İlkokul Veli Toplantı Tutanağı

Saat 10.00‘da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı düzenlemek istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                              

                                                                                                                                      Sınıf  Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının açılışı, öğrenci velileri ile tanışma.

2.  Sınıf öğretmeninin kendini tanıtması

3.  Pandemi ile ilgili okulda, sınıfta ve evde alınabilecek tedbirler

4. Veli, öğretmen, okul İşbirliğinin öğrenci başarısına etkilerinin konuşulması.

5. Kılık kıyafet, saç ve beden temizliğinin önemi.

6. Öğrencilerin okula sürekli devamının sağlanması ve önemi.
7. Öğrencilere alınacak okul araç-gereçlerinin konuşulması.

8. Öğrencilerin genel özellikleri hakkında bilgi verilmesi.

9. Dilek-Temenniler-Kapanış

UYGUNDUR.

06.09.2021

Ali COŞKUN

Okul Müdürü

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ŞİNASİ İLKOKULU 1-L SINIFI SENE BAŞI

1. VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ  : 11.09.2021

SAAT                            :  10.00

TOPLANTI YERİ        :  1-L Sınıfı

TOPLANTI NO           :  1

GÜNDEM   MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1)  Öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılı sizlere, öğrencilerime ve ülkemize hayırlı olsun, dilekleriyle öğretmen toplantıyı başlattı. Toplantıya katılan velilere teşekkür edilerek velilerle tanışıldı. Gündem maddeleri okundu. Velilere okunan gündem maddelerinin dışında görüşmek istedikleri konular soruldu, özel olarak paylaşmak istedikleri konuların toplantı sonrası bireysel olarak görüşülmesine karar verildi. Sizlerin yardım ve destekleriyle güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum, diyerek toplantıya başlandı.

2)  Sınıf Öğretmeni kendisini tanıtıp mesleki geçmişinden bahsetti. Daha önce 7 kez 1.sınıf okuttuğunu ve meslekte 20. yılı olduğunu,1.sınıf okutma konusunda tecrübeli olduğunu söyledi.

3)Tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı için salgın açısından tedbirli olunacağı belirtildi. Okulumuzda covıd-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında maske, ateş ölçer ve dezenfektan malzemelerinin mevcut olduğu söylendi.

       Covıd-19 salgını kapsamında sınıfta veya okul bahçesindeki etkinliklerde kesinlikle maskenin çıkartılmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve temas gerektirmeyen etkinliklerin yapılması, ayrıca sık sık dezenfektan ile el temizliğinin yapılması ve maskelerin  gün içerisinde en az iki defa  yenilenmesi gerektiği belirtildi.

        Covıd-19 salgını kapsamında sınıf oturma düzeninin birbirleriyle yüz yüze gelmeyecek şekilde  olması gerektiği söylendi. Olası bir acil durumda ilgili kişinin hemen okulda önceden hazırlanmış izolasyon odasına götürülüp yetkili sağlık çalışanlarına haber verileceği söylendi. Ayrıca velilerin kesinlikle okul binasına alınmayacağı ve bunun kontrolünün okul idaresi ve nöbetçi öğretmen tarafından sağlanacağı söylendi.

       Yaş itibarı ile 1.sınıfların temassız durmasının zor olduğu bu yüzden teması önleyici tedbirlerin tavizsiz uygulanması gerektiği aktarıldı. Eve girmeden önce çocuklara mutlaka banyo yaptırılması ve okul eşyalarının dezenfekte edilmesi gerektiği söylendi.

4) Eğitimde öğretmen veli, öğretmen ve okul işbirliğinin olması gerektiği vurgulandı. Sadece öğretmenin çabasıyla çocuklarının istenilen, iyi noktalara gelemeyeceği vurgulandı. “Çocukların   yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumlu oldukları“ vurgulandı. Ödevlerin başlarına öğrencinin adı soyadı yazılması ve imzalanması gerektiği belirtildi.  Fikir alışverişinde olmak için öğretmen ile iletişimiz sıkı tutulması gerektiği söyledi. Herhangi bir durumda ulaşabilmek ve velileri bilgilendirebilmek için  dağıtılmış olan öğrenci bilgi formlarının doğru doldurulması gerektiği söylendi.

5) Sınıf öğretmeni okulun temizlik anlayışının genel itibariyle iyi olduğundan bahsetti. Çocukların bu dönemde çok hareketli olmasından çok fazla terlediğinden bahsetti. Yanlarında dezenfektan, kolonya, yedek maske, tek kullanımlık mendil vs gibi kişisel bakım malzemelerinin bulunmasının önemi anlatıldı.  Ayrıca hafta sonu banyosu mutlaka yaptırılıp, hafta içerisinde de banyo yaptırılarak okula gönderilmesi gerektiğinden bahsetti. Buna ilaveten tırnakların her hafta mutlaka kesilmiş bir şekilde okula gönderilmesini rica etti. Saçların özellikle kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilerimizi okula okul formasıyla göndermeye dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

6)  Birinci sınıf olması nedeniyle öğrencilerin okula sürekli devamının sağlanması konusunda,  hassas davranılmasının gerektiği belirtildi. Her sınıfta devamsızlığın olumsuz sonuçlarının olduğu ancak birinci sınıfta bu olumsuzlukların daha fazla olacağı ifade edildi. Bunun nedeninin ise, her gün yeni bir şeyler öğretildiği, yeni kazanımların verildiği belirtilirken, o gün okula gelmeyenin bunlardan eksik kalacağı vurgulandı.

7)  Sınıf öğretmeni öğrenciler için araç gereçler ve bunun temini çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Özellikle bu sene hazırlık sürecinde kendilerinden istenilen araç gereçlerin kesinlikle temin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çantalarında yaptığı çalışmaları koyabileceği bir dosya mutlaka bulundurmaları gerekir dedi. İhtiyaç listesindeki malzemelerin eksiksiz ve en kısa zamanda alınması vurgulandı.

8) ”Bu sene çocuklarınız okula yeni başlayacağı için biraz ilgi ve sabır gerektiren bir senedir. Şimdi sizlere birinci sınıf çocuklarının özelliklerinde bahsetmek isterim." dedi.

Öğrenmeye İsteklidirler: Yeni bir şey öğrendikleri zaman çok heyecanlanırlar. Her şeyle ilgilidirler, meraklıdırlar, enerjik ve sürprizlerle doludurlar. Daha önceki deneyimlerinden öğrendikleri bilgi parçalarını birleştirerek problemlerini çözmeyi öğrenirler ve kendi fikirlerini geliştirirler.

Denemeye isteklidirler:   1. sınıf çocuğu hala her şeyi yapabileceğine inanır, bu yüzden risk almaktan çekinmez. Sınıfta çok fazla yaratıcılık ve dışavurum görürüz. Yaptıklarını sergilemekten çok hoşlanırlar. Bu yüzden yüreklendirmek yaratıcılıklarını ateşlemesi açısından çok yararlıdır.

Memnun etmek isterler:  Daha bağımsız ve dışadönük olmalarına rağmen 1. sınıf öğrencileri ailelerini ve öğretmenlerini memnun etmek isterler. Kendinden beklenenleri duymak hoşlarına gider. Yaptıklarını fark etmenizi ve onaylamanızı isterler. Okulda ise öğretmenlerine saygı duyarlar, hatta artık sizden çok onun sözünü dinlerler. Bu çocuğunuzun için yararlıdır, çünkü uyumuna yardımcı olur.

Suçlama oyunu: 1. sınıfta en çok uğraşmanız gereken konulardan birisi de birbirlerini suçlamalarıdır. Çocuklar artık kuralların farkındadırlar ve dikkatle kimlerin uymadıklarını izlerler.  Birbirlerini çok fazla şikâyet etme eğilimindedirler. Ayrıca küçük yalanlar yaygındır, çünkü hala gerçekle hayali ayırt edemezler.

 

Yoğun Duygular: Karmaşa yaygındır, çünkü 1. sınıfta çocuklar çok hassastırlar. Biri onlara gülerse, arkadaşı olmak istemediğini söylerse veya isim takarsa hemen kırılırlar. Bunun herkesin başına geldiği konusunda çok deneyimsizdirler. Duygularını gizleyemezler.  İncindiklerinde ağlarlar, kızdıklarında vururlar, dişlerini gıcırdatırlar, tırnaklarını yerler.  Bu yüzden stresleriyle baş etme konusunda yardımcı olmalıyız.

           Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 17/07/2017 tarihli ilgili kararları gereğince 1. Sınıfların tüm derslerinde yeni öğretim programlarının uygulanacağını belirtti. ‘’Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretiminde “ Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir.  İlk okuma yazma öğretiminde dik temel  harflerin öğretileceği söylendi.

 1. Grup e, l, a, k, i, n E, L, A, K, İ, N ,

2. Grup o, m, u, t, ü, y O, M, U, T, Ü, Y,

3. Grup ö, r, ı, d, s, b Ö, R, I, D, S, B,

4. Grup z, ç, g, ş, c, p Z, Ç, G, Ş, C, P

5. Grup h, v, ğ, f, j  H, V, Ğ, F, J 

         Harfler yazı tahtasına  yazılarak velilerle paylaşıldı. Ayrıca velilere dik temel harflerin yazılış yönlerini gösteren kağıtlar dağıtıldı.

9) Sürekli iletişimde kalınacağı vurgulanarak iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

               Sınıf Öğretmeni

ALINAN KARARLAR

1- Öğrencilerin olumlu davranışları kazanabilmesi ve öğrenmenin etkili olması için birlikte hareket edilmesine;

2-Okuldaki dersleri pekiştirici, destekleyici nitelikteki çalışmaların yapılabileceği aile içi ortamın sağlanması, çalışma için ayrı oda bulunmasa bile ders çalışacakları saatlerde televizyonun kapatılması ve sükûnetin sağlanmasına;

3- Covıd-19 salgını kapsamında sınıfta veya okul bahçesindeki etkinliklerde kesinlikle maskenin çıkartılmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve temas gerektirmeyen etkinliklerin yapılması, ayrıca sık sık dezenfektan ile el temizliğinin yapılması ve maskelerin günlük olarak 2-3 kez  yenilenmesine karar verildi.

5-Ders esnasında velilerin çok acil bir durumun dışında öğretmeni arayarak rahatsız etmemesine, 

7-Ders araç-gereçlerinin zamanında ve programa göre okula getirilmesine,

8- Velilerin bu zorlu süreçte öğretmene ve öğrencimize  gereken desteği vermesine karar verildi.

9- Öğrenciler hakkında özel bilgiler alındı.                                                       
 

                                                                                           

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol