Demirbaş Sayım Dosyası Hazırlama

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Demirbaş nedir? Demirbaş bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli süre verilmeden uzun süre kullanılır olan ve, kullandıkça yok olmayan eşyalardır. 
Özellikle iş yerlerinde çalışanlara tahsis edilen, çalışanların bulundukları yerde ikamet ettiği sürece kullanabildikleri eşyalar olup, ancak bu eşyalar üzerinde hiç bir hak etmemekle olmaktadır.
Demirbaş dosyası hazırlarken, 
             d) Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı,

             e) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi,

             f) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

             g) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları,

             ğ) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

             h) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

             ı) Mali hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yapan birimi,

             i) Sanal ambar: Tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamda takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı,

             j) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları,

             k) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

             l) Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

             m) Taşınır hesap kodu: 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

             n) Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

             o) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

             ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt yetkilisinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri, dikkate alınmalıdır.


Yıl Sonu Demirbaş Sayım Tutanağı İndir

SIRA NO

DEMİRBAŞ

ADET

                              AÇIKLAMALAR

1

Öğrenci sırası

76

2

Öğrenci masası

72

3

Öğretmen masası

7

1 tanesi kırık

4

Döner sandalye

8

5

Sandalye

6

3 tanesi kırık

6

Müdür makam koltuğu

1

7

Toplantı masası

1

8

Atatürk köşesi

4

9

Pano

8

10

Sınıf kitaplığı

4

11

Giysi dolabı

4

12

Çelik dolap

1

13

Çelik raf

1

14

Ecza dolabı

1

15

Zımba

1

16

Delgeç

1

17

Makas

1

18

Okul mührü

1

19

Derslik isimliği

4

20

Demirbaş listesi çerçevesi

3

21

Çerçeveli Atatürk portresi

5

22

Çerçeveli İstiklal Marşı

5

23

Çerçeveli Gençliğe hitabe

5

24

Çerçeveli bayraklık

2

25

Tahta

6

26

Atatürk kronolojisi

1

27

Üçlü set(Üçü bir arada)

1

28

Halı

1

29

Ayakkabılık

1

30

Eşya dolabı

1

31

Zimmet defteri

1

32

Demirbaş defteri

1

33

Künye defteri

2

34

Teftiş defteri

1

35

Karar defteri

1

36

Gelen evrak defteri

1

37

Giden evrak defteri

1

38

Desimal dosya sistemi

9

39

Modül kitap seti

12

40

Ders program kılavuz kitapları

6

41

El kitabı

7

Muhtelif konuları işleyen kitaplar

42

Temel bilgisayar eğitimi

1

43

Açıklamalı ilköğretim kurum. Yönet. Ve kanun

3

44

Ders program kitapları

1

Fen bilgisi ve matematik

45

İlkokuma yazma öğretmen kılavuz kitabı

1

46

İlköğretim kurumları yönetmeliği

1

47

Oyunlarla İlkokuma yazma öğretimi

1

48

Belirli gün ve haftalar dosyası

1

49

Puantaj dosyası

1

50

Zümre ve veli toplantı dosyası

1

51

Şahıs personel dosyası

1

52

Genelge dosyası

1

53

Gizli evrak dosyası

1

54

Bilgisayar monitörü

8

1tane dell , (kullanılmıyor.)  diğerleri exper marka.

55

Bilgisayar kasası

8

1tane del(kullanılmıyor.) l , diğerleri exper marka.

56

Yazıcı

2

Biri lexmark(kullanılmıyor.) , diğeri ise oki marka.

57

Tarayıcı

2

Mustek marka.

58

Bilgisayar masası

8

59

Hoparlör

1

60

Kulaklık

16

61

Matematik seti

1

62

Projeksiyon cihazı

1

63

Tepegöz

1

64

Mikroskop

1

65

Soba

2

66

Soba borusu

6

67

Dirsek boru

2

68

Yerküre

1

69

İnsan modeli

1

70

Dünya siyasi haritası

1

71

Dünya fiziki haritası

1

72

Türkiye siyasi haritası

1

73

Ups

1

Lantech AL ups plus 50a VA

74

Türkiye mülki ve idari bölümler haritası

1

75

Anasınıfı sandalyeleri

20

76

Ses sistemi

1

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol