Okul Öncesi Karne Gelişim Alanı Örnekleri

Öğretmen haberleri ve en güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bilişsel Alan Gelişim Raporu Örnekleri

-Etkinlikler sırasında dikkatini toplama ve sürdürmede zaman zaman bireysel ilgiye ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

-Yaşıyla doğru orantılı bir bilişsel gelişim göstermektedir.

-Bilişsel gelişimi yaşıyla paralel devam etmektedir.

-Verilen bilgileri kavrama özelliklerini gösterebilmekte ve dikkatini yoğunlaştırabilmektedir.

-Dikkat edilmesi gereken olayı durumu fark edebilmektedir

– Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, sıralama, gruplama yapabilmektedir.

– Verilen bilgileri anlama, hatırlama, uygulama gibi bilişsel becerilere sahiptir

-Zaman zaman dikkatini yoğunlaştırmada bireysel ilgi ve desteğe ihtiyaç duyabilmektedir

– Bilişsel beceriler olan bilme, anlama, uygulama gibi yeterliliklere sahiptir

-Etkinlikler sırasında kendine güvenini kazandırılması için zaman zaman bireysel ilgi ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

-Sayı, şekil, varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama ve benzeri becerilerde gelişimi sürmektedir.

– Olay ya da varlıkların özelliklerini söyleyip karşılaştırma yapabilmektedir.

-Öğrenme hızı yaşından beklenen düzeyde ilerlemektedir. Bilişsel beceriler olan bilme, anlama, uygulama gibi yeterliliklere sahiptir

– Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sırlama, gelişimi devam etmektedir

-Öğrenim hızı yaşından beklenen düzeyde ilerlemektedir

-Bilişsel gelişimi yaşıyla paralel devam etmektedir. Olay ya da varlıkların özelliklerini gözlemleyebilmekte ve karşılaştırmaktadır

-Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme ve gruplama yapabilmektedir.

– 1den 10a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesneyi gösterebilmede desteklenmelidir.

-Sayı, şekil, renk  ve kavramları öğrenmede gelişimi devam etmektedir.

-Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen şekilleri gösterebilmektedir.

-Olumlu bilişsel özellikler gösterir.

– Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olayı söyleyip dikkatini yoğunlaştırabilmektedir.

-Nesnelerle sayı kavramı, şekil kavramı arasında ilişki kurma gibi bilişsel becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Basit neden sonuç ilişkisi kurup açıklamalar yapabilmektedir.

– Algıladıklarını hatırlamada olumlu bir gelişim sergilemektedir

-Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sıralama vb. gelişimi devam etmektedir.

-Bilişsel alanın bilme, anlama, kavrama özelliklerini rahatlıkla yerine getirebilmektedir .

-Olay ya da varlıkların özelliklerini gözlemleme yeteneğine sahiptir, dikkatini toplamada çok başarılıdır, algıladıklarını hatırlar.

-Bilişsel alanın ileri düzey davranış özellikleri olan sayı, renk, şekil, sınıflama, sıralama vb. becerilerini de rahatlıkla yerine getirebilmektedir.

– Bilişsel alanın ileri düzey davranış özellikleri olan sayı, renk, şekil, sınıflama, sıralama vb. becerilerini de rahatlıkla yerine getirebilmektedir.

-Nesnelerle sayılar arasında ilişki kurabilmekte, tüm kavramlarda gelişimi olumlu olarak devam etmektedir.

.- Dikkat edilmesi gereken durumu olayı fark eder, fakat zaman zaman dikkatini yoğunlaştırmada bireysel ilgi ve desteğe ihtiyaç duyabilmektedir

-Verilen bilgileri kavrar. Sayı, şekil, varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama vb. becerilerde gelişimi devam etmektedir.

-Verilen bilgileri çabuk kavramakta ve uygulamaktadır. Gözlem yeteneğine sahiptir.

-Neden sonuç ilişkisi kurabilmektedir. Söylenilen sayı kadar nesne gösterebilir ve doğru olarak sayar. Geometrik şekilleri ve sembolleri tanımaktadır. Dikkatini toplar, nesnelerle gruplama ve sırlama yapabilmektedir

-Nesnelerle sayılar arası ilişkiler, şekil kavrama, sınıflama, sırlama, problem durumları çözme gibi becerilerde gelişimi devam etmektedir.

-Gözlem yeteneğine sahiptir.

Öz Bakım Gelişim Raporu Örnekleri

– Kendini kaza ve tehlikelere karşı koruyabilme davranışını gerçekleştirebilmektedir.

-Temel öz bakım becerilerinden olan temizlik, giysilerini giyip çıkarma, beslenme alışkanlığında bireyselliği kazanmıştır.

-Olumlu alışkanlık kazanımları için süreç devam etmektedir.

-Tuvalet, beslenme, çevre vb. her konuda temizlik kurallarını uygulamaktadır.

-Dikkatli ve düzenlidir. İhtiyaçlarını bireysel olarak karşılamakta, giysilerini giyip-çıkarma davranışını gösterebilmektedir.

-Yiyecekleri yeterli miktarda ve ayrım yapmadan yeme davranışının desteklenmesi gerekmektedir.

-Beslenme alışkanlığı, ayrım yapmadan ve yeterli miktarda yiyecekleri yeme, giyinme becerileri, temizlik alışkanlıkları ve diğer öz bakım becerilerinde olumlu alışkanlık kazanımlarının desteklenerek geliştirilmesi gerekmektedir.

-Öz bakım becerilerini uygulayabilmektedir.

-Yiyeceklerin ve içinde bulunduğu çevrenin temizliğine dikkat etmektedir.

-Dinlenme ile ilgili kurallara uymaktadır, yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmaktadır.

-Dinlenme ile ilgili davranışları göstermede zaman zaman yönlendirilmesi gerekebilmektedir.

Bireysel ve çevresel temizlik kurallarına dikkat etmekte ve uygulamaktadır.

-Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanmaktadır.

-El yüz yıkama, tuvalet temizliği v.b temizlik kurallarını uygulayabilmektedir.

-Giysilerini yardımsız giyinip çıkarabilmektedir.

-Kendi başına yemek yiyebilme becerisine sahiptir. Yiyecekleri ayrım yapmadan yiyebilmektedir.

-Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmaktadır.

-Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebilmektedir.

-Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarası öğrenmede yardımcı olunmalıdır.

-Düğme ilikleme, fermuar çekme, bağcık bağlama gibi becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

-Toplanma, temizlik, tuvalet, beslenme, giyinme gibi öz bakım becerilerini bireysel olarak yerine getirebilmektedir.

-Temizlik gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabilmektedir.

-Giysilerini giyip çıkarma becerisinde desteğin azaltılarak bireyselliğin geliştirilmesi gerekmektedir.

-Doğru beslenmenin öneminin farkındadır.

-Temel güvenlik kurallarını bilir.

-Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklayabilmektedir.

-Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçların farkındadır.

-Sağlığını korumak için gerekenleri uygulayabilmektedir.

-Yaşam alanında gereken düzenlemeleri yapabilmektedir.

-Okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanmaktadır.

Sosyo Duygusal Alan Gelişim Raporu Örnekleri

-Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini söylemekte ve kendini ifade etmekte bazen çekimser davranmaktadır.

-Başkalarının haklarına özen gösterir, yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilmektedir. Arkadaşlarıyla ilişkileri olumludur.

-Etkinliklere kendi isteğiyle katılarak sorumluluklarını yerine getirebilmektedir

-Çoğu zaman hata yapabileceğini kabullenmez, sınıf içerisindeki araç gereçleri istekli olarak toplamamaktadır.

-Grup içerisinde liderlik özelliği baskındır.

-Arkadaşlarıyla ilişkileri olumludur, paylaşmayı ve yardımlaşmayı sever.

-Başkalarının haklarına özen gösterebilme yönünde desteklenmesi gerekmektedir.

-Oyunlarında bazen liderliği üstlenmekte, bazen lideri izlemektedir.

-Hata yapabileceğini kabul etmek istemez arkadaşlarıyla bazen sorunlar yaşamaktadır.

-Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlayabilmektedir.

-Kendiliğinden bir işe başlamakta  ve başladığı işi bitirme çabası gösterebilmektedir.

-İletişim becerisine sahiptir ve genellikle uyumludur.

-Kendini tanıyabilen, duygularını kontrol edebilen bir öğrencidir.

-Etkinliklere kendi isteğiyle katılarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.

-Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabilmektedir.

-Olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Oyunlarında bazen liderliği üstlenmekte bazen lideri izlemektedir.

-Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davrana bilmektedir.

-Sınıf  içerisindeki araç gereçleri istekli olarak toplamakta ve uygun olarak düzenleyebilmektedir.

-Başkalarının haklarına özen gösterir, arkadaşlarıyla ilişkileri iyidir fakat duygularını söylemede çekimser davranmaktadır.

-Etkinliklere istekli olarak katılır bazen çalışmasını bitirmede sebat gösterememektedir  .

-Arkadaşlarıyla iletişim becerisine sahiptir. Kurallara uyar ,uyumludur.

-Duygularını ifade etmede, nedenini ve sonucunu söylemede zaman zaman cesaretlendirilmesi gerekebilir.

-Başkalarının duygularını anlayıp, paylaşabilmektedir.

-Kendine olan güveninin geliştirilmesi için başarmaya yönelik etkinliklerle, olumlu pekiştireçlerle ödüllendirilmesi gerekmektedir.

-Başkaları ile ilişkilerini yönetebilmektedir.

-Grup etkinliklerine katılıp, grup etkinliklerinin kurallarına uyabilmektedir.

-Gerekli durumlarda kararlılık gösterebilmektedir.

-Sorumluluk alıp yerine getirebilmektedir.

-Duygularının farkındadır, nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilmektedir.

-Kendini tanıyabilen, duygusal ve sosyal özellikleri gelişmiş bir öğrencidir.

-Özgüven duygusunun geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

-Zaman zaman kurallara uyum sağlamada, oyuncakların paylaşımında sorun yaşanabilmektedir.

-Liderlik özelliğinin baskın olması arkadaşları ile arasında sorun çıkmasına neden olmaktadır.

-Gerektiği durumlarda nezaket sözcüklerini kullanmaktadır.

-Kendisine ve ailesine ait özellikleri söyleyebilmektedir.

-Adres ve telefon bilgileri öğretilmeye yönelik desteklenmelidir.

-Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki vermesi dikkatli ve sorumlu olduğunu göstermektedir.

-Bir işi yada görevi başarmak için kendini güdüler.

-Farklılıklara saygı gösterir, farklı kültürel özellikleri kavramada gelişim süreci devam etmektedir.

-Çevresinde gördüğü güzel rahatsız edici durumları söylemesi estetik anlayışının geliştiğinin göstergesidir.

-Grup önünde kendini ifade edebilmektedir.

-Gerekli durumlarda farklı görüşlerini ifade etmektedir.

-Sorunlarını çözemediğinde yetişkinlerinden yardım isteyebilmektedir.

Dil Alanı Gelişimi Raporu Örnekleri

-Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini göstermektedir.

-Verilen sesin kaynağını ve özelliğini söyleyip, verilen sese benzer sesleri çıkarabilmektedir. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır.

-Sesleri doğru olarak kullanabilmektedir.

-Nefesini uygun olarak kullanır, konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun tümceler kurmaktadır.

-Nefesini doğru kullanabilmekte, sesleri ayırt edebilmektedir.

-Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun tümceler kurabilmektedir.

-Sesleri doğru olarak kullanabilmekte, verilen sese benzer sesler çıkarabilmektedir. Şarkı tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır.

-Temel dil bilgisi kurallarına uygun tümceler kurabilmektedir. Sesleri ayırt edebilmekte ve doğru kullanabilmektedir.

-Konuşurken ses tonunu uygun olarak ayarlayabilmekte ve nefesini doğru olarak kullanmaktadır.

-Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilmektedir.

-Sözel yönergeleri yerine getirme ve dinlediklerini açıklamada başarılı bir gelişim izlenmiştir.

-Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanmaktadır.

-Şarkı tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır.

-Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini göstermektedir.

-Şarkı tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır.

-Çekinmediği zamanlarda kendini iyi ifade edebilmektedir, cümlelerini düzgün kurabilmektedir.

-Konuşmalarında alçak ses tonunu kullanmaktadır.

-Belli bir konuda konuşmayı başlatmada ve konuşurken göz teması kurmada desteklenmesi gerekmektedir.

-Kelimeleri doğru telaffuz etmektedir.

-Kendisini son derece iyi ifade edebilmekte ve düzgün tümceler kurabilmektedir.

-Verilen sesin kaynağını ve özelliğini söyleyip verilen sese benzer sesler çıkarabilmektedir.

-Bazı kelimeleri doğru telaffuz edememektedir, bunun için evde küçük kelime alıştırmaları yapılmalıdır.

-Söz almak için sırasını bekler.

-Gelişmiş bir sözcük dağarcığına sahiptir.

-Dinlediklerini başkalarına anlatma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir.

-Türkçeyi ve konuşurken sesini ve nefesini doğru kullanmaktadır.

-Verilen sesleri ayırt edebilmektedir, sözcük dağarcığı gelişmişlik göstermektedir.

-Zaman zaman söz almak için sırasını beklemede zorlandığı gözlenmektedir.

-Sohbete katılır, söze iletişim becerisine sahiptir.

-Ses bilgisine sahiptir, sesin geldiği yönü belirleyebilir.

Görüş ve Öneri Alanı Gelişim Raporu Örnekleri

-Etkinliklerde yavaş hareket ettiğinden süreyi iyi kullanamıyor. Çabukluk becerisi için evde bir iş yaparken belirli bir süre verilip, zamanında tamamlamasını isteyiniz. Küçük kas gelişimini desteklemeniz için oyun hamurluyla oynamasını, makas kullanmasını ve resim yapmasını öneriyorum.

-Dikkat geliştirici oyunlar oynamaya devam etmenizi öneriyorum.

-Yaşının üstünde bir olgunluk ve kurallara uyum sergilemektedir.

-Kendi işlerini kendinin yapması yönünde desteklemeniz, sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayacaktır.

-Yiyecekleri ayırt etmeden yiyebilme becerisinin gelişmesi için aile fertlerinin de doğru örnek olması yararlı olacaktır

-Çizgi çizme, resim yapma ve boyama gibi el ve göz koordinasyonu gerektiren çalışmaları evde de devam etmelisiniz. Sayıları ve renkleri tanıma, çizgileri doğru yönde yazması için pekiştirme çalışmaları yapmalısınız.

-Dil gelişimi üzerinde önemle durulmalı ve bugüne kadar yapılan çalışmalara ilave çalışmalar eklenerek devam edilmelidir. Bu konuda gerekli uzmanlarla işbirliği yapılmalıdır. Dikkat geliştirici oyun oynamaya devam etmenizi öneriyorum. Dil gelişimi destekleyici öyküler okuyarak sorulan sorulara cevap vermesini istemelisiniz.

-Kas gelişimini desteklemeniz için evdeki küçük işlerde yardım etmesini isteyebilirsiniz. basit bağlama çözme oyunları oynayabilirsiniz.

-Çabukluk becerisi için evde bir iş yaparken belirli bir süre verilmesi.

-Kurallara uyum sağlayabilmesi için birlikte belirlenecek kurallara uymanın gerekliliğinin açıklanması yerinde olacaktır.

-Oyuncakları ile oynamayı çok seviyor.

-Okula başladığı zamana göre arkadaş ilişkilerinde olumlu gelişme var.

-Kesinlikle evde sözünü kesmeyip,cümlesini bitirmesine fırsat verin.Anlatamadığı kelimeyi tekrar ettirerek bu kelimenin doğru telaffuzunu kazanımı sağlamış olursunuz.

-Uzun süreli oturarak yapılan etkinliklerden çabuk sıkılıyor,dikkati çabuk dağılıyor.Bunun için tatil süresince evde beraber dikkat çalışmaları yaparak dikkatini artırmaya yardımcı olabilirsiniz.

-Masa etkinliklerinde çabuk yoruluyor,etkinlikleri süresinde bitirme konusunda geç kalıyor.

-Meraklı,ilgili,heyecanlı bir çocuk.Yeni bilgilere çok açık ve öğrendiği şeyleri çabuk unutmuyor.Merakını artırmak için birlikte eğitici filmler izleyebilir,doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

-Sınıf içinde gerektiği zaman kendini güzel ifade edebiliyor,ancak içe dönüklük devam ediyor.Sosyal yönden daha çok arkadaşla birlikte olacağı ortamlar oluşturulmalı,onlarla kaynaşıp birliktelik yaşayabileceği zaman dilimleri oluşturulmalıdır. Böylece sosyal duygusal gelişimine destek sağlamış olacaksınız.

-Enerjisini atabilecek kurslara yada arkadaş guruplarıyla açık alanlarda kaynaşıp birliktelik yaşayabileceği zaman dilimleri oluşturmaya dikkat ediniz.

-Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul etmesi yönünde destekleyebilir ve öneriler getirebilirsiniz.

-Sıra ile konuşulması gerektiği konusu üzerinde evde durmanızı sırasını beklemeyi öğrenmesini desteklemenizi öneriyorum.

-Artikülasyonun giderilmesi için birlikte tekerlemeler, şiirler söylemek ve ayna karşısında egzersiz yapmanın yanı sıra bir uzman doktora götürerek destek almanız faydalı olacaktır.

-Hergün öykü okumalı okunan öykü ile ilgili cevap vermesini istemeli. Öyküde geçen yeni sözcükler hakkında konuşmanız dil gelişimini destekleyecektir.

-Dikkat geliştirici oyunlar oynamaya devam etmenizi öneriyorum.

-Her fırsatta sayı saymasını, renk ve şekil söylemesini oyunlar ve kitaplarla destekleyiniz.

-Yiyecekleri ayırt etmeden yiyebilme becerisinin gelişmesi için aile fertlerinin de doğru örnek olması yararlı olacaktır.

-Evde kendi işlerinin kendisinin yapması yönünde desteklemeniz sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayacaktır.

Psikomotor Gelişimi Raporu Örnekleri

-Nesneleri takma, çıkarma, toplama, boşaltma vb. becerileri rahatlıkla yerine getirebilmektedir

-Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir.

-Büyük kaslarını kullanarak koşma, atlama, zıplama, tırmanma gibi koordinasyon ve güç gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir.

-Topu tutma, hedefe atma gibi ileri düzey motor becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Küçük kaslarını kullanarak toplama, çıkarma, takma, malzemelere şekil verme; kesme, katlama vb. becerileri rahatlıkla yapabilmektedir.

-Büyük kaslarını kullanarak koordinasyon, güç, denge becerilerini rahatlıkla yapabilmektedir.

-Sözel yönergelere uygun olarak ısınma ve jimnastik hareketlerini yönergeye uygun olarak yapabilmektedir.

-Tek ayak üzerinde durma, sekme, zıplama vb. denge gerektiren becerilerde gelişimi sürmektedir.

-Hareketli etkinliklere katılmaktan zevk almaktadır.

-Eğitim öğretim dönemi boyunca okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açılardan yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.

-Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın.

-İnce motor hareketleri konusunda başarılı fakat evde kalem tutma kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukta kalem tutma alışkanlığının kazanılması için yapılması gerekmektedir.

-Topu tutma, hedefe atma gibi ileri düzey motor becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.

-Çok hareketli bir fiziksel yapıya sahiptir.

-Farklı ağırlıktaki nesneleri itme, çekme ve kaldırmaktadır.

-Etkinliklerde verilen malzemeleri istenilen nitelikte kesme, katlama, çizme konusunda başarılıdır.

-Denge gerektiren becerileri yapabilmektedir.

-El-göz koordinasyon becerisine sahiptir.

-Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir.

-Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir.

-Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir.

-Denge gerektiren hareketleri yerine getirebilmektedir.

-Bedenini ve nesneleri kullanarak ritim çalışmalarını uygun olarak yapabilmektedir.

-Müzik ve ritim eşliğinde dans edebilmektedir.

Kaynak: okuloncesikaynak.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol