: Yanlış – Va’z (vaaz, öğüt): Doğru

✔ Vaz: Yanlış – Vaz’ (koyma, yerleştirme): Doğru

✔ Ve ya: Yanlış – Veya: Doğru

✔ Vejeteryan: Yanlış – Vejetaryen: Doğru

✔ Veleybol: Yanlış – Voleybol: Doğru

✔ Yada: Yanlış – Ya da: Doğru

✔ Yalnış: Yanlış – Yanlış: Doğru

✔ Yanısıra: Yanlış – Yanı sıra: Doğru

✔ Yanlız: Yanlış – Yalnız: Doğru

✔ Yanyana: Yanlış – Yan yana: Doğru

✔ Yapcam: Yanlış – Yapacağım: Doğru

✔ Yıl başı: Yanlış – Yılbaşı: Doğru

✔ Yinede: Yanlış – Yine de: Doğru

✔ Yitmek: Yanlış – İtmek: Doğru

✔ Zebze: Yanlış – Sebze: Doğru

✔ Zerafet: Yanlış – Zarafet: Doğru

✔ Zeyno: Yanlış – Zeynep/b: Doğru

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol