Latince Sayılar 1’den 20’ye kadar olan sayılar nasıl yazılır?

1’den 10’a kadar mono, di, tri, tetra, penta, hekza, hepta, okta, nona, deka şeklinde devam eder. Undeka, dodeka, trideka, tetradeka, pentadeka, hekzadeka, heptadeka, oktadeka, nonadeka, eikosa olarak ise 11’den 20’ye kadar devam ederler.
 

Latince Sayılar Nasıl Yazılır?

0 = Nulla 1 = Unus/ unum 2 = Duo 3 = tres 4 = kuattur
5 = Quinque 6 = sex 7 = septem 8 = Octo 9 = Novem
10 = Decem 11 = Undecia 12 = Duodecim 13 = Tredecim 14 = Quatuordecim
15 = Quindecim 16 = Sedecim 17= Septendecim 18 = Decem et octo 19= Undeviginti
20 = Viginti 30 = Triginta 40 = Quadragínta 50 = Quinquaginta
60 = Sexaginta 70 = Septuaginta 80 = Octoginta 90 = Nonaginta 100 = centum

Latince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

0 = nulla 1 = unus 2 = duo 3 = tres
4 = kuattr 5 = kuink(ı) 6 = seks 7 = seeptem
8 = ookto 9 = noovim 10 = deeçem 11 = uundeça
12 = duodeçimm 13 = tredeçimm 14 = kuatuvardeçimm 15 = kuindeçimm
16 = sideçimm 17 = siptindeçimm 18 = deçim etokto 19 = undevicinti
20 = viijinti 30 = trijiinta 40 = kuadrjiinta 50 = kuinkajiinta
60 = seksajiinta 70 = septuajiinta 80 = ooktojiinta 90 = nonajiinta
100 = kentumm

100’e kadar Latince Sayıları Yazma ve Okuma

Latince sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 20’ye kadar olan sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz.

21 = Viginti unus = viijinti unus 32 = Triginta duo = triijinta duo
43 =Quadraginta tres = kuadrjiinta tres 54 = Quinquaginta quattuor = kuinkajiinta kuattr
65 =Sexaginta quinque = seksajiinta kuink(ı) 76 = Septuaginta sex = septuajiinta seks
87 =Octoginta septem = ooktojiinta seeptem 98 =Nonaginta octo = nonajiinta ookto

Kimi web kaynaklarında ise latince sayılar aşağıdaki gibi yer alıyor


0 – nihil
1 – unus
2 – duo
3 – tres
4 – quattuor
5 – quinque
6 – sex
7 – septem
8 – octo
9 – novem
10 – decem

Latince 1’den 100’e Kadar Olan Sayılar

0 ==> Sıfır ==> Nulla
1 ==> Bir ==> Unos (Autem – Unum)
2 ==> İki ==> Duo
3 ==> Üç ==> Tribus (Tres)
4 ==> Dört ==> Quattuor
5 ==> Beş ==> Quinque
6 ==> Altı ==> Sex
7 ==> Yedi ==> Septem
8 ==> Sekiz ==> Octo
9 ==> Dokuz ==> Novem
10 ==> On ==> Decem
11 ==> On bir ==> Undecia
12 ==> On iki ==> Duodecim
13 ==> On üç ==> Tredecim
14 ==> On dört ==> Quatuordecim
15 ==> On beş ==>Quindecim
16 ==> On altı ==> Sedecim
17 ==> On yedi ==> Septendecim
18 ==> On sekiz ==> Decem et octo
19 ==> On dokuz ==> Undeviginti
20 ==> Yirmi ==> Viginti
21 ==> Yirmi bir ==> Viginti unum
22 ==> Yirmi iki ==> Viginti duo
23 ==> Yirmi üç ==> Et viginti tres
24 ==>Yirmi dört ==> Viginti quattuor
25 ==> Yirmi beş ==> Viginti quinque
26 ==> Yirmi altı ==> Viginti sex
27 ==> Yirmi yedi ==> Viginti septem
28 ==> Yirmi sekiz ==> Viginti octo
29 ==> Yirmi dokuz ==> Viginti novem
30 ==> Otuz ==> Triginta
31 ==> Otuz bir ==> Triginta unum
32 ==> Otuz iki ==> Triginta duo
33 ==> Otuz üç ==> Triginta tres
34 ==> Otuz dört ==> Triginta quattuor
35 ==> Otuz beş ==> Triginta quinque
36 ==> Otuz altı ==> Triginta sex
37 ==> Otuz yedi ==> Triginta septem
38 ==> Otuz sekiz ==> Triginta octo
39 ==> Otuz dokuz ==> Triginta novem
40 ==> Kırk ==> Quadragínta
41 ==> Kırk bir ==> Quadraginta unum
42 ==> Kırk iki ==> Quadraginta duo
43 ==> Kırk üç ==> Quadraginta tres
44 ==> Kırk dört ==> Quadraginta quattuor
45 ==> Kırk beş ==> Quadraginta quinque
46 ==> Kırk altı ==> Quadraginta sex
47 ==> Kırk yedi ==> Quadraginta septem
48 ==> Kırk sekiz ==> Quadraginta octo
49 ==> Kırk dokuz ==> Quadraginta novem
50 ==> Elli ==> Quinquaginta
51 ==> Elli bir ==> Quinquaginta unus
52 ==> Elli iki ==> Quinquaginta duo
53 ==> Elli üç ==> Quinquaginta tres
54 ==> Elli dört ==> Quinquaginta quattuor
55 ==> Elli beş ==> Quinquaginta quinque
56 ==> Elli altı ==> Quinquaginta sex
57 ==> Elli yedi ==> Quinquaginta septem
58 ==> Elli sekiz ==> Quinquaginta octo
59 ==> Elli dokuz ==> Quinquaginta novem
60 ==> Altmış ==> Sexaginta
61 ==> Altmış bir ==> Sexaginta unom
62 ==> Altmış iki ==> Sexaginta duo
63 ==> Altmış üç ==> Sexaginta tres
64 ==> Altmış dört ==> Sexaginta quattuor
65 ==> Altmış beş ==> Sexaginta quinque
66 ==> Altmış altı ==> Sexaginta sex
67 ==> Altmış yedi ==> Sexaginta septem
68 ==> Altmış sekiz ==> Sexaginta octo
69 ==> Altmış dokuz ==> Sexaginta novem
70 ==> Yetmiş ==> Septuaginta
71 ==> Yetmiş bir ==> Septuaginta unum
72 ==> Yetmiş iki ==> Septuaginta duo
73 ==> Yetmiş üç ==> Septuaginta tress
74 ==> Yetmiş dört ==> Septuaginta quattuor
75 ==> Yetmiş beş ==> Septuaginta quinque
76 ==> Yetmiş altı ==> Septuaginta sex
77 ==> Yetmiş yedi ==> Septuaginta septem
78 ==> Yetmiş sekiz ==> Septuaginta octo
79 ==> Yetmiş dokuz ==> Septuaginta novem
80 ==> Seksen ==> Octoginta
81 ==> Seksen bir ==> Octoginta unum
82 ==> Seksen iki ==> Octoginta duo
83 ==> Seksen üç ==> Octoginta tress
84 ==> Seksen dört ==> Octoginta quattuor
85 ==> Seksen beş ==> Octoginta quinque
86 ==> Seksen altı ==> Octoginta sex
87 ==> Seksen yedi ==> Octoginta septem
88 ==> Seksen sekiz ==> Octoginta octo
89 ==> Seksen dokuz ==> Octoginta novem
90 ==> Doksan ==> Nonaginta
91 ==> Doksan bir ==> Nonaginta unum
92 ==> Doksan iki ==> Nonaginta duos
93 ==> Doksan üç ==> Nonaginta tres
94 ==> Doksan dört ==> Nonaginta quattuor
95 ==> Doksan beş ==> Nonaginta quinque
96 ==> Doksan altı ==> Nonaginta sex
97 ==> Doksan yedi ==> Nonaginta septem
98 ==> Doksan sekiz ==> Nonaginta octo
99 ==> Doksan dokuz ==> Nonaginta novem
100 ==> Yüz ==> Centum

1’den 20’ye kadar Latince Sayılar

RAKAMLAR LATİNCE SAYILAR
1 mono
2 di
3 tri
4 tetra
5 penta
6 hekza
7 hepta
8 okta
9 nona
10 deka
11 undeka
12 dodeka
13 trideka
14 tetradeka
15 pentadeka
16 hekzadeka
17 heptadeka
18 oktadeka
19 nonadeka
20 eikosa
Anahtar Kelimeler:
Latince Sayılar 1’den 20’ye Kadar Olan Sayılar Nasıl Yazılır?1’den 20’ye Kadar Olan Sayılar Nasıl Yazılır?1’den 20’ye Kadar Olan Latince Sayılar Nasıl Yazılır?1’den 20’ye Kadar OlanLatince Sayılar Nasıl Yazılır?Latince Sayılar 1’den 20’ye Kadar Olan SayılarLatince Sayılar 1’den 20’ye Kadar Sayılar1’den 10’a Kadar MonoDiTriTetraPentaHekzaHeptaOktaNonaDeka şeklindeUndekaDodekaTridekaTetradekaPentadekaHekzadekaHeptadekaOktadekaNonadekaEikosaMonoDekaLATİNCE SAYILARLATİNCE SAYILAR NASIL SAYILIR1’den 20’ye Kadar Latince SayılarSayılar 1’den 20’ye Kadar Olan SayılarNumeri Numeri Ab 1 Ad 20Latince Sayılar Nasıl Yazılır100e KadarLatince Sayıların Türkçe Okunuşu Ve YazılışıLatince Sayı Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı100’e Kadar Latince Sayıları Yazma Ve OkumaLatince 1den 10a Kadar Sayılar Nasıl Ifade Edilir?Latince Sayılar 20 Ye Kadar LazımLATİNCE SAYILAR ROMA RAKAMLARILatince Türkçe SözlükLatince 1den 100e Kadar Olan SayılarLatince Romen RakamlarıEn Hızlı Latince Sayılar OkunuşuEn HızlıLatince Sayılar OkunuşuEn Hızlı Latince Sayılar OkunuşLatince Sayılar 1 Den 10 A KadarLatince Sayılar 1 Den 20 Ye KadarLatince 10 A Kadar SayılarLatince 20 Kadar SayılarLatince 20 Ye Kadar SayılarLatince Sayılar 20 Ye KadarLatince Sayılar YazılışıYazılışıLatince Sayılar 30 A KadarKimya Latince Sayılar9.sınıf Kimya Latince SayılarLatince Sayılar 100 E KadarLatince 1’den 100’e Kadar Olan Sayılar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol