Kayseri Şivesi
 • Gadasını aldığım: "Günahların, dertlerin, kederlerin ve acıların hep benim olsun; yeterki sen üzülme ağlama ve acı çekme ben senin yerine üzüleyim" anlamında tatlı bir söz. Ayrıca "lütfen" imasında da kullanılır. "Gadanı alam" veya "gadalarını alırım" yada "gurban olduğum" "gözünü sevim" gibi benzer çekmeler de olabilir. Sadece Kayseri'de rastladığımız bu sevgi ve şefkat sözü iç anadolu insanımızın temiz kalbini temsil eder.
 • Norüyon: Nasılsın
 • Nidiyon: Ne yapıyorsun
 • Keleş: Güzel
 • Goparah gel: Koşarak Gel   
 • Gop: Koş
 • Sıhı dut guverme: Bırakma
 • Gel bayım bi: Gelebilir misin böyle bi
 • Bakar mısın gaçale: Çekilebilir misin (kaç hele)
 • Goresim geldi: Özledim
 • Horanta: Kalabalık
 • Gıy: Kenar    
 • Böğründe: Kenarında
 • Nahas: Nasıl oldu da
 • Pırtı: Elbise  
 • Dal: Sırt
 • Dumah: Nezle
 • Garerlemiye: Tesadüfen yığılı
 • Çok Mıcırıh: Ezik ağızla
 • Dekar:  Epey:  
 • Bayağı: Acep  
 • Acaba: Zahan
 • Gerçekçi olmayan yüklü: Hamile
 • Tülüngümüş: Çok bilmiş
 • Coğ gözlü: Yeşil gözlü
 • Tay gibi: Seri iş gören
 • Gulahları bi pişirimlik: Kepçe Kulaklı
 • Payton: At arabası
 • Cin arabası: Bisiklet
 • Erincek: Üşengeç
 • Ayahtaşı: Merdiven
 • Şahba: Şapka
 • Mahana: Bahene
 • Gumük: Kısa
 • Sınıhi: Yüksek sesle konuş
 • Delanlı: Delikanlı
 • Susaştım: Susadım
 • Gabayel: Lodos rüzgarı
 • İşlik: Gömlek
 • Hısım: Akraba
 • Afur: Ahır
 • Icıcıh: Birazcık
 • Ekece: Çok bilmiş
 • Gidişiyor: Kaşınıyor
 • Gödek: Kısa boylu
 • Çoğneşmiş: Uyuşmuş
 • Heyhula: Boş gezen
 • Loyluh: İş yapmayı sevmeyen
 • Zopcuh: Uzun boylu
 • Appariii: Çok şaşırdım 
 • Uğurun: Habersizce
 • Topah: Yuvarlak
 • Yavan: Yağsız
 • Sızgıt: Et kavurması
 • Miltan: Gömlek
 • Naarasın: Yok öyle bir şey
 • Bah: Gözet- kolla
 • Cınnah: Tırnak
 • Pantul: Pantolon
 • Ehtiyat: Utanmak
 • Cafcaflı: Çok hoş, güzel
 • Alingirli: Başka kimsede ve bir yerde olmayan
 • Sakız atlah: Çok küçük bir çocuk (sakız kadar)
 • Gurumuş Gufana Dönmüş: Çok zayıflamış
 • Pasahlı: Kirli
 • Dün dayıl evelsüün: İki gün önce
 • Guşluh vatki: Güneş doğarken
 • Erlik: Sahur vakti
 • Gecohtu: Gece yarısı
 • Cin Garanlıh: Gece karanlığı
 • İlkorazı: İmsak vakti
 • Devlisüün: Ertesi gün
 • At gibi, tay gibi iş görmek: Seri çalışmak
 • Ağrının dibi: Aynı şeyi ısrarla tekrarlama
 • Tahırdatma: Gürültü yapma
 • Zııınk: Sus
 • Söstenme: Konuşma
 • Dölek: Dur
 • Avurdunu yırtarım: Yanaklarını çekerim
 • At gibi kişneme: Olduğun yerde dur
 • Gıpraşma: Kıpırdama
 • Dursun Golun Ganadın: Elin ayağın güzel dursun
 • Mana mana oynatma beni: Benimle uğraşma
 • Filiğin Osturu: Boş söz, boş laf
 • Gözün sarımesin: Dikkatli ol
 • Yazının iti: Çok gezen
 • Dalaşma: Akıllı dur
 • Yiril yiril kohuyor: Çok pis bir koku
 • Heç dirlik vermiyor: Hiç rahat bırakmıyor
 • Goma şunu: Buna kız, oldu mu
 • Gavuşturmak: Aralamak
 • Geçirmek: Söndürmek
 • Gopmah: Koşmak
 • Çomalamah: Fırlatmak
 • Dinelmek: Ayakta durmak
 • Tostombelek: Takla atmak
 • Çimmek: Yıkanmak
 • Deynek vermek: Ameleler için istirahat molası
 • Amel olmak: İshal olmak
 • Gotbeş atmak: Sevinmek
 • Vurulmak: Aşık olmak
 • Dumah olmak: Nezle olmak
 • Çitmek: Çekirdek yemek
 • İşmar vermek: işaret etmek
 • Dıhılmah: Girmek
 • Sohranmah: Kızmak
 • Taplamah: Pusu kurmak
 • Azıtmak: Kurtulmak için bırakmak
 • Şikarlanmak: Kendini naza çekmek
 • Gerneşmek: Yerleşmek
 • Oda kaldırmak: Büyük temizlik yapmak
 • Gunlamah: Hayvanlar için doğum
 • Engilmek: Eğilmek
 • Tapıhlamah: Dala vurmak
 • Gan almak: İdrar etmek
 • Hacet: Ev aletleri
 • Garülye: Çift kişilik somya
 • Zemberek: Kapı kolu
 • Sında: Makas
 • Şibidik: Terlik
 • Çinke: Tas
 • Güğüm: Büyük bidon
 • Peşkir: Havlu
 • İlaançe: Naylon leğen
 • Galpise: Büyük çivi
 • Seki: Kuru erzak muhafaza edilen ve ekmek yapılan yer
 • Hazınevi: Soğukluk evi
 • Sap: Tahılın uzayan kökü
 • Mağ: Evin üstünü örtmek için kullanılan ağaç gövdesi
 • Ohla: Oklava
 • Dümbelek: Darbuka
 • Pense: Kerpeten
 • Gufan: Asma kilit
 • Irbıh: İbrik
 • Helkin: Süt pişirilen tencere
 • Dırmıh: Tırmık
 • Patlah: Plastik bidon
 • Psük: Kedi
 • Navri: Kedi yavrusu
 • Enik: Köpek yavrusu
 • Kürük: Eşek sıpası
 • Culluh: Hindi
 • Cücük: Civciv
 • Cırıh: Serçe
 • Tohlu: Bir yaşındaki kuzu
 • Yutmuh: Koyun Kalbi
 • Kosü: Köstebek
 • Ossurgan Böcüğü: Hamam böceği
 • Garmice: Karınca
 • Kürçük: At yavrusu
 • Candır İnek: Sığır ile yayılmaya giden yayla ineği
 • Mendogon İnek: Evde yetişen kaliteli inek
 • Gırma: Candır ile mendofonun karışımı
 • Holanta: Kaliteli ve şişman Hollanda ineği
 • Smiltel: Bir tür inek çeşidi
 • Siyah Ala: Bir tür Hollanda ineği
 • Halep: Bir tür nek cinsi
 • Camiz: Manda
 • Boduh: Manda yavrusu
 • Malah: Manda yavrusu
 • Düve: Genç, dişi camuz veya genç inek
 • Gorpe bizağ: Yeni doğmuş buzağı
 • Daha bızağ: Yaşına yaklaşmış buzağı
 • Üveyik: Yarasa
 • Lalek: Leylek
 • Üvez: Sivrisinek
 • Epelek: Kelebek
 • Hacuş: Baykuş
 • Gırmızı: Domates
 • Badılcan: Patlıcan
 • Pürsüklü: Havuç
 • Şemşamer: Ayçiçeği
 • Sötacı: Söğüt ağacı
 • Pahla: Fasulye
 • Çardek: Çekirdek
 • Pate: Patates
 • Goğ Biber: Yeşil biber
 • Gıvıcıh: Marul
 • Ağa: Baba
 • Aba: Anne
 • Gütcağa: Ağabey (Küçük ağa)
 • Eme: Hala
 • Emmi: Amca
 • Hala: Teyze

ABARI Yaa, hayret. ''Abarı, öylemi oldu?''ABBA Abla ,"Benim abbam güzeldir.''ABOO Şaşma, hayret ''Aboo ne kadar böyük?''ACER Yeni, "Benim acer yeleğim nerede?''ACIŞMAK Acımak, ''Yaram acıştı.''AĞNAMAK Yuvarlanmak, ''Kalk Ian, ne eşek gibi ağnıyorsun?''AĞRANMAK İncinmek, ''Senden ağrandım diyemem doğrusu.''AĞRI Uzak, ''Ta evden Ağrı yürüyorum''ALAAZ Geveze, ''Çok alaaz birisin sen!''ALIYI Hepsi, ''Düğüne alıyınız davetlisiniz.''ALLEKÇİ İki yüzlü, ''Git işine, allekçilik yapma!''ALİFİRİK İki yüzlü, ''Ondan uzak dur, alifirik birisidir.''ALİNGİRLİ Çapraşık, ''Alingirli bir adamsın vesselam!''ANNAÇ Yamaç, karşı. ''Erciyes'in annacında bizim bağımız var.''ARINLAMAK Hedeflemek, ''Niye hep beni arınlıyorsun?''ARISTAK Tavan, ''Üzümü arıstağa astım.ASVATA Alışveriş ''Bizim herif asvataya çıktı.''AVGIN Su yolu, ''Bizim bağın avgını bozuldu.''AVSUN Efsun, ''Bizim bebeyi avsunlatmaya gidiyorum.''AYAKÇAK Merdiven, ''Ayakcaktan düştüm belim incindi.''AYNEŞİK Hafif meşrep, "Aman git kız sen ayneşik birisin.''AYRİYETEN Ayrıca, ''Sana ayriyeten mektup yazacağım.''AYÜSTÜ Ayaküstü, ,, Ayüstu bir iki söz ettim.''AZEN Ezan, ''Azen okundu, bizim bebeler hala gelmedi.''AZINSIMAK Az bulmak, ''Verdiğim parayı niye azınsıyorsun?''AŞHANA Mutfak, '' Aşhanadaki yemeği getir ,,AŞKAR Görünüş, ''Aşkarı bozuk adam!''

 

BALDIRCAN Patlıcan, ''Çarşıdan bir kilo baldırcan aldım.''

BANNAH Parmak, ''İş görürken bannaam makinanın arasında kaldı.''

 

BANNAHCALIK Korkuluk, ''Dikkat et. Bannahcalıktan düşersin.''

 

BARİ Keşke, ''Bu işi becerebilsen bari?''

 

BAZLAMA ince ekmek. ''Bir bazlama olsa da yesek?''

 

BELLE Öğren, ''Yarına dersini belle de gel.''

 

BIDILIK Küçük, ''Bizim bıdılık yürümeye başladı.''

 

BILDIR Geçen yıl. ''Bu elbiseyi bıldır almıştım.''

 

BIZDIK Ufak tefek. ''Bizim bızdık yine eve gelmedi.''

 

BUYMAK Üşümek. ''Amanın ne soğuk hava, ellerim buyudu.''

 

BİDENE Bır tane. ''Badan bidene kalemn versene.''

 

BİLENE Bile, ''Ben gelsem bilene o gelmez.''

 

BİLLASE Hemen, çabuk ''Billase buraya gelsene.''

 

BİLİK Civciv. ''Bizim bilikler eve gelmedi.''

 

BÜRGÜ Örtü. ''Bürgümü ver dışarı gidicem.''

 

BİYANA Büyükanne. ''Ben bugün biyanama gidicem.''

 

BİŞEEL Değişik. ''bu nasılsa bişeel bir şey.''BİŞİ Bir şey. ''Orda bişi mişi mi var?''

 

BİŞİRİK Sıva. Harç. ''Duvarın bişiriğini ihmal etme sonra yıkılır.''

 

BÖRAAŞI Hamur çorbası. ''Bu akşam iftarda böraaşı yedik.''

 

ÇABIT Bez parçası. ''Bu cabıttan elbise olur mu?''

ÇAKILDAK İlave, ek. ''Adamın peşinde bir sürü çakıldağı var.''

 

ÇALGI Süpürge ''Çalgıyı getir ahırı süpüreyim.''

 

ÇALKAMA Ayran. ''Bir bardak çalkama yapta içeyim.''

 

ÇAR Örtü, ''Gız, çarımı getir dışarı çıkıcam.''

 

ÇARAĞASl Zabıta. ''Niye doktor oldun, biraz daha okusan da çarağası olsaydın ne olurdu gadasını aldığım.''

 

CARI Acele. ''Adam carı carı gidiyor.''

 

ÇARPANA Edepsiz. ''Bu kadın çarpana birine benziyor.''

 

CAVIRTI Kuru gürültü. ''Bırak şu cayırtıyı da yola gel.''

ÇAŞIT Müzevir, ''Utunmadan niye çaşıtlık yapıyon?''

 

ÇEBİŞ Keçi yavrusu. ''Bu yıl sığırın çebiş etinden yapacağım'ÇEÇ buğday yığını. ''bu yıl harmanda çeç oldu''

 


CECİM İnce dokunmuş kilim. ''Cecimi getir de yere ser.''

 


ÇEDENE Kenevir Tohumu. ''Çedeneli kavurgayı çok severim''

 

ÇELPEŞİK Karışık. ''Sen işleri çelpeşik hale getirmeyi seversin''

 

ÇEMKİRMEK Karşı gelmek. ''Adamın yüzüne çemkirip durma.''ÇENESEK Geveze ''Ne kadar çeneşek adamsın sen''

 

ÇENTE Çanta ''Çente nerede?''

 

ÇEPİK Alkış. ''Hoşuma gitti çepikledim.''

 

CEREME Ceza. ''0 etti ben ceremesini çekiyorum.''
 

ÇIBIK Çubuk ''Çıbıklara su ver kurumasın, sonra üzüm olmaz.''ÇIKI  Bohça. ''Kız kocasına küsünce çıkısını alıp gitmiş''CILBAH Çıplak. ''bu bebeyi sokağa cılbah bırakmayın.''CINGAR Döğüş. ''Sen buraya cıngar çıkarımya mı geldin?''CINGI Kıvılcım. ''Aman dikkat et, yee cıngı sıçramasm, evi yakarsın.''

 

CINGIL Üzümün küçük salkımı, ''Bir cıngıl üzüm versene.''

 

CINNAH Tırnak. ''Cınnağı etime geçti.''

 

ÇIRA Gaz lambası ''Eskiden evlerde çıra yakardık.''

 

ÇITMA Tekme ''0 attan uzak dur, çıtma atar "CIVINMAK Cilve yapmak. ''sen kime

 

DAAH Deeh, ,, Ata deeh demekle yürümüyor ki.''

 

DADAK Umut verme. ''Ağzıma bir dadak sürdü, altı boş çıktı.''

 

DANDİK Ters, aksi. ''Sen ne dandik adamsın.''

 

DANISKA En güzel. ''Ben o işin danıskasını bilirim.''

 

DEBİYAH Az önce, ''Debiyah, buradan geçti.''

 

DEKDURMAK Akıllı, usta. ''Dek duran depik yemez.''

 

DIBIDAH Koşmak, ''Büküşü döndü dıbıdahı bastı.''

 

DIĞA Usül bilmez. ''Bu dığaya edep öğretemedim.''

 

DULDA Serin yer. ''Şu ağacın altına duldalanalım.''

 

DİBAAH Söyle bakalım, ''Hadi seni dinliyorum, dibaah''

 

DİLLİK Saadet. ''Bu kızın dillik düzenliği kalmadı.''

 

DİLLİKSİZ Geçimsiz. ''Sen ne dilliksiz adamsın.''DİNGİLDEK DİLLİK Hafif, ''Kızım öyle dingildek olma, sonra evde kalırsın.''DİYA Orada, ''Görmüyon mu, diya işte duruyor.''DÖLECİK İyice. ''Bu çocuklar usludur. Koyduğun yerde dölecik oynar.''DÖŞENGİ Mobilya. '' Evin döşengesi iyi olmuş.''ELLİK Sahur, ''Bu gece elliğe kalkacağız.''EMCEK Yalancı meme. ''Bebenin ağzına emceği var.''ENGİ Hastalık. ''üzüntüden birden engi indi.''ERGAP Akrep. ''Aman dikkat et bağda ergap var.''ERİNCEK Tembel, ''Sen de amma erincek adamsın.''ESBAP Elbise, ''Bu bayrama esbap alamadık.''ESSAHTAN Gerçekten. ''Essahtan o sana öyle mi dedi.''EŞKARE Açıkça. ''0 kadar milletin içinde eşkarı konuştu.''FABIRGA Fabrika. ''Senin eşin hangi fabırgada çalışıyor?''FAKA KOYMAK Aldanma, ''Ben öyle kolay kolay faka basmam.''


FARFARI Aceleci. ''O çok farfara birisidir.''


FELFECİR Açıkgözlü. Gözüaçık ''Adamın gözleri felfecir okuyordu.''


FILLANMAK Dolanmak. "Köşeyi birden fillanmak."


FIŞDIRIK Oynak. ''Aman ondan uzak dur, fışdırık birine benziyor.''


FOS Boş, " içi fos çıktı.''


FİTLEMEK Öğütlemek. ''Benim aleyhime seni o fitledi.''


GADA Kurbanın Olayım. ''Amanın gız gadanı alıyım sen ne zaman geldin?''


GALLE Karışık hile. '' Bu işe galle karıştı.''


GAMALAK Boş,Tembel. ''Sen ne gamalak adamsın.''


GARSAMBA Döküntü eşya. ''Bu gadar garsambayı ne yapacaksın.''


GENNEŞMEK Esnemek. ''Ne genneşip duruyon. Uyuyamadın mı?''


GI Kız anlamında. "dur gı yapma."


GIBAL Görünüm. ''Bu adamın gıbalı bozuk geldi bana.''


GIJGIRMAK Tahrik etmek ''Onu benim üstüme sen gıjgırttın.''


GIMRAMAK Kımıldamak, ''Oturduğun yerden biraz gımışsana''


GINCIFILLI Süslü, ''Amma da gıncıfıllı elbise giymişsin.''


GINDAP Gırnap ''Elindeki gındaptan biraz versene.''


GIRIK Hovarda ''Bu kaldının gırıgı varmış diyorlar.''GISNIK Pinti ''Sen de amma gısnık adammışsın.''


GIVIŞLAMAK Kıpırdamak, Hareket etmek ''Amma da gıvışlamaz adammısın.''


GIYAK Yakışıklı. ''Senin ki amma dal kıyak giyiniyor.''


GOSTAK Böbürlenme ''Seninki amma da gostaklanıyor ha'


GOZEL Güzel ''benim bir gozel yarim var''


GUBAT Kaba. ''Giydiği elbise amma da gubat duruyor"


GUMAN Şüphe ,, Benden guman mı var''


GUNNAMAK Doğurmak. ''Bizim at bugün gunnadı''


GÜBÜR Süprüntü. ''Evin önündeki gübürü kaldır''


GÜCÜN Güçlükle''Bu işi gücün hallettik.''


GİCİŞMEK Kaşınmak. ''Sırtım giçişmeye başladı.''


GÜNÜ Kıskanç. ''Beni günüllemekle ne geçecek eline.''


HACANA Ahlaksız kadın. ''Aman o hacanadan uzuk dur.''


HACAT Ev ,aleti. ''Evinin hacatı tam değilse İşin yarım kalır.''


HAYAT Büyük avlu ''Çamaşırları hayata getir yıkayalım.''


HAZIN Kışlık, ''Bu kış hazınımız iyi oldu.''


HEDAYE Hediye. ''Bizim komşunun kızlarına hedaye alınacak.''


HEYE Evet, Tamam ''Bana dediğimi yaptın mı diye: sordu heye dedim.''


HILLANMAK Dolanmak ''evin etrafını hıllanıp geldim.''


HINDIRHIT Orta karar. ''İsler hındırhıt gidiyor."


HOMMUCU Korkutucu. ''Uyumazsan hommucular seni götürür.''


HORANTA Ev halkı, ''Sizin kaç horantanız var.''


HOTLAMAK Atlamak. ''Bu duvardan sen nasıl hotladın?''


YAANİŞMEK Şımarmak. ''Öyle yaanişip durma. Git işine.''


YADIRGI Yabancı. ''Yadırgı bir adam geldi size, kimdi 0?''


YALBlRDAK Yalnayak. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor''


YANAZ İnatçı. ''Çok yanaz bir çocuk bu.''


YANTİR Topallayan. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor.''


YAYIŞMAK Laubali olmak. ''Yüz bulunca yayışır durur.''


İBTİBAŞTAN İlkbaştan. ''İşe ibtibaştan besmele ile başlarım''


İÇESİNE İyice. ''0 yaramazı içesine bir patakla da aklı başına gelsin.''


YEĞNİ Hafif. ''Çok yeğni bir adamsın sen.''


YELPİK Öksürük. ''Beni bir yelpik bastı az kalsın ölecektim.''


YELİPMEK Şımarmak ''Yüz verme yelikir 0''

YINNAŞlK Şımarık. ''Yüz verirsen yınnaşır durur.''


İLAAN Leğen. ''Sizin ilaanı biraz versene.''


İLAANE Lahana. ''Bu sene ilaane turşusu kuracağım.''


İLLAKİ Mutlaka. ''Bu işi illaki yapacağıın diye tutturdu.''

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol