Salon Başkanının görevleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Madde 12 ‒ Salon Başkanının sınav sürecindeki görevleri şunlardır:
a) “Merkezî Sınav Yönergesi”ni okur. “Sınav Görev Listesi”ni geliş saatini belirterek imzalar ve “Gözetmenler” ile birlikte görevli olduğu salonu gözden geçirir.
b) Cep telefonu vb. mobil cihazlarını sınav süresince kapalı konumda tutar.
c) “Bina Sınav Sorumlusu”ndan “Salon Sınav Paketi”ni teslim alır. Salonda farklı kitapçık kodlarıyla sınava giren aday varsa veya salon kapasitesi belirli bir sayının üzerindeyse aynı salona ait birden fazla sınav paketini teslim alır.
ç) “Salon Sınav Paketi”ni talimata uygun şekilde ve sınav evrakına zarar vermeden açar. “Salon Sınav Paketi” ve içeriği zarar görürse tutanak düzenleyerek durumu “Bina Sınav Sorumlusu”na bildirir.
10/16
d) Aday “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen; sınav merkezi, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınava girmek zorundadır. Adayın “Sınav Giriş Belgesi”ni “Gözetmen” ile birlikte kontrol ederek salona yanlışlıkla gelen adayları kendi salonlarına yönlendirir.
e) Adayın sınava girmek için gerekli belgelerinin kontrolü sırasında adayın kimliğinden kuşkulanırsa durumu “Bina Sınav Sorumlusu”na bildirir ve bu Yönergenin “Adayların Kimlik Denetimi” başlığındaki kurallara göre işlem yapar.
f) Engelli veya sağlık sorunu bulunan adayların sınav giriş belgesindeki sınav uygulamasına yönelik talimat doğrultusunda, gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
g) Sağlık sorunu, sınav merkezi değişikliği vb. nedenlerle sınav salonuna sonradan yerleştirilmiş aday varsa bu aday için “Bina Sınav Sorumlusu”ndan yedek cevap kâğıdı ve soru kitapçığı temin eder. Bu adayın “Sınav Giriş Belgesi”nde sıra numarası “Yedek” olarak gözüktüğünden salonda uygun bir sıraya oturmasını sağlar. Adayın TCKN, adı ve soyadı ve test grubu bilgilerini “Salon Kontrol Listesi”nin altına ekler. Sınav sonrasında bu adayın kullandığı yedek cevap kâğıdını ve soru kitapçığını “Salon Sınav Paketi”ne koyar.
ğ) Soru kitapçıklarının dağıtımından önce, ihtiyacı olanlara dışarı çıkmaları için kısa süreli izin verir. Dağıtım yapıldıktan sonra ve sınav süresince adayların dışarıya çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatır.
h) Sınavın ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna gelen adayı sınava alır. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayı sınava almaz.
ı) Sınav kurallarında aksi belirtilmedikçe sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına; herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın da tekrar sınava girmesine izin vermez.
i) “Salon Sınav Paketi”ni, adayların gözü önünde açar.
j) Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını sayarak “Salon Kontrol Listesi”yle karşılaştırır, eksik olması durumunda “Bina Sınav Sorumlusu”ndan yedek cevap kâğıdı ve/veya soru kitapçığı temin ederek durumu “Salon Sınav Tutanağı”na yazar.
k) Cevap kâğıtlarının adaylara kimlik denetimi yapılarak dağıtılmasını sağlar.
l) Bazı “Salon Sınav Paketleri”nde sınav konularına bağlı olarak açık uçlu sorulara yönelik cevap kâğıdı da bulunabileceği için ilgili adaylara birden fazla cevap kâğıdı dağıtılabileceğine dikkat eder.
m)Sınav kurallarını adayların duyabileceği şekilde okur.
n) Soru kitapçıklarının dağıtımını sağlar, “Cevap Kâğıdındaki Kitapçık Kodu” ile “Soru Kitapçığı
Kodu”nun aynı olmasına dikkat eder. Yan yana, arka arkaya veya çapraz oturan adaylara aynı kitapçık türü verilmemesine özen gösterir. Adayların herhangi birinden kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almadığı şeklinde bir geribildirim alırsa gerekli tedbirleri alır.
o) Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kitapçıklarda eksik sayfa, basım hatası vb. olup olmadığını araştırmaları için adayları soru kitapçıklarının sayfalarını hızlıca kontrol etmeleri konusunda uyarır. Kusurlu kitapçık varsa bunları “Bina Sınav Sorumlusu”ndan temin edeceği yedek kitapçık ile
değiştirir.
ö) Adaylara, cevap kâğıtları ve soru kitapçıklarındaki ilgili alanları doldurmaları, kodlamaları ve imzalamaları gerektiğini hatırlatır.
p) Sınavın ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen adayların her biri için “Salon Kontrol Listesi”nde isimlerinin bulunduğu satırdaki “GİRMEDİ” alanını ve bu adayların cevap kâğıtlarındaki
“Aday sınava girmedi” bölümünü kurşun kalemle kodlar, bu adaylara ait cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını koruma altına alır. Sınava giren, girmeyen, girmesi gereken toplam aday sayıları ile sınavın başlangıç saati ve tutanağın düzenlendiği saati “Salon Kontrol Listesi”nin altındaki tabloya yazar. Söz konusu evrakın tüm salon görevlileri tarafından imzalanmasını sağlar.
r) Salonda sessizce dolaşarak her bir adayın soru kitapçığı türünü cevap kâğıdındaki “Test Grubu” bölümüne kodladığını kontrol eder ve cevap kâğıdında yer alan “Test Grubu Kontrolü” bölümünü paraflar. Adayın test grubunu, aynı zamanda “Salon Kontrol Listesi”nde de kurşun kalemle kodlar.
s) Sınav kurallarına uymayan aday için “Salon Sınav Tutanağı” düzenler ve tüm salon görevlileri tarafından imzalanmasını sağlar. 11/16
ş) Salon kapısının sınav süresince açık tutulmasını sağlar.
t) Yüksek sesle “SINAV BAŞLAMIŞTIR" diyerek sınavı başlatır. Sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini adayların görebileceği bir yere yazar. Sınav süresi bittiğinde ise yüksek sesle “SINAV BİTMİŞTİR” diyerek sınavı sonlandırır.
u) Sınav bitiminde soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını adaylardan eksiksiz olarak teslim alır. Sınav evrakında eksiklik varsa salonun dikkatli bir şekilde aranmasını sağlar, buna rağmen sınav evrakı bulunamadıysa salondaki tüm sınav görevlileri tarafından imzalanmak üzere tutanak düzenler.
ü) Sınav bitiminde, sınav evrakının tamamını (tutanaklar da dâhil) “Salon Sınav Paketi”ne uygun şekilde yerleştirir ve “Salon Sınav Paketi”ni “Bina Sınav Sorumlusu”na imza karşılığında teslim eder.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak