Öğrenci Nakil İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgi Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesindedüzenlendiği bilgilerinizdir.
13/10/2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgi Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.İlgi Yönetmeliğin Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler başlıklı 37.maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde "Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknikortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler; ... 3) Mesleki ve teknikortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknikortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındakialan ve dallarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli, 10 uncusınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu sınıftan birüst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerindenyaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 incisınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslekderslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslekderslerinden öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacakeğitimden başarılı olmak kaydıyla, ... bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır." hükmü ile aynımaddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde "Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler,okulların açık kontenjanlarına göre; ... 3) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadoluliselerinin Anadolu meslek programlarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonunakadar sürekli, 10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumluolarak, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncusınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayınınsonuna kadar, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu,
10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak ve 11 incisınıf meslek derslerinden öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyuncayapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla, ... bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır."hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına nakil olmak isteyen 10. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile 11 inci sınıftanbir üst sınıfa geçen öğrencilerin yaz döneminde yeni ders yılı başlayıncaya kadar 10. sınıfa ait meslekderslerinden telafi eğitimine devam etmeleri ve tamamlamaları gerekmektedir.

Buna göre, söz konusu öğrencilerin nakil başvuru/kabul işlemlerinin telafi eğitimine devam eden ve süre sonunda başarılı olmaları şartıyla nakil şartlarını taşıdıkları program türüne yapılmasıgerektiğinden ilgili sınıf seviyelerinden resmi/özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine nakil ve geçişişleminin eğitim öğretim yılının ilk iş günü (2022-2023 eğitim öğretim yılı için 12 Eylül 2022) itibarıylayapılmaya başlanması ve eylül ayı sonunda tamamlanması gerektiğinden e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde gerekli düzenlemenin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılmasına ve duyurunun sözkonusu sisteme yansıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgilerini ve Valiliğinizce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) diğer ortaöğretim kurumlarından meslekive teknik ortaöğretim kurumlarına nakil olmak isteyen 10 ve 11. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenci/velilere gerekli rehberlik ve yönlendirmenin yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.
Nazan ŞENER
Bakan a.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13