Disiplin ve rehberlik servisine öğrenci gönderme dilekçe örnekleri

DİSİPLİN KURULU EVRAKLARI

 • Disiplin Kurulu Bildirim Formu
 • Sınıf Kontrol ve Disiplin Bildirim Formu
 • Disiplin Bildirim Tutanağı
 • Şikayet Dilekçesi
 • Rehberlik Servisinin Görüş ve Önerileri
 • Mağdur Öğrencinin İfadesi
 • Suçlanan Öğrencinin İfadesi
 • Görgü Tanığı Öğrencinin İfadesi
 • Disiplin Kurulu Çağrı Pusulası
 • Ödül ve Disiplin Kurulu Toplantı Çağrısı
 • Bilgi Toplama (Öğretmen)
 • Bilgi Toplama (Rehberlik)
 • Bilgi Toplama(Öğrenci)
 • Bilgi Toplama(Öğrenci)2
 • Disiplin Savunma Tutanağı
 • Ödül ve Disiplin Kurulu Kararı
 • Öğrenciye Ceza Bildirimi
 • Veliye Bildirim
 • Öğrenciye Ceza Günü Bildirimi
 • Dilekçe (Süre Uzatımı)
 • Dizi Pusulası
 • Görgü Tanığı Öğrencinin Sözlü İfade Tutanağı
 • Mağdur Öğrencinin Sözlü İfade Tutanağı
 • Suçlanan Öğrencinin Sözlü İfade Tutanağı

İNDİR

……………………………………..Lise Müdürlüğüne ,

………tarihinde ………sınıfında  ders başlangıcında defalarca  uyardığı halde,………… numaralı , …………isimli öğrenci, yerine oturmamıştır. Sürekli konuşmaya devam etmiştir. 

    Bu öğrenci genel olarak derse, araç-gereç getirmemektedir. Derste çoğu zaman gerekli notları tutmamaktadır. Uyarılarla birlikte ders notlarını ancak yazmaktadır. Bazı zamanlarda anlamsız sesler çıkararak ( uuuu   v.b.)  öğrencilerin dikkatlerini dağıtmaktadır. Aynı zamanda ben de uyarmak zorunda kaldığım için dersin bölünmesine sebep olmaktadır. Ders esnasında  sınıf içerisinde izin almadan defalarca yer değişmektedir. Her defasında yerine gitmesini söylüyorum. Derse başlayınca yine sürekli  yer değiştiğini görüyorum. Sıralarla duvar arasında boşluk bırakmaları gerektiğini rehberlik derslerinde defalarca söylemiştim. Bu durumun herhangi bir tehlike anında sınıfı terk etmelerinde gecikmeye neden olacağını söylemiş olmama rağmen , oturduğu sırayı sürekli duvar dibine çekmektedir. Daha önceleri oturduğu yerinde de askılıklardaki kabanların altına kafasını saklamaktaydı. Sınıfta söz almadan konuşmaktadır. Ayrıca verilen ödevleri yapmamaktadır. Öğrenci tanıma amaçlı yaptığımız otobiyografi  bilgilerini doldurmamakta ısrar etmektedir. Özellikle 7. ve 8. derslerin başlangıcında yine mi ders işleyeceğiz, canımız ders istemiyor, bu gün ders yapmayalım,  akşam oldu kafamız şişti, artık ders yapmak istemiyoruz gibi söylemlerle  derse başlamamızı engellemeye çalışmaktadır.

     Belki davranışların çeki düzen verir düşüncesiyle,  aynı gün sınıf başkan yardımcısı olarak belirlemiştim. Sorumluluk verince  belki davranışlarına  çeki düzen vereceğini düşündüm. İlerde etkili olup olmadığını izleyeceğim. Öğrencinin son derslerde isteksiz olabileceği ihtimalini göz önüne alarak bu güne kadar  sabrettim. Ancak haftada dersin,  4 ders saati   7.  ve 8. ders saatlerine  rastlaması nedeniyle, dersleri  etkili ve verimli  işlemek zorlaşmaktadır.

   Öğrencinin de,  sınıf içinde yukarıda belirttiğim davranışları sergilemesi, sınıf içinde dersin akışını bozmaktadır. Diğer öğrencilerin dikkatlerini dağıtmaktadır.

    Durumu bilgilerinize sunar, öğrenciye gerekli rehberliğin ve uyarıların yapılmasını saygılarımla arz ederim.

*************************************************************************  

……………………………………..Lisesi Müdürlüğüne,

……………tarihinde  ………….. Sınıfında Fizik dersinden II. Dönem  I . Yazılı  sınavını  yaparken; ……….numaralı ……………………isimli  öğrenci önce sınav oturma planına itiraz etti. Önde oturmak istemediğini söyledi. Sınav kağıtlarını dağıttıktan  15 dakika kadar sonra kopya çekmek için hazırladığı kağıtlarındaki  bilgileri kullanırken gördüm. Sınav kağıdı  ile birlikte bu  kopya kağıtlarını da aldım. Kağıtlardaki bilgilerin sınav sorularının  büyük çoğunluğuna  cevap olabilecek içeriğe sahip olmaları nedeniyle kopya muamelesi yapacağımı  söyledim. Bu cümlemden sonra öğrenci bana  ‘’ Bundan sonra size de bana da rahat yok.’’  diyerek tehdit etti.

           Daha sonra uyarılarıma rağmen sınıfta sürekli konuşmaya çalışarak diğer öğrencilerin dikkatlerini dağıttı. Dersin son  10  dakikasında dışarı çıkmak için israr etti. Ben dışarıya öğrenci göndermemin yasak olması nedeniyle izin vermediğimi söyledim. Dışarı çıkarak ikinci bir  hata yapmamasını söyledim. . Ben izin vermiyorum dedim. Buna rağmen öğrenci sınıftan bir iki dakika kadar dışarı çıktı. Sınıftan arkadaşı  ……………………’ in ikna etmesiyle sınıfa döndü. Bu sefer de elinde sürekli oynadığı mürekkepli olan pilot  veya dolma kalemi kırarak yanında oturan ……………………. isimli öğrencinin ellerine ve elbisesinin kirlenmesine neden oldu. Bu mürekkepten benim de önlüğümün sol koluna bir damla sıçramış. Hala duruyor.

               Öğrencinin bu olayları sınav esnasında  sınıfta gerçekleşmiş olması , arkadaşlarının olaydan haberdar olmaları ve sınav esnasında dikkatlerinin dağılması, olayı ciddiye almamı gerektirmiştir. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması için   öğrenciye gerekli rehberliğin ve uyarıların yapılmasını saygılarımla arz ederim.

               Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

*************************************************************************************

…………………………………………………………Müdürlüğüne,

         ………………….  tarihinde …………..sınıfı öğrencileri 3. ders  saati için Fizik laboratuarına geldiklerinde yerlerine oturacakları zaman …………numaralı …………… isimli öğrenci ……………numaralı ………………. isimli öğrencinin oturacağı sandalyeyi aniden geri çekerek …………….’ın hızla yere düşerek acı çekmesine neden olmuştur. Öğrenci bu davranışını arkadaşına şaka yapmak niyetiyle yapmış olsa da arkadaşının fiziksel olarak zarar görmesine ve acı çekmesine neden olmuştur. Olayın sınıf ortamında cereyan etmesi arkadaşlarını da üzmüştür.

           Olayın gerçekleşmesi nedeniyle  düşen öğrencinin bir ders boyu derse katılabilmesine engel olunmuştur. Sınıfın ders işlemesindeki motivasyonunu da bozmuştur. Sınıf içi öğrenci davranışlarına kötü örnek teşkil etmiştir.

          Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı ve öğrencinin bu tür olayları tekrarlamaması için gerekli rehberlik ve disiplin işleminin uygulanmasını saygılarımla arz ederim.                     

********************************************************************************* 

……………………………………………………….Müdürlüğüne,

………tarihinde ……….sınıfı öğrencilerinden ………… numaralı …………….isimli öğrenci derse gelmeden önce sınıf arkadaşlarına  Fizik dersi öğretmeninin  onu disiplin kuruluna göndermesi nedeniyle bu günkü fizik dersini öğretmene işlettirmemek için elinden geleni yapacağını söyleyerek  fizik laboratuarına gelmiştir. Bu beyanını sınıf arkadaşları teyit etmiştir.

      Ders esnasında  ……………….., ……….. numaralı …………….ve ………… numaralı ……………….isimli öğrencilerle sınıf içinde sürekli yer değiştirerek, pencerelerden dışarı bakışıp karşılıklı konuşarak, …………………ve ……………….karşılıklı birbirlerinin defter veya kitaplarına tükürerek sınıfın ders işlemesindeki konsantrasyonunu bozmuşlardır……………’ın sınıf içerisinde arkadaşlarına yönelik argo ve küfürlü cümleler söyleyerek öğretmeni sinirlendirme yoluyla dersin işlenmesini engellemeye çalışmışlardır.

         Bu davranışlarını sergilemekteki amaçlarının özellikle öğretmenin dersi keserek onları uyarmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bu tür davranışlar veya benzerlerini daha önceki bazı derslerde de sergilemişlerdi.

           Özellikle ………………….isimli öğrenci kız arkadaşları da dahil olmak üzere  bulunduğu ortamlardaki arkadaşlarına yönelik küfürlü argolar kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Sınav esnasında da gereksiz konuşmalar yaparak arkadaşlarının dikkatini dağıtmaktadır. Daha önceki zamanlarda laboratuarın penceresinden arka bahçeye   kız arkadaşının kalemliğini, fizik laboratuarının sandalye tahtasını ve  yazı tahtası kalemini atmıştı. Arka bahçeye bunları atarak onları oradan almak için dersten kaytarmayı hedeflemiştir.

        ………………….ise ders araç ve gereçlerini getirmeyerek, derste gerekli notları tutmayarak, ders boyu sadece boş boş oturarak dersleri gereği gibi takip etmemektedir.Ders esnasında dersle ilgili olmayan konuşmalar yaparak  arkadaşlarının dikkatlerini başka yönlere kanalize ederek dersten alıkoymaktadır. Sınavlarda çevresindeki arkadaşlarının cevaplarını diğer arkadaşlarına işaret yoluyla iletmeye çalışmaktadır.

      Bu davranışları sergiledikleri zamanlarda  öğrencilerle bir kaç kez görüştüm. …………………..bu davranışlarını farkında olmadan yaptığını, …………..ise  ……………’ın  onun kitabına tükürdüğü, küfür ettiği gibi  nedenlerden  dolayı ……………….’in davranışlarına karşılık yaptığını söylemişlerdi. Bir daha tekrarlamayacakları konusunda söz vermişlerdi.

          Bu durumların sınıf ortamında gerçekleşmesi nedeniyle  diğer öğrencilere de kötü emsal teşkil etmektedir. Öğrencilerin  olumsuz davranışlarını önceden planlayarak yapmaları ve süreklilik arz etmesi  sınıf içi öğrenci davranışlarını da  olumsuz etkilemektedir.

          Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı ve öğrencinin bu tür olayları tekrarlamaması için gerekli disiplin işleminin uygulanmasını saygılarımla arz ederim.  

Kaynak: fizikcisehriye.wordpress.com

Anahtar Kelimeler:
Disipline Ve Rehberlik Servisine Gönderme Dilekçe örnekleriDisipline Gönderme Dilekçe örnekleriRehberlik Servisine Gönderme Dilekçe örnekleriDİSİPLİN KURULU İÇİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞME FORMUOkul Rehberlik Servisine Havale EdilmesiDisiplin DilekçeÖrencinin Disiplin Kuruluna SevkiDisiplin Kurulu Ve Rehber öğretmenDisiplin Dilekçeri Ve Rehberlik Servislerinin IşleyişiDisiplin Kurulu Ve ÇalışmalarıÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLEMLERİÖğrenci Disiplin Dilekçesi örneğiDilekçe örneğiDisiplin Tutanağı örneği Liseöğrenciyi Disiplin Kurulan Vermek Içinöğrenciyi Rehberlik Servisine Yönlendirmek IçinDisiplin Kurulu EvraklarıDisiplin Kurulu Bildirim FormuSınıf Kontrol Ve Disiplin Bildirim FormuDisiplin Bildirim TutanağıŞikayet DilekçesiRehberlik Servisinin Görüş Ve ÖnerileriMağdur Öğrencinin İfadesiSuçlanan Öğrencinin İfadesiGörgü Tanığı Öğrencinin İfadesiDisiplin Kurulu Çağrı PusulasıÖdül Ve Disiplin Kurulu Toplantı ÇağrısıBilgi Toplama (Öğretmen)Bilgi Toplama (Rehberlik)Bilgi Toplama(Öğrenci)Bilgi Toplama ÖğrenciDisiplin Savunma TutanağıÖdül Ve Disiplin Kurulu KararıÖğrenciye Ceza BildirimiVeliye BildirimÖğrenciye Ceza Günü BildirimiDilekçe (Süre Uzatımı)Dizi PusulasıGörgü Tanığı Öğrencinin Sözlü İfade TutanağıMağdur Öğrencinin Sözlü İfade TutanağıSuçlanan Öğrencinin Sözlü İfade TutanağıDisipline Ve Rehberlik Servisine öğrenci Gönderme Dilekçe örnekleriDisiplin Ve Rehberlik Servisine öğrenci Gönderme Dilekçe örnekleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol