1.SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

1. SINIF – 1.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: İSİM ÇEMBERİ
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanır (Kazanım Numarası -1)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Okul Bahçesi
Sınıf Düzeni -
Araç-Gereç: Top
Hazırlayanlar
Süreç:
1. Öğrenciler okul bahçesinde çember biçiminde sıralanırlar.
2. Benim ismim ………., senin ismin nedir?” sorusunu sorarak herhangi bir arkadaşına topu atar.
3. Topu alan öğrenci de “Benim ismim ………., senin ismin nedir ?” sorusunu sorarak arkadaşına topu atar ve tanışma devam eder. Öğretmen bütün öğrencilerin ismini söylemesini sağlar. Gerekiyorsa oyun sürecine öğretmen de katılır.
4. Tanışma bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Kaç arkadaşınızın ismini öğrendiniz?
Ø Arkadaşlarınızın ismini bilmeden bu oyunu oynarken neler hissettiniz?
5. Öğrenciler aynı düzen içinde “Attı…(kendi ismi), Kaptı…(arkadaşının ismi)……” tekerlemesini söyleyerek topu arkadaşına atar. Topu kapan arkadaşı “Attı…(kendi ismi)., Kaptı…(arkadaşının ismi)……” tekerlemesini söyleyerek topu arkadaşına atar.
6. Oyun bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Önceki oyunda kaç arkadaşınızın ismini öğrenmiştiniz şimdi kaç arkadaşınızın ismini öğrendiniz?
Ø Arkadaşlarınızın isimlerini öğrenmek neden önemlidir?
7. Öğretmen öğrencilere okul birimlerini ve çalışanlarını tek tek tanıtır. (Müdür odası, müdür yardımcılarının odası, öğretmenler odası, kantin, laboratuar, kütüphane, spor salonu, tuvalet vb.) Öğretmen, “burası ………. dır, burada ………. çalışır” der. Öğrenciler hep bir ağızdan tekrar eder.
8. Tanışmanın ve bulunduğumuz yeri tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 2.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: EĞİTSEL VE MESLEKİ PLANLAMA DOSYASI
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım: Eğitsel ve Mesleki Planlama Dosyası hazırlar (Kazanım Numarası–175-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Klasör, 8 adet poşet dosya,vesikalık fotoğraf,
Hazırlayanlar:

Süreç:
Öğretmen 1 hafta önceden aşağıdaki malzemeleri öğrencilerden ister.
Klasör, 8 adet poşet dosya, vesikalık fotoğraf,
1. Öğretmen öğrencilere eğitsel ve mesleki planlama dosyasının önemini ve içinde nelerin yer alabileceğini açıklar.
“Eğitsel Ve Mesleki Planlama Dosyası “Öğrencinin ürün dosyalarından seçilmiş örnekler, uygulanan ölçme araçları sonuçları, öğrencinin aldığı ödül, derece ve sertifikalar, özgeçmişi, yaptığı stajlar, çalıştığı tam-yarı zamanlı işler ve gönüllü çalışmalarla ilgili” belgelerden oluşmaktadır.
2. Klasörün içine 1. sınıf için 1 adet dosya konur. Öğrenciden bir dosya kâğıdına o yıla ait fotoğrafını yapıştırarak süslemesi istenir. Daha sonra, hazırlanan bu çalışma dosyaya kapak olarak yerleştirilir. “Her sınıf için bu çalışma dönem başlarında tekrar edilir,”
3. Bireysel planlama dosyası hazırlamanın önemi ve gerekliliği tekrar vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
NOT:Öğretmen, örnek olarak eğitsel ve mesleki planlama dosyası hazırlayıp, öğrencilere gösterebilir. 8 yılın sonunda her öğrencinin böyle bir dosyaya sahip olabileceğini belirtir.
Değerlendirme:

1. SINIF – 3.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: OKULUMA GİDERKEN
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Okula gidip gelme yolunu fark eder. (Kazanım Numarası 3)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:

*Öğrenci okul servislerinden yararlanıyorsa servis aracı ve yol güzergahı vurgulanmalıdır.
Süreç:
1. Öğrencilerden okula gidip gelme yolunu resim yaparak ifade etmeleri istenir. (Öğrenciden okula ulaşımını nasıl sağlıyorsa “yürüyerek ya da servisle” resmini ona göre yapması istenir.)
2. Gönüllü öğrenciler yaptıkları resimleri göstererek sınıfla paylaşır. (Öğrencilerin yaptıkları resimler panoya asılabilir).
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Okula nasıl gidip geliyorsunuz? (servisle, yürüyerek, aile büyükleri, arkadaş, vb.)
Ø Okul yolunda neler var?
Ø Okula birlikte gidip geldiğiniz arkadaşlarınız var mı?
Ø Birlikte gidip geldiğiniz arkadaşlarınızla, sizin yaptığınız resimler arasında benzerlikler ve farklılıklar var mı? Varsa neler?
Ø Eviniz ile okulunuzu arasındaki yolu nasıl tarif edersiniz?
Ø Okul yolunda kaybolursanız ne yaparsınız?
4. Okula gidip gelme yolunu bilmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 4.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: TEHLİKELER
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Güvenli ve Sağlıklı Hayat
Kazanım: Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korur. (Kazanım Numarası -163- )
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–1
Hazırlayanlar:

*Tehlike oluşturacak durumlar olarak çocuğun günlük hayatında yaşayabileceği tehlikeler (ev kazaları, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler, sokakta karşılaşabileceği tehlikeler) anlaşılmalıdır.
*Geçmişte ciddi bir tehlike yaşamış ve bundan hala etkilenen öğrenci tespit edilirse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak çocuğa yönelik destek sağlanmalıdır.
Süreç:
1. Öğrencilerden kendileri için tehlike oluşturacak durumları sıralamaları istenir.
Öğretmen, tehlike oluşturacak durumlar sıralanırken öğrencilere yardımcı olur.
2. Form–1 okunur ve sınıf panosuna asılır.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Tehlike oluşturacak bir durumla karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz?
Ø Tehlike oluşturacak bir durumla karşılaşırsanız kimlerden yardım alabilirsiniz?
Ø Şimdiye kadar tehlike oluşturacak bir durumla karşılaştınız mı? Neler yaptınız?
Ø Tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için neler yapmamız gerekir?
4. Kendini tehlike oluşturacak durumlardan korumanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

FORM–1 (TEHLİKE LİSTESİ)
OKULDA
Elektrik prizlerine parmak sokmak,
Kırık elektrik prizlerine dokunmak,
Kalemi ağza sokmak,
Kalemi ve sivri uçlu aletleri göze yakın tutmak,
Başka birine vurmak, itmek, tırmalamak,
Başka birine el şakası yapmak,
Makasla çalışırken makası dikkatsizce kullanmak,
Sulu boya fırçasını dikkatsizce kullanmak,
Masa ve sıraların üzerine çıkmak ve çarpmak,
Camdan sarkmak,
Okul merdivenlerinin tırabzanından kaymak,
Merdivenleri inip çıkarken dikkatsiz davranmak,
Kapıları açarken ya da kapatırken el sıkıştırmak,
Kışın buzda kaymak,
Silgi vb. malzemeleri burna kulağa sokmak,
Boyaları ağza sokmak, ısırmak ve yemek
EVDE
Elektrik sobası, sobaya yaklaşmak, devirmek, dokunmak,
Yanan ocağa dokunmak, yaklaşmak,
Kibrit, çakmak vb. malzemelerle oynamak,
Camdan sarkmak,
Ortalıkta sönmemiş sigara bulundurmak,
Apartman tırabzanlarından atlamak, kaymak, merdivenleri dikkatsiz kullanmak,
Kaynamış suyu çocukların erişebileceği yerlerde tutmak,
Çocukları evde yalnız başına bırakmak,
Evde sigara içmek,
Kesici ve sivri uçlu araçların ortalıkta bırakılması,
Sivri uçlu araçların göze, kulağa ve burna sokulması,
İlaçları çocukların ulaşacakları yerde bulundurmak,
Balkon demirlerinin aralıklı olması ve çocukların balkonda tek başına bırakılması,
Eve ilk defa gelen ya da çok fazla tanımadığımız kişilerle çocukların yalnız bırakılması,
DIŞARIDA
Artık malzemelerle oynanması,
İnşaatlara girmek ve oralarda oynamak,
Dışarıda yalnız başına çocukları bırakmak,
Parklardaki araçların dikkatsizce kullanılması,
Trafik,
Doğal afetler.
1. SINIF – 5.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: DERS ARAÇ-GEREÇLERİM KONUŞUYOR
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemini fark eder.(Kazanım Numarası -15- )
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:

Süreç:
1. Öğretmen, öğrencilere sınıfta hangi araç gereçleri kullandıklarını sorar.
2. Gönüllü öğrenciler ders araç gereçlerini sıralarlar.
3. Her öğrenci bir ders araç-gereci seçer.
4. Öğretmen gönüllü öğrencileri sırayla tahtaya kaldırarak seçtikleri bu araç-gerecin rolünden konuşmalarını ve ne işe yaradıklarını anlatmalarını ister.
5. Tahtaya çıkan öğrenciye aşağıdakilere benzer sorular yöneltilebilir.
Ø Sen nesin?
Ø Ne işe yararsın?
Ø Sen olmazsan ne olur?
Ø Okula sen gelmezsen sahibin ne yapar?
6. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Ders araç gereçlerini neden yanımızda bulundurmalıyız?
Ø Okula gelirken çantamızı kontrol etmeli miyiz? Neden?
7. Ders araç-gereçlerini yanında bulundurmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 6.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: OKULUM VE BEN
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Okula ilişkin duygularını ifade eder.(Kazanım Numarası -2-)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Yüz ifadelerini içeren maskeler.
Hazırlayanlar:
*Öğrencinin okula ilişkin olumsuz duyguları yoğun şekilde devam ediyorsa okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmet sağlanmalıdır.
Süreç:
Öğretmen, öğrencilere çeşitli yüz ifadelerini içeren maskeler yapar ve bu maskeleri sınıfa getirir. ( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku, vb )
1. Öğretmen maskeleri öğrencilerin görebileceği bir yerde sergiler. (Yazı tahtası vb.)
2. Öğrencilerden okula ilişkin duygularını ifade eden maskeyi seçip takmalarını ister.
Öğrenciler, birden çok duygu yaşıyorsa ikinci üçüncü kez duygusunu temsil eden maskeyi takabilir.
3. Öğrenciler sırayla okula ilişkin duygularını temsil eden maskeyi yüzüne takarak duygularını, neden belirterek ifade eder.
Okulda mutluyum çünkü…………………………………………………………
Okulda korkuyorum çünkü……………………………………………………….
Okulda üzgünüm çünkü…………………………………………………………..
Okulda şaşkınım çünkü…………………………………………………………..
Okulda öfkeliyim çünkü…………………………………………………………..
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Hangi duyguyu ifade eden maske en çok seçildi? Neden?
Ø Okula ilişkin olumsuz duygularımızı olumluya nasıl çevirebiliriz?
5. Okula ilişkin duyguları ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 7.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: FARKLI ORTAMLARDA BEN
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Okula ve Çevreye Uyum
Kazanım: Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası 4 )
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:

Süreç:
1. Aşağıdaki ortamları sınıf öğretmeni tahtaya yazar. (Öğretmen, gerekli görürse farklı ortamlar ekleyebilir.)
Okul / Sınıf
Ev
Sokak
Çarşı / Alışveriş
Sinema / Tiyatro
Kütüphane
Hastane vb.
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Bu ortamlarda bulundunuz mu?
Ø Bu ortamlarda siz nasıl davranıyorsunuz?
Ø Bu ortamların kuralları var mı? Bu kurallar nelerdir?
Ø Bu ortamların kuralları birbirine benziyor mu?
Ø Her ortamda aynı şekilde davranırsak neler olur?
Ø Neden her ortamın kuralına uymak zorundayız?
3. Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğu ve bu kurallara uymanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 8.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: DAVRANIŞTAN DAVRANIŞA…
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Zorbalıkla karşılaştığında kimden yardım alabileceğini bilir. (Kazanım Numarası 88)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:
Süreç:
Zorbalık, okullarda meydana gelen saldırganlık olaylarının bir türüdür. Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak daha güçlü öğrencilerin kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalamaları, eziyet etmeleri ve rahatsız etmeleridir. Zorbalık dövme, vurma, tekme atma gibi fiziksel güç içerdiğinde de aynı zamanda şiddettir. Ancak zorbalık alay etme, dalga geçme, kızdırma, isim takma, kötü söz söyleme, arkadaş grubuna almama, dışlama, yalnızlığa terk etme, iftira etme, söylenti çıkarıp yayma gibi saldırganlık türlerini de içermektedir.
1. Öğretmen, öğrencilere yukarıdaki açıklamayı okur.
2. Öğrencilerden zorba davranışları anlatan herhangi bir resim yapmaları istenir.
3. Resimler tamamlandıktan sonra, gönüllü öğrencilerden yaptıkları resmi anlatmaları istenir.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Zorbalıkla karşılaşan bir kişi neler yapabilir?
Ø Zorbalıkla karşılaşan bir kişi kimden yardım alabilir?
Ø Siz bir başkasına bu tür davranışlarda bulundunuz mu? Ne hissettiniz?
Ø Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Ne yaptınız? Kimlerden yardım aldınız?
5. Zorbalıkla karşılaşıldığında anne baba, Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi, Güvenlik Görevlileri, Polis vb yardım alınabileceği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 9.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ELİM, AYAĞIM, GÖZÜM, KULAĞIM
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Engelli bireylere karşı hoşgörülü davranmanın önemini ifade eder. (Kazanım Numarası 85)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–2
Hazırlayanlar: Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen Form-2 de verilen yönergeleri gönüllü öğrencilere tek tek uygulatır.
2. Öğrenciler sırayla engelleri canlandırır. Öğretmen, canlandırma sırasında öğrencilerin yanına yardımcı ya da koruyucu bir öğrenci görevlendirebilir.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Canlandırma sırasında görme, işitme ve bedensel engelli biri olarak neler hissettiniz?
Ø Canlandırma sırasında görme, işitme ve bedensel engelli biri olarak size karşı anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranılmasını ister miydiniz? Neden?
Ø Çevrenizde ki engellilere ya da diğer bireylere karşı anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı mısınız? Örneklendirin.
Ø Çevremizdeki bireylere karşı neden anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranmalıyız?
4. Bireylere karşı anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, dikkatli ve duyarlı davranmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


Form-2
Görme Engelli Birey
Kendinizi, görmeyen birinin yerine koyun. Gözleri görmeyen bir insanın yaşadıklarını anlamaya çalışın. Gözleriniz kapalı olarak yerinizden kalkın. Sınıfın kapısının yerini bulun. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?


İşitme Engelli Birey
Kendinizi işitmeyen birinin yerine koyun. Kulaklarınızı tıkayın ve benim iki ellimi birbirine vurduğumu görene kadar kulaklarınız tıkalı kalsın. Kulaklarınız tıkalı olarak beni anlamaya çalışın. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?
(Öğretmen öğrencilerin kulağı tıkalı iken sınıfa bir şeyler anlatır.)


Bedensel Engelli Birey
Kendinizi elini kullanamayan birinin yerine koyun. Normalde kalem tutmak için kullandığınız elin dışındaki eli kullanarak bir şeyler yazmaya çalışın. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?
( Öğretmen bu engel canlandırılırken öğrencilerin iki eline çorap geçirip etkinliği uygulayabilir. )


Bedensel Engelli Birey
Kendinizi bir ayağını kullanamayan birinin yerine koyun. Ayağınızı yerden biraz yukarı kaldırarak aksayarak yürümeye çalışın. Bunu yaparken neler yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz?

1. SINIF – 10.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: *ZAMANLAMA
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: İletişimde zamanlamanın önemini fark eder. (Kazanım Numarası 87)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Senaryolar
Kaynak: *(Erkan, 2005)
Süreç:
1. “Babanız telefonla konuşurken harçlık isterseniz ne olur?” gibi sorular sorarak zamanlamanın insan ilişkilerindeki rolü üzerinde kısa bir tartışma başlatın.
2. Öğrencilere aşağıdaki senaryolar verilir ve ilgili soruları cevaplamaları istenir.
Senaryoların sayısı, süre göz önünde bulundurularak artırılabilir ya da azaltılabilir.
Senaryo 1:
1.a.Bir ev. Bir yanda bebek ağlıyor. Ocağın üstünde yemek var ve anne sofrayı hazırlamakla meşgul.
Çocuk: “Anne, anne, gelecek hafta Ege ile yüzmeye gidebilir miyim?
1.b.Bir ev. Bütün aile masada yemek yiyor.
Çocuk :”Anne, gelecek hafta Ege ile yüzmeye gidebilir miyim?
Ø Anne, Ege ve bebek her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
Ø Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?
2.a.Bir ev. Komşular eve misafirliğe gelecekler. Anne ve baba hazırlık yapıyorlar. Bu arada telefon çalıyor.
Servet:”Baba şimdi bisikletimi tamir etmeme yardım eder misin?
2.b.Babası ve Servet arabayla okula gidiyorlar.
Servet:”Baba bu gün işten gelince bisikletimi tamir edebilir misin?
Ø Baba ve Servet her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
Ø Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?
3.a.Anne telefonla konuşuyor.
Şahika:”anne, anne tahmin et bu gün okulda ne oldu! Sosyal bilgilerden pekiyi aldım!”
3.b.Anne telefonla konuşuyor. Şahika annesi telefonu kapatana kadar bekliyor.
Şahika:”Anne tahmin et bu gün okulda ne oldu! Sosyal bilgilerden pekiyi aldım! Öğretmen bana aferin dedi.”
Ø Anne ve Şahika her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
Ø Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?
4.a.Okulun bahçesinde bir öğrenci düşmüş bacağı kanıyor. Öğretmen çocuğun bacağına yara bandı yapıştırıyor. Gülten öğretmenin yanına geliyor.
Gülten: Öğretmenin omzuna dokunarak) “Öğretmenim, öğretmenim! Ben sınıfta Betül’ün yanına oturmak istiyorum. Yerimi değiştirir misiniz?”
4.b.Okulun bahçesinde öğretmen oynayan öğrencileri seyrediyor.
Gülten:”Öğretmenim, ben sınıfta Betül’ün yanında oturmak istiyorum. Yerimi değiştirmeniz mümkün mü”?
Ø Öğretmen, Gülten ve bacağı kanayan öğrenci her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
Ø Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?
5.a.Sınıfın içinde öğrenciler ders çalışıyorlar. Öğretmen o sırada sınıfa gelen müdür yardımcısı ile konuşuyor. Okan onların yanına gidiyor.
Okan: “Öğretmenim bizim sınıf ne zaman pikniğe gidecek?”
5.b. Ders bitmek üzere. Öğrenciler defterlerini kitaplarını topluyorlar. Okan parmak kaldırıyor.
Okan:” Öğretmenim bizim sınıf ne zaman pikniğe gidecek?
Ø Öğretmen, müdür yardımcısı ve Okan her iki durumda da neler yaşamışlar ve ne hissetmişlerdir?
Ø Her iki durumda da sonuçta neler olmuştur? Neden?
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Daha önce yanlış zamanlama nedeniyle amacınıza ulaşamadığınız yaşantılarınız oldu mu? Nasıl?
Ø Daha önce doğru zamanlama nedeniyle amacınıza ulaştığınız yaşantılarınız oldu mu? Nasıl?
4. İletişimde zamanlamanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 11.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ÖFKE DOĞAL BİR DUYGUDUR.
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu anlar. (Kazanım Numarası 89 )
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:
Süreç:
1. Öğretmen aşağıdaki bilgileri okuyarak, etkinliği başlatır.
“İnsanlar pek çok duyguya sahiptirler. Farklı zamanlarda mutlu, üzgün, ya da kıskanç olabilirler. Herkes öfkelenir, önemli olan öfke ile nasıl baş edebileceğini ya da kontrol edebileceğini bilmektir. Öfkede diğer duygular gibi zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygudur.
Öfkeyi uygun biçimlerde ifade etmek önemlidir. Aksi takdirde öfke, kaynayan bir kap suya benzer. Eğer buhar dışarı çıkmazsa, su kaynadıkça buhar kapaktan fışkırır. Bu durumda etrafa zarar verir.”
(Tynan, 2004).
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Daha önce hiç öfkelendiniz mi? Neden?
Ø Öfkelendiğiniz zaman vücudunuzda ne tür değişiklikle oluyor? (kalp çarpması, yüz kızarması, kasların gerilmesi vb.)
Ø Öfkelendiğiniz zaman neler yaptınız?
Ø Öfkemizi kontrol etmek önemli midir? Neden?
3. Öfkenin zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olduğunu vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

1. SINIF – 12.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: PAYLAŞMAK GÜZELDİR
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler
Kazanım: Paylaşmanın önemini fark eder. (Kazanım Numarası 86)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Form–3
Hazırlayanlar:

Süreç:
1. “PAYLAŞMA” kelimesi büyük harfle tahtaya yazılır.
2. Öğretmen, öğrencilere kelimenin anlamını açıklar.
3. Form–3 deki hikâyeyi öğretmen, öğrencilere okur.
4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Hikâyedeki kardeşler, ürünü nasıl paylaşıyorlar?
Ø Siz kimlerle, nelerinizi paylaşıyorsunuz?
Ø Çevrenizde ki bireyler sizinle nelerini paylaşıyor?
Ø Paylaşmak neden önemlidir?
5. Paylaşmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

FORM–3


İKİ ERKEK KARDEŞ

Erkek kardeşlerin ikisi de babalarından kalma çiftlikte çalışırlardı. Kardeşlerden biri evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise bekârdı. Her günün sonunda iki erkek kardeş o günkü ürünlerini ve karlarını eşit olarak bölüşürlerdi.

Günün birinde bekâr kardeş kendi kendine, “Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil” dedi, “Ben yalnızım ve pek fazla bir gereksinimim yok.” Böylelikle, her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başladı.

Bu arada evli olan kardeş, kendi kendine, “Ürünümüzü ve kârımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil, üstelik ben evliyim, eşim ve çocuklarım var ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin kimsesi yok, yaşlandığı zaman bakacak kimsesi yok” diyordu. Böylece evli olan erkek kardeş, her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı.

İki kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar, çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişmiyordu. Sonra, bir gece iki kardeş gizlice birbirinin deposuna tahıl taşırlarken çarpışıverdiler. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp, birbirlerini kucakladılar (Canfield, J. , Hansen, M.V. , Hansen, P. 1998).

1. SINIF – 13.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: ANNEMİN MESLEĞİ BABAMIN MESLEĞİ
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım: Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanır. (Kazanım Numarası 176)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:

Süreç:
Öğrencilerden bir hafta önce anne ve babalarının meslekleri hakkında bilgi toplamaları istenir.
1. Öğrenciler anne ve babalarının mesleklerini sınıfta tanıtır.
2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Tanıtılan mesleklerden bilgi sahibi olmadıklarınız var mıydı? Hangileri?
Ø Tanıtılan mesleklerden hangilerini ilgi çekici buldunuz? Niçin?
Ø Tanıtılan meslekler olmasaydı, toplumda ne gibi aksaklıklar olurdu?
Ø Bu mesleklerden herhangi birini seçmeyi düşünür müsünüz? Hangileri? Niçin?
3. Anne babasının ve çevresindeki diğer çalışanların mesleklerini tanımanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

Değerlendirme:

1. SINIF –14.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: OLUMLU ÖZELLİKLERİMİZ
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Kendini Kabul
Kazanım: Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade eder. (Kazanım Numarası 64)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: Senaryolar
Hazırlayanlar:

Süreç:
1. Öğrencilere aşağıdaki senaryolar verilir ve ilgili soruları cevaplamaları istenir. Öğretmen olumlu özelliklerle ilgili sınıfın ihtiyacına göre farklı durumlar verebilir (hoşgörülü olma, temiz olma, arkadaşları ile iyi geçinme, tutumlu olma vb.).Her öğrencinin kendisi ile ilgili en az bir olumlu özelliğini ifade etmesi sağlanmalıdır.
Senaryoların sayısı, süre göz önünde bulundurularak artırılabilir ya da azaltılabilir.
Senaryo 1:
Ömer ile Feyza parkta oyun oynarken salıncakta sallanan küçük bir kızın düştüğünü görürler. Ömer ve Feyza oyunlarını bırakırlar ve hemen ağlayan küçük kızın yanına giderler ve ona yardım ederler.
Ø Ömer ile Feyza ne yaptı?
Ø Siz olsanız ne yapardınız?
Ø Bu özellik sizde var mı?
Senaryo 2:
Resim dersin de Eylül, Ege ve Merve birlikte oturmaktadırlar. Öğretmen öğrencilerden resim kâğıtlarını, boya kalemlerini çıkararak resim yapmalarını ister. Eylül çok üzgündür çünkü boya kalemleri yoktur. Bunu fark eden Ege hemen boya kalemlerini paylaşabileceğini söyler. Resim yapmaya başlarlar. Eylül yanlışlıkla Merve’nin de boyalarını kullanır. Bunu fark eden Merve Eylül’e öfkelenir.
Ø Ege ne yaptı?
Ø Merve ne yaptı?
Ø Kimin davranışı olumlu?
Ø Siz olsanız ne yapardınız?
Ø Bu olumlu özellik sizde var mı?
Senaryo 3:
Ayşe’ye annesi çantasını hazırlamasını hatırlatır. Buna rağmen Ayşe TV izlemeye devam eder ve çantasını hazırlamayı unutarak okula gider. Berkay ise ders programına bakarak önceden çantasını hazırlar ve okula gelir. Ders zili çalar ve öğretmen sınıfa girer, öğrencilerden kitap ve defterlerini çıkarmalarını ister. Berkay ve diğer öğrenciler kitap ve defterlerini çıkarırken Ayşe ağlamaya başlar. Öğretmen, Ayşe’ye neden ağladığını sorar. Ayşe de kitabını bulamadığını söyler.
Ø Ayşe ne yaptı?
Ø Berkay ne yaptı?
Ø Kimin davranışı olumlu?
Ø Bu özelliklerin hangisi sizde var?
Ø Bu senaryolardaki olumlu özelliklerin dışında sizde hangi olumlu özellikler var?
2. Her bireyin olumlu özelliklerinin olabileceği, bunu fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

1. SINIF – 15.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı: HAYALİMDEKİ SINIFIM
Sınıf: 1.sınıf
Yeterlik Alanı: Eğitsel Başarı
Kazanım: Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklar.(Kazanım Numarası 16)
Öğrenci Sayısı: Tüm Sınıf
Süre: 40 Dakika
Ortam: Sınıf
Sınıf Düzeni Oturma Düzeni
Araç-Gereç: -
Hazırlayanlar:
Süreç:
1. Öğrencilerden gözlerini kapatıp, bir üst sınıfı hayal etmeleri istenir.
2. Gözleri kapanan öğrencilerin yavaş yavaş nefes alıp vermeleri istenir. Öğretmen; “Çocuklar bir üst sınıfı hayal etmenizi istiyorum. Nasıl bir sınıftasınız? Kimler var? Neler var? Neler yaşıyorsunuz? gibi soruları öğrencilere yönelterek öğrencilerin hayal kurmalarına yardımcı olur. Gözlerini kapatmak istemeyen öğrencilere zorlama yapılmamalıdır.
3. Hazır olduklarında öğrencilerden gözlerini açmaları istenir.
4. Daha sonra her öğrenciden hayalindeki bir üst sınıfın resmini çizmeleri istenir.
Öğrencilerden çok güzel resimler yapmalarının değil hayallerini resmetmelerinin önemli olduğu vurgulanır. Öğrencilerin bir birlerinin resimlerine müdahale etmelerine, yorum yapmalarına engel olunur.
5. Gönüllü öğrenciler yaptıkları resimleri göstererek sınıfla paylaşır.
6. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Hayal ettiğiniz sınıfın şimdiki sınıfınızdan farkı var mı?
Ø Varsa bu fark / farklar neler?
Ø Arkadaşlarınızla benzer hayalleriniz var mı?
Ø Hayal ettiğiniz bir üst sınıfta olabilmek için size ne gibi görevler düşüyor?
Bir üst sınıfla ilgili hayallerini açıklamanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol