Apandisit Ameliyatı Polis Olmaya Engel mi?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Apandisit Ameliyatı Polis Olmaya Engel mi?

Apandisit ameliyatı geçirmek polis olmaya engel değildir. Polislik mülakatlarında apandisit ameliyatı elenmenize sebep olmaz.  Ayrıca apandisit ameliyatı ile birlikte safra kesesi ameliyatları da polis olmaya engel değildir.

İsterseniz buna ek olarak hangi sağlık sorunlarının polis olmaya engel olmadığını kısaca sıralayalım;


Polislik İçin Merak Edilen Sağlık Şartları

  • Başka bir hastalığa bağlı olmayan veya hormonal bozukluğa bağlı olmayan jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
  • Tamamen iyileşmiş karın duvarı fıtığı operasyonları,
  • Tamamen iyileşmiş kasık fıtığı operasyonları,
  • Tamamen iyileşmiş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
  • Organ kaybı meydana getirmeyen laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
  • Burun operasyonları geçirenler
  • Kulak zarı ameliyatı olanlar (işitme testinde sorun yaşamıyorsa)
  • Nefes almayı ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları.

Hangi operasyonlar öğrenciliğe girişe engel olmaz?
Komplikasyonsuz apandektomi (apandisit ameliyatı ) ve kolesistektomi (safra kesesi ameliyatları ) operasyonları,
Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,
Tam şifa bulmuş ingiunal herni ( kasık fıtığı ) operasyonlar,
Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
Tonsillektomi ve rhinoplasti (burun operasyonları )ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik (işitme testi ) tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti (kulak zarı ameliyatları ) ameliyatı olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Nefes almayı ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları öğrenciliğe engel değildir.
Ancak nefes almayı ve konuşmayı güçleştiren septum deviasyonları ameliyatla bu şikayetleri tamamen normale dönmesi koşuluyla öğrenciliğe kabul edilir.
Diskromatopsi (renk körlüğü )öğrenciliğe engel teşkil eder mi?
İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel (kısmi ) veya total diskromatopsinin (renk körlüğü) olması öğrenciliğe engeldir.Tam ve sağlam olma koşuluyla öğrenciliğe kabul edilir.
Gözde lazer operasyonları öğrenciliğe engel teşkil eder mi?
Engel Teşkil etmez.
Demir eksikliği anemisi olanlar öğrenciliğe kabul edilir mi?
Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Kalbinde fizyolojik üfürümü olanlar öğrenciliğe kabul edilir mi?
İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Kardiyolojik açıdan ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişimizi etkilemez?
İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG?de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Varisi olanlar öğrenciliği kabul edilir mi?
Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Hepatit B veya Hepatit C taşıyıcı olmak öğrenciliğe engel teşkil eder mi?
Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
Anti HCV?si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA?sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV?si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA?sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
Öğrenciliğe girişte aranan boy şartı nedir?
Erkek adaylar için 1.67,bayan adaylar için 1.62
SORU 10: Öğrenciliğe girişte aranılan beden kitle indeksi nedir?
18 ila 27 arasıdır.
SORU 11: Solunum sistemindeki ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe engel teşkil etmez?
Solunum sistemi tam ve sağlam olacaktır. Toraksa (göğüs kafesine ) ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital (doğumsal ) anomali, kronik (müzmin) ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
Ancak:
İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus ( güvercin göğüs ), pektus karinatus ( kundarıcı göğüs ) ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Çene yapısındaki bozukluklar öğrenciliğe engel teşkil eder mi?
a) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm.ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.
b) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin
eksikliği kabul edilir.?
c) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik
olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.
Ürogenital sistem ve kadın hastalıkları sistemine ait ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel etmez?
Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.
Ancak:
Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
inmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
iç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar,
öğrenciliğe kabul edilirler.
Kas iskelet sistemine ait ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel teşkil etmez?
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
Ancak;
Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.
Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Sinir sistemine ait ne tür rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel teşkil etmez?
Sinir sistemi tam ve sağlam olacaktır.
Geçmişinde ruhsal rahatsızlık geçirmiş olmam öğrenciliğe engel teşkil eder mi?
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.
Ailemde Ruhsal Hastalık geçiren veya halen hasta olan birinin olması öğrenciliğe girişe engel teşkil eder mi?
Ailenizde ruhsal rahatsızlık geçirmiş veya halen geçiren birinin bulunması öğrenciliğe girişe engel değildir.
Cilt hastalıklarına ait ne tür rahatsızlılar öğrenciliğe girişe engel teşkil etmez?
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Ancak;
Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi ( saç dökülmesi ) olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
Doğuştan mevcut olan rahatsızlıklar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder mi?
Doğuştan olan rahatsızlıklar (konjenital anamoliler) öğrenciliğe girişe engel olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Apandisit Ameliyatı Polis Olmaya Engel Mi?Polis Olmaya Engel MiApandisit Ameliyatı Geçirdim Ama Yara Pek Belli Olmuyor Sorun Olur Mu Polislikte?Apandisit Ameliyatı Geçirmek Polis Olmaya EngelApandisit Ameliyatı Geçirmek Polis Olmaya Engel MiApandisit Ameliyatı Polisliğe Engel MidirApandist Ameliyatı Polisliğe Engel MidirApandisit Polisliğe Engel MiAçık Ameliyatı Polisliğe Engel Mi?Üfürüm Polisliğe Engel Mi?ÜfürümPolisliğe Engel Mi?Refraksiyon Bozukluğu Polislige Engel Mi?Apandisit Ameliyatı Nasıl Yapılır?Pomem/Pmyo Sağlık DavalarıPomemPmyo Sağlık DavalarıPomem Sağlık DavalarıGözü Bozuk Olan Polis Olabilir Mi?POMEM Polis AdaylarıPOLİSLİK İÇİN MERAK EDİLEN SAĞLIK ŞARTLARIHangi Sağlık Sorunlarının Polis Olmaya Engel OlmadığıApandis Ameliyat Polisliğe Engel Mi Olur MuApandis Ameliyat Polisliğe Engel MiApandis Ameliyat Polisliğe Engel Olur MuApandisit Ameliyatı Oldum Polislik Için Bir Sorun YaratırmıApandisit Ameliyatı Oldum Polislik Için Bir Sorun Yaratır MıPOMEM Sağlıktan Elenenler BurayaPOMEM Sağlıktan Elenenler15 Yıl önce Apandist Ameliyatı OldumSorun Olur MuAmeliyat Polis Olmaya Engel Mi?Apandisit Ameliyatı Askerliğe Engel MiAmeliyat Olan Polis Olabilir Mi?Apandisit AmeliyatıApandisit BelirtileriApandisit Bekçiliğe Engel MiApandisit BekçiliğeEngel MiPolis Olmaya Engel Hastalıklar Ve Durumlar NelerdirPolisliğe Engel Hastalıklar Ve Sağlık Durumları NelerdirPolis Olmayı Engelleyen Durumlar Ve HastalıklarRİTİM BOZUKLUĞU POLİS OLMAYA ENGEL MİDİR?VARİKOSEL POLİS OLMAYA ENGEL MİDİR?ŞAŞILIK POLİSLİĞE ENGEL MİDİR?ŞAŞILIK POLİSLİĞE ENGEL MİPOLİS OLMAYA ENGEL DURUMLAR NELERDİR?BABASI SABIKALI OLAN POLİS OLABİLİR Mİ?Polis Olmayı Engelleyen Bir Durum Mu?Göz Tansiyonu Engel Oluyor MuBenler Polis Olmaya Engel Mi?Ben Nasıl Aldırılır?Dövme Polis - Asker Olmaya Engel MidirDövme Polis Olmaya Engel MidirDövme Asker Olmaya Engel MidirDövme Polis Olmaya Engel Teşkil Eder MiPolislik Göz Şartları Ve Polislikte GözlükPolislik Göz ŞartlarıPolislikte GözlükMahkemesi Olan Polis Olabilir Mi?Polislikte Ben Sıkıntı Olur Mu?Gözü Bozuklar Polis Olabilir Mi?Fıtık Polis Olmaya Engel Mi?Pomem Başvuruları İçin Hangi Durumlar Engel Teşkil EderYüzdeki Ben Ve Sivilce Polis Olmaya Engel MiYüzdeki Sivilce Polis Olmaya Engel MiYumurtalık Yokluğu Ve Hastalığı Polis Ve Bekçi Olmaya Engel MiSabıkası Olanlar Bekçi Ya Da Polis Olabilir MiSabıkası Olanlar Polis Olabilir MiSabıkası Olanlar Bekçiolabilir MiSabıkası Olanlar Bekçi Olabilir MiAileden Birinin İşlediği Suç PolisMemur Olmaya Engel MiKaşdaki Iz Polis Olmaya Engel MiDövme Polisliğe Engel MiKalıcı Dövme Polisliğe Engel Olur MuPolisliğe Engel Hastalıklar 2022Polisliğe Engel HastalıklarPolis Olmaya Engel SuçlarPolis Olmaya Engel HastalıklarPolisliğe Engel Durumlar 2022Küpe Polisliğe Engel MiDenetimli Serbestlik Polis Olmaya Engel MiBabası Sabıkalı Olan Polis Olabilir Mi 2022Babası Sabıkalı Olan Polis Olabilir MiPOLİS OLMAYA ENGEL Mİ?2022 Yılında Polis Alımı Yapılacak Mı ?Polis Alım Başvuruları Ne Zaman?2022 Polis Alımı Yapılacak Mı?YÜZDEKİ BENLER POLİSLİĞE VEYA ASKER OLMAYA ENGEL Mİ?Başörtülü Polis Olma Şartları Neler?AÖF Mezunları Polis Veya Asker Olabilir Mi?Polis Olmaya Engel Hastalıklar Neler?Yunus Polisi Maaşı Ne Kadar?Yunus Polisi Nasıl Olunur?Güncel PMYO Genel Kültür SorularıPolislik Sınavında Çıkmış Mülakat Soru Ve CevaplarıPolislerin Şark Görevi Nasıl OlurKaç Yıl Sonra OlurNereye Gidilir ?Polis Şark Tayinleri Ne Zaman 2022Polis Haftası Ne Zaman Hangi Ayda Kutlanır?Polis Olma Şartları Nelerdir?Kimler Polis Olamaz?Kimler Polis Olabilir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol