Müzik Dersi İçin Yıllık Planlar

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR MÜZİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

KONU

BAŞLIĞI

KAZANIMLAR

ARAÇ-GEREÇ,

MATERYALLER

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

6-10

EYLÜL

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.1. İstiklâl Marşı’nı doğru ve etkili söyler.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap

a) Bireysel ve toplu söyleme etkinliği düzenlenir.

b) İstiklâl Marşı'nın beste yarışmasına giren diğer bestelerini dinleme etkinliği yapılır.

Öğretmenin elinde İstiklal Marşı’nın ses kaydı ve/veya piyano eşliği bulunmalıdır.

13-17

EYLÜL

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap

Öğrencilerin vatan sevgisi, kahramanlık ve gençlik konulu marş ve şarkıları dağarcıklarına eklemeleri sağlanır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

20-24

EYLÜL

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.4. Dinlediği Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserlerini tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap

a) Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserleri dinletilir. Bu eserlerin özellikleri (yöresi, usulü, makamı, hikâyesi) vurgulanır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

27 EYLÜL

1 EKİM

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.4. Dinlediği Türk halk müziği ozanlarının ve âşıklarının eserlerini tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan eser öğretimi

b) Ozanların eserlerinde işlenen sevgi ve saygı kavramları vurgulanır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

EKİM

4-8 EKİM 2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, yaparak yaşayarak öğretim, soru-cevap

a) Segâh ve hüzzam makamlarında kuramsal ayrıntıya girilmeden makamlarla ilgili dinleme, söyleme ve makamsal etkiyi hissetme çalışmaları yapılır.

Düzeyine uygun örnekler seçilmelidir.

11-15 EKİM

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

18-22 EKİM

2021

2

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

11.B.1. Aksak ölçüleri tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

a) 5/8’lik ve 7/8’lik aksak ölçülerin ritmik yapıları açıklanır ve bu ölçülerin vuruşları ve usul darpları gösterilir.

 b) 5/8’lik ve 7/8’lik eserleri dinlerken veya seslendirirken vuruşların yapılması sağlanır.

.Türk müziği ses sistemi ve notasyonuna yönelik çalışmalar yapılır.

25-29 EKİM

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Öğrencilerden, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar müzik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri araştırarak bu alanda ulaşabilecekleri resim, fotoğraf, belge, ses ve görüntüleri derlemeleri istenir.

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

KASIM

1-5 KASIM

2021

2

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

11.B.2. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

a) Türk müziği ses sistemi ve notasyonuna yönelik  çalışmalar hem Türk halk müziğini hem de Türk sanat müziğini kapsamalıdır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

8-12

KASIM

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.6. Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden örnek eserler seslendirir.

10 KASIM ATATÜRK’ün ölüm yıldönümü ATATÜRK VE MÜZİK

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım

           Uygulama

Öğrencilerden,  Atatürk’ün müzikle ve güzel sanatlarla ilgili sözleri araştırarak sunum yapmaları istenir. Atatürk’ün müzikle diğer güzel sanatlar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiği vurgulanır.

Atatürk’ün müzik ve sanat hakkında söylediği sözler araştırılır.

15-19 KASIM 2021 ARA TATİL

KASIM

22-26 KASIM

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Atatürk ün Başöğretmenliği Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

ARALIK

29 KASIM

3 ARALIK

2021

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.2. Temel durumdaki majör-minör akorları seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, yaparak yaşayarak öğretim, soru-cevap

a)Akorların yapısı açıklanarak özellikleri tanıtılır.

b) Öğrenilen tonalitelerdeki akorlar ile ilgili işitme ve seslendirme çalışmaları yapılır.

Akorlar ile ilgili etkinlikler sadece öğrencilerin işitme duyularını güçlendirmeye ve sesleri ayırt etmelerine yönelik olarak tasarlanmalı dır.

6-10 ARALIK

2021

2

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

11.B.3. Yatay ve dikey artık dörtlü-eksik beşli, altılı, yedili aralıkları tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, yaparak yaşayarak öğretim, soru-cevap

a) Aralıkların özellikleri (büyük aralık, küçük aralık, artık aralık, eksik aralık) tanıtılır.

b) Aralıklar ile ilgili işitme ve seslendirme çalışmaları yapılır.

Akorlar ile ilgili etkinlikler sadece öğrencilerin işitme duyularını güçlendirmeye ve sesleri ayırt etmelerine yönelik olarak tasarlanmalı dır.

13-17 ARALIK

2021

2

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

11.B.4. Temel durumdaki majör-minör akorları oluşturur.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap, dinleti

Akorların oluşturulmasında kullanılan diziler öğrenilen tonaliteler ile sınırlıdır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

20-24

ARALIK 2021

2

MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

11.B.5. Diyez ve bemol sırasına göre şarkının tonunu belirler.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap, dinleti

 a) Diyez ve bemol sırasına göre tonların nasıl bulunacağı gösterilir

 b) Seçilen şarkılar iki diyezli ve iki bemollü majör-minör tonaliteler ile sınırlandırılır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

27-31

ARALIK

2021

2

MÜZİK KÜLTÜRÜ

11.D.8. Çalgı türlerini tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, kulaktan şarkı öğretim, soru-cevap,

a) Türk müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı ve vurmalı çalgılar şeklinde sınıflandırılır

b) Batı müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı, vurmalı ve klavyeli çalgılar şeklinde sınıflandırılır.

Çeşitli çalgılar tanıtılır örneklenir.

OCAK

3-7 OCAK 2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap

Öğrencilerin vatan sevgisi, kahramanlık ve gençlik konulu marş ve şarkıları dağarcıklarına eklemeleri sağlanır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

10-14 OCAK 2022

2

MÜZİKSEL YARATICILIK

11.C.1. Var olan ezgiye uygun ritim eşliği düzenler.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Öğrenciden ritim cümlesi oluşturması istenir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

17-21 OCAK

2022

2

MÜZİKSEL YARATICILIK

11.C.2. Kendi ezgisini oluşturur.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap

Öğrenciden ezgi cümlesi oluşturması istenir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

HAFTA

DERS

SAATİ

KONU

BAŞLIĞI

KAZANIMLAR

ARAÇ-GEREÇ,

MATERYALLER

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

7-11 ŞUBAT

2022

2

MÜZİKSEL YARATICILIK

11.C.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır..

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan eser öğretimi

a) Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.), bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

14-18 ŞUBAT

2022

2

MÜZİKSEL YARATICILIK

11.C.4. Müziği diğer sanat dalları içinde kullanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan eser öğretimi

Öğrencilerden sanat etkinliklerinde (resim sergisi, şiir dinletisi, tiyatro ve dans gösterisi vb.) kullanılmak üzere uygun müzik örnekleri hazırlamaları istenir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

21-25 ŞUBAT

2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Yurt sevgisi, millî birlik, bayrak sevgisi, Kurtuluş Savaşı ve hürriyet konularını içeren türkü ve marşlar seçilir.

MART

28 ŞUBAT

4 MART

2022

2

MÜZİK KÜLTÜRÜ

11.D.2. Ozanların ve âşıkların Türk Halk müziğine katkılarını açıklar.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, kulaktan şarkı öğretimi, gösterip yaptırma

a) Ozanlık, âşıklık geleneğinin kültürümüzde ve sanatımızdaki yeri ve önemi üzerinde durulur.

Farklı müzik türlerine ait eserlerden örnekler verilir.

7-11 MART 2022

2

MÜZİK KÜLTÜRÜ

İstiklâl Marşı’nın Kabulü

11.D.1. 19. yüzyıl Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

a) 19. yüzyıl Türk müziğine ilişkin araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta paylaşılması sağlanır.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili sunumlardan faydalanılabilir.Ülkemizdeki Türk sanat müziği ve dinî müzik müzik türlerinden örnekler verilir.

14-18 MART 2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

Çanakkale Zaferimiz

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Yurt sevgisi, millî birlik, bayrak sevgisi, Kurtuluş Savaşı ve hürriyet konularını içeren türkü ve marşlar seçilir.

21-25 MART 2022

2

MÜZİK KÜLTÜRÜ

11.D.2. Ozanların ve âşıkların Türk Halk müziğine katkılarını açıklar.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

Köroğlu; Karacaoğlan, Erzurumlu Emrah,  Dadaloğlu, günümüzde Âşık Veysel, Daimi,

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve eserleri hakkında kısa bilgi verilir.

Ozanlar ve aşıklardan uygun örnekler verilir.

28 MART

1 NİSAN

2022

2

MÜZİK KÜLTÜRÜ

11.D.4. 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin gelişimini ve genel özelliklerini açıklar.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap

a) 20. yüzyıldan günümüze Klasik Batı müziğinin genel özellikleri ve bestecileri ile ilgili araştırma yapılması ve bu bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır.

Müzik türlerine ait eserlerden örnekler verilir.

NİSAN

4-8 NİSAN

2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

11-15 NİSAN 2021 ARA TATİL

NİSAN

18-22 NİSAN

2022

2

MÜZİK KÜLTÜRÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI  

11.D.3. Romantik Dönem müziğinin genel özelliklerini açıklar.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

a) Romantik Dönem müziğinin genel özellikleri ve bestecileri ile ilgili araştırma yapılması ve bu bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır..

Yurt sevgisi, bayrak sevgisi, Kurtuluş Savaşı ve hürriyet konularını içeren türkü ve marşlar seçilir.

25-29 NİSAN

2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.D.7. Atatürk'ün müzik eğitimi için yurt dışına gönderdiği sanatçıları ve onların eserlerini tanır.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan eser öğretimi

a) A. Adnan Saygun, C. Reşit Rey, U. Cemal Erkin, H. Ferit Alnar, N. Kazım Akses ve eserleri hakkında bilgi verilir. b) Sanatçıların eserlerinden oluşan dinleti etkinliklerinin düzenlenmesi sağlanır.

Türk Beşlerine   ait eserlerden örnekler verilir.

MAYIS

2-6

MAYIS

2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır

.Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

9-13 MAYIS

2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

c) Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.

ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

16-20 MAYIS

2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

10.A.5. Türk halk müziği eserlerini dinler.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap, kulaktan eser öğretimi

a) Türkülerimiz dinletilirken kültürel mirasımızı korumanın gerekliliği vurgulanır. b) Kültürümüzü yansıtan eserler söylenirken toplumsal değerlere saygılı olmanın önemine vurgu yapılır.

Atatürk’ün gençlere verdiği önem bu konudaki sözleri ile desteklenir

23-27 MAYIS 2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

c) Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.

ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

HAZİRAN

30 MAYIS

3 HAZİRAN 2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

c) Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.

ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

6-10

HAZİRAN 2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.3. Marş ve şarkı dağarcığını geliştirir

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım Gösterip yaptırma Soru - cevap kulaktan şarkı öğretimi

Marşların ve türkülerin sesin kullanım tekniğine, hız, gürlük ve anlatım terimlerine uygun olarak söylenmesine yönelik çalışmalar yapılır

.Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

13-17

HAZİRAN 2022

2

DİNLEME

SÖYLEME

11.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

Görseller, ses kayıtları

EBA dokümanları,

Anlatım, gösterip yaptırma, soru-cevap

c) Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.

ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.

Düzeyine uygun eserler seçilmelidir.

Bu plan Talim ve Terbiye Kurulu’nun 19.01.2018/22  Müzik Dersi Öğretim Programı, MEB OGM 2021/14 Genelgesi müzik dersi  (müfredat)  öğretim programına göre; Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı T.D. ve Ağustos 2005 tarih ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan planlama esaslarına uygun olarak,  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ nün  : E-84037561-10.06.01-27855223 sayı ve 06.07.2021 tarihli 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol