2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Lise Yıllık Planlar
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İSLAM ÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 9. Sınıf Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
AY HAFTA DERS SAATİ ÜNİTE KONU KAZANIM KAZANIM AÇIKLAMASI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİK YÖNTEM VE TEKNİKLER
1. ÜNİTE:  İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU      KAZANIM SAYISI: 5             SÜRE/DERS SAATİ: 12        ORANI (%): 
EYLÜL 1. HAFTA
 06/10 EYLÜL 2021
2 1. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
Öğrencilerle tanışma ve ders müfredatı hakkında bilgi
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma
Öğrencilere ders müfredatı ve vatan sevgisi hakkında bilgi vermek İlköğretim Haftası / 15 Temmuz "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" Anlatım,
Soru-Cevap
Aktif Gösterim,
Uygulama,
Grup Çalışması,
Okuma,
Yazma,
Dikte,
Rol Yapma,
Gösteri
Drama,
Tekrar Etme
EYLÜL  2. HAFTA
13/17 EYLÜL
2021
2 1. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
1. Kültür ve Medeniyet Kavramları 1. Kültür ve medeniyet kavramlarını açıklar.
EYLÜL  3. HAFTA
20/24 EYLÜL 2021
2 1. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi 2. Peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetinin öncüleri olduğunu açıklar.
3. Hz. Muhammed'in İslam kültür ve medeniyetindeki yerini fark eder.
EYLÜL/ EKİM 4. HAFTA
27 EYLÜL -
 01 EKİM
2021
2 1. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
3. İslam Kültür ve Medeniyetinin Kaynakları
3.1. Akl-ı Selim
4. İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarını açıklar.
EKİM
5. HAFTA
04-08 EKİM 2021)
2 1. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
3.2. Kur'an ve Sünnet
3.3. Beş Duyu (Havass-ı Selime)
3.4. Örf ve Adetler
3. Hz. Muhammed'in İslam kültür ve medeniyetindeki yerini fark eder.
4. İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarını açıklar.
EKİM 6. HAFTA
11-15 EKİM 2021)
2 1. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

3.5. Diğer Kültür ve Medeniyetler
4. İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarını açıklar.
5. İslam kültür ve medeniyetinin diğer kültürlerden farkını bilir.
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
2. ÜNITE:İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN ESASLARI                                         KAZANIM SAYISI: 3                              SÜRE/DERS SAATİ: 8                                  ORANI (%): 
EKİM
7. HAFTA
18-22 EKİM 2021

 
2 2. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN ESASLARI
1. İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları
1.1. Tevhid
    1.2. Hürriyet
                  1.3. İlmilik                   
1. İslam kültür ve medeniyetinin kendine özgü esasları olduğunu bilir.
2. İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını açıklar.
EKİM 8. HAFTA
25-28 EKİM
2021
2 2. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN ESASLARI
1.4. Özgünlük           
         1.5. Yerlilik                       
    1.6. Evrensellik           
 1.7. Sulh
2. İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını açıklar.

29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi
29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI
Atatürk Haftası
KASIM 9. HAFTA
01-05 KASIM
2021

 
2 2. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN ESASLARI
2. İslam Kültür ve Medeniyetinde Yönetim Anlayışının Esasları
2.1. Emanet
2.2. Adalet
3. İslam kültür ve medeniyetinin yönetim anlayışının esaslarını açıklar.
KASIM  10. HAFTA
08-12 KASIM
2021
2 2. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN ESASLARI
2.3. Liyakat                 
2.4. İstişare         
2.5. Meşruiyet
ÜNİTEDEĞERLENDİRME
3. İslam kültür ve medeniyetinin yönetim anlayışının esaslarını açıklar.
I. DÖNEM, I. YAZILI SINAV
UYGULAMASI

10 KASIM ATATÜK’Ü ANMA PROGRAMI
ATATÜRK HAFTASI: Atatürk’ün hayatı ve kişisel özellikleri

Atatürk Haftası
KASIM  15-19 KASIM 2021
ARA TATİL
15 / 19 KASIM 2021 1. ARA TATİL / SEMİNER
    3. ÜNİTE İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT                                                            KAZANIM SAYISI: 4                                  SÜRE/DERS SAATİ: 20                             ORANI (%): 
KASIM 
11. HAFTA
22-26 KASIM 2021
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
1. İslam ve Toplum 1. İslamiyet'in fert ve topluma verdiği önemi fark eder.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü
KASIM - ARALIK
12. HAFTA
29 KASIM -
03 ARALIK
2021
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
2. İslam Toplumunu Yönlendiren İlkeler
2.1. Güven
2.2. Kardeşlik
2.3. Yardımlaşma ve Dayanışma
2. İslamiyet'in, huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar. Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK 
 13. HAFTA
06-10 ARALIK 2021
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
2.4. İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma
2.5. Hak ve Adaleti Gözetme 
2. İslamiyet'in, huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar.
ARALIK 
14. HAFTA
13-17 ARALIK 2021
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
3. İslam Toplumunda Sosyal Hayat
3.1. İnsan-Allah ilişkisi
3. İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve medeniyete yansımalarını açıklar.
ARALIK 
15. HAFTA
20-24 ARALIK 2021
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
3.2. İnsan-İnsan ilişkisi 3. İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve medeniyete yansımalarını açıklar.
ARALIK 
16. HAFTA
27-31 ARALIK 2021
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
3.3. İnsan-Toplum ilişkisi 3. İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve medeniyete yansımalarını açıklar. Anlatım,
Soru-Cevap
Aktif Gösterim,
Uygulama,
Grup Çalışması,
Okuma,
Yazma,
Dikte,
Rol Yapma,
Gösteri
Drama,
Tekrar Etme
OCAK
17. HAFTA
03-07 OCAK 2022
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
3.4. İnsan-Evren İlişkisi
I. DÖNEM, II. YAZILI SINAV UYGULAMASI
3. İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve medeniyete yansımalarını açıklar.
+
I. DÖNEM, II. YAZILI SINAV UYGULAMASI
OCAK
18. HAFTA
10-14 OCAK 2022
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
4. İslam Toplumunda Ekonomik Hayat 4. İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini ve günümüz toplumları için gerekliliğini fark eder.
OCAK
19. HAFTA
17-21 OCAK 2022
2 3. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
4. İslam Toplumunda Ekonomik Hayat 4. İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini ve günümüz toplumları için gerekliliğini fark eder.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ
YARIYIL TATİLİ 22 Ocak–
06 ŞUBAT
2022
2. ARA
2021 – 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ (22 Ocak 2022 – 06 ŞUBAT 2022)
        4. ÜNİTE: İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE İLİM                       KAZANIM SAYISI: 5                SÜRE/DERS SAATİ: 10                   ORANI (%): 
ŞUBAT
20. HAFTA
07-11.ŞUBAT 2022
2 4. ÜNİTE
 İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE İLİM  
1. Kur'an ve Sünnette İlim 1. Kur’an’ın ilme verdiği önem ile ilmi faaliyetlerin başlamasında Hz. Peygamberin ve sahabenin rolünü örneklendirir.
 ŞUBAT
21. HAFTA
14-18 ŞUBAT 2022
2 4. ÜNİTE
 İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE İLİM  
2. İlmi Hayatın Gelişimi ve Dünyadaki Etkileri
2.1. Kur'an-ı Kerim'in Cem ve Çoğaltılması
2.2. Hadislerin Tedvin ve Tasnifi
2.3. Tercüme Hareketleri
2. Kur’an’ın cem’i ile hadislerin tedvin ve tasnifinin, ilmi faaliyetlerin başlangıcı olduğunu bilir.
 ŞUBAT
22. HAFTA
21-25 ŞUBAT 2022
2 4. ÜNİTE
 İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE İLİM  

2.4. İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri
2.5. İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri
 
2. Kur’an’ın cem’i ile hadislerin tedvin ve tasnifinin, ilmi faaliyetlerin başlangıcı olduğunu bilir.

3. Müslümanların değişen şartlar karşısında yeni ve özgün çözümler üretip ilmî faaliyetleri sistemleştirerek, süreklilik kazandırdıklarını fark eder.  
ŞUBAT-MART
23. HAFTA
28 ŞUBAT -
04 MART
2022
2 4. ÜNİTE
 İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE İLİM  

3. İlim Kurumları
3.1. Mescitler
3.2. Kütüphaneler
3. Müslümanların değişen şartlar karşısında yeni ve özgün çözümler üretip ilmî faaliyetleri sistemleştirerek, süreklilik kazandırdıklarını fark eder.   Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
MART
 24. HAFTA
07-11 MART 2022
2 4. ÜNİTE
 İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE İLİM  


3.3. Medrese, Mektep ve Üniversiteler

ÜNİTE DEĞERLENDİRME
3. Müslümanların değişen şartlar karşısında yeni ve özgün çözümler üretip ilmî faaliyetleri sistemleştirerek, süreklilik kazandırdıklarını fark eder.

12 MART (1921) İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYATI
12 MART (1921) İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYATI
      5. ÜNİTE:İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SANAT                   KAZANIM SAYISI:  5               SÜRE/DERS SAATİ:  8                     ORANI (%): 
MART
25. HAFTA
14-18 MART 2022
2 5. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SANAT
1. Sanat ve Sanatın Kapsamı
2. İslam Kültür ve Medeniyetinde Sanat Anlayışı
1. İslam kültür ve medeniyetinde sanatı yönlendiren ve şekillendiren anlayışı yorumlar.
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ÖNEMİ
18 Mart Çanakkale Zaferi
MART 26. HAFTA
21-25 MART 2022
2 5. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SANAT
3. Dil ve Edebiya 2. İslam kültür ve medeniyetinde dil ve edebiyatın yerini ve önemini fark eder.
MART-NİSAN 27. HAFTA
28 MART-
01 NİSAN
2022
2 5. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SANAT
4. Mimari
3. İslam kültür ve medeniyetinde güzel sanatların özelliklerini örneklerle açıklar.
4. İslam kültür ve medeniyetinde mimariyi şekillendiren anlayışları örnek mimari eserler üzerinden yorumlar.
NİSAN 28. HAFTA
04-08 NİSAN 2022
2 5. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SANAT
5. Güzel Sanatlar
6. Musiki
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
5. İslam kültür ve medeniyetinde musikinin yerini ve etkilerini örneklerle açıklar.
II. DÖNEM, I. YAZILI SINAV UYGULAMASI
NİSAN ARA TATİL
11-15 NİSAN
11 / 15 NİSAN 2022 3. ARA TATİL / SEMİNER
  6. ÜNİTE:İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE ŞEHİR          KAZANIM SAYISI:  4               SÜRE/DERS SAATİ:  10                     ORANI (%): 
NİSAN 29. HAFTA
18-22 NİSAN 2022
2 6. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE ŞEHİR
1. Şehirleşmenin Tarihçesi 1. Şehirleşmenin başlama nedenlerini açıklar.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NİSAN 30. HAFTA
25-29 NİSAN 2022
2 6. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE ŞEHİR
2. Şehir ve Medeniyet İlişkisi 2. Şehirleşme ile medeniyet arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan)
MAYIS  31. HAFTA
02-06(5-6) MAYIS 2022
2 6. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE ŞEHİR
3. Şehir ve Özellikleri
3. Müslümanların kurduğu şehirlerin cami ve medrese merkezli bir anlayışla yapılandırıldığını fark eder.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
2-3-4 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI
MAYIS  32. HAFTA
09-13 MAYIS 2022
2 6. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE ŞEHİR
3.1. Şehrin Düzeni ve Fiziki Unsurları 3. Müslümanların kurduğu şehirlerin cami ve medrese merkezli bir anlayışla yapılandırıldığını fark eder.
MAYIS  33. HAFTA
16-20 MAYIS 2022
2 6. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE ŞEHİR
3.2. İslam Medeniyetinin Beşiği Olan Şehirler
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
4. İslam Kültür ve Medeniyetinde, medeniyet merkezi olan şehirlerin hangi özellikleriyle öne çıktığını açıklar.
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
    7. ÜNİTE:İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ                KAZANIM SAYISI:  5               SÜRE/DERS SAATİ:  8                  ORANI (%): 
MAYIS  34. HAFTA
23-27 MAYIS 2022
2 7. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
1. İslam Kültür ve Medeniyeti Üzerine Yapılan Araştırmalar 1. İslam kültür ve medeniyeti hakkında çalışma yapan araştırmacıları ve ortaya koydukları eserleri bilir. İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
MAYIS-HAZİRAN 35. HAFTA
30 MAYIS-
03 HAZİRAN 2022
2 7. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
1. İslam Kültür ve Medeniyeti Üzerine Yapılan Araştırmalar
2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi
2. İslam kültür ve medeniyetinin güçlenmesine yönelik fikri, ilmi ve sosyal çalışmaları yorumlar.
3. İslam kültür ve medeniyetinin diğer medeniyetlerle olan ilişkisini yorumlar.


II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV UYGULAMASI
HAZİRAN 36. HAFTA
06-10 HAZİRAN 2022
2 7. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
3. İslam Kültür ve Medeniyetinin Bugünü ve Geleceği 4. Günümüzde Müslümanların sahip olduğu maddi ve manevi imkânları fark eder.
HAZİRAN 37. HAFTA
13-17 HAZİRAN
2022
2 7. ÜNİTE
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
3. İslam Kültür ve Medeniyetinin Bugünü ve Geleceği ÜNİTE DEĞERLENDİRME
GENEL TEKRAR
Bu yıllık plan Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun ders öğretim programına göre hazırlanmıştır.  
Bu yıllık plan; 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” Tarih dersinin Talim Terbiye Kurulunun “Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı” Talim Terbiye Kurulu’nun  19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı kararı, “ M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır. 2104 Sayılı Tebliğler Dergisi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” “ M.E.B 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi” ve 12.07.2019 - 30829-RG Tarihli “Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği”, 05/09/2019 tarihli Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik esasları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 35 hafta 180 iş günüdür.

Alıntı: Eğitimhane

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol