Harcırah Kanunu H-Cetveli

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ₺162,00 ₺453,60
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi ₺149,00 ₺417,20
B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) ₺129,00 ₺361,20
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar ₺121,00 ₺338,80
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar ₺115,00 ₺322,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar ₺102,00 ₺285,00
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar ₺100,00 ₺280,00

) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin
hesabında bu tutar esas alınır.
"6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 idi 180 oldu.(15/04/2022 Tarih vr 7394 sayılı kanunla (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek
Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde, “%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı” ibaresi
“%75’i” şeklinde uygulanır.) artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 iken %180'i , takip eden 80 günü için
gündeliklerinin %50 iken %95'i , müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40 iken %75'i olarak esas alınır."şeklinde değiştirilmiştir.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar ₺38,00 ₺106,40
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar ₺37,00 ₺103,60
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)
2)
NOT:
29/06/2022 Tarihinda 7414 Kanun olarak Mecliste kabul edilmiştir. 07/07/2022 Tarih ve 31889 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al