Yeşil Pasaport İçin Gerekli Belgeler Neler?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER
A- ÇALIŞANLAR
1. Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
2. Başvuru formunu bilgisayar ortamında önlü arkalı doldurarak 2 suret çıktı alınması.
3. T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
4. Pasaport hak sahibi ile alacak kişilerin kimlik fotokopileri,
5. 18 yaşından büyük (kız-erkek) öğrenci için öğrenci belgesi (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi
Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
6. Engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"
7. 18-25 yaş arası kız ve erkek olan öğrenciler Hususi Damgalı Pasaport alabilir.
8. Bu belgelerle birlikte bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edilecek.
9. Başvuru formu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kontrol edilip 1 tanesinin arkası sadece görevli tarafından isim soyisim ile paraflanacak ve onaylı Hizmet Cetveli eklenecek.
10. Yukarda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra, evraklarla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Pasaport Birimine hak sahibinin bizzat gelmesi gereklidir.
11. Yabancı eş Hususi Damgalı Pasaport alamaz.
12. Evlenmiş ya da boşanmış kişilerin kuruma ibraz ettikleri kimlik ile diğer belgelerinde isim soyisim uyuşmazlığı olması halinde başvurular onaylanmayacaktır. Nüfus Müdürlüğünden güncellemeleri yaptırarak güncel belgeler ile birime yeniden müracaat ediniz.
13. Başvurular bizzat yapılacaktır.
B- EMEKLİLER
1- Antalya İlinden emekli olan ve istifa eden personeller bizzat kendilerikimlikleri ilekurumumuza gelerek
dilekçe verecekler.
2- 2000-2002 öncesinde emekli olanlar arşive müracaat edeceğinden işlemler uzayabilir, randevu saatinizi ona
göre alınız.
1- İl dışından emekli olan ve İstifa eden personel pasaport başvuru işlemleri için bizzat kendilerikimlikleri
ilemüdürlüğümüze gelerek dilekçe verecekler.
2- Vefat eden eşinin üzerinden hak sahibi olan kişi, eşi Antalya İlinden emekli olsun veya olmasın bizzat
kendilerikimlikleri ve nüfus kayıt örneği ile kurumumuza gelerek dilekçe verecekler.
3- Emekli olduğunuz ya da istifa ettiğiniz ilin Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar sonucunda yasal süre içerisinde tarafınıza bilgi verilerek, gerekli işlemler yapılacaktır. (İl dışı emekli işlemleri aynı gün yapılamamaktadır.)
4- Kurumumuzdan almış olduğunuz belgenin 60 gün geçerliliği vardır.
5- Başvurular bizzat yapılacaktır.
1- Dikkat Edilecek Önemli Hususlar
2- * Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde çocukları hususi damgalı pasaport alabilirler. Vefat eden hak
sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri hususi pasaport alabilirler.
3- * Pasaport talep formları, emeklilik, istifa yazılarında memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri
(Örneğin; 657 sayılı DMK'ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri
/emeklilik kesenekleri (Örneğin: "1. derecenin 2. kademesi" veya "2/3" veya "2. derece 2. kademededir" gibi
) yazılmamalıdır.
4- * Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi pasaport işlemlerinde
maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1, 2 veya 3. derece olan bazı
memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep
formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin
maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi pasaport formu /belgesi tanzim edilmemelidir.
5- * Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede İl Nüfus Müdürlüğüne müracaatta bulunmalıdır.
6- Banka veya Maliye veznelerine hususi pasaport alacağınızı söyleyerek sadece pasaport cüzdan bedeli
ödemeli, bunun dışında talep edilse bile başka ücret yatırmamalısınız. Bankaya veya Maliye veznelerine
yatırılan ücretin PAS.D.BDL (Pasaport Defter Bedeli) olarak ödenmesi gerekir. PAS.HRÇ.BDL ( Pasaport
Harç Bedeli) olarak yatırılan makbuzlarla hususi pasaport işlemi yapılmaz.
7- * Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir.
NOT: Yukarıda sayılan belgeler hususi pasaport ilk başvuru ve hususi pasaport yenileme işlemlerinin her ikisi için de istenmektedir.
HİZMET DAMGALI PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER
1- Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
2- Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
3- Pasaport talebinde bulunan bireylere ait Nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesinin fotokopisi
4- Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (18- 25 yaş arası)
5- Başvurular bizzat yapılacaktır.
HİZMET DAMGALI PASAPORT İÇİN DİĞER HUSUSLAR
Hizmet damgalı pasaportlar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/B-C maddesi hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir.
1. Hizmet damgalı pasaportlar ilgilinin görev süresi dikkate alınarak düzenlenir.
2. Hizmet damgalı pasaport talep formu düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerlidir.
3. Hizmet damgalı pasaport talep formundaki bilgilerin, eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen sorumludur.
4. Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
5. Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön yüzündeki kadro derece bölümü boş bırakılmamalıdır.
6. Hizmet damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşten boşanılması durumunda kurum tarafından pasaport aldıkları İl Nüfus Müdürlüğüne bildirilmelidir.
7. Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilecektir.
8. Hizmet damgalı pasaportun özel seyahatlerde kullanılamaz.
9. Kurumlarca muhafaza altına alınan süresi biten pasaportlar, pasaport müracaatında bulunulan İl Nüfus
Müdürlüğüne gönderilecektir.
ÖNEMLİ :Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenirken görevlendirme yapılan ülkede vize
uygulanıyor ise görev başlama tarihinden 60 gün önce, vize uygulanmıyor ise görev başlama
tarihinden 20 gün önce başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak